Wat zijn de kenmerken /symptomen van borderline? Hier vind je een betekenis van borderline, samen met de kenmerken. Lees verder…

Wat is een borderliner? Betekenis van borderline-persoonlijkheidsstoornis

Een persoonlijkheidsstoornis is een patroon van gevoelens en gedragingen die passend en gerechtvaardigd lijken voor de persoon die ze ervaart, ook al veroorzaken deze gevoelens en gedragingen veel problemen in het leven van deze persoon en de mensen in de omgeving van de persoon.

De term “borderline” verwijst naar het feit dat mensen met deze aandoening de neiging hebben om “aan te grenzen” aan diagnoses van andere geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder psychose.

Een van de ironieën van deze stoornis is dat mensen met borderline de positieve intentie hebben van het hunkeren naar connectie, maar hun intense en onstabiele emotionele reacties hebben de neiging om anderen te vervreemden, wat op lange termijn gevoelens van isolement veroorzaakt.

Kenmerken borderline (symptomen)

In de DSM-5, staan negen kenmerken van borderline voor mannen en vrouwen. Veel niet-borderliners ervaren regelmatig een of meer van onderstaande symptomen, maar een persoon met een diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis zal vijf van de hieronder genoemde symptomen gedurende de volwassenheid consequent ervaren.

  • Aan stress gebonden paranoïde ideeën of dissociatieve verschijnselen (het idee buiten de werkelijkheid te staan).
  • Het hebben van een instabiel of disfunctioneel zelfbeeld of een vervormd gevoel van eigenwaarde (hoe men zich voelt over zichzelf).
  • Op een negatieve manier impulsief handelend, met onder andere als gevolg: onstabiele carrièreplannen, doelstellingen en ambities.
  • Stalkerig gedrag, met de intentie om niet te willen dat je je eenzaam voelt.
  • Anderen idealiseren of juist kleineren. Moeite met het voelen van empathie voor anderen.
  • Negatieve gedachten en/of handelingen ten opzichte van jezelf.
  • Wisselende stemmingen.
  • Gevoelens van isolement, verveling en leegte. Ook sterke gevoelens van angst, bezorgdheid en depressie.
  • Driftbuien en moeite om kwaadheid te beheersen

Borderline boeken

Bovenstaande boeken gaan dieper in op de kenmerken en hulpmogelijkheden bij borderline.