6-staps herkaderen [N-Step Reframe], een heerlijke trance voor verandering

Hoe gaat de 6-staps herkader-techniek? Met deze techniek werk je meestal met de positieve intentie...

Lees verder