Innerlijke rust vinden? 14 tips [Bewustzijn-boost] [Mega-artikel]

Hoe kun je innerlijke rust vinden in jezelf? Via bewustwording! Hoe krijg je dat voor elkaar? Er zijn meerdere manieren waarop je bewustzijn kunt bereiken. Het heeft van alles te maken met vormen en ruimte: ruimte geeft vrijheid en innerlijke rust. In dit artikel vind je 14 tips voor innerlijke rust door dit te begrijpen.

Als we het over innerlijke rust willen gaan hebben, dan vraagt dat om een speciaal woord vooraf: kun je overwegen dat er een waarheid kan bestaan die niet gecommuniceerd kan worden? Kun je open staan voor deze mogelijkheid? Dit artikel wijst naar een dimensie in je die dieper is dan gedachten en zelfs dieper dan emoties. Een dimensie van bewustzijn. Hierin kun jij jouw innerlijke rust vinden. Hoe? Laten we dat nu gaan ontdekken met de tips van dit artikel.

Tip 1 – Innerlijke rust bereik je in ieder geval niet door iets ‘toe te voegen’

innerlijke rust vinden in jezelf

Innerlijke rust en bewustzijn heeft niks te maken met toevoegen van nieuwe concepten aan je verstand. Dit artikel werkt niet als je verwacht dat er iets toegevoegd wordt aan jou. Dat is lastig, want we hebben de onbewuste overtuiging dat er iets toegevoegd moet worden aan mij, zodat Ik compleet en vervuld kan worden, en volledig mijzelf kan zijn.

We hebben de onbewuste overtuiging dat ‘wie ik ben’, nog niet genoeg is. Dat is een van de kernovertuigingen van het door je gedachten gecreëerde gevoel van ik: het ego. ‘Ik ben nog niet genoeg. Ik heb meer nodig om volledig en compleet mezelf te zijn.’ Die entiteit die dat wil, zal gefrustreerd zijn door het lezen van dit artikel. Het wordt namelijk niet meer met concepten gevoerd. Het wil kennis, interessante en fascinerende ideeën, die het kan toevoegen! Want dan is ‘het verhaal van ik’ gegroeid en een beetje groter geworden. Dus zo werkt het niet. Kun je om die entiteit die steeds meer wil, aan de kant zetten? Anders zul je dit artikel niet kunnen afmaken.

We hebben je met deze tips niks te leren in de traditionele zin van het woord. We kunnen niet met gedachten of woorden definitief naar de verklaring van het universum wijzen. Als we dat doen, zal het maar een kleine hint zijn van waar het écht om gaat. We hebben niks te geven of toe te voegen aan jou, zoals nieuwe informatie aan het verstand, of overtuigingen. Als je jezelf op dat niveau wilde verbeteren, zijn daar vele universiteiten voor waar je naartoe kunt gaan: om toe te voegen. Als je extra informatie verwacht, mis je de essentie van dit artikel.

Het zit niet in de woorden, maar in jezelf. Waarnaar we wijzen, kun je kennen, en voelen. We wijzen naar een diepe dimensie in jou met innerlijke rust, wie je echt bent. Het geheim van deze transformatie is dat je er niet voor hoeft te werken, en je hoeft het niet af te dwingen. Je kunt het toestaan te gebeuren. Als je tijdens het ontdekken van dit artikel innerlijke vrede en rust voelt opkomen, heeft dit artikel zijn taak volbracht als jou leraar.

Je kunt dit artikel ook niet ‘uitlezen’. Je doet het opnieuw en steeds weer. Wanneer je het contact met innerlijke kalmte en rust verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verlies, verlies je jezelf weer in de wereld. Kalmte en rust is de innerlijke ruimte van bewustzijn. Jij bent die bewustheid, vermomd als een mens. Jij bent die innerlijke rust zelve, vermomd als mens.

Tip 2 – Innerlijke rust vinden? Word bewust van ruimte, in plaats van de vormen in de ruimte

innerlijke rust tips

Ruimte is de meest krachtige poort naar innerlijke rust en bewustzijn. Laten we eerst het verschil tussen ruimte en vormen helder maken. Je hebt ruimte, en je hebt vormen in de ruimte. Vormen zijn dingen die je kunt uitleggen en labelen: fysieke objecten, geluiden, kennis en gedachten. Ruimte is: niksheid, stilte en leegte. Het lege midden waar alles kan zijn zoals het is. Iedereen heeft het. Het is bewustzijn in de puurste vorm.

Eckhart Tolle geeft ons een helder voorbeeld. Als je naar de heldere lucht kijkt in de nacht, kun je een simpele maar sterke waarheid realiseren. Wat zie je? De maan, planeten, sterren, de melkweg, misschien een komeet en misschien een ander sterrenstelsel miljoenen lichtjaren ver weg. Maar Als je het nog simpeler maakt, wat zie je? Objecten die in de ruimte zweven. Dus waaruit bestaat het universum? Objecten en ruimte. Er zijn objecten in de ruimte, en er is ruimte. Dat is het bijzondere, oneindige, diepe… Er is geen einde. Je kijkt naar oneindigheid.

Met lichtsnelheid, wat 300.000 km per seconde is, duurt het 1 seconde om van de aarde de maan te bereiken. Het licht van de zon, dat 400 keer verder weg dan de maan is, doet er meerdere minuten over om ons te bereiken. Het licht van de ster Proxima Centauri (de zon die na onze zon het meest dichtbij ons is) reist er 4,5 jaar over. En dan is er nog een heel andere melkweg. Het licht van de melkweg die het meest dichtbij die van ons is, doet er 2,4 miljoen jaar over. Met lichtsnelheid dus! Bedenk dan dat er meerdere melkwegen in ons universum zijn, en dat er miljarden universums zijn.

Wat betekent dat? Als je niet compleet sprakeloos bent wanneer je naar de ruimte kijkt op een heldere nacht, ben je niet echt aan het kijken, en ben je niet bewust van de totaliteit van wat er is. Je kijkt dan waarschijnlijk alleen naar de objecten. Als je ooit een gevoel van verwondering hebt gehad bij dit onbegrijpelijke mysterie, betekent het dat je niet alleen maar bewust was van de objecten in de ruimte, maar ook van de ruimte zelf. En dan gebeurt er iets bijzonders in jezelf. Het externe universum is al zo groot, en er is ook een intern universum met objecten en ruimte! Dat is diezelfde enorme ruimte: de oneindige diepte van de ruimte zelve. Het is bijna alsof ruimte-bewustzijn zegt: kom thuis. Want de essentie van ons wezen is dat bewustzijn. Het is de intelligentie zelve! Waaruit alle vorm is geboren. Het volledige universum waarin wij leven, is ook uit niks ontstaan: wat was er voor de oerknal? Zoveel scheppingskracht zit er in ‘niks’, in ruimte.

Geef dus in je dagelijkse bezigheden, via een staat van alerte aandacht, ook aandacht aan de ruimte. Bijvoorbeeld de ruimte tussen twee gedachten, de ruimte tussen noten op de piano of een fluit, de ruimte tussen twee woorden waardoor je niet steeds op het volgende woord of statement zit te wachten, of de ruimte tussen twee ademhalingen. Dan verandert bewustzijn van het bewust zijn van een object, in louter bewustzijn zelve, voordat het ‘iets’ wordt. Iemand kan dan drie of vier uur niks zeggen, en jij zou dat prima vinden. Dat is ‘zijn’. Dat is meditatie. Veel mensen zijn gevangen binnen de muren van hun eigen gedachten. Ze gaan niet verder dan een beperkte, door gedachten gecreëerde zelf, die geconditioneerd is door het verleden (het ego). En dat ego wordt ongezond gevoed door de buitenwereld die de agenda met oppervlakkige dingen vult. Dat leidt mensen af van de ware schoonheid dat al in ons zit en niet geconsumeerd hoeft te worden of gekocht hoeft te worden, omdat we het al bezitten.

Alle negativiteit is daar waar ‘zijn’ niet is.

Achter ieder mens zit echter een dimensie die dieper is dan dat: het is de essentie van wie we zijn; bewustzijn. Spiritualiteit gaat hierover: erkennen en vieren dat we verbonden zijn door een kracht groter dan ons allemaal. Die verbinding en kracht is gegrond in liefde. Spiritualiteit geeft ons leven betekenis en een doel. Een van de vele effecten hiervan, is innerlijke rust.

Tip 3 – Ruimte creëren niet de moeite waard? Mentale rust is een simpele wiskunde-som

bewustzijn en innerlijke rust

Stel dat je een lege kamer hebt, waar tientallen objecten in zijn. Nu heb je iets nodig, en ga je het zoeken in de kamer. De kans dat het voorwerp dat je zoekt, in die kamer zit, is aanwezig, maar beperkt. Als je overal ín de kamer gaat zoeken, zit er dus een limiet aan het aantal oplossingen. Er is een limiet aan het aantal objecten in de kamer. Dit is een simpele som: ‘De objecten in de kamer’ = ‘de objecten in de kamer.’ Dit betekent dat de volgende som ook waar is: ‘De objecten in de kamer’ ≠ ‘alles behalve de objecten in de kamer’. Haal je ‘de objecten in de kamer’ weg, dan houd je letterlijk het universum over, minus de objecten in de kamer. Je beschikt dan over het universum, met alle bijbehorende creativiteit, kunde, scheppingskracht en oplossingen.

De kamer stond symbool voor je aandacht. Wanneer je je aandacht met problemen vult, is er in je aandacht geen ruimte meer voor iets nieuws, geen ruimte voor een oplossing of creativiteit. Heb dus ruimte in je kamer, zodat al het goede van het universum binnen kan stromen, inclusief innerlijke rust!

Tip 4 – Wees erop voorbereid dat die ruimte die je schept, innerlijke rust én enthousiasme zal brengen

Uit de oneindige ruimte, het oneindig bewustzijn, stammen alle deugden en eigenschappen, zoals liefde, vreugde, creativiteit en blijvende innerlijke rust. Deze deugden komen alleen voort uit dat bewustzijn. Er zijn een paar deugden die in het bijzonder evident worden zodra je ruimte schept voor louter bewustzijn. Een daarvan is creativiteit, en een andere bijzondere deugd is enthousiasme! Met het enthousiasme dat het nu met zich meebrengt, zal je merken: je hoeft zelf niks te doen. Het enthousiasme van het nu brengt een golf van creatieve energie. Het enige wat we hoeven te doen is de golf te bevaren.

In tegenstelling tot ‘iets per se willen, iets zoeken, vormen zoeken’, is enthousiasme niet een tegenstander van iets: zijn gedrag creëert geen winnaars en verliezers, het is niet confronterend. Het is inclusief, niet exclusief. Het hoeft niet andere mensen te gebruiken, te manipuleren of te gebruiken, want het is de bron van energie zelf! Ego wil altijd iets van iemand. Enthousiasme deelt uit, vanuit zijn eigen overvloed. Enthousiasme wil niks, want het komt niks tekort. Het is één met het leven. En er is een stuk stabiele maar intens ruimte in het midden, waar vrede is. De bron van alles. Het maakt van een vijand een vriend. Het omarmt het, en verandert de energie in een positieve. Enthousiasme en ego kunnen niet samenleven.

Tip 5 – De dimensie die tijdloos, oneindig ongeconditioneerd is, zit ook in jou, en wil bewust worden

bewustzijn en innerlijke vrede

Nog steeds liggend, kijkend naar de ruimte… Door naar die oneindige diepte van de ruimte gekeken te hebben, moet je daarbij ook de stilte in jezelf gevonden hebben. De ruimte kun je niet met je zintuigen waarnemen. De essentie van ruimte is namelijk niksheid. Dus het kan niet bestaan in de normale zin van Het woord. Alleen dingen, vormen bestaan. Zelfs als we het ruimte noemen, maken we er een object van. Iets in je kan bewust zijn van ruimte, maar er zit niks in die ruimte om bewust van te zijn. Als je bewust bent van de ruimte, ben je je niet bewust van iets, behalve het bewustzijn zelf, het innerlijke bewustzijn. Via jou wordt het universum dan bewust van zichzelf.

Wanneer het oog niks vindt om te zien, is de niksheid gezien als ruimte. Als het oor niks vindt om te horen, wordt die niksheid gezien als stilte. Wanneer de zintuigen een absentie van vorm kunnen waarnemen, wordt het vormloze bewustheid die achter perceptie ligt, niet meer verborgen door vorm. Als je die ruimte en die stilte kunt waarnemen, is iets in je ermee in resonantie en is het dat aan het erkennen. Je voelt dan die enorme diepte van de ruimte als je eigen diepte. En je weet dat die stilte die geen vorm heeft, meer dieper is dan wat jij bent, dan alle andere dingen (vormen) die de inhoud van je leven opbouwen. Sommigen noemen het God: vormloos bewustzijn, al wat is, oftewel ‘zijn’. Al het andere is vorm.

Tip 6 – Kun je ook té veel innerlijke rust vinden? Vind een balans tussen vormen en ruimte

Laten we twee uitersten schetsen. Sommige mensen zijn zo geïdentificeerd met wat gebeurt, zo gehypnotiseerd door veranderende vormen, zo geabsorbeerd in de inhoud van hun leven, dat ze hun essentie zijn vergeten: ze zitten vast in ego. Anderen zitten weer in het andere uiterste: monniken en mensen die de rest van hun leven besloten te zwijgen en mediteren… Zonde en nutteloos, want zo kunnen ze hun ontwaking niet de wereld in brengen. Het leven zou juist een dans moeten zijn tussen vorm en ruimte.

We zouden ons bezig moeten houden met vorm én ruimte. De wereld, dat is slechts een heflt. Het koninkrijk van de hemel, oneindig leven, God, ‘zijn’, bewustzijn… Dat is de andere helft en komt vóór vorm en inhoud. Vorm is namelijk niet wie je bent.

Wat kun je doen om die balans te vinden? Puur bewustzijn kun je realiseren door je op bepaalde momenten terug te trekken uit vorm. Via jou ontwaakt bewustzijn dan uit zijn droom, uit zijn identificatie met vorm. Bijvoorbeeld door je aandacht weg te nemen van het denken, en het op het innerlijke energieveld van je lichaam te vestigen. Door je hele lichaam te voelen en erin te zijn. Lichaamsbewustzijn houdt je aanwezig. Wees bewust van objecten (je lichaam) en wees ook bewust van het feit dat je je daarvan bewust bent; een alerte innerlijke stilheid op de achtergrond. Wees in je lichaam, als de meester niet thuis is kunnen allerlei ongenode gasten er bezit van nemen.

Tip 7 – Eenheid en verbinding geeft innerlijke rust: zie hoe iedereen bewustzijn is, in plaats van vormen en hun verschillen te zien

bewustzijn en innerlijke rust

Als je geïdentificeerd bent met vorm, zie je alleen maar vorm: dan zie je verschil, ‘andersheid’. Je ziet dan geen realisatie van verbinding en eenheid. Dan kun je de ander niet erkennen als een met jezelf. Er is dan geen realisatie dat jullie een expressie zijn van datzelfde ene leven, datzelfde ene bewustzijn in een andere tijdelijke vorm. Dus hoe meer geïdentificeerd met vorm. Hoe meer lijden en conflict er is. Het kwaad, oftewel het ego, is: compleet geïdentificeerd zijn met vorm.

Als je naar de wereld kijkt als bewustzijn, zie je overal ongelooflijke schoonheid. Je kunt dat vervolgens ook naar je dagelijkse bezigheden brengen. Iets dat groter is dan jou, is aan het kijken door jouw ogen, en het is jou. Bewustzijn kijkt, en ziet zichzelf. Je zult ook een raar gevoel krijgen alsof je naar jezelf aan het kijken lijkt te zijn, want alles is in principe jou. Alles is namelijk een expressie van bewustzijn. Anderen kennen als jezelf is de diepste, ware betekenis van liefde. Niet het plakkende soort liefde. Liefde is de realisatie dat er geen ‘ander’ is, de realisatie van een: dat we een zijn. We negeren dat we hier maar voor een korte tjd zijn, we zijn allemaal gelijkwaardig, we zijn allemaal verbonden met elkaar. We voelen dan liefde, compassie, tolerantie, eenheid en verbondenheid.

Achter ieder mens zit de essentie van wie we zijn; bewustzijn. Spiritualiteit gaat hierover: erkennen en vieren dat we verbonden zijn door een kracht groter dan ons allemaal. Die verbinding en kracht is gegrond in liefde. Bij voldoende aanwezigheid en aandacht, kun je de stille en alerte aandacht voelen van de goddelijke levensessentie en het bewustzijn van de geest in elk wezen, in elke levensvorm. Erken het als een met je eigen essentie, en heb het lief als henzelf en jezelf. De meeste mensen zien echter alleen de uiterlijke vorm, zich onbewust van de innerlijke essentie, op dezelfde manier waarop ze zich onbewust zijn van hun eigen innerlijke essentie. Ze laten zich leiden door hun ego en fysieke vorm. We moeten juist erkennen dat we in onszelf een oneindige capaciteit hebben voor connectie met alle dingen, dat we dagelijks toegang hebben tot ongeziene bronnen van kracht. Iedereen heeft dat.

Tip 8 – Innerlijke rust vinden én actie kan gerust! Schep ruimte, want daarin kunnen schitterende vormen ontstaan (en zo verander je de wereld)

Door aandacht te hebben voor oneindige ruimte, wat je ook God zou kunnen noemen, te maken, kan het bewustzijn zich dan vrij bewegen via jou en zichzelf uitdrukken. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld via een vorm als een onderneming of een andere creatie van je: iets wat je creëert wat veel mensen beïnvloedt en bewustzijn naar anderen brengt. Jij kunt zo een opening zijn voor de evolutionaire impuls van het universum/bewustzijn om de wereld binnen te dringen. Iedereen waarmee je in contact komt, zal die energie voelen en erdoor aangestoken worden. Zo kunnen wij de wereld veranderen.

Misschien had de droom, van het onszelf verliezen in vormen, gedroomd moeten worden, zodat opwekking plaats kon vinden en God zichzelf kan kennen via de mensen, als God. Zodat Het zichzelf eerst verloor in vorm, om er vervolgens uit wakker te worden. Een dat wakker worden is zo mooi. Lees ook het artikel over ontwaking!

Tip 9 – Innerlijke rust vinden in jezelf? Zoek dan geen perfectie of stabiliteit in vormen

bewustzijn en innerlijke vrede

Je kunt van vormen niet verwachten dat ze perfect zijn, dat zijn ze niet. Geen enkele is dat. Per definitie. Dat zit in hun natuur. Dus accepteer dat en eis geen perfectie. Alle vormen zijn niet stabiel. We weten het alleen niet, omdat het een illusie is dat vormen stabiel lijken. Tussen de atomen van een vaste vorm, zoals een tafel, zit een gigantische hoeveelheid lege ruimte. Vroeg of laat komt er een einde aan iedereens vorm en andere vormen op de wereld. Vroeg of laat gaan vormen oplossen, en als die niet oplossen, los jij op voordat het met die vormen gebeurt. Dus het is beter om dat feit nu te zien dan wanneer je 90 jaar bent.

(Bijna) alle vormen zijn dus onstabiel. Dat is een gegeven van het aardse leven. Omarm en accepteer die onzekerheid, en de onzekerheid van het ‘niet weten’. We leren: go with the flow.  The flow is vloeibaar. Niet stabiel. Wees open voor onzekerheid. Onzekerheid van je levenssituatie bijvoorbeeld. We leven in angst als we ons geluk alleen willen zoeken in het wereldse, alle waanbeelden, status etc. Want alle vormen zullen vroeg of laat veranderen of ophouden te bestaan.

Alle vormen sterven vroeg of laat. Gelukkig is dood het tegenovergestelde van geboorte, en niet het tegenovergestelde van leven. Er is sprake van circulatie, in plaats van reïncarnatie: er is altijd energie die overgaat in andere vormen. Bij het dood gaan van wat dan ook hoort dan ook heiligheid en een gevoel van vrede. Er is een opening naar het vormloze, oneindige. Maar Je moet het toestaan. En ik ontken niet dat dood ook verdrietig is in de wereld van vorm waarin we nu leven, en dat er tranen bij horen wanneer vorm ontbonden wordt.

We moeten het ultieme verlangen naar vormen loslaten: mogen we dan niet materieel zijn? Alles heeft zijn plaats, ook wereldse zaken, maar relatief. Het is dan relatief belangrijk. Het enige wat absoluut belangrijk is, is je wezen, en de ruimte in je. Dat is de ruimte van God. Vorm verliest dan zijn kracht om je te intimideren, en zijn belofte om je te vervullen. Angst lost op. De wereld verliest zijn kracht om je angst te geven en de belofte om je te vervullen. In andere woorden: je wordt vrij van de wereld.

Tip 10 – Zoek stabiliteit in (mentale) stilte: dit was je voor je de vorm van een mens aannam

Laten we even naar de logische niveaus van Bateson en Dilts kijken. De onderste vier niveaus maken veel lawaai, waardoor innerlijke rust niet mogelijk is. Bijvoorbeeld: als je in de problemen zit, is er veel geklets in je hoofd. In de mate dat je positiever wordt, wordt het daar stiller. Op het moment dat je jezelf bent, is het helemaal stil.

Verbind jezelf met de vormloze en tijdloze dimensie in jezelf. Voorbij gedachten, voorbij ego. Het heeft geen vorm, daarom kunnen we er met ons denken niet bewust van zijn (denken is vorm). Je bent dan jezelf, en dan ben je écht stabiel. Stabiliteit betekent bewustzijn zonder gedachten, en is dus ruimte. Dan ben je het meest essentieel en diep jezelf. Als je stil bent, ben je wie je was voordat je tijdelijk de vorm van een mens aannam. Je bent dan ook wie je zal zijn als de vorm oplost. Als je stil bent, ben je wie je bent voorbij je tijdelijk bestaan: oneindig.

Meditatie is hier het middel voor. Meditatie gaat om het mindless maken: leegmaken, waardoor je ruimte creëert zodat je in je dagelijkse bezigheden juist in uptime kan zijn. Je laat het je overkomen. Je verzet je niet tegen de gedachten. Je gaat ook niet je focus op een geluid of gevoel plaatsen (mindfulness).

Tip 11 – Luister naar de stem van het hart: de stem van de stilte, rust en wijsheid

bewustzijn en innerlijke rust

Het hart zwijgt, in tegenstelling tot je verstand, tót je bereid bent te luisteren. Het hart gaat niet roepen. Het hart verkeert namelijk in innerlijke rust. Je kunt stil worden (dat bereik je door al het negatieve op te klaren), en dan kun je je hart gaan voelen. Vervolgens mag je de moed opbrengen om het hart te volgen. Het gaat dan om liefde, vrijheid, vreugde, mededogen, schoonheid… Dat is heel simpel, maar het is geen simpele beslissing. Het vraagt zelfs enige vorm van confrontatie om daar te komen.

Het hart is de zetel voor intuïtief bewustzijn. We zijn onderworpen aan het hart. Als je je toekomst plant vanuit je denken, verwijder je je van je hart. Je hart is in verbinding met je toekomst. Dit is wetenschappelijk bewezen. Je hart weet 3 tot 5 seconden op voorhand welke impuls het gaat krijgen. Het hart staat in verbinding met morfogenetische velden in je hele lichaam. Via het hart hebben we daar connectie mee. Wil je voor jezelf een nieuwe toekomst, moet je naar het hart toe. Het hart is de zetel van de twee hoogste logische niveaus: identiteit en missie. We moeten leren ons hart te betreden.

Vanuit het hart leven wil niet zeggen dat je altijd lief bent. Het betekent opkomen voor dat wat liefde is. In onze westerse wereld leren we tolerant te zijn. Ter bescherming van tolerantie is intolerantie niet te tolereren. Zo kan expressie van liefde soms keihard zijn. Liefde demonstreren is een toestand van bewustzijn en een toestand van geen emotionele reactie. Wees degene die altijd lief is. Liefde is bewustzijn. We kunnen doordrongen zijn van het feit dat we allen een zijn, en van daaruit handelen.

Identiteit op het niveau van het hart, is de vierde chakra. Ons hart is een weerspiegeling van een groter hart, het hart van de aarde. De zetel van je identiteit is het hart. De zon is de hartchakra van de aarde, die ook weer deel uitmaken van een grotere kosmische identiteit. Liefde is altijd het laatste of enige antwoord.

Tip 12 – Mediteer door aandacht te geven aan ‘objecten (in de ruimte) van bewustzijn’

innerlijke rust vinden in jezelf

Door je aandacht op een object te richten, terwijl je weet dat je er bewust van bent dat je dat aan het doen bent, zorgt ervoor dat jij jezelf kunt identificeren met de immense ruimte/bewustzijn die je eigenlijk bent. Een object heeft namelijk grenzen, bijvoorbeeld spullen of gedachten. Als we zo’n object aan het observeren zijn, kunnen we ontdekken dat we zelf geen object in de ruimte zijn, maar de ruimte zelf, en dus onbegrensd zijn.

Alle meditaties voor onderstaande objecten van bewustzijn, zijn inbegrepen in deze geleide meditatietekst. Deze meditaties zorgen voor innerlijke rust.

Tip 13 – Zet het onrustige ego, dat geen eenheid maar afstand ziet, aan de kant

De hemel is gewoon hier, in ons midden, met alle bijbehorende innerlijke rust. Jezus: ‘Gezegend zijn de nederigen, zij zullen de aarde erfen.’ Met de nederigen worden hier de egolozen bedoeld. Ze zijn wakker geworden tot hun essentiële ware natuur als bewustheid. En ze erkennen deze essentie in alle anderen, in alle levensvormen. Ze leven in een staat van overgave, en voelen daardoor de eenheid met het geheel en de bron.

Tip 14 – Weet dat je al bewustzijn bent: je hoeft er alleen naar terug te keren

rust vinden in jezelf

Je kunt niet bewustzijn proberen op te brengen, het is er al en je kunt dat alleen verpesten (en dat doen we helaas bijna constant). Het is er al, dus je hoeft niks toe te voegen, zoals kennis, want anders wordt het weer toekomstgericht. Het enige wat nodig is: je moet het toestaan. Het moment toestaan te zijn, zoals het is. Je hebt het al, inclusief alle bijbehorende innerlijke rust. Je kunt het alleen niet ervaren door alle ruis eromheen; gedachtes. Je bent dan gescheiden, vol met problemen en conflicten. Als je je gedachten helemaal uitzet, komen al je bronnen en eigenschappen tot leven.

Droom Leef Geniet Aanbieding

Conclusie: ruimte geeft vrijheid en innerlijke rust in jezelf

Je hebt zojuist diepgaande tips gelezen voor innerlijke rust in jezelf. Ontwikkel bewustzijn met de tips uit dit artikel, en vorm zal dan zijn kracht verliezen om je te intimideren, en zijn belofte om je te vervullen. Onrust en angst lost hierdoor op. De wereld verliest zijn kracht om je angst te geven, en de beloftes die het doet. Je straalt dan innerlijke vrede en rust uit: iets schijnt door jou. Dingen gebeuren en de kalmte is daar, die het toestaat te gebeuren.

Jezelf kennen als die rust, stilte en bewustzijn, is vrijheid! Vrij van vormen. Vrij van de wereld. Vrij van jezelf als de kleine ik. En dan wordt de wereld een schitterende plaats. Het is dan niet langer bedreigend en het verliest zijn eigenschappen van belofte. Het is hier nu. Je hele essentie is hier nu in zijn volheid. Dit zal uiteindelijk met iedereen gebeuren. Dit is het einde van de oude wereld, zoals de Maya-kalender voorzegd heeft. Bovenal: vind bewustzijn en innerlijke rust in het hier-en-nu. Het hier-en-nu is een portaal tot ruimte in je, en is een enorm krachtig.

Dit waren alle tips. Hoe ervaar jij meer mentale rust? Laat het weten in de reacties.

Tot slot hebben we de volgende bron voor je

Gerelateerde artikelen: ook interessant?

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder en dan zal ik reageren. En... sharing is caring!