‘Perceptie is projectie,' wat is dat? Hoe kun je projectie herkennen? In het kort betekent het dat je bijvoorbeeld jouw eigen gedrag en overtuigingen op anderen projecteert. De wereld is je spiegel! Lees verder voor een heldere uitleg over dit fenomeen…

Laten we beginnen met dit bizar experiment: Complimenten over de ander verhullen meer dan je denkt…

Als je in een groep bent, is dit een bijzondere oefening om te doen om het fenomeen ‘perceptie is projectie' te ervaren.

Ga in een kring zitten. Iedereen krijgt een A4 en schrijft daar zijn/haar naam op. Iedereen laat vervolgens het blaadje steeds een plekje rondgaan. Steeds als je een blaadje krijgt, schrijf je een compliment over de eigenaar van het blaadje (voordat het blaadje doorgegeven wordt, wordt het steeds zodanig gevouwen dat de volgende persoon geen enkel compliment kan zien.)

Als iemand zegt: ‘Je bent knap', dan komt dat vooral doordat die persoon zelf knap is en veel schoonheid heeft.

Op het einde krijgt iedereen zijn blaadje terug. Iedereen van de groep kan nu zijn ontvangen complimenten aan de groep delen, maar de groep gaat nu op iets bijzonders letten: hoe waar het compliment óók is voor de gever van het compliment!

Je herkent iets van jezelf in degene met wie je op het eerste gezicht niet wil omgaan. Dat is dus heel leerzaam…

Weet voortaan dus: als iemand een compliment aan je geeft, is hetzelfde absoluut ook van toepassing op die ander. Bedank de gever van het compliment dus gerust met: ‘Bedankt dat je dat op mij hebt geprojecteerd!'

Beauty is in the eyes of the beholder.

Om vreugde te verspreiden, moet je het hebben. Om genot te verspreiden, moet je vol genot zijn. Dat bereik je door dingen te doen die vol genot zijn voor jezelf. Dan word je ook vol genot voor anderen.

Mensen die interessant zijn, zijn geïnteresseerd.

Iemand die constant denkt aan allerlei andere dingen en andere mensen, omdat ze fascinerend zijn, wordt een fascinerend persoon. Maar iemand die niet aan andere mensen denkt, en niet betrokken is met de externe wereld, is saai.

Wat je zaait, zal je oogsten. Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten.

Doe nooit bij een ander wat je jezelf niet toewenst

perceptie is projectie

De wereld is jouw spiegel. Tegelijk bestaat de wereld op een bepaalde manier alleen voor jou (structuur van de subjectieve ervaring). Doe nooit bij een ander wat je jezelf niet toewenst.

Spreek geen oordeel uit over andere mensen: dan zullen zij ook over u geen oordeel uitspreken. Want zoals u anderen behandelt, zo zal u zelf behandeld worden.
– Mattheus 7: 1-2

Doe jezelf niet aan wat je anderen niet toewenst, want er is geen ander. Alles waar je van houdt in de ander, is waar je van houdt in jezelf. Alles waar je niet van houdt in de ander, is waar je niet van houdt in jezelf.

Iemand die jou kwetst, lijdt zelf. In de Christelijke traditie: hemel en hel. In de Boeddhistische traditie: karma. De wet van oorzaak en gevolg.

Wat je zegt over een ander, slaat altijd terug op jezelf. Zegt iemand tegen je: ‘Je verbergt iets.' Dan weet je dat eigenlijk die andere persoon iets verbergt. Zet een vooronderstelling in om de vraag terug te kaatsen: ‘Wat verberg JIJ?'

De volgende keer dat je iemand wil bekritiseren: vraag jezelf af wat je niet mag aan jezelf. En verander in jezelf wat je fout vindt aan anderen.

Perceptie is projectie: jij bepaalt wat je projecteert

Vraag jezelf: ‘wat neem ik waar?' Dat is gelijk aan: ‘Wat projecteer ik?' Het leven is een illusie: een projectie van wat er van binnen afspeelt, en alle antwoorden die we zoeken zijn ook van binnen. Ervaar jij afstand en ongelijkwaardigheid in de wereld? Ook dat is een projectie van jezelf.

Hierna lezen:  TOTE Model: Trigger Operate Test Exit [Complete Uitleg NLP-Strategie]

Je maakt de afstandelijke en onrechtvaardige wereld ‘echt' als je er bang voor bent, en als je erover oordeelt. Maak ook deze illusie van afstand en ongelijkwaardigheid ongedaan.

Het enige wat echt echt waar is, is dat jij mag beslissen hoe je dingen ziet – David faster Wallace

Alles wat we zien is neutraal, maar we hebben er geen neutrale gedachten over. De gedachte over de situatie bepaalt de situatie. De situatie zelf is neutraal/leeg. Er is niks buiten onze mind: ons lichaam niet, de wereld niet. Wat je ziet is een projectie van een ‘inward condition.' Dat geldt voor alles: alles wat je ziet (ervaart), is een projectie.

De wereld is wat jij ervan denkt. Verander je gedachten en je verandert de wereld.

Doet iets of iemand je pijn, dan is het altijd je eigen projectie die jou pijn heeft gedaan. Los het probleem op zonder de ander of de situatie te veroordelen (en zonder de bijbehorende emoties).

Als je het gelooft, is het waar. Als je het niet gelooft, is het niet waar.

Je ziet wat je wilt zien. Je ziet nooit de wereld. Je ziet je gedachten. Ook het NLP-communicatiemodel leert ons dit.

De cynist en de optimist hebben het nooit eens kunnen zijn over wat ze zien. Wie heeft gelijk? De waarheid is: de cynist heeft gelijk. Hij ziet precies wat hij zoekt en gelooft. Hij ziet een wereld zonder hoop. En… de optimist heeft ook gelijk. Hij ziet een wereld met hoop.

Dat impliceert iets bijzonders… Dat je krijgt wat jij wilt! Er is alleen maar ‘jij'. Jij en je projecties. En hier maakt de wet van aantrekking ook gebruik van.

Je ogen knipperen gemiddeld 25 keer per minuut. Dat zijn 25 kansen om dingen anders te zien.

Wijd jouw perceptie aan dat wat je het liefste wilt. Verander van gedachten, maak je focus zachter, kijk door nieuwe ogen, zie dingen in een ander licht, vraag, verwacht en het wordt gegeven.

Mensen reageren verschillend op dezelfde situatie. Het is niet de situatie waar we last van hebben, maar onze benadering ervan.

Er wordt over het algemeen wel eens gezegd dat men in Amsterdam minder sociaal naar vreemden is dan in Brabant. Toen ik naar Amsterdam verhuisde, kwam die overtuiging ook nog eens uit. In de kleedkamer van mijn fitness-school begroette niemand ooit elkaar. Totdat ik besloot: er is gewoon geen verschil tussen Amsterdam en Eindhoven! Men is overal even spontaan en liefdevol naar elkaar. Even later liep ik de kleedkamer in en toen begroette direct iedereen elkaar en mij.

Wat je gelooft, zal zijn wat je gaat zien. Als je gelooft dat er geen beschikbare mannen zijn, zegt perceptie: je hebt gelijk. Als je gelooft dat er beschikbare mannen in overvloed zijn, zegt perceptie: je hebt gelijk. Het leven is moeilijk als je gelooft dat het moeilijk moet zijn.

Hoe kan ik wat aan mijn projecties doen?

perceptie is projectie

We zijn hard voor anderen en oordelen over anderen over onderwerpen waar we zelf problemen mee hebben. Neem je projecties die je op anderen projecteert, terug. Jij kiest wat je droomt, dus jij kiest wat je projecteert.

Alles zit tegen als je ervoor kiest daarop te focussen. Alles zit mee als je ervoor kiest daarop te focussen.

De oplossing voor pijn van onze eigen projecties, is: vergeven dat we projecteren. Vergeven is zien dat wat jij denkt dat de ander heeft gedaan (projectie), nooit echt plaatsgevonden heeft. Het probleem van de droom kun je terugbrengen naar het verstand.

Ik creëer jou door de daden van mijn eigen observaties. Ik geef jou de eigenschappen van jouw persoonlijkheid. In mijn ‘realiteit' sta jij geen kans: je kunt enkel jezelf gedragen op de manieren die ik je toesta.

Laten we dit zelfs een stapje verder nemen: we moeten sorry zeggen tegen de mensen die ons pijn hebben gedaan. Inderdaad! Om specifiek te zijn, moeten we sorry zeggen voor wat wij hebben geprojecteerd, waardoor zij ons die pijn konden aandoen. Zij zijn namelijk een projectie van het ergste wat in onszelf zit.

Men moet het goede zien in ieder mens.
– Abdu'l-Bahá

Er zijn geen gebeurtenissen, alleen projecties: iets bestaat alleen omdat wij er bewust van zijn

Er zijn geen gebeurtenissen, alleen percepties. Objectieve perceptie bestaat niet. Laten we een klein opdrachtje doen…

Hierna lezen:  Spiritueel Ontwaken: Betekenis, Uitleg & Heldere Inzichten

Tel hoeveel f's er in onderstaande Engelstalige quote zitten.

Count the f's.
Feature films are the result of years of scientific study combined with the experience of years.

Het antwoord is 6. Sommigen zeggen 3, 4, of 5 want ze zien de F niet in het woordje ‘of', wat er drie keer in zit. Mensen die het een strikvraag vinden, zeggen: 7 inclusief de kop. En dan heb je nog mensen die letters meetellen die ze op een F vinden lijken.

Volgens de aannames van kwantumfysica creëer je je eigen universum op basis van je eigen persoonlijke observatie. Als je niet wist dat iets bestaat, dan bestaat het ook niet. Dus door het te kennen, ben je het eigenlijk aan het creëeren. 

Als er ergens in een bos een boom omvat, en er is niemand in de buurt, heeft het dan lawaai gemaakt? Bestaat die gebeurtenis dan in de beleving van iemand die er niet bij was om het te horen?

Er is ook een keerzijde: het weten (dat iets bestaat) kan beperkend zijn voor je keuzes omdat je daardoor minder in contact staat met alle andere oneindige manieren van ‘weten'.

Onthoud altijd: jouw focus bepaalt jouw realiteit.

Trek je dit idee verder door, dan kom je uit bij non-dualiteit, oftewel eenheid: jij bent mij.

Het is fundamenteel jouw mening dat jij de autoriteit van jouw religie accepteert. Jij creëert alle autoriteiten die je accepteert.
– Alan Watts

Jij geeft dus zelf betekenis aan dingen en situaties… Jij geeft zelf betekenis aan je leven!

Neem bijvoorbeeld angst. Angst zit niet in dingen, het zit enkel in de betekenis die je aan dingen geeft. Lijden zit niet in dingen, enkel aan de betekenis die je aan dingen geeft.

  • Iemand krijgt vrij snel achter elkaar twee grote ongelukken. De een geeft er de betekenis aan dat God niks om hem geeft, de ander geeft er de betekenis aan dat het een waardevolle les is en dat hij meer moet oppassen.
  • Een baas die geen tijd en aandacht aan je besteedt? Dat kan betekenen dat hij je niet mag of dat hij je vertrouwt.
  • Wanneer je wederhelft niet belt, kan dat betekenen dat de romantiek afkoelt of dat de ander het simpelweg druk heeft.
  • Je lipstick verliezen betekent een noodgeval of dat je extra moet kopen.
  • Een snelheidsbekeuring zou kunnen betekenen dat de wereld het op je gemunt heeft, of dat je wat langzamer aan moet doen.
  • Een mislukte sollicitatie kan betekenen dat je iets gemist hebt of dat er iets veel beters voor je in petto is.

Als we sterk aan onze overtuigingen vasthouden, riskeren we blind te worden voor de realiteit en alleen te zien wat onze overtuigingen bevestigen.
– Haemin Sunim

De vaardigheid om je gedachten te kiezen is het verschil tussen lijden en vrijheid. Een lekke band geeft je geen hoofdpijn want alleen jij kunt jezelf hoofdpijn geven en jij besluit dat niet te doen. Een computercrash kan het einde van de wereld betekenen gedurende 10 minuten of een maand. Het is jouw keuze.

Niks kan jou kwaad doen, behalve je eigen gedachten. Het goede nieuws: je kunt je gedachten veranderen wanneer je wilt. Vraag jezelf: wat is de hoogste gedachte hier?

Als situaties zelf neutraal zijn en niks betekenen, dan heb jij het dus zelf in de hand. En hetzelfde geldt voor je hele leven… De betekenis van je leven zal je ook zelf moeten maken.

Betekenis vinden in je leven is geen zoektocht, maar een keuze.
– Victor Frankl en zijn neef Freddie

Betekenis wordt niet gevonden in dingen, maar in wat je van dingen maakt. Dus de betekenis van het leven is een keuze die je maakt. Niet gewoon één keer, maar ieder moment van nu de dag. Wanneer je een nieuwe betekenis aan iets geeft, verandert dat alles.

Als je van binnen shift, dan shift je ook wat er van buiten gebeurt. Iedere situatie, gebeurtenis en relatie is een reflectie van jezelf.

Een video tussendoor: bekijk de TED-talk van Rupert Sheldrake

Tot nu toe ben je vast tot de conclusie gekomen dat het idee van perceptie is projectie niet bepaald wetenschappelijk is. Rupert Sheldrake legt in onderstaande video uit hoe dit fenomeen alsnog kan werken.

Hierna lezen:  Byron Katie's 4 vragen: The Work - Stap voor stap uitgelegd (Uitgebreid!)

Perceptie is projectie: wij zijn effectieve medescheppers

We zijn een deel van het groter geheel en tegelijk zijn wij zelf een geheel, bestaande uit delen. Het deel is gelijk aan het geheel, maar dan in het klein: God heeft zijn gelijkenis in ons gelegd. We zijn daardoor allemaal in potentie medescheppers: het universum speelt zich in ons af, als een hologram in het klein in ons. Dit geldt voor ieder persoon, maar per persoon vanuit een ander perspectief.

Het geheel bevat het deel en het deel bevat het geheel.

Zijn we echt scheppers? We scheppen niet net zoals God zelf, maar wel als een schepping van God, die Goddelijke kwaliteiten heeft mogen ontvangen. Sterker nog: we scheppen in zekere zin alles…

Sadghuru legde dit eens uit: ‘Wijs aan waar ik ben… Nee, daar ben ik niet. Je hebt het fout. Er valt licht op me, dat reflecteert, gaat door je lenzen, en wordt een inverted image in je retina, etc. Waar zie je me nu? In jezelf. Waar hoor je me nu? In jezelf. Waar heb je de hele wereld gezien? In jezelf. Heb je ooit iets buiten jezelf ervaren? Alles dat je overkomt, duister en licht, gebeuren in je, pijn en vreugde gebeuren in je, vreugde en verdriet gebeuren in je. Heb je ooit iets buiten jezelf ervaren? Nee. Vraag jezelf: wat gebeurt er in je, en wie zou moeten beslissen wat er moet gebeuren? Je hele ervaring van het leven wordt bepaald door jou, door niemand anders, maar door jou.'

Er zijn echte mensen, maar ze zijn een projectie van jou. En je denkt niet dat ze jou zijn.

Als je vanuit dieper dan jezelf naar iets in de wereld kijkt, dan kijkt bewustzijn, en ziet het zichzelf. Als je naar de wereld kijkt als bewustzijn, zie je ongelooflijke schoonheid. En waar je ook kijkt: je krijgt een bijzonder gevoel van ‘Ik kijk in feite naar mezelf'.

Je kijkt in principe naar jezelf, want alles is ‘jou'. Alles is een uitdrukking van bewustzijn, en jij ook. Waar ik ook kijk, waar ik ook ga, ik zie mezelf in een andere vorm. De ware betekenis van liefde is de ander kennen als jezelf. Niet liefde op de manier waarop het verstand probeert lief te hebben, niet het soort plakkerige liefde wat afhankelijk en angstig is, maar ware liefde.

We zeggen: mijn hand, mijn brein etc. We zeggen niet: ik hand, ik brein etc. Dus we zijn ze niet. We zijn iets anders dat zich via dit voertuig uitdrukt.

En zo ‘schep' en ‘beïnvloed' je ook de juiste mensen in je leven. Dit werkt op twee manieren:

  1. We trekken de mensen aan waarmee we resoneren. Trainers en coaches trekken mensen als cursist aan met weerstand, en daarin treffen ze hun eigen weerstand aan. We trekken de mensen aan met dezelfde waarden, mogelijkheden, groeimogelijkheden en uitdagingen die we ook zelf aankunnen. Ben jij congruent met wat je lesgeeft, dan zal je ook congruente mensen aantrekken. Ben je zelf ‘in peace', dan zal je mensen aantrekken die dat ook willen bereiken.
  2. De tweede kracht van ‘perceptie is projectie' stelt dat je de mensen wie je tegenkomt, rechtstreeks beïnvloedt door de projecties die je van binnen hebt. Het kan heel goed zijn dat, wanneer iemand anders voor een groep had gestaan voor dezelfde training, de groep heel anders geweest zou zijn.
Hierna lezen:  Bizar: Gedachten Worden Werkelijkheid [De Kracht Van Gedachten]

Waar jouw geest zich op richt, bepaalt de realiteit. De geest projecteert haar subjectieve ervaringen op de wereld. Zo ontstaat goed / slecht en de realiteit. Als we naar de wereld om ons heen kijken, zien we slechts een klein deel dat ons interesseert. De wereld die we zien (het kleine stukje van de wereld) is voor onze geest het universum.

Ik had allerlei problemen… dacht ik. Maar ja, wat je denkt is je werkelijkheid.

De werkelijkheid bestaat omdat onze geest bestaat: de wereld bestaat doordat we ons ervan bewust zijn. Conclusie: de wereld is niet goed of slecht. Jouw geest is goed of slecht. Jouw geest bepaalt volledig hoe de wereld is. Zo ‘schep' je de wereld zoals jij het wil. Je kunt kiezen waar je je op gaat richten.

Als je de hele mensheid wilt verlichten, verlicht dan jezelf. Als je het lijden in de wereld wilt laten verdwijnen, laat dan al het duistere en negatieve in jezelf verdwijnen. Waarlijk, de mooiste gift die je te bieden hebt, is die van je eigen zelf-transformatie.
– Lao Tzu

Iedereen is als Boeddha in de ogen van de Boeddha. Iedereen is als varken in de ogen van een varken. Is je geest blij en meelevend? Dan is de wereld dat ook. Zijn er allemaal negatieve gedachten in je hoofd? Dan lijkt de wereld ook negatief.  Als onze geest vredig is, dan is de wereld vredig.

Iedereen is als Boeddha in de ogen van de Boeddha. Iedereen is als varken in de ogen van een varken.

Resonantie…? Laten we ook het voorbeeld van een conflict nemen

perceptie is projectie

Laten we het idee van resonantie verder bekijken en zo simpel mogelijk maken: iets van buiten moet resoneren met iets van binnen om opgemerkt te worden. Als je het nooit eerder hebt gezien, zie je het niet. Je kunt dus eigenlijk niemand zien zoals hij of zij echt is. We projecteren op die persoon altijd onze eigen persoonlijke dingen.

I'm your projection. Deal with me!

Ieder ander die we tegen komen is een weerspiegeling van onszelf en die ander maakt in ons iets los. Er is communicatie omdat iets mee-resoneert. Het tegenovergestelde van communicatie is isolatie. Wil je de communicatie verbreken, dan moet je de resonantie verbreken.

Door relaties worden we ons bewust van wat er in onszelf moet veranderen en ontwikkelen we de nederigheid om dat te doen.
– Sri Prem Baba

De kwaliteit van die communicatie wordt bepaald doordat je in de ander iets ziet wat met jou conflicteert of niet. Voor een vrouw is de man die zij ontmoet de weerspiegeling van haar eigen mannelijke pool. De ontmoeting met de andere sexe is de weerspiegeling van je eigen pool (van die sexe).

Wanneer ik iemand vervelend vind, dan is die waarneming mijn eigen projectie. Het triggert iets in mij: mijn eigen vervelendheid. Het zegt dus iets over mij. Dus ik weet wat ik kan doen: ik zou dit, wat over mezelf gaat, niet op de ander moeten projecteren.

Een conflict met een ander is altijd een weerspiegeling met een innerlijk conflict. Elk van de (uiterlijke) conflicten resoneert met iets in mijzelf. Ieder conflict dat je met iemand hebt weerspiegelt een conflict in jezelf. Je ziet dat stukje van jezelf in de ander, en je resoneert mee.

Communicatie = resonantie.

De kwaliteit van de communicatie/relatie komt overeen met de communicatie/relatie die de delen van jezelf met elkaar hebben. Een innerlijk conflict manifesteert zich altijd uiterlijk, tussen jezelf en een ander. Onbewuste mensen identificeren zich met reflecties die anderen uitzenden

Hoe en wat weerspiegelen anderen in mij, wat ik bij hen neerleg, maar wat eigenlijk ban mijzelf is? Hoe kan ik dit inzicht gebruiken om anderen te helpen (ze projecteren hun perceptie op anderen waardoor ze hun belemmeringen niet aanpakken)?

Als je steeds maar met iemand blijft botsen, dan zou dat zomaar een ‘boodschapje van de wereld' kunnen zijn om jou te vragen om heel goed naar jezelf te kijken. Zoek uit wat jou tegenstaat als je de ander niet mag, dus wat de onhebbelijkheid van de ander is. Kijk vervolgens of je zelf een gelijksoortige onhebbelijkheid hebt. Als je dat gebrek niet zou hebben, dan zou je dat ook niet hebben opgemerkt.

Waarom kun je die ene vriend niet vertrouwen? Omdat je heel goed weet dat jij onder dezelfde omstandigheden ook in staat zou zijn tot liegen.

Irriteer jij je aan iets wat iemand anders doet? Dan is dat waarschijnlijk iets waar jij zelf juist iets in te leren hebt. Irriteer je je aan het vele gepraat van iemand? Dan is de kans groot dat je zelf eigenlijk niet zo snel je mond open durft te doen en ook wel zo zelfverzekerd zou willen kunnen praten als de ander.

Hierna lezen:  Bizar: Gedachten Worden Werkelijkheid [De Kracht Van Gedachten]

Er is niemand anders dan jij

De aspecten van ons zelfbeeld komen niet van onszelf. Het zijn de reflecties van de percepties van de belangrijke mensen uit onze omgeving. Het effect daarvan is: ik zit met een systeem over mijzelf wat reflecties zijn van de beelden van anderen (over mijzelf). Ik leef een leven wat de reflecties zijn van wat anderen belangrijk vinden. Leef ik die ten gevolge met mijn NIET kritische zelfbeeld, dan leef ik een leven wat de weerspiegeling  is van de perceptie van anderen.

Er is niemand anders dan jij.
– J. Lynn

You are the universe expressing itself as a human for a little while.
– Eckhart Tolle

De meeste mensen zijn andere mensen.
– Oscar Wilde

Generatie op generatie worden structuren doorgegeven en overgeleverd. Bewustwording van je zelfbeeld is het probleem doorzien, loslaten, een nieuw perspectief krijgen, welke vervolgens dan een reflectie is van mijn zelf-ervaring. Denk aan het onderzoek met de apen naar het collectieve bewustzijn. Dit onderzoek kun je als een metafoor zien: ons bewustzijn reikt verder dan we denken: we zijn op die manier verbonden met elkaar. Op die manier zijn we andere mensen…

Je kunt niets ervaren wat jou niet is.

Met dit principe kun je aan de oorzaak-kant staan

perceptie is projectie

Sta aan de oorzaak-kant, en niet aan de gevolg-kant. Als iemand vervelende dingen op jou projecteert, zie dat dat juist ook een projectie van jou is. Neem de controle weer over door aan de oorzaak-kant te staan en zelf de projectie te veranderen.

Transformeer de wereld door iemands projectie te stoppen voor het jou bereikt, en terug te sturen met een projectie van liefde.

Belangrijk hierbij is dat je je niet laat verleiden om beïnvloed te worden door negatieve modellen van de wereld van andere mensen. Blijf proactief aan de oorzaak-kant staan, voel iemands boodschap aankomen en stop hem voordat het jou bereikt, vang hem op en transformeer de projectie met de kracht van jouw liefde en kaats hem vervolgens terug met jouw Bronvolle overtuigingen. Zo verander je de wereld.

Op een dag kwamen Jezus en zijn discipelen het karkas van een dode hond tegen. De hond was al lang dood en zijn rotte stank vulde de hele steeg. De discipelen van Jezus hielden hun neuzen vast en pikten de zoom van hun gewaden op. Een van hen zei: “Ieuw! Wat een vreselijke stank!” Een ander zei: “De aanblik van dit alles maakt me ziek in mijn maag.” Een voor een kwamen ze langs het dode schepsel, terwijl anderen in de stad zich rond het karkas verzamelden om nog een opmerking te maken over de afschuwelijkheid ervan.

Jezus, en Jezus alleen, stopte bij de dode hond. Hij knielde neer en staarde liefdevol naar de hond. Na een lange pauze zei hij eindelijk: “Lof zij God, wat een mooie tanden heeft dit schepsel.”

Wil je verder lezen over dit onderwerp? Het nieuwste werk van Mike Dooley (via Bol.com) is een aanrader!

Hierna lezen:  Bestaat De Absolute Waarheid? ('De Kaart Is Niet Het Gebied') [Filosofie]

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: