Wat is God eigenlijk? Dit is typisch een onderwerp dat niet met taal uit te leggen is. We kunnen er enkel naar wijzen, met onze taal. En dat is precies wat we in dit artikel gaan doen. 

Iedereen wil verbonden zijn met iets hogers

We willen verbonden zijn met iets hogers, iets dat dieper is dan onze eigen identiteit: iets wat we allemaal delen. Dat kan zijn: een ander persoon, God, natuur, liefde, eenheid, saamhorigheid, compassie, tolerantie… Deze ideeën worden helaas onderdrukt ten voordele van hebzucht, ego en lust.

We hebben God nodig, wat je concept van God ook is.

Het is soms moeilijk te zien, maar er is meer dan materie, vorm, hebzucht, ego en lust. Het is niet eenvoudig om toegang te krijgen tot het oneindige bewustzijn dat toegankelijk is voor alle mensen, want door ijdele verbeeldingen, én door de beperkte instrumenten van de 5 zintuigen zijn we beperkt.

Daarnaast ligt alles wat in de wetenschap onderzocht kan worden, in het gebied van de 5 zintuigen. We leven hoofdzakelijk in de wereld van de 5 zintuigen, maar realiteit is onbeperkt. Ruimte is oneindig. Tijd is tijdloos.

Onze ogen kunnen alleen tussen infrarood en ultraviolet licht waarnemen. Onze oren kunnen alleen een klein decibel-bereik horen. We kunnen bijvoorbeeld geen hondenfluitje horen.

We missen enorm veel van de wereld omdat onze zintuigen beperkt zijn. Is het dan niet waarschijnlijk dat er andere frequenties, vibraties, energieën, bewustheden, in het universum zijn?

Wat dat ook mag zijn, je hoeft het geen ‘God' te noemen. Je kunt het ook bijvoorbeeld ‘Liefde', ‘Bron', Eenheid of ‘Natuur' noemen. Het zijn allemaal vingers die naar dezelfde maan kunnen wijzen.

Kun je God bewijzen? Waar komt God vandaan?

Waar kwam God vandaan? Is hij te bewijzen? De jouw vraag: “Waar kwam
God vandaan?” gaat ervan uit dat je aan de verkeerde God denkt, omdat de God van de Bijbel niet wordt beïnvloed door tijd, ruimte of materie.

Als hij wel beïnvloed wordt door tijd, ruimte of materie, dan is hij niet God. Tijd, ruimte en materie is wat wij noemen: een continuüm. Dat betekent dat ze allemaal op hetzelfde moment moeten bestaan, want als er materie zou zijn maar geen ruimte, waar zou je het plaatsen? Als er materie en ruimte was maar geen tijd, wanneer zou je het dan plaatsen? Je kunt geen tijd, ruimte of materie onafhankelijk van elkaar hebben of laten ontstaan.

Hierna lezen:  Boeken over God [Lijst] [Top 10] [Update 2024]

De Bijbel beantwoordt dat in tien woorden: In het begin (tijd: verleden, heden, toekomst) schiep God de hemel (ruimte, lengte, breedte, hoogte) en de aarde (materie: vast, vloeibaar, gas). Deze zijn tegelijk gemaakt – en de God die ze geschapen heeft, moet
buiten hen zijn.

Als hij beperkt is door tijd, dan is hij niet God. De man die een computer of een horloge gemaakt heeft, zit niet in de computer of het horloge.

De God die dit universum schiep, is buiten het universum. Hij staat erboven, erbuiten, erin en er doorheen. Hij wordt er niet door beïnvloed.

Wat is God? Er zijn meerdere beschrijvingen mogelijk

Wat is God - God is liefde

Sommigen nemen de woorden in de bijbel letterlijk, en zien God letterlijk als een man met een baard in de hemel. Enkelen interpreteren de bijbel wél metaforisch. Ik persoonlijk denk dat we het niet met ons logische, rationele denken kunnen begrijpen, maar we kunnen het voelen van binnen. Ik persoonlijk zie God als: oneindige {plaats hier alle eigenschappen}. Dus neem bijvoorbeeld de eigenschap ‘liefde', dan is God oneindige liefde. En dan hetzelfde voor alle andere positieve eigenschappen. Een hogere frequentie. Een oneindige bron van creativiteit.

Er valt geen blad van de boom als God het niet wil.

Eckhart Tolle legt God op een prachtige manier uit: ‘God is dat wat niet beschreven kan worden, een diepe innerlijke heilige essentie. Waar schoonheid is, is deze essentie erdoorheen aan het schijnen.' Het onthult zich alleen aan je als je aanwezig bent.' Eckhart Tolle haalt vervolgens het volgende bijbelcitaat aan: ‘Be still, know that, I am, God'. Eckhart zegt dat alle woorden in dit citaat synoniemen van elkaar zijn. God is dus:

 • Stilte, kalmte, vredigheid
 • Weten
 • ‘Ik'
 • ‘Zijn'
 • ‘Ik ben'
 • Nu

God is wat de zon en alle andere sterren beweegt.

In heilige geschriften vind je ook veelgebruikte namen van God:

 • Eeuwig
 • Onbereikbaar
 • Onkenbaar maar toch persoonlijk
 • Alwetend
 • Alomtegenwoordig
 • Almachtig
 • Ongezien
 • Oneindig
 • Liefde

Gods eigenschappen vind je in jezelf: Gods gelijkenis heeft Hij ook in jou gelegd

Wat is God - God is liefde

Liefde en God verschijnt automatisch en natuurlijk als je aanwezig bent. Want jouw aanwezigheid is Gods aanwezigheid. Lees hier meer over in de paragraaf ‘Perceptie is projectie: wij zijn effectieve medescheppers'. Zie jezelf als een manifestatie van iets hogers, een hogere frequentie, waardoor jij ook eigenschappen van die hogere frequentie bezit.

Ik kies ervoor om te geloven dat er in ons allemaal Goddelijke schoonheid zit. Je kunt ervoor kiezen om dat met kwantum-fysica of wetenschap te beschrijven, maar ik kies ervoor om te geloven: ik erken daarmee de Goddelijke schoonheid in ons allemaal. Binnen in je is een oneindige capaciteit, een connectie met een hogere kracht, hoger bewustzijn… Sommige mensen noemen het God!

Wat schonk je het leven, wat bracht jou uit zichzelf voort? Zodat het zichzelf kon leren kennen? Zodat het zichzelf kon aanraken, proeven, voelen, zien…?

Wat houdt je vast, bemint je, omarmt je, altijd, zoals een moeder haar pasgeboren baby omarmt?

Wat heeft jou altijd naar zichzelf teruggeroepen, al vanaf het allereerste begin?

– Jeff Foster

En is het nodig om die capaciteit met God te onderzoeken en te benutten? Absoluut. Je kunt jezelf niet definiëren door jezelf te vergelijken met andere externe dingen. Je moet jezelf definiëren door intern te gaan met je relatie met een hogere entiteit, een hogere frequentie.

Hierna lezen:  Leren bidden - Wat is gebed? Dit moet je weten

Wat je ook doet, doe het vanuit een plek in je die waar is. We zijn verbonden met grootheid. Iedereen voelt het in de stilte, in de aanwezigheid in ons allemaal. Er zit Goddelijke schoonheid in ons allemaal. Het komt van ergens diep. We zijn met alle levende dingen verbonden. Als we daarin kiezen te geloven, in plaats van onze egoïstische, materiële behoeften, dan creëren we een cultuur die meer in harmonie is met de planeet.

Je kunt altijd een extra stap doen richting God, want God is oneindig dus je kunt oneindig extra stappen zetten richting god.

Wie het mooist over God kan praten, is Michael Pilarczyk

Luister eens naar de podcasts van Michael Pilarczyk, bijvoorbeeld nummer 69 over visualiseren. Michael komt uit de radio- en TV-wereld en heeft dus een heel aangename stem waar je uren naar kunt luisteren. Regelmatig raakt hij het onderwerp ‘God' aan.

Middels meditatie maken we contact met God

Meditatie is een vraag die je stelt aan de oneindige creatieve kracht die alle fenomenen en al het leven begeleidt. Namelijk: ‘Kun je door mij bewegen?'

Interessante publicatie: beroemde wetenschappers die in God geloven

Op jouw geluk!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: