Privacybeleid Het NLP College (AVG)

Het NLP College, gevestigd in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn er van bewust dat je jouw vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo krijg je een beeld over hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Het NLP College. Je dient je ervan bewust te zijn dat Het NLP College niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Het NLP College respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze contactgegevens

hetnlpcollege.nl
Rubin Alaie is de Functionaris Gegevensbescherming van Het NLP College.
Hij/zij is te bereiken via [email protected]
+31639888109

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het NLP College verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen kunnen vragen en verwerken via deze website:

  • Via Huddle hebben we een community waarin geoefend kan worden en een dialoog gehouden kan worden. Schaf je bij ons een product aan waar je een digitaal account bij krijgt, dan is dat digitale account zichtbaar voor alle andere klanten die ingelogd zijn. Hier kunnen zij je voornaam en het initiaal van je achternaam vinden. De berichten die je in het forum-gedeelte plaatst, zullen ook leesbaar zijn voor mensen die geen klant zijn en geen account hebben. We zorgen er daarnaast voor dat wanneer men jouw naam Googlet, je klantenprofiel nauwelijks te vinden is.
  • Op Black Friday is het mogelijk dat we de voornaam van de persoon die recent iets gekocht heeft, weergeven op de verkooppagina.
  • Via de cookies van Google Analytics verzamelen we anoniem gegevens over je surfgedrag. Zo kunnen we statistieken over de website inzien terwijl jouw privacy gewaarborgd blijft.
  • Indien je een nieuwsbrief-formulier invult, verzamelen we je naam en e-mailadres om nieuwsbrieven te kunnen versturen.
  • Via Plug & Pay verwerken we bestellingen. De ingevulde gegevens slaan we op.
  • Via PopKit tonen we aan nieuwe deelnemers wie recentelijk ook heeft deelgenomen.
  • Omdat we op deze site zelf geen advertenties tonen, plaatsen we geen cookies die persoonsgegevens verzamelen en je privacy aantasten.
  • Wanneer je een reactie plaatst, doe je dat met je IP-adres.
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.
  • Internetbrowser en apparaat-type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wanneer je je online aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Het NLP College of die van een derde partij.

Het NLP College verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Communicatie. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Het NLP College analyseert het gedrag van websitebezoekers – anoniem – op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Het NLP College volgt het surfgedrag van websitebezoekers – anoniem – over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op de behoefte van lezers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het NLP College neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het NLP College) tussen zit. Het NLP College gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Mailchimp, Mailmunch, Paypro, Adsense, Adwords, Userlike, WordPress & Woocommerce.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het NLP College bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het NLP College verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het NLP College gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het NLP College gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Tot slot worden er cookies geactiveerd ten behoeve van affiliate marketing: sommige uitgaande links op onze website zijn affiliate-links. De cookies die deze links activeren, zorgen ervoor dat wij commissies verdienen wanneer je tot koop overgaat op de externe website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het NLP College en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Het NLP College wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ook zijn er een aantal mogelijkheden om zelf je verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Dit is uiteraard van toepassing in het geval dat Het NLP College een dergelijke activiteit zoals een nieuwsbrief uitvoert.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, en dit kan ook uitgezet worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het NLP College neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.