perceptie is projectie

Perceptie is projectie – De wereld is je spiegel!

Als er ergens in een bos een boom omvat, en er is niemand in de buurt, heeft het dan lawaai gemaakt? Bestaat die gebeurtenis dan in de beleving van iemand die er niet bij was om het te horen? Laten we deze vraag als beginpunt nemen bij het ontdekken van het fenomeen ‘Perceptie is projectie’…

Oefening – Complimenten over de ander

Als je in een groep bent, is dit een bijzondere oefening om te doen. Ga in een kring zitten, en iedereen laat een blaadje rondgaan. Steeds als je een blaadje krijgt, schrijf je een compliment over de eigenaar van het blaadje. (Voordat het blaadje doorgegeven wordt, wordt het steeds zodanig gevouwen dat de volgende persoon geen enkele compliment kan zien.)

Op het einde krijgt iedereen zijn blaadje terug. Iedereen van de groep kan nu zijn ontvangen complimenten aan de groep delen, maar de groep gaat nu op iets bijzonders letten: hoe waar het compliment óók is voor de gever van het compliment!

Weet voortaan dus: als iemand een compliment aan je geeft, is hetzelfde absoluut ook van toepassing op die ander. NLP’ers onder elkaar zeggen dan ook wel eens: ‘Bedankt dat je dat op mij hebt geprojecteerd!’

Doe nooit bij een ander wat je jezelf niet toewenst

perceptie is projectie

De wereld is jouw spiegel. Tegelijk bestaat de wereld op een bepaalde manier alleen voor jou (structuur van de subjectieve ervaring). Doe nooit bij een ander wat je jezelf niet toewenst. Doe jezelf niet aan wat je anderen niet toewenst, want er is geen ander. Alles waar je van houdt in de ander, is waar je van houdt in jezelf. Alles waar je niet van houdt in de ander, is waar je niet van houdt in jezelf.

Wat je zegt over een ander, slaat altijd terug op jezelf. Zegt iemand tegen je: ‘Je verbergt iets.’ Dan weet je dat eigenlijk die andere persoon iets verbergt. Zoals het een echte NLP’er betaamt, zet je in zo’n uiteraard een vooronderstelling in om de vraag terug te kaatsen: ‘Wat verberg JIJ?’

Perceptie is projectie: jij bepaalt wat je projecteert

Het leven is een illusie: een projectie van wat er van binnen afspeelt, en alle antwoorden die we zoeken zijn ook van binnen. Ervaar jij afstand en ongelijkwaardigheid in de wereld? Ook dat is een projectie van jezelf. Maak ook de illusie van afstand en ongelijkwaardigheid ongedaan. Je maakt de wereld ‘echt’ als je er bang voor bent, en als je erover oordeelt.

Het enige wat echt echt waar is, is dat jij mag beslissen hoe je dingen ziet – David faster Wallace

Alles wat we zien is neutraal, maar we hebben er geen neutrale gedachten over. De gedachte over de situatie bepaalt de situatie. De situatie zelf is neutraal/leeg. Er is niks buiten onze mind: ons lichaam niet, de wereld niet. Wat je ziet is een projectie van een ‘inward condition.’

Hoe kan ik wat aan mijn projecties doen?

perceptie is projectie

We zijn hard voor anderen en oordelen over anderen over onderwerpen waar we zelf problemen mee hebben. Neem je projecties die je op anderen projecteert, terug. Jij kiest wat je droomt, dus jij kiest wat je projecteert.

De oplossing voor pijn van onze eigen projecties, is: vergeven dat we projecteren. Vergeven is zien dat wat jij denkt dat de ander heeft gedaan (projectie), nooit echt plaatsgevonden heeft. Het probleem van de droom kun je terugbrengen naar de mind.

Perceptie is projectie: wij zijn effectieve medescheppers

We zijn een deel van het groter geheel en tegelijk zijn wij zelf een geheel, bestaande uit delen. Het deel is gelijk aan het geheel, maar dan in het klein: God heeft zijn gelijkenis in ons gelegd. We zijn daardoor allemaal in potentie medescheppers: het universum speelt zich in ons af, als een hologram in het klein in ons. Dit geldt voor ieder persoon, maar per persoon vanuit een ander perspectief.

Zijn we echt scheppers? We scheppen niet net zoals God zelf, maar wel als schepping van God, dat Goddelijke kwaliteiten heeft mogen ontvangen. Sterker nog: we scheppen in zekere zin alles! Sadghuru: ‘Wijs aan waar ik ben… Nee, daar ben ik niet. Je hebt het fout. Er valt licht op me, dat reflecteert, gaat door je lenzen, en wordt een inverted image in je retina, etc. Waar zie je me nu? In jezelf. Waar hoor je me nu? In jezelf. Waar heb je de hele wereld gezien? In jezelf. Heb je ooit iets buiten jezelf ervaren? Alles dat je overkomt, duister en licht, gebeuren in je, pijn en vreugde gebeuren in je, vreugde en verdriet gebeuren in je. Heb je ooit iets buiten jezelf ervaren? Nee. Vraag jezelf: wat gebeurt er in je, en wie zou moeten beslissen wat er moet gebeuren? Je hele ervaring van het leven wordt bepaald door jou, door niemand anders, maar door jou.’

Als je vanuit dieper dan jezelf naar iets in de wereld kijkt, dan kijkt bewustzijn, en ziet het zichzelf. Als Je naar de wereld kijkt als bewustzijn, zie je ongelooflijke schoonheid. En waar je ook kijkt: je krijgt een bijzonder gevoel van ‘Ik kijk in feite naar mezelf’. Je kijkt in principe naar jezelf, want alles is ‘jou’. Alles is een uitdrukking van bewustzijn, en jij ook. Waar ik ook kijk, waar ik ook ga, ik zie mezelf in een andere vorm. De ware betekenis van liefde is de ander kennen als jezelf. Niet liefde op de manier waarop het verstand probeert lief te hebben, niet het soort plakkerige liefde wat afhankelijk en angstig is, maar ware liefde.

Laten we ook het voorbeeld van een conflict nemen

perceptie is projectie

Ieder ander die we tegen komen is een weerspiegeling van onszelf en die ander maakt in ons iets los. Er is communicatie omdat iets mee-resoneert. Het tegenovergestelde van communicatie is isolatie. Wil je de communicatie verbreken, dan moet je de resonantie verbreken. De kwaliteit van die communicatie wordt bepaald doordat je in de ander iets ziet wat met jou conflicteert of niet. Voor een vrouw is de man die zij ontmoet de weerspiegeling van haar eigen mannelijke pool. De ontmoeting met de andere sexe is de weerspiegeling van je eigen pool (van die sexe).

Een conflict met een ander is altijd een weerspiegeling met een innerlijk conflict. Elk van de (uiterlijke) conflicten resoneert met iets in mijzelf. Ieder conflict dat je met iemand hebt weerspiegelt een conflict in jezelf. Je ziet dat stukje van jezelf in de ander, en je resoneert mee. Communicatie = resonantie. De kwaliteit van de communicatie/relatie komt overeen met de communicatie/relatie die de delen van jezelf met elkaar hebben. Een innerlijk conflict manifesteert zich altijd uiterlijk, tussen jezelf en een ander. Onbewuste mensen identificeren zich met reflecties die anderen uitzenden

De meeste mensen zijn andere mensen

De aspecten van ons zelfbeeld komen niet van onszelf. Het zijn de reflecties van de percepties van de belangrijke mensen uit onze omgeving. Het effect daarvan is: ik zit met een systeem over mijzelf wat reflecties zijn van de beelden van anderen (over mijzelf). Ik leef een leven wat de reflecties zijn van wat anderen belangrijk vinden. Leef ik die ten gevolge met mijn NIET kritische zelfbeeld, dan leef ik een leven wat de weerspiegeling  is van de perceptie van anderen.

De meeste mensen zijn andere mensen. – Oscar Wilde

Generatie op generatie worden structuren doorgegeven en overgeleverd. Bewustwording van je zelfbeeld is het probleem doorzien, loslaten, een nieuw perspectief krijgen, welke vervolgens dan een reflectie is van mijn zelf-ervaring.

Gerelateerde artikelen: ook interessant?

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder en dan zal ik reageren & deel dit met je vrienden! Sharing is Caring.