metaprofiel

Het Metaprofiel – De gids om mensen diepgaand te kennen [Checklist]

Het metaprofiel… Een schitterende tool die bijvoorbeeld van pas komt bij belangrijke interviews. Je gaat hiermee écht diep met de ander. Of het nou bijzondere diepte-interviews zijn, observaties van vermogens van experts of voor coachingssessies… Je gaat er resultaten mee boeken.

metaprofiel

Waarom het metaprofiel?

Een van de redenen om het metaprofiel op mensen toe te passen, is dat je hierna precies weet hoe je de betreffende persoon moet behandelen.

 • Ik kan de zintuiglijke voorkeur van de groep verwerken in mijn taal: als de een deelnemer zegt: “Het was schitterend en schilderachtig” zeg ik niet: “Wow, het moest vast heel goed voelen.” Maar wel: “Wow, ik zou me niet kunnen voorstellen wat voor helder uitzicht je daar gehad moest hebben”.
 • Ik kan nog beter hun metaprogramma’s in beschouwing nemen bij het maken van Rapport. Is iemand detail-georiënteerd, dan maak ik kleine gebaren en leg ik ideeën in kleine stapjes uit. Denkt iemand juist in grotere chunks, dan maak ik grote gebaren met mijn hele arm en praat ik meer in grote lijnen.
 • Ik kan de volgende vragen aan mezelf stellen: Ken je mensen die al met succes rapport heeft opgebouwd met deze persoon? Wat kan je van ze leren? Wat is hun achtergrond? Welke andere hulp kan je gebruiken? Wat is de eerste stap?
 • Ik kan extra goed gaan observeren en luisteren! Daarbij zoek ik naar kansen om op in te spelen.
 • Ik speel in op de voorkeuren van de andere persoon of groep personen. Zo pas ik mijn communicatie op ze aan.
 • Ik kan erg diepe interviews houden, waardoor ik sterke artikelen schrijf voor allerlei media.
 • En zo kun je nog meer situaties en voorbeelden bedenken wanneer het metaprofiel nuttig zou zijn.

Een metaprofiel bestaat uit het houden van een gesprek (oppervlaktestructuur), maar ook uit de gedragingen en patronen die je observeert (dieptestructuur). Je kunt op allerlei manieren achter iemands metaporofiel komen, dus niet alleen via gesprekken. Laat de ander bijvoorbeeld een kunstwerk maken met de spullen die op dat moment voor handen zijn. Observeer die persoon op dat soort momenten. Het liefst bestaat het kunstwerk uit voorwerpen, zoals stoelen, in combinatie met mensen.

De elementen van het metaprofiel

Hieronder vind je een aantal elementen van het metaprofiel. Een gepaste opmerking is dat iedere NLP’er andere elementen gebruikt voor het metaprofiel. Ga dus niet blind van deze ingredienten uit.

Element 1 – De Logische Niveaus uitvragen

Dit is een van de essentiële onderdelen van het metaprofiel. Begin het interview simpel: vraag via de logische niveaus waar iemand zich in zijn dagelijks leven bevindt en wat hij doet. Naarmate je in het model van de logische niveaus klimt, ga je steeds dieper met de ander. Zo kom je zelfs uit bij de ware identiteit en missie van de ander.

Element 2 – Kerncriteria

Kom er in het gesprek achter welke waarden voor de ander het allerbelangrijkste zijn, voor zover je dat nog niet bij de logische niveaus hebt gedaan. Eventueel kun je de techniek ‘kernspeurder’ of ‘kernmandala’ gebruiken. Hierover later een artikel.

Element 3 – Tote-analyse: DVD (inclusief innerlijke strategie)

Opmerking vooraf: John Grinder staakte al vroeg het werken met strategoën (TOTE-analyse), omdat het werken met gemoedstoestand het meest effectief is om te leren van een expert. Hij stelt zelfs dat de TOTE-analyse niet werkt en al automatisch overgenomen wordt zodra de gemoedstoestand overgenomen wordt. Het werkt niet omgekeerd: als je de strategie overneemt, zal niet automatisch ook de gemoedstoestand overgenomen worden.

Je gebruikt deze analyse om het excellente gedrag of de successen van de ander in kaart te brengen. Je ontleedt het tot gedrag wat ieder ander mens ook zou kunnen reproduceren. Pak hierbij 1 specifieke context! Let goed op de (wisselingen in de) interne toestand. Doe ook alles direct zelf na. Zo kunnen er meer vragen opkomen die je kunt bedenken. Tot slot is het goed om te weten dat er twee manieren zijn om de strategie te eliciteren: de eerste manier is door het simpelweg te vragen. Gebruik daarvoor de vragen hieronder, bij iedere corresponderende stap in het TOTE-model. De tweede manier is door te observeren: je let onder andere op de oogbewegingen en de fysiologie, predikaten, tonaliteit, ademhaling etc.

Je kunt op drie manieren strategieën identificeren door te kalibreren (observeren):

Gebruik onderstaande vragen om tot de strategie te komen. Je bent het meest efficiënt bezig als jet het bij vier tot zeven stappen houdt. Voordat je de vragen stelt, laat je de persoon associëren in het doelvermogen. Als je klaar bent, ga je samen een aantal keren door de strategie, want dan zal meer informatie duidelijk worden.

 • Begin met het vaststellen van de context, aangezien strategieën contextafhankelijk zijn.
 • Trigger/Input: hoe weet je dat het tijd is om te beginnen? Waar Let je op? DVD: wat Denk je, Voel je en Doe je (precies)? Wat is je doel, dus wat wil je met de strategie bereiken? Wat is de stimulus die de strategie in gang zet?
  ‘Zag je iets? Hoorde je iets? Was het de aanraking van iets of iemand?’
 • Operate: welke acties onderneem je? Wat doe je innerlijk? Interne toestand: emotioneel. Interne weergave: welke representatiesystemen, strategieën en submodaliteiten gebruikt hij? D(enken) V(oelen) D(oen)?
  ‘Heb je een beeld in gedachten? Zeg je iets tegen jezelf? Heb je een emotie of gevoel? En toen?’
 • Test: hoe weet je dat het doel is bereikt? wat is voor jou op dat moment het belangrijkste? Hoe weet hij of dat criterium wel of niet gehaald wordt? DVD?
 • Exit: is er verschil tussen de gewenste en huidige situatie? hoe weet je dat je klaar bent? Wat ga je dan doen?  Met andere woorden: waar let je op om je heen? Waar gaat het je om? Wat was het eindresultaat? Wat gebeurt er daarnaast innerlijk? DVD?

Je kunt de volgende tekens gebruiken om de innterlijke strategie uit te werken:

 • VAKOG: Visueel, Auditief (digitaal), Kinesthetisch, Olfactoir en Gustatoir
 • ie: intern, extern
 • ch: construerend, herinnerend
 • +-: positief, negatief

Zodra je dit weet, heb je weer een onderdeel van het metaprofiel te pakken, waardoor je weer nieuwe informatie hebt over hoe je het beste met deze persoon kunt communiceren. Zo weet je bijvoorbeeld hoe je een interventie kunt brengen of in welke volgorde van de representaties je het beste informatie terug kunt geven. Je kunt een nieuwe, soortgelijke strategie op de volgende manieren installeren:

 • Met chaining anchors.
 • Door de strategie te oefenen.
 • Met de Gedragsgenerator
 • Met metaforen (impliciete manier)
 • Andere impliciete NLP-technieken zijn ook geschikt voor het installeren van nieuwe strategieën.

Element 4 – Systemische bedding

 • Hoe heeft je jeugd een voedingsbodem of bron gevormd voor deze expertise?
  Bv uit overnemen of afzetten en tegenovergestelde doen. Of gemis of pijn uit hun jeugd wat transformeert tot kracht.
 • Hoe was jouw talent als jong kind zichtbaar?
 • Welke rol hebben je ouders daarbij gehad?
 • Hoe herken je je vader of moeder in dit talent?
 • Uit welk gemis of uit welke moeite binnen je gezin is dit talent ontstaan?
 • Aan wie ben je enorm trouw middels dit talent?
 • Hoe was het onvermijdelijk dat je dit zou gaan doen?
 • Wat heb je juist meegekregen en behouden?
 • Waar heb je je tegen afgezet en tegenovergesteld gegaan?

Element 5 – Metaprogramma’s

Breng de mateprogramma’s van de expert in kaart met betrekking tot de context van het doelvermogen. Kijk in het artikel over metaprogramma’s. Daar vind je ook de vragen die je kunt stellen om iemands metaprogramma te bepalen.

Element 6 –  Welke ankers en/of terugkerende patronen merk je op?

Kijk goed of je van nature triggers en responses (ankers) opmerkt bij deze persoon, die constant terugkeren (patronen: wat doet hij steeds opnieuw?)

Element 7 – Fysiologie

Let op het volgende bij de ander:

 • Ademhaling
 • Gezichtsuitdrukkingen
 • Gebaren
 • Oogbewegingen
 • Ademhaling
 • Tonaliteit
 • intonaties
 • Onbewuste non-verbale reacties

Doe alles direct na, want hierdoor word je niet allen direct de expert, maar kunnen er ook extra vragen opkomen.

Simpel voorbeeld van een toepassing van het metaprofiel

Ik gaf ooit eens een workshop aan een groep senioren. Ik zorgde dat ik informatie over deze groep verkreeg, en ik speelde erop in:

Actie 1

Tijdens presentaties zitten ze liever passief achterover.

Reactief: ze willen lekker rustig luisteren en niks doen.

Daarna heb ik ze tijdens de training juist weinig vragen gesteld, dus weinig interactie tijdens de presentatie. De senioren willen namelijk liever passief naar een presentatie luisteren.

Actie 2

Ze komen naar de computerclub voor vragen aan de helpdesk.

Extern referentiekader: ze zoeken voor bevestiging en hulp bij de mensen met verstand over computers

Ik geef ze de validatie en bevestiging die ze zoeken door ze te bemoedigen als ze met hun vraag naar mij komen.

Actie 3

Ze komen voor de gezelligheid.
De computerclub is voor veel senioren een sociale gelegenheid.

Een kerncriterium is dus: gezelligheid

Ik weet hierdoor dat het oké is om grapjes te maken.

Actie 4

De leden komen ook om een training bij te wonen.

Leren is dus een kerncriterium.

Ik heb in mijn presentatie veel feitjes en tips gestopt.

Actie 5

Negatief: ze klagen over de vernieuwingen in de computers en dat ze zeggen dat ze niet nodig zijn.

Ik maakte verwijzingen naar “die goede oude tijd” en verwees naar vernieuwingen met het bijwoord ‘vervelend’.

Actie 6

Een van de groepsleden die ik sprak praatte heel snel. Dat was de jongste (40 jaar).

Ik sprak ook snel terug met hem toen ik hem apart sprak.

Actie 7

De overige groepsleden praten op een langzamer tempo.

Tijdens de presentatie sprak ik erg langzaam.

nlp opleiding met korting

Oefening – Verkopen met het metaprofiel

Bedenk een bestaand of bedacht artikel dat je gaat verkopen aan persoon A. Maak hiertoe het metaprofiel van A, en leg dat naast de verkoper. Ga na wat de drie belangrijkste verschillen zijn tussen de verkoper en persoon A, en maak een actieplan zodat de verkoper zijn gedrag kan aanpassen aan het metaprofiel van A (rapport maken). Uiteraard ga je naderhand na wat het effect was: voor welk gedrag was persoon A gevoelig? Geef jezelf feedback.

Oefening: handig worden met het metaprofiel

 • Maak een metaprofiel van jezelf.
 • Maak een metaprofiel van drie verschillende mensen zodat je er goed in wordt. Ga na wat het verschil is tussen de verschillende mensen, en wat voor consequenties dat heeft voor de manier waarop je met deze mensen het beste kunt communiceren. Formuleer een doel ten aanzien van je communicatie met deze personen.

Oefening: het metaprofiel gebruiken voor lastige communicatie

 • Denk aan een situatie waarin je communicatie met een ander niet liep zoals je wilde, of waarin je niet tevreden was over het resultaat.
 • Bekijk deze situatie vanuit de derde positie.
 • Zet jouw metaprofiel naast het metaprofiel van de ander en ga na wat de verschillen zijn.
 • Bepaal wat de oorzaken zouden kunnen zijn van de niet-optimale communicatie, uitgaande van de metaprofielen.
 • Maak hier een doel van voor het volgende contact met deze persoon.

De volgende stap: gebruik het metaprofiel nu om iemand anders te coachen naar een betere manier van communiceren met een persoon waarmee het communiceren nu nog lastig gaat. Breng de verschillen tussen de metaprofielen in kaart van je client en de persoon waarmee hij lastig communiceert. Stuur je client erop aan om zijn manier van communiceren aan de hand van het metaprofiel aan te passen op de ander.

Hoe maak jij gebruik van het metaprofiel?

Er is veel mogelijk met het metaprofiel. Gebruik je het bijvoorbeeld in een-op-een-situaties, of om precies te weten hoe je het beste een workshop kunt overbrengen aan je groep? In de Master Practitioner Opleiding gebruik je het metaprofiel bijvoorbeeld om te modelleren. Ook is het een uitstekende tool voor diepte-interviews. Heb je het gebruikt om iemand te modelleren? Herhaal de strategie van de persoon net zo vaak totdat het in jezelf is geïnstalleerd. Dit kun je eerst een aantal keer droog doen. Laat in de reacties weten wat jij ermee doet!

Tot slot hebben we nog gratis bronnen voor je

Gerelateerde artikelen: ook interessant?

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder en dan zal ik reageren. En... sharing is caring!