Perceptie is projectie – De wereld is je spiegel!

Als er ergens in een bos een boom omvat, en er is niemand in de buurt, heeft het dan lawaai gemaakt? Bestaat die gebeurtenis dan in de beleving van iemand die er niet bij was om het te horen? Laten we deze vraag als beginpunt nemen bij het ontdekken van het fenomeen ‘Perceptie is projectie’…

Bizar experiment: Complimenten over de ander (doe deze oefening met anderen)

Als je in een groep bent, is dit een bijzondere oefening om te doen. Ga in een kring zitten, en iedereen laat een blaadje rondgaan. Steeds als je een blaadje krijgt, schrijf je een compliment over de eigenaar van het blaadje. (Voordat het blaadje doorgegeven wordt, wordt het steeds zodanig gevouwen dat de volgende persoon geen enkele compliment kan zien.)

Op het einde krijgt iedereen zijn blaadje terug. Iedereen van de groep kan nu zijn ontvangen complimenten aan de groep delen, maar de groep gaat nu op iets bijzonders letten: hoe waar het compliment óók is voor de gever van het compliment!

Je herkent iets van jezelf in degene met wie je niet wil omgaan op het eerste gezicht. Dat is dus heel leerzaam…

Weet voortaan dus: als iemand een compliment aan je geeft, is hetzelfde absoluut ook van toepassing op die ander. NLP’ers onder elkaar zeggen dan ook wel eens: ‘Bedankt dat je dat op mij hebt geprojecteerd!’

Doe nooit bij een ander wat je jezelf niet toewenst

perceptie is projectie

De wereld is jouw spiegel. Tegelijk bestaat de wereld op een bepaalde manier alleen voor jou (structuur van de subjectieve ervaring). Doe nooit bij een ander wat je jezelf niet toewenst. Doe jezelf niet aan wat je anderen niet toewenst, want er is geen ander. Alles waar je van houdt in de ander, is waar je van houdt in jezelf. Alles waar je niet van houdt in de ander, is waar je niet van houdt in jezelf.

Wat je zegt over een ander, slaat altijd terug op jezelf. Zegt iemand tegen je: ‘Je verbergt iets.’ Dan weet je dat eigenlijk die andere persoon iets verbergt. Zoals het een echte NLP’er betaamt, zet je in zo’n uiteraard een vooronderstelling in om de vraag terug te kaatsen: ‘Wat verberg JIJ?’

Perceptie is projectie: jij bepaalt wat je projecteert

Vraag jezelf: ‘wat neem ik waar?’  Dat is gelijk aan: ‘Wat projecteer ik?’ Het leven is een illusie: een projectie van wat er van binnen afspeelt, en alle antwoorden die we zoeken zijn ook van binnen. Ervaar jij afstand en ongelijkwaardigheid in de wereld? Ook dat is een projectie van jezelf. Maak ook deze illusie van afstand en ongelijkwaardigheid ongedaan. Je maakt de wereld ‘echt’ als je er bang voor bent, en als je erover oordeelt.

Het enige wat echt echt waar is, is dat jij mag beslissen hoe je dingen ziet – David faster Wallace

Alles wat we zien is neutraal, maar we hebben er geen neutrale gedachten over. De gedachte over de situatie bepaalt de situatie. De situatie zelf is neutraal/leeg. Er is niks buiten onze mind: ons lichaam niet, de wereld niet. Wat je ziet is een projectie van een ‘inward condition.’ Dat geldt voor alles: alles wat je ziet (ervaart), is een projectie. Doet iets of iemand je pijn, dan is het altijd je eigen projectie die jou pijn heeft gedaan. Los het probleem op zonder de ander of de situatie te veroordelen (en zonder de bijbehorende emoties).

Dat impliceert iets bijzonders… Dat je krijgt wat jij wil! Er is alleen maar ‘jij’. Jij en je projecties. Dit is een solipsistische theorie (waarover binnenkort een artikel zal verschijnen).

Hoe kan ik wat aan mijn projecties doen?

perceptie is projectie

We zijn hard voor anderen en oordelen over anderen over onderwerpen waar we zelf problemen mee hebben. Neem je projecties die je op anderen projecteert, terug. Jij kiest wat je droomt, dus jij kiest wat je projecteert.

De oplossing voor pijn van onze eigen projecties, is: vergeven dat we projecteren. Vergeven is zien dat wat jij denkt dat de ander heeft gedaan (projectie), nooit echt plaatsgevonden heeft. Het probleem van de droom kun je terugbrengen naar de mind. Laten we dit zelfs een stapje verder nemen: we moeten sorry zeggen tegen de mensen die ons pijn hebben gedaan. Inderdaad! Om specifiek te zijn, moeten we sorry zeggen voor wat wij hebben geprojecteerd, waardoor zij ons die pijn konden aandoen. Zij zijn namelijk een projectie van het ergste wat in onszelf zit.

Ik creëer jou door de daden van mijn eigen observaties. Ik geef jou de eigenschappen van jouw persoonlijkheid. In mijn ‘realiteit’ sta jij geen kans: je kunt enkel jezelf gedragen op de manieren die ik je toesta.

Iets bestaat alleen omdat wij er bewust van zijn

Volgens de aannames van kwantumfysica creëer je je eigen universum op basis van je eigen persoonlijke observatie. Als je niet wist dat iets bestaat, dan bestaat het ook niet. Dus door het te kennen, ben je het eigenlijk aan het creëeren. Er is ook een keerzijde: het weten (dat iets bestaat) kan beperkend zijn voor je keuzes omdat je daardoor minder in contact staat met alle andere oneindige manieren van ‘weten’.

Licht als voorbeeld: bekijk de TED-talk van Rupert Sheldrake

Licht verandert zijn aard op basis van hoe het geobserveerd wordt: als je het als deeltje observeert, gedraagt het zich als deeltje.

Perceptie is projectie: wij zijn effectieve medescheppers

We zijn een deel van het groter geheel en tegelijk zijn wij zelf een geheel, bestaande uit delen. Het deel is gelijk aan het geheel, maar dan in het klein: God heeft zijn gelijkenis in ons gelegd. We zijn daardoor allemaal in potentie medescheppers: het universum speelt zich in ons af, als een hologram in het klein in ons. Dit geldt voor ieder persoon, maar per persoon vanuit een ander perspectief.

Het geheel bevat het deel en het deel bevat het geheel.

Zijn we echt scheppers? We scheppen niet net zoals God zelf, maar wel als schepping van God, dat Goddelijke kwaliteiten heeft mogen ontvangen. Sterker nog: we scheppen in zekere zin alles! Sadghuru zei eens: ‘Wijs aan waar ik ben… Nee, daar ben ik niet. Je hebt het fout. Er valt licht op me, dat reflecteert, gaat door je lenzen, en wordt een inverted image in je retina, etc. Waar zie je me nu? In jezelf. Waar hoor je me nu? In jezelf. Waar heb je de hele wereld gezien? In jezelf. Heb je ooit iets buiten jezelf ervaren? Alles dat je overkomt, duister en licht, gebeuren in je, pijn en vreugde gebeuren in je, vreugde en verdriet gebeuren in je. Heb je ooit iets buiten jezelf ervaren? Nee. Vraag jezelf: wat gebeurt er in je, en wie zou moeten beslissen wat er moet gebeuren? Je hele ervaring van het leven wordt bepaald door jou, door niemand anders, maar door jou.’

Er zijn echte mensen, maar ze zijn een projectie van jou. En je denkt niet dat ze jou zijn.

Als je vanuit dieper dan jezelf naar iets in de wereld kijkt, dan kijkt bewustzijn, en ziet het zichzelf. Als Je naar de wereld kijkt als bewustzijn, zie je ongelooflijke schoonheid. En waar je ook kijkt: je krijgt een bijzonder gevoel van ‘Ik kijk in feite naar mezelf’. Je kijkt in principe naar jezelf, want alles is ‘jou’. Alles is een uitdrukking van bewustzijn, en jij ook. Waar ik ook kijk, waar ik ook ga, ik zie mezelf in een andere vorm. De ware betekenis van liefde is de ander kennen als jezelf. Niet liefde op de manier waarop het verstand probeert lief te hebben, niet het soort plakkerige liefde wat afhankelijk en angstig is, maar ware liefde.

We zeggen: mijn hand, mijn brein etc. We zeggen niet: ik hand, ik brein etc. Dus we zijn ze niet. We zijn iets anders dat zich via dit voertuig uitdrukt.

En zo ‘schep’ en ‘beïnvloed’ je ook de juiste mensen in je leven. Dit werkt op twee manieren:

  1. We trekken de mensen aan waarmee we resoneren. Trainers en coaches trekken mensen als cursist aan met weerstand, en daarin treffen ze hun eigen weerstand aan. We trekken de mensen aan met dezelfde waarden, mogelijkheden, groeimogelijkheden en uitdagingen die we ook zelf aankunnen. Ben jij congruent met wat je lesgeeft, dan zal je ook congruente mensen aantrekken. Ben je zelf ‘in peace’, dan zal je mensen aantrekken die dat ook willen bereiken.
  2. De tweede kracht van ‘perceptie is projectie’ stelt dat je de mensen wie je tegenkomt, rechtstreeks beïnvloedt door de projecties die je van binnen hebt. Het kan heel goed zijn dat, wanneer iemand anders voor een groep had gestaan voor dezelfde training, de groep heel anders geweest zou zijn.

Resonantie…? Laten we ook het voorbeeld van een conflict nemen

perceptie is projectie

Laten we het idee van resonantie verder bekijken en zo simpel mogelijk maken: iets van buiten moet resoneren met iets van binnen om opgemerkt te worden. Als je het nooit eerder hebt gezien, zie je het niet. Je kunt dus eigenlijk niemand zien zoals hij of zij echt is. We projecteren op die persoon altijd onze eigen persoonlijke dingen.

I’m your projection. Deal with me!

Ieder ander die we tegen komen is een weerspiegeling van onszelf en die ander maakt in ons iets los. Er is communicatie omdat iets mee-resoneert. Het tegenovergestelde van communicatie is isolatie. Wil je de communicatie verbreken, dan moet je de resonantie verbreken. De kwaliteit van die communicatie wordt bepaald doordat je in de ander iets ziet wat met jou conflicteert of niet. Voor een vrouw is de man die zij ontmoet de weerspiegeling van haar eigen mannelijke pool. De ontmoeting met de andere sexe is de weerspiegeling van je eigen pool (van die sexe).

Wanneer ik iemand vervelend vind, dan is die waarneming mijn eigen projectie. Het triggert iets in mij: mijn eigen vervelendheid. Het zegt dus iets over mij. Dus ik weet wat ik kan doen: ik zou dit, wat over mezelf gaat, niet op de ander moeten projecteren.

Een conflict met een ander is altijd een weerspiegeling met een innerlijk conflict. Elk van de (uiterlijke) conflicten resoneert met iets in mijzelf. Ieder conflict dat je met iemand hebt weerspiegelt een conflict in jezelf. Je ziet dat stukje van jezelf in de ander, en je resoneert mee.

Communicatie = resonantie.

De kwaliteit van de communicatie/relatie komt overeen met de communicatie/relatie die de delen van jezelf met elkaar hebben. Een innerlijk conflict manifesteert zich altijd uiterlijk, tussen jezelf en een ander. Onbewuste mensen identificeren zich met reflecties die anderen uitzenden

Hoe en wat weerspiegelen anderen in mij, wat ik bij hen neerleg, maar wat eigenlijk ban mijzelf is? Hoe kan ik dit inzicht gebruiken om anderen te helpen (ze projecteren hun perceptie op anderen waardoor ze hun belemmeringen niet aanpakken)?

Er is niemand anders dan jij

De aspecten van ons zelfbeeld komen niet van onszelf. Het zijn de reflecties van de percepties van de belangrijke mensen uit onze omgeving. Het effect daarvan is: ik zit met een systeem over mijzelf wat reflecties zijn van de beelden van anderen (over mijzelf). Ik leef een leven wat de reflecties zijn van wat anderen belangrijk vinden. Leef ik die ten gevolge met mijn NIET kritische zelfbeeld, dan leef ik een leven wat de weerspiegeling  is van de perceptie van anderen.

Droom Leef Geniet Aanbieding

Er is niemand anders dan jij. – J. Lynn
You are the universe expressing itself as a human for a little while. – Eckhart Tolle
De meeste mensen zijn andere mensen. – Oscar Wilde

Generatie op generatie worden structuren doorgegeven en overgeleverd. Bewustwording van je zelfbeeld is het probleem doorzien, loslaten, een nieuw perspectief krijgen, welke vervolgens dan een reflectie is van mijn zelf-ervaring. Denk aan het onderzoek met de apen naar het collectieve bewustzijn. Dit onderzoek kun je als een metafoor zien: ons bewustzijn reikt verder dan we denken: we zijn op die manier verbonden met elkaar. Op die manier zijn we andere mensen…

Je kunt niets ervaren wat jou niet is.

Met dit principe kun je aan de oorzaak-kant staan

perceptie is projectie

Sta aan de oorzaak-kant, en niet aan de gevolg-kant. Als iemand vervelende dingen op jou projecteert, zie dat dat juist ook een projectie van jou is. Neem de controle weer over door aan de oorzaak-kant te staan en zelf de projectie te veranderen.

Belangrijk hierbij is dat je je niet laat verleiden om beïnvloed te worden door negatieve modellen van de wereld van andere mensen. Blijf proactief aan de oorzaak-kant staan, voel iemands boodschap aankomen en stop hem voordat het jou bereikt, vang hem op en transformeer de projectie met de kracht van jouw liefde en kaats hem vervolgens terug met jouw Bronvolle overtuigingen. Zo verander je de wereld. Wil je verder lezen over dit onderwerp? Het nieuwste werk van Mike Dooley (via Bol.com) is een aanrader!

Tot slot hebben we de volgende bron voor je

Gerelateerde artikelen: ook interessant?

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder en dan zal ik reageren. En... sharing is caring!