In het hier-en-nu leven, oftewel in het huidige moment zijn… Er wordt tegenwoordig veel over gesproken, maar wat is het eigenlijk? Het zorgt er in ieder geval voor dat je een buitengewone kwaliteit naar je taken en omgang met andere mensen brengt. In dit artikel vind je mooie tips en inzichten voor leven in het hier-en-nu.

Inhoud van deze pagina:

| 1 | Inzicht | Wat is het hier-en-nu? Een betekenis kan zijn…

Laten we beginnen met een simpel voorbeeld om het hier-en-nu uit te leggen. Misschien heb je wel eens een soort heldere aanwezigheid ervaren toen je met iemand praatte en de boodschap kraakhelder was, zonder de storende ruis van het denken. Dat was een erg makkelijk moment om in het nu te zijn, en alvast een mooi eenvoudig voorbeeld van het hier-en-nu.

Ook kunnen we op een diepere manier naar het hier-en-nu kijken, en dan komen we uit op de volgende betekenis: het nu is gelijk aan het leven. En dát was wel een héél ‘wollige' betekenis. Laten we het iets concreter maken…

Het leven lijkt op allemaal opeenvolgende momenten te bestaan, maar als je via je eigen directe ervaring kijkt, ontdek je dat er alleen maar altijd ‘dit moment' is, terwijl we de illusie hebben dat er heel veel momenten zijn.

Je hele leven rolt zich uit in het nu. Je neemt een huidig moment waar dat, wanneer het is afgelopen, wordt overgenomen door een ander huidig moment, en dan een ander moment, enzovoorts. En zo rolt ‘het hier en nu’ zich uit…

Welkom in waar je bent… in het hier en nu!

Het leven is alleen maar nu. Je leven is nooit niet in het nu. De enige plek waarop je ooit de toekomst kunt tegenkomen, is in je hoofd. Hetzelfde geldt voor het verleden.

Dit.

Alleen maar dit.

Altijd weer dit.

Altijd en eeuwig dit.

– Jeff Foster

Maar… dit, hier-en-nu lijkt nooit genoeg te zijn. In de volgende paragrafen gaan we ontdekken hoe dat komt en hoe we terug kunnen keren naar de extase van dit, hier, nu.

Hierna lezen:  Kerntransformatie: Transformeer problemen vanuit spiritualiteit

| 2 | Inzicht | Het verschil tussen je levenssituatie en je leven

hier en nu en zijn

Je leven bestaat uit:

 • Je levenssituatie: je baan, financiële situatie, gezondheidssituatie, relaties, leefsituatie, leeftijd, gebeurtenissen, culturen, meningen, politiek, nieuws, wereldbeeld, beeldvorming, online accounts en persona's…
 • En méér: je leven. Het eenvoudige leven. Gewoon iedere dag, buiten lopen, de mensen om ons heen, een lach, een begroeting in de bus, jij en ik, lachende mensen, zorgzame mensen, een kind, een vader, een oude man, een winkelier, een vriendelijke verkoper, een luisterend oor, een behulpzame tiener bij de bouwmarkt, de interactie met je kinderen…

Maar voor de meeste mensen is hun levenssituatie het enige wat er is. Ze kennen niks anders en noemen dat ‘mijn leven'. Ze denken dat hun levenssituatie hun leven is. Maar er is een dieper, fundamenteler niveau: je leven.

Iedereen is ‘gehypnotiseerd' om te geloven dat hun levenssituatie alles is wat er is, dat het absoluut belangrijk is. Het is belangrijk, maar relatief belangrijk. Absoluut belangrijk is de volheid van het leven. Dingen van deze wereld gebeuren dan veel lichter, en eenvoudiger.

Het leven is nu. Je levenssituatie bestaat in de tijd – verleden en toekomst – dus bestaat het in principe niet als je er niet aan denkt. Het bestaat alleen in gedachten. Dat verstand kan jou opeten en leegzuigen, vaak door middel van een continue opvolging van zorgen waar je je zorgen over moet maken.

Er is dus een enorm verschil tussen je leven, wat in het nu is, en je levenssituatie, wat in het verleden en in de toekomst is. Je leven zelf is veel dieper dan je levenssituatie.

Wat bevrijding is? Het wegvallen van verleden en toekomst.

‘Zijn' in het ‘hier-en-nu' is accepteren wat er allemaal op dit moment ontstaat en gebeurt: je leven. Dit geldt voor dingen die in jezelf gebeuren, en voor dingen die om je heen gebeuren. Er is dan een alertheid, alsof je wakker wordt van een droom. De droom van gedachten. De droom van verleden en toekomst. Alles is opeens zo helder, alles is zo simpel! Er is dan geen ruimte voor problemen.

De natuur is nog compleet ‘in leven'. Ieder ding heeft ‘zijn', een tijdelijke vorm die zijn oorsprong in de bron van alle dingen heeft.

jij hebt niet een verhaal, je hebt niet een leven, want dan is het een lijdend voorwerp. We zijn het onderwerp. Je hebt geen leven: jij bent het leven. Lees ook het stuk over Descartes.

“Goedemorgen, goed dat je er bent!
– De beste zin die iemand kan horen om de dag goed te beginnen

| 3 | Inzicht | Is jouw leven goedkope fictie (snel naar de toekomst) of rijke literatuur (hier-en-nu)?

Denk aan een fictie-boek dat je wel eens hebt gelezen. Stel dat alleen het volgende in het boek was opgenomen: ‘Wat gebeurt er eerst, wat gebeurt daarna, en wat daarna en wat is de uitkomst van het verhaal?' Ieder personage mankeert het aan diepte en iedere beschrijving mankeert het aan diepte. Er is geen punt om het boek opnieuw te lezen. Als je bij zo'n soort boek het einde eenmaal weet, zou je niet nogmaals het boek lezen. Er was in het boek namelijk nooit aandacht voor de inhoud van het verhaal…

Vergelijk dat met ware literatuur: elke pagina heeft een rijkdom. Je kunt het keer op keer lezen, want de uitkomst is niet zo belangrijk. De diepte van ieder moment, van iedere bladzijde, van iedere scene, daar gaat het om! Is jouw leven goedkope fictie of rijke literatuur?

We dansen niet om het einde van de dans te bereiken, maar om van de dans zelf te genieten. Ook muziek luisteren we niet om zo snel mogelijk het einde van het muziekstuk te bereiken, maar om de rijkdom van het lied zelf te horen. Wanneer we dansen, is het dansen zelf het hele punt. Wanneer we muziek spelen, is het spelen zelf het hele punt. En zo is dat ook met ons leven. Gewoon hier zittend, luisterend naar de geluiden, terwijl ons hart klopt. Dat is het wonder en de rijkdom van het leven.

Dit principe geldt voor ons dagelijks leven, zoals dansen, muziek maken, koken, schoonmaken en knuffelen. Ook meditatie draait hierom: de meditatie zelf. Meditatie heeft nooit een doel. Er is nooit een ‘reden' of ‘uiteindelijk motifef' om te mediteren, dus we mediteren altijd om geen enkele reden. Anders mediteer je om maar naar het einde van de meditatie te geraken… terwijl dat einde niet bestaat. Tomorrow never comes. Alleen het nu bestaat. Je kunt altijd in de rijkdom zijn van waar je bent… in het onmiddellijke moment van het hier-en-nu.

Hierna lezen:  Burn-out Overwinnen? 144 Tips: Herstel, Symptomen & Voorkomen

| 4 | Inzicht | Problemen bestaan alleen in het verleden en in de toekomst

Lijden? Ongelukkig? Problemen? Blijf in het nu. Ongelukkigheid en problemen kunnen er niet overleven. Je denkt dat je je problemen kunt wegwerken door over ze te piekeren (bijvoorbeeld door na te denken over de komende paar dagen die nog komen gaan), maar op die manier blijf je altijd doorgaan met ‘problemen wegwerken'…

Het verleden is voorbij. Dus het heeft geen macht nu.

En als je een paar dagen geen problemen hebt doordat je ze ‘weggepiekerd' hebt, wacht maar even. Je zit in het korte, zeldzame pauzestuk tussen problemen in. Blijf dus in het nu, en zie dat er überhaupt geen probleem is!

Ook al worden al je problemen en ‘ongelijkheid' opgelost, als je niet naar het nu gaat en bewust wordt, ontstaan er snel nieuwe.

De intensiteit van lijden hangt af van hoe sterk je uit het nu bent, en dus ook van hoe sterk je je identificeert met je denken. Dus hoe meer je het nu honoreert en leeft, hoe minder het lijden. Verzet tegen ‘wat is' en ontkenning van het nu, zorgt voor spanning en ontevredenheid…

Als je aanwezig bent in het hier-en-nu, heb je psychologisch gezien niks nodig.

Heb je NU problemen? Niet morgen, niet over 5 minuten, maar nu? Naast uitdagingen in het huidige moment zijn er geen problemen, behalve in je hoofd. Het verstand probeert er tussen te komen. ‘Laat ik hem/haar herinneren aan dit probleem van volgende week.' Op dat moment verlaat aandacht en energie het lichaam: alle energie stroomt naar de gedachte. Betreed op zo'n moment opnieuw het lichaam: bewoon het.

Als je niet meer denkt aan ‘ik en mijn problemen', wie ben je dan? Als je oordelen, interpretaties, je verleden en toekomst wegneemt, wat blijft er nu dan nog over van je? Bewustzijn zelve.

Tijd is onafscheidelijk verbonden met je denken. We zijn alleen maar bezig met het verleden en met anticipatie op de toekomst. Dat creëert een onnodige bezigheid en een belemmering om het huidige moment te waarderen. Dat zijn illusies. Tijd is een illusie. Vroeger was er geen tijd.

Ben je lui? Wees dat en geniet ervan. Ga er volledig in.

Het geheim van het laten stoppen van alle drama en problemen, is het ontwaken uit de grip van lineaire (klok)tijd, en wakker worden in het hier-en-nu. Je gaat dan nog altijd door de lineaire tijd heen, maar je weet / realiseert dat het nergens toe leidt. Je kunt het laten zijn, en je gaat ieder detail in het leven op een andere manier zien. ‘Hey, wow, kijk dat nou!'

Het hier-en-nu kun je vergelijken met ‘Flow': de optimale ervaring.

| 5 | Inzicht | Het hier-en-nu neemt lijden weg

hier en nu en zijn

Een andere belangrijke reden waarom het hier-en-nu zo belangrijk is: het hier-en-nu neemt lijden weg. We maken hier een duidelijk onderscheid tussen pijn en lijden. Pijn is iets fysieks, en kan niet weggenomen worden op deze manier. Lijden is daarentegen vaak zelf-gecreëerd en onnodig. Het is altijd een vorm van niet-accepteren, weerstand tegen het zijn, het nu (het is oordelen of negativiteit). Stress en lijden is namelijk: in conflict zijn met dit moment, met wat is: je wil niet hier zijn want je moet in de toekomst zijn.

Elke andere plek dan Nu voelt als heimwee en als nergens mee verbonden zijn.

Angst wordt gecreëerd door aan de toekomst te denken. Onzekerheid ook. Dat doe je door niet aanwezig te zijn. In het huidige moment is normaal gesproken niks te vrezen. De meeste angst komt door het nu te verlaten en jezelf in een mogelijke toekomst te projecteren die er niet goed uit ziet. Het verstand probeert de toekomst te controleren, en ermee om te gaan. Maar dat kan het niet, want het bestaat niet. Dus wordt het angstig. En je gaat in die angst geloven. Je kunt altijd omgaan met dit moment. Dan heb je niet eens tijd voor angst, omdat je niet denkt. Je doet (of je moet doen)! Dat wordt geforceerd door de situatie die voor handen ligt.

Lijden is een optie.

Je denkt in de toekomst verlossing te vinden, waardoor je het heden niet accepteert, maar alleen nu kun je verlossing vinden en echt iets doen.

Aanwezigheid is de sleutel tot vrijheid. Je kunt alleen nu vrij worden.
– Eckhart Tolle

Je bent bevrijd van de tijd als elke cel in je lichaam bruist van levensenergie en de vreugde van ‘zijn'.
– Eckhart Tolle

Levensbedreigend zieke mensen leven opeens totaal aanwezig in het nu, omdat ze geen toekomst meer hebben om naar te vluchten.
– Eckhart Tolle

Dat niet-accepteren van het heden is lijden. Lijden heeft ‘de tijd' nodig. Het kan niet overleven in het nu. Je kunt je niet tegen dit moment verzetten of tegen dit moment zijn. Het kan wel, maar dan heet dat lijden. Het lijden dat je creëert is altijd een vorm van niet-accepteren: weerstand tegen wat is. Die weerstand is een vorm van oordeel, emotioneel gezien een vorm van negativiteit.

Het lijkt of iedereen in de grip is van een ziekte. Hoe heet die ziekte? Tijd.

Lijden en depressie zijn een natuurlijk alarm die ons waarschuwen dat we ons aan gedachten hechten: dat we gevangen zijn in de droom van gedachten. Eerst worden we bewust van het gevoel, dan de gedachte. Dus het gevoel is een alarm dat er een gedachte is die je moet behandelen. Als je dat doet, verdwijnt de interne ruzie. Wat overblijft is liefde, liefde voor jezelf, andere mensen en alles en iedereen om ons heen.

Alle vormen van lijden zijn uiteindelijk een illusie.

De vervulling van je leven kan niet indirect komen, via iets buiten je of via de tijd. Er is geen tijd nodig om te zijn wie je bent. Het is niet iets dat in tijd kan gebeuren. Nu weet je het. Nu moet je het alleen nog leven. En als je dat niet wilt, is dat ook goed. Dat betekent dat je nog wat vaker zult leiden, totdat je er wel voor kiest in het nu te leven.

Vanuit het standpunt van Brahman (God) is er geen tijd, alleen het oneindige nu. ‘Oh Brahman, raak je nooit moe van de wereld?' Nee, want Brahman hoeft niks te herinneren, en je raakt moe van de dingen die je je herinnert.'
– Alan Watts

| 6 | Inzicht | De enige echte realiteit is het nu: het leven

Het leven is nu. Er is niks anders. De toekomst en het verleden bestaan niet. Er is in het verleden nooit iets gebeurd. Het gebeurde allemaal in het nu. In de toekomst gebeurt er ook niks: toekomstige gebeurtenissen vinden plaats in het nu. Niks kan gebeuren buiten het veld van nu om. Het leven is nu. Er is niks anders. Ontvang het leven met open armen!

Het nu is het meest kostbare wat er is. Waarom? Omdat het het enige is.

Wanneer je over het verleden of toekomst denkt, doe je dat nu. Het zijn geen realiteiten op zich, want in het verleden of in de toekomst is geen ‘zijn.’ De enige echte realiteit is dus het nu. Het doet pijn als je tegen de realiteit in gaat. Alles wat nodig heb is hier al, nu. Je hebt nodig wat je hebt. ‘Hoe weet ik dat ik niet nodig heb wat ik niet heb? Ik heb het niet.'

Het leven kan niet afgesloten van het hier-en-nu bestaan.

De ‘normale' staat van bewustzijn is: staat van non-aanwezigheid, absentie en aandacht niet volledig hier en nu. Dus de volheid van het leven ontsnapt aan je. En je zoekt de volheid van het leven in de toekomst, waar je het nooit zal vinden. En hier komt het revolutionaire inzicht: je kan daar niet raken, je kan er alleen zijn, op dit moment.

Deze wereld is zo gek nog niet. Het is de enige plek waar je een lekkere steak kunt krijgen.
– Woody Allen

Schenk vandaag wijn in, mijn vriend. Want morgen is een andere dag.
– Abu Nuwas, Arabische dichter uit de 10e eeuw

Het is een typische Woody Allen-grap, maar het wijst ook naar het geschenk van het hier-en-nu. Het is het enige échte wat we hebben waar we van kunnen genieten. De enige tijd is het heden. Tenminste, als je daartoe wakker wordt…

Het grootste geheim ooit is waarschijnlijk dat dit moment de enige betekenis van het leven is. Verrassende, ingrijpende en choquerende ontdekking? Nee. Volstrekt gewoon. Het is niet verrassend dat uitgerekend het gewone de enige zin van het leven blijkt te zijn.

| 7 | Inzicht | Waarom is het hier-en-nu nog meer belangrijk? De valkuil van ‘geluk vinden in de toekomst'

hier en nu gedicht

Lees bovenstaand gedicht, ‘Niets is bezig met wachten', van Jeff Foster. Het gedicht is afkomstig uit zijn bundel ‘De vrije val in het leven.'

Hierna lezen:  Jezelf Aarden... Hoe Doe Je Dat? [16 Tips Voor Aarding / Gronding]

‘Niet nu', zegt het verstand. ‘Zie je niet dat ik bezig ben? Misschien kan ik morgen beginnen met genieten.' Die morgen zal nooit komen.

Het verstand/ego zegt: ‘Ooit, als X eenmaal is gebeurd, komt alles goed met me.’ Of het gebruikt het heden als een middel voor een doel. Het is niet ongewoon dat mensen hun hele leven wachten met beginnen te leven. Wachten tot de volgende vakantie, tot de kinderen groot zijn, een betere baan, waardevolle relatie, succes, veel geld verdienen…

Als je niet van dit moment kunt genieten, kun je niet van het volgende moment genieten. Want het volgende moment is dit moment.
– Eckhart Tolle

De toekomst zal er altijd beter uit lijken te zien. En het heden ‘niet goed genoeg'. Hierdoor gebeurt het vaak dat mensen hun hele leven lang besteden aan ‘wachten met beginnen te leven'. Dit is het ‘wachten-met-beginnen-te-leven syndroom'.

Als ik een boot heb, dan ben ik gelukkig…

Oké, ik heb de boot, maar nu moet ik binnenhavengeld betalen aan de gemeente.

Als ik een betere aanlegplek had, dan zou ik pas gelukkig zijn…

Oké, ik heb nu een betere aanlegplek gekregen, maar niemand van mijn vrienden wil helemaal naar de nieuwe aanlegplek komen.

Als ik nieuwe vrienden had, dan pas zou ik gelukkig zijn…

Oké, ik heb nu nieuwe vrienden om samen te chillen op mijn boot, maar dit zijn dronkaards en ik moet ze beschermen zodat ze niet uit de boot vallen en verdrinken.

Als ik dat niet hoefde te doen, dan pas zou ik pas gelukkig zijn…

Dit gaat eindeloos door zonder dat je het geluk te pakken hebt.

– Mark Manson

Geluk in de toekomst na willen streven, is als een oneindig hamsterwiel waar je in blijft werken zonder iets op te schieten. Het is als een wortel die steeds voor je neus gehouden wordt.

Iedereen is naar de toekomst aan het rennen, bijvoorbeeld in een grote stad: iedereen is aan het rennen, constant. Waar rennen ze dan naartoe? De toekomst natuurlijk. Ze proberen weg te raken van dit moment. Iedereen rent naar de toekomst, want dit moment is niet goed genoeg. Het is een poging van het ego om in de toekomst te raken.
– Eckhart Tolle

Geluk zoeken – bijvoorbeeld via een doel in de toekomst – wordt als iets positiefs gezien, maar het kan iets gevaarlijks zijn. Je zou namelijk iets kunnen missen: wat hier al is.

Ik geef de zoektocht op. Ik ben al gearriveerd.

Zoeken impliceert dat het het nog niet hebt (toekomst)… Dat je een gewenste gemoedstoestand zoekt die ergens in de toekomst ligt.

We werken ons maanden te pletter… om vervolgens ergens naartoe te kunnen vliegen om op een steen te gaan liggen. Nou ja, op een strand. Dat klinkt beter dan ‘steen'.

Je impliceert dan ook: het huidige moment is niet voldoende, en ik ben nog niet genoeg, dus kan ik nog niet gelukkig zijn. Tot ik compleet ben. Op deze manier mis je je hele leven. Op het moment dat je ernaar zoekt, wordt het toekomst. Toekomst is weer een vorm van gedachten, afgescheiden van het nu.

We proberen altijd alles bij te houden, maar het lukt ons nooit echt om het bij te houden.

Veel oude mensen leven in het verleden, en veel jonge mensen leven in de toekomst. ‘In de toekomst zal ik vervuld zijn, nadat ik x bereikt heb (erkenning, een huis…). Ik ga dat punt bereiken en dan ben ik eindelijk volledig levend, vervuld, mezelf, maar zonder 10 miljoen op de bank kan ik niet levend zijn.' En zelfs na het bereiken van die 10 miljoen gebeurt het niet, want de aandelenmarkt valt vroeg of laat om…

Hierna lezen:  Burn-out Overwinnen? 144 Tips: Herstel, Symptomen & Voorkomen

Het is een illusie om te denken dat, door de wereld/omgeving te veranderen, jijzelf ook verandert: nieuwe baan, huis, liefde, geloof… Soms slaagt het, maar voor enkel 5 minuten. Je gedrag kan veranderen, maar jij niet. Jij zult namelijk altijd liefde zijn, en dat ben je altijd nu al.

Je hoeft dus niet te wachten tot het perfecte moment om tot actie in het hier-en-nu over te gaan (perfectionisme). De sterren zullen nooit op een lijn staan, nooit zullen alle lichten groen worden… We stellen het heel ons leven uit, maar nu is altijd het beste moment!

De kunst is om te leven alsof het je overkomt.
– Martin Bril

| 8 | Inzicht | Maar doelen stellen en de toekomst visualiseren is toch ook belangrijk?

doelen vs hier en nu

Misschien zit je nu met het volgende dilemma: ‘Ik zit iedere dag aan mijn droomleven te denken. Omdat ik ooit mijn droomleven heb gevisualiseerd en opgeschreven zoals de wet van aantrekking mij dat heeft geleerd. Dat doel zit nu iedere dag in mijn hoofd. Het is het eerste waar ik aan denk in de ochtend en het laatste in de avond.' Hoe rijmt dat met leven in het hier-en-nu?

Laten we allebei de kanten belichten. Om te beginnen: de harde valkuilen van overmatig aan doelen gehecht zijn… Als we constant met dat doel in ons hoofd zitten, dan zijn we minder mindful voor het waar genot in de dagelijkse kleine dingen (die eigenlijk niet zo klein zijn) zoals…

 • Boodschappen doen…
 • Een bezoek afleggen bij een vriend…
 • Het vatbaar zijn voor het eventuele inslaan van zijwegen die zich aan ons voordoen in de weg die zich aan ons openbaart. Die (kans)rijke zijweggetjes – en het geluk op onze weg – zouden we missen als onze focus op het eind van de weg ligt…

Als we constant met dat doel bezig zijn, missen we alles wat zich onderweg aan ons openbaart. Zonde, niet? En waar doen we het voor? Voor een toekomstbeeld dat eigenlijk niet bestaat… En voor een toekomstbeeld dat waarschijnlijk op materieel succes berust is…

Stiekem trap ik in de val van het ego dat mijn toekomstbeeld zo ongelooflijk aantrekkelijk maakt… Mij weg houdende van het hier-en-nu.

En ook al wordt het materieel succes gerealiseerd, dan zal dit gevoel van materieel geluk hoogstens een half uur aanblijven. Daarna wil het ego nóg meer op materieel gebied. Nóg een toekomst om naar te streven. Het is een illusie die nooit eindigt en je heel geniepig laat geloven dat het echt is….

Geluk uit de toekomst – mocht je het ooit ‘bereikt' hebben – duurt maximaal 30 minuten. Het is schijngeluk. Daarna moet er nóg meer ‘bereikt' worden. Je bent er geen gram gelukkiger door geworden.

Laat de weg dus ook altijd het doel zijn, waarbij je er open voor kunt zijn om af te wijken van het pad en waarbij je anticipeert op alle cadeaus die je van het leven aangereikt krijgt. Die cadeaus en leuke zijweggetjes doen zich aan ons voor in het hier-en-nu.

Een doel of de toekomst zal zich altijd anders aan ons openbaren dan we ons voorstellen. Daarom is het niet vruchtvol om ons enkel op de toekomst te focussen. In plaats daarvan kunnen we onze energie beter gebruiken om alle mogelijkheden die zich in het nu aandienen, aan te grijpen.

En toch… is doelen stellen ook belangrijk. Hoe zou men het beste een leven kunnen leiden waarin doelen gesteld worden én waarbij het hier-en-nu niet uit het oog verloren wordt?

Hierna lezen:  Kerntransformatie: Transformeer problemen vanuit spiritualiteit

Hiervoor heb ik drie antwoorden voor je:

Antwoord 1: Houd voor ogen wat belangrijk is en wat absoluut belangrijk is. Doelen stellen is belangrijk, maar niet absoluut belangrijk. Je relatie met het nu is je absoluut belangrijkste relatie. Het sleutelwoord is om niet te verdwijnen in het materiële aspect van het leven. Geluk(smomenten) en liefde zijn niet in de dingen te vinden zijn die met geld te koop zijn.

Antwoord 2: Het hier-en-nu brengt je waar geluk. En geluk is nooit het einddoel. Geluk is niet een prijs die je bij de finishlijn krijgt, maar het is de startticket die je nodig hebt voordat je überhaupt gaat beginnen. Het pad richting het doel zit dus vol geluksmomenten in het hier-en-nu. Je bewandelt dit gelukspad op weg naar je doel. Het is een fout als je een doel probeert te realiseren om daarmee conditioneel geluk te realiseren. Er horen geen condities aan geluk te zitten.

Antwoord 3: Ook kun je het als een natuurlijk samenspel zien om in-en-uit het hier-en-nu te stappen. Het is weliswaar zonde dat het genot van het hier-en-nu (te) vaak weggeschoven wordt door fantasiebeelden en toekomstdenken, maar ergens is dit ook goed, zodat we het hier-en-nu mogen herontdekken. Dit heeft van alles te maken met (steeds opnieuw) ontwaken en non-dualiteit.

Bij streven naar doelen in de toekomst hoort angst. Angst om te verliezen wat je hebt en angst om niet te krijgen wat je wilt. Er is één oplossing: verliefd worden op waar je bent.

Het hier-en-nu blijft dus onze nummer één prioriteit, wat voor doelen we daarnaast ook mogen hebben. Vraag jezelf: wat is mijn relatie met het huidige moment? Je kunt een relatie met het nu hebben door een aandacht te geven aan de vorm waarin het nu zich uit: ‘wat is' en ‘wat gebeurt'. Wat voor relatie wil jij met het nu? Wil je er vriendschap mee?

Waar geluk? Het is een gevoel van tevredenheid. Het is op dat moment goed zo als het is. Het moment klopt.
– Christian van Midden, trouwe lezer van deze website

Jij maakt de eerste move. Word er vriendelijk voor. Dit is het einde van je ego. Voor het ego is het nu altijd een middel voor een doel. Maar de toekomst zal verschijnen in de vorm van het nu, dus de toekomst zal nooit gevonden worden. Intens geluk is juist te vinden in je verbondenheid met zijn. Dit is één met wie jij bent. Én dit kun je trainen door het vaker te doen!

Waardeer het verleden in plaats van eraan vast te houden. Wie je bent is nu. Ook al was vorige week je grote droom uitgekomen en stond je voor duizend man op het podium, het was lang niet zo geweldig als dit huidige moment.

| 9 | Inzicht | De paradox van het nu: simpel maar perfect

Het huidige moment is altijd klein, altijd simpel. Maar daarin zit het meest perfecte en grootste deel. Alleen als we ons in een lijn zetten met het huidige moment, kunnen we toegang krijgen tot die kracht, de kracht van het leven zelf. De kracht die we ‘God' kunnen noemen. Het is eigenlijk meer waar om te zeggen dat Het toegang heeft tot jou, en via jou tot de wereld.

Hierna lezen:  Beste Boeken Over Burn-Out [Top 10] [Update 2024]

Als je wegdraait van het huidige moment, stopt God zich in je leven te begeven. Dan blijf je over met het concept van God waar je wel of niet in gelooft. Het slechts geloven in God is een zwak alternatief. De illusie dat je niet verbonden bent met de kracht van het universum keert dan terug, net als angst, stress, negativiteit, eenzaamheid, strijdend met dingen en proberend dingen te bereiken.

Wellicht haal je nu een paar keer diep adem, ontspan je je schouders, zet je een glimlach op je bakkes, neem je dit moment in je op en besef je: het leven is mooi.

Heb je stress? Raak iets aan, hoor de geluiden en adem. In die bewustheid van het huidige moment ligt namelijk oneindig potentieel, oneindig leven verborgen. Dat ligt allemaal in ‘het nu'. Het nu betekent altijd: enorme energie. Energie die het hele universum voedt. Je kunt er toegang tot krijgen via de kleine deuropening die opent als je aandacht in dit moment is.

Het nu is iets dat zó niet-significant lijkt voor het verstand! Het verstand zal het hier-en-nu juist als ‘niksheid' zien, terwijl het hier-en-nu juist de volheid van het leven is.

Het hier-en-nu is een portaal tot ruimte in je, en is dus enorm krachtig. Het betekent toestaan wat er is zoals het is, nu. Want het is er al. En ‘het nu' en ‘wat is' zijn onafscheidelijk. Dit moment moet je dus toestaan te zijn, want er is altijd alleen maar dit moment. De vorm die het aanneemt, verandert wel. Het enige dat permanent is, dat constant blijft, dat niet verandert, is het nu.

Ik heb maar drie dingen te leren in het leven:

 • Eenvoud: Direct leven. Levend zijn. De meeste urgenties die we ervaren, zijn nep.
 • Geduld.
 • Compassie: met iemand samen zijn. Dus niet iemand genezen, maar samen met die persoon zijn in het ziektebed.

– Lao Tzu

Het nu is de bewustheid van je wezen waaruit alles ontstaat. Alles heb je in potentie al. Je hoeft het niet te zoeken. Er hoeft niks in je leven te veranderen.

Het verleden is geschiedenis, de toekomst is een mysterie en nu is een cadeau.
– Bill Keane

Hoe zoek je niet meer? Door niet langer intern wat er in dit moment is af te wijzen, ervan weg te rennen of te weerstaan. Je bereikt hier succes in door in een lijn te zijn met de vorm die dit moment aanneemt. De geconceptualiseerde, egoïstische entiteit kan dat niet doen, maar jij kan dat doen.

Liefde, dankbaarheid, plezier en geluk zit gewoon al hier.

| 10 | Inzicht | Door in het nu te zijn, dien je de 'toekomst' juist

Je intenties zijn zó goed als je aan de toekomst denkt: je wilt zorg dragen dat alles goed komt. Maar het geheim is: de toekomst komt helemaal goed als je in het nu actie onderneemt.

Een gelukkig leven is opgebouwd uit gelukkige jaren.

Een gelukkig jaar is opgebouwd uit blije maanden, fijne weken, heerlijke dagen…

Zo'n dag bestaat uit blije uren en geweldige minuten.

En die minuten worden opgebouwd uit blije momenten.

Bijvoorbeeld dit moment met een artikel, thee en warme tenen. Dat is alles. Meer is er niet.

– Jelle Hermus, uit Steeds Leuker

Je kunt altijd met het nu omgaan en het aanpakken, maar je kunt nooit met de toekomst of het verleden omgaan, en dat hoeft niet eens. De bronnen om het aan te pakken, heb je nu zelfs al(!). Scherpzinniger worden kan beter bereikt worden door het wegnemen van het tijdsbesef. Je zal versteld staan over wat voor vaardigheden je dan opeens kunt vertonen om de toekomst te dienen. Je kunt dan namelijk optimaal putten uit je onderbewuste, waar alle bronnen opgeslagen liggen.

Hierna lezen:  Mindfulness op het werk: Zo pas je het toe [7 Tips] [Stress-verlagend]

In het nu komen, gaat dus om erkennen wat primair is en wat secundair is: prioriteiten geven. Niet alleen gaat alles via het nu veel makkelijker, maar ook veel krachtiger. Er is altijd maar deze ene stap die je nu kunt zetten. Geef het dus je volledige aandacht. Wat je tegenkomt op je eindbestemming – als je er eenmaal bent – hangt af van de kwaliteit van deze ene stap. Wat de toekomst voor je te bieden heeft, hangt af van je staat van bewustzijn in het nu.

Eer dus het simpele, huidige moment, in plaats van perfectie na te streven in een volgend moment, want dan zal die perfectie juist eenvoudig tot uiting komen.

Als je voor de minuten zorgt, zullen de jaren voor zichzelf zorgen.
– Oud Tibetaans gezegde

Je hoopt altijd dat een toekomstig moment nog ‘voller' is. Maar als je de volheid van dit moment niet kunt vinden, kun je de volheid in een volgend moment ook niet krijgen, want het volgende moment is dit moment. Altijd wanneer het komt.

Enkel je daden en gedachten van nu creëren je toekomst.

Het wonder is: je doet het nu, wat je omstandigheden ook zijn. Zelfs als je dakloos ben, of blut, in de gevangenis, of als je een fysieke aandoening hebt. De snelste manier om uit ongewenste situaties te raken is het nu te betreden, samen met al haar levensenergie. Het wacht gewoon op je om ermee in contact te komen. En dan verbetert je levenssituatie zelfs heel snel. Je kunt dit moment eren. Diepe zorg en kwaliteit vloeit dan in wat je doet, zelfs in het meest saaie werk.

Dit is het ware geheim van het leven – om compleet bezig te zijn met wat je doet in het hier-en-nu. En in plaats van het ‘werk' te noemen, realiseer dat het spelen is.
– Alan Watts

De snelste manier om uit zo'n situatie van saai werk te komen is door er een andere staat van bewustzijn aan te geven: door het zorg te geven, zelfs voor het meest saaie werk.

Als je eenmaal beseft dat de weg het doel is en dat je altijd onderweg bent, niet om een doel te bereiken, maar om te genieten van de schoonheid en de wijsheid ervan, wordt het leven niet langer een taak, en wordt het natuurlijk en eenvoudig, een extase op zichzelf…
– Sri Nisargadatta Maharaj

| 11 | Inzicht | Kloktijd is prima om ermee de toekomst en het verleden te beleven

Je kunt tijd wel als middel gebruiken voor praktische zaken, zoals het bereiken van je doelen. De toekomst kun je prima voor praktische zaken gebruiken. ‘Laten we morgen om 13:00 afspreken, oké?' Buiten dat biedt de toekomst je geen toekomst voor een of andere diepere identiteit.

Het verleden krimpt tot het niks is, en de toekomst krimpt tot het niks is, en het nu wordt groter tot het alles bedekt.

| 12 | Inzicht | Waar is het hier-en-nu? Het is hier, en het is nu!

hier en nu en zijn

Is er training voor voor nodig om in het hier-en-nu te komen? Zijn er gradaties in hoeverre je in het nu bent? Ben ik morgen weer een stukje dichterbij het nu dan vandaag, en ben ik volgende week weer een stukje verder gekomen?

In dit is alles al volmaakt. Er is alleen nu. Er is alleen dit.
– Jeff Foster

Het duurt precies 0 seconden om in het nu te raken, en om jezelf te zijn. En mensen die er 18 jaar over hebben gedaan om te ‘helen'? Die hebben er ook 0 seconden over gedaan, en geen jaren. Die hebben 18 jaren gewacht om in het hier-en-nu te springen. Het heeft veel tijd gekost om je volledig te misleiden of om je te laten wachten, maar als je eenmaal heelt, dan heel je meteen!

In het hier-en-nu springen? Dat kan al helemaal niet in de toekomst gebeuren. Dagenlange of jarenlange meditatieretraites zijn dus niet nodig om in het nu te komen.

In het nu raken is niet iets waar je beter in kunt worden. Het is zelfs zo simpel dat je er niet over kunt denken. Je kunt niet succesvol worden. Je kunt alleen succesvol zijn. Dit geldt voor je hele levensreis.

Er zijn geen stappen naar zelfverwezenlijking.
– Nisargadatta Maharaj

Je kunt ‘Het Nu' niet bereiken, er niet beter in worden, het niet vinden. Het is al onze diepste essentie. Meditatie – lekker kort, krachtig en vaak (lekker lang mag ook, maar is niet per se nodig) – gaat om ontdekken van innerlijke ruimte. Dat is de ruimte waar het nu leeft.

Het meest erge wat je kunt vertellen aan iemand die verbonden is met tijd, is: ‘Je hebt geen tijd meer.'

| 13 | Tip | Zo leef je in het hier-en-nu in het dagelijks leven: heb aandacht

Het hier-en-nu ontgaat heel veel mensen in het dagelijks leven. Hoe is je relatie met je caissière, je monteur of je klant? Zijn ze slechts een middel voor een doel? Of erken je hun bestaan ook voor een momentje, door ze op te merken en ze je aandacht te geven? Veel mensen waarderen ze niet voor wie ze zijn.

Hierna lezen:  Logische Niveaus van Bateson & Dilts (Stel deze 81 vragen!)

Hoe verander je dit? Een klein moment van aandacht is genoeg. Aandacht voor mensen, maar ook voor objecten. Je voert dan niet langer een script op (caissière: ”Fijne dag verder, wie kan ik helpen?'), maar je ziet een mens voor je, vol verwondering over die andere persoon in het huidige moment: je wordt echt. Dat zal automatisch ook van de andere persoon uitgaan.

Laat de hele wereld jouw meditatie-klaslokaal zijn. Het is gemakkelijk om mindful en bewust te zijn in formele Yoga- of meditatie-momenten. De echte les is om ‘hier nu te zijn' als je te laat bent voor je werk, de trap naar beneden neemt om de metro te halen en je caissière begroet. De hele wereld is ons klaslokaal, vooral de momenten waar we het minst van genieten.

Hoe je dit ‘oefent'? Met meditatie. Hier vind je bijvoorbeeld verschillende meditatieteksten.

| 14 | Tip | Wapper het verleden van je af

hier-en-nu-verleden-achter-je-laten

Laten we weer naar de natuur kijken om iets te leren over het hier-en-nu. Eenden vechten erg kort. Ze gaan na de ruzie ieder hun eigen richting op, wapperen de negatieve energie uit hun vleugels en gaan door met hun leven, alsof er nooit iets gebeurd was. Als de eenden een menselijke geest hadden, zouden ze het gevecht levend houden door te denken, door verhalen maken.

Hoe kun jij net als de eend worden?

 • Wapper je vleugels – ‘shake it off' – en keer terug naar het enige moment van kracht: het huidige moment.
 • Gooi meerdere keren met een soort whoosh-geluid datgene wat er net gebeurd is naar achteren. Dit kun je ook in je dans verwerken. Gooi – ook met je polsen los – de vervuiling in je aura naar beneden, langs je heen naar beide kanten, naar links, naar rechts en naar boven.
 • Doe een aura-cleanse.

| 15 | Tip | Wees meer alert op stiltes

In de vorige paragrafen las je het al: het hier-en-nu is daadwerkelijk nu aan het gebeuren, midden in je dagelijks leven! Wat houdt het concreet in dat het hier-en-nu, ook daadwerkelijk nu is? Naast bovenstaand voorbeeld over je caissière, monteur of klant, zou je ook kunnen focussen op de stiltes in je gesprekken…

 • Wees stil.
 • Wees.
 • Gewoon iemand aankijken. Stil. Zonder oordeel. Een vreemde aan wie je de weg vraagt bijvoorbeeld.
 • Wees vooral alert op de ruimte tussen de woorden in. Let op de ruimte tussen iemands woorden. Niet wachten op het volgende statement of het volgende woord.

Niet alleen wat er gebeurt in het nu, de inhoud, maar juist ook de ruimte is goed om op te focussen. Dat is veel dieper. Je stapt uit de inhoud van je gedachten, in de ruimte. Je gedachten absorberen dan niet langer al je aandacht.
– Eckhart Tolle

We wachten nooit. Terwijl de microfoon naar de andere kant van de zaal gebracht wordt, blijven we aanwezig. Niet wachtend tot er iets gebeurt.
– Eckhart Tolle tijdens een seminar

Ben je niet in het hier-en-nu? Je bent dan bezig met mentaal commentaar van binnen maken. Je bent meer geïnteresseerd in je eigen mening of standpunt, dan wat er gezegd wordt.

We zijn vergeten om te ‘zijn', waar het leven is, om hier en nu te ‘zijn'. We zijn verdwaald in doen, herinneren, in een doolhof van complexiteit en problemen.

Ben je wel in het hier-en-nu? Je bent in een staat van alerte aandacht. Dat is bewustzijn zelve, voordat het iets wordt. Iemand kan dan 3 of 4 uur niks zeggen, en jij zou dat prima vinden. Dat is ‘zijn', dat is meditatie. Is dat niet saai? Als het verstand aan zou staan, zou het pas saai worden omdat het verstand stiltes extreem saai vindt…

Er is een stem die geen woorden gebruikt. Luister.
– Rumi

| 16 | Tip | Doe iets in je directe omgeving

De meest simpele handeling die je kunt doen om in het hier-en-nu te komen, is door simpelweg rond te kijken in je directe omgeving. Dat is misschien – terwijl je dit artikel leest – gewoon je eigen kamer waar een sok op de grond ligt en je bed nog niet eens is opgemaakt. In plaats van te fantaseren over allerlei dingen die je zou kunnen doen… moet je gewoon eens naar je bed kijken en die eens gaan opmaken! En je hebt vanochtend je tanden nog niet eens gepoetst. Ook dat is het belangrijkste dat je maar kunt doen om in het nu te komen: gewoon je tanden poetsen!

Kijk naar waar je voeten staan. Daar moet je nu zijn.

| 17 | Tip | Probeer dit niet te begrijpen: voel het hier-en-nu gewoon

hier-en-nu

Het is niet wat je denkt dat het is. Je kunt niet over aanwezigheid denken, en het verstand kan het niet begrijpen. Je moet het zijn. Aanwezigheid begrijpen is aanwezig zijn.

We proberen het niet te begrijpen. Er valt niks te begrijpen.

Met andere woorden: neem een houding aan van niet-weten. Het verleden en de toekomst bestaan alleen in het denken. Zet het denken dus een tandje lager. Voelen is de sleutel. Gebruik je lichaam om (onder andere emoties) te kunnen voelen.

Voor het ego lijkt het alsof je je controle en beheersing verliest als je in het hier-en-nu bent. Het ego heeft daar wel een punt mee, want peuters hebben ook geen besef van tijd en zijn volledig in het nu. Daarom zijn ze ook niet zindelijk.
– Eckhart Tolle

Een ander woord voor je gevoel, is: gebruik je intuïtie. Lees in dit artikel hoe je bij je intuïtie kunt komen als toegangspoort tot het hier-en-nu. Je kunt ‘het zijn’ voelen (door het nu te betreden), maar je kunt het niet begrijpen.

Je ziel is aanwezig. Je ego is afwezig.

| 18 | Tip | Hoe treed je ‘het nu' dan binnen? Via je zintuigen

hier en nu en zijn

De toegangspoorten tot het nu, zijn je zintuigen, want met je zintuigen kun je alleen nu waarnemen. Dat kun je doen met de oefeningen voor zintuiglijke scherpzinnigheid. Waarom is dit dan zo onwennig, als het eigenlijk zo makkelijk is? Je bent zo bezorgd om je conceptuele realiteit, dat je de realiteit mist… Totdat je je realiseert dat er een dimensie in je is die veel vitaler is.

Veel mensen hebben het zo druk dat ze niet eens aan het leven zijn.

Het is heel simpel: aandacht geven. Kijken. Niet labelen maar kijken. Door middel van mindfulness-oefeningen treed je het nu binnen. Mindfulness is de vaardigheid om aandacht te geven aan wat er maar opkomt op dit moment. Wees in synchronisatie met de ziel van het huidige moment. Reageer op de feedback van het moment. Je denkt niet aan wat je doet, maar je houdt alles wat opkomt in je bewustzijn.

Het nu is de enige plek waar je ooit zult leven. Dat kan ik je beloven.

Het kan al met iets simpels zoals  een wandelingetje. En kijken… Naar alles om je heen in een opmerkzame toestand van alertheid. Je loopt daar niet als de kleine ik met zijn in het verleden opgedane kennis en problemen: je loopt daar als een veld van bewustzijn,  kijkend naar de ongelooflijke schoonheid van het universum, houdend van die dingen die het ziet, houdend van zichzelf.

Hierna lezen:  Mindfulness op het werk: Zo pas je het toe [7 Tips] [Stress-verlagend]

En alles en iedereen die je daarvoor tegenkomt zal van je houden. Zelfs de natuur. Je zal voelen dat de bomen en de vogels van je aanwezigheid zullen houden.

| 19 | Tip | Gebruik je lichaam om in het hier-en-nu te raken

Gebruik je lichaam. Voel je lichaam. Bewoon je lichaam. Voel het leven in je lichaam. Doe een bodyscan. Adem naar je lichaam. Volg de aandacht van je adem naar binnen in je lichaam. Ga sporten. Kortom: doe iets met je lichaam!

| 20 | Tip | Hoe treed je ‘het nu' ook binnen? Zeg (letterlijk) ja tegen ieder moment, dan ontstaat actie

hier en nu en zijn

Wil je in het hier-en-nu zijn? Heb dan een vredige houding van complete acceptatie:

 • Voel dit in jezelf: heb een compassievolle, vredige acceptatie van alles wat is.
 • Gebruik een mantra. Bijvoorbeeld: “Het is mijn taak om ja te zeggen voor wat is, ook voor dit.” Gebruik een aantal woorden als mantra om in het hier-en-nu te raken. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ‘Aandacht, Hier, Nu, Focus, Word de ruimte!'
 • Zeg ‘ja' tegen ieder moment. Dat is het enige wat je hoeft te doen voor de spirituele oefening om ‘het nu' binnen te treden. Wanneer je tegen het leven vecht, vecht het leven tegen jou. Als je ja zegt tegen het leven, zegt het leven ja tegen jou.

Word niet geobsedeerd met het verhaal van ‘ik', dat alleen in het verleden en in de toekomst bestaat. Stap eruit en betreed de ruimte van nu. Word vriendelijk voor alles wat verschijnt in het nu. Er is een waanzinnige kracht in het niet langer ontkennen van wat er nu gebeurt.

Toestaan van de vorm die dit moment aanneemt, is liefde.

Wat is dus je relatie met dit huidige moment? Ontken je het, weersta je het? Wil je ergens anders zijn qua tijd of ruimte? Ben je mentaal ergens anders, wat ontkenning van het nu is? Zeg ja tegen dit moment!

In het hier-en-nu leven betekent dat je obstakels zonder weerstand tegemoet treedt. Je zegt er ja tegen.

Zeg dus ja tegen dit moment: het mag er zijn. Want wat is het punt om nee te zeggen als het er is? Actie kan uit een ja komen, niet uit een nee. Een totaal andere kwaliteit zit dan aan je handelingen. Maak je niet druk over de vruchten van wat je doet. Wees dus niet afhankelijk van de uitkomst. Focus op de actie zelf, niet op de vruchten van de actie. Je bent dan niet meer afhankelijk van de toekomst voor voldoening.

Excellentie is mijn aanwezigheid.
– The Notorious B.I.G

Als je handelt op basis van je bewustzijn in het moment, gaat alles wat je doet kwaliteit, zorg en liefde uitstralen. Het resultaat, met een enorme kwaliteit, komt dan vanzelf. Een van de manieren om ja te zeggen tegen ieder moment, is door ‘niet te weten'. Er zijn enkel twee opties mogelijk in het nu. ‘Denken' en ‘proberen te weten' staan er niet bij:

Hierna lezen:  9 beste ademhalingsoefeningen tegen stress [scripts & video]

De enige twee opties in het hier-en-nu zijn:

 1. Actie. Bijvoorbeeld door in te grijpen op een manier waar de situatie om vraagt.
 2. Accepteren.

Accepteer dus wat er in het nu ontstaat, van binnen je en buiten je, en neem actie op de feedback die het moment op dat moment aan je geeft. Je hebt er wel enige alertheid voor nodig.

Wanneer je bij de bushalte staat, kun je al in het hier-en-nu zijn: ademhalen, rondkijken, naar de lucht, de bomen, het leven in je lichaam voelen, aandacht hebben voor andere mensen die langslopen… Er is een alertheid, een schoonheid….

Misschien heb je gemerkt dat je tijdens de Yoga-les continu op je adem mag gaan letten… want het houdt je in het hier-en-nu.

Je bent de dans van het leven overal om je heen aan het waarnemen. In je achterhoofd weet je dat je naar een zakenmeeting gaat, maar dat is het verhaal. Geluk kan met dat verhaal niet gevonden worden. De illusie van geluk: ja, dat wel…

Dit is de betekenis van reïncarnatie: dat je altijd nieuw bent: er is alleen nu. We reïncarneren iedere seconde als compleet verse ziel.

Hoe meer je het verhaal loslaat en eruit stapt, hoe meer intelligentie in je leven zal opereren. En het interessante is: die intelligentie draagt zelfs enorm bij aan dat verhaal. Toevalligheden en wonderen komen dan in je leven.

Zeg tegen het universum: ‘Ja! Verras me!'

Wat is de realiteit hier, nu? Wat is het probleem hier, nu? Raak bevriend met wat is, met welke vorm dan ook het huidige moment aanneemt. Wat doet dat met je van binnen?

Wat kom je tekort, nu op dit moment?

Je bent bevrijd, je reageert niet meer, je wordt zo een met het leven. Dan leeft het leven door jou heen. En leven is intelligent. Je wordt wakker. En dat kan alleen nu. Je kunt het niet in de toekomst verwachten. Alleen het huidige moment kan ons bevrijden. Dat is de ontwaking.

Waar ik nu ben, is waar ik moet zijn.

Dat ene moment in de ochtend waarop je bewust wordt dat je wakker wordt, zeg: JA. JA tegen de wereld, JA tegen de mogelijkheid om op deze wereld te mogen leven, JA tegen de mogelijkheid te kunnen ademen, JA tegen de zon die opkomt, Ja tegen jezelf die de beste versie van zichzelf wordt omdat je de volgende stap neemt.

Je degradeert het nu niet meer tot slechts een middel tot een doel.

Hurry slowly, dat is typisch iets wat aanwezige mensen kunnen. Je blijft met de kalmte en vrede in je, ondanks dat je extern heel snel kunt zijn. Denk aan martial arts, of het schuilen voor de regen of de kou. Breng er een ‘ja' naartoe!

Zoals de kat in Alice in Wonderland zei: ‘Soms duurt de eeuwigheid een seconde.' Laat iedere seconde en ieder ademhaling ertoe doen.

| 21 | Tip | Mindful awareness: als je ‘ja' tegen dit moment zegt, doe je één ding tegelijk

Mindful awareness is het bewustzijn dat ontstaat door aandacht te hebben voor wat je aan het doen bent. Dit is aandacht dat met opzet, en zonder oordeel, ‘aangezet’ is. ‘Zijn' – met aandacht – gaat verder dan goed en slecht. Het is er gewoon.

Hierna lezen:  Burn-out Overwinnen? 144 Tips: Herstel, Symptomen & Voorkomen

Dit thema is zo belangrijk omdat het huidige moment het enige moment is waarin iemand kan waarnemen, leren, groeien en transformeren.

Als je iets aan het doen bent, doe dan niets anders op dat moment. Doe een ding tegelijk. Je wordt dan een veld van aanwezigheid. En dat doet iets bijzonders. Iets vloeit in wat je doet, in je acties. Het is een ander soort energie dan wanneer je het verkleint tot een middel voor een doel. Het doen wordt intelligenter.

Bedenk niet van te voren alvast een antwoord voor wat er straks komen gaat. Vertrouw op deze creatieve scène van ‘nog geen antwoorden.' Sla de schatten en de intelligentie van dit moment niet over.

| 22 | Tip | Doe alsof je alles weer voor het eerst ervaart

Een houding die ons in het hier-en-nu brengt, is de houding van ontdekking.

Vandaag leren we opnieuw lopen.

Lopen alsof we voor het eerst lopen.

We voelen de aarde onder onze voeten alsof het de eerste aanraking is.

We voelen de wind langs onze wangen alsof het het eerste briesje in ons leven is.

We snuiven de geur van de vochtige bosgrond op alsof we nooit eerder hebben geroken.

We horen de vogels fluiten alsof we nog nooit een vogel hebben gehoord.

En we bekijken de kleuren alsof ons leven tot nu toe een zwart-wit film was.

We lopen zoals vroeger, toen we als peuter onze eerste stapjes zetten.

– Thich Nhat Nanh

Ook op het centraal station van Eindhoven word je eraan herinnerd om je niet te laten leiden door het verleden:

Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst.
– Quote van Piet Mondriaan op centraal station Eindhoven

Dit is een prachtige dag. Ik heb deze dag nog niet eerder gezien.
– Maya Angelou

| 23 | Tip | Vergeet al je identificaties

Een handige manier om in het hier-en-nu te zijn, is door geen identificaties meer te hebben met dingen, gedachten, meningen en reacties die je iedere dag hebt, zoals frustraties bij een gemiste bus of vliegtuig. Dat zijn namelijk allerlei ‘reïncarnaties' van jou door de dag heen, want je identificeerde je ermee. Laat dat los. Vergeet ze allemaal. Je komt daar alleen uit in het nu. Zie jezelf als de ruimte – zonder enige identificatie, dus zonder iets dat je ‘bent.'

Onthoud dat jij jouw bewustzijn bent, niet jouw gedachten, zorgen en reputatie.

| 24 | Verhaal | ‘Hoe treed ik Zen (de kunst van één ding tegelijk doen) binnen?'

‘Meester, hoe treed ik Zen binnen?'
De meester bleef stil.
Na een tijdje vroeg de meester: ‘Hoor je het geluid van die bergstroom?'
De leerling was er niet bewust van dat het geluid van de bergstroom er was… Hij was aan het denken over hoe Zen binnen te treden.
‘Ja, ik kan het nu wel horen.'

Hierna lezen:  Logische Niveaus van Bateson & Dilts (Stel deze 81 vragen!)

| 25 | Verhaal | Besef dat je de kracht van het hier-en-nu al hebt

Vroeg je je af ‘hoe' je bij het hier-en-nu komt? Slimmerd, er is geen weg naar hier: je bent al hier. Sterker nog: we lopen het mis, want we zijn te druk bezig met zoeken naar iets.

Je kunt je zoektocht naar thuis staken. Je bent nooit van huis gegaan.
– Jeff Foster

Geniet van het volgende metafoor die jou vertelt dat je de kracht van het nu altijd al in je had.

Een bedelaar zit 30 jaar lang, dag in dag uit, op een oude doos langs de straat. Op eeg dag kwam een vreemdeling voorbij.

“Heeft u wat kleingeld over?” Zei de bedelaar met een oude honkbalpet uitreikend.

“Ik heb u niks te geven.”

“Wat is dat waar je op zit?”

“Niks. Gewoon een oude doos. Zit er al jaren op.”

“Ooit erin gekeken?”

“Wat is het punt?  Er zit niks in.”

Neem een kijkje in de doos,” zei de vreemdeling.

De bedelaar kreeg hem open. Met verbazing ziet hij dat de doos gevuld is met goud.

– Uit ‘The Power of Now', Eckhart Tolle, vrije vertaling

Je hoeft van niemand iets te krijgen. Het enige wat je nodig hebt, is iemand die je er wel op wijst om naar binnen te kijken. In jezelf. Je hebt er al iets inzitten wat veel waardevoller is dan alles wat de wereld te bieden heeft. Gebruik meditatie om je lekker in het nu te brengen, waar je dus eigenlijk al in zit.

Je kunt het hier-en-nu niet zoeken. Je hebt het al. Je zit anders op het paard, op zoek naar het paard.

| 26 | Inzicht | Het effect op andere mensen en op je werk

Mensen voelen een vrijheid om je aanwezigheid, en willen graag bij je zijn, waardoor ze je gaan mogen, en waardoor ze eerder met je instemmen. De business deal heeft niks obsessiefs meer, terwijl je veel positieve energie eraan kunt geven. Mensen mogen je, en daardoor komen er meer resultaten. En dat terwijl je geen resultaten meer verlangt als je aanwezig bent! Het huidige moment is al volledig, het is al genoeg. De reden dat je bv geen goede kapper bent, is omdat je niet aanwezig bent. Je handelingen zijn dan een middel voor een doel.

| 27 | Inzicht | Een extra korte en fijne uitleg over het hier-en-nu

Bekijk hieronder nog de heldere geanimeerde video over Eckhart Tolle's uitleg van het hier-en-nu.

| 28 | Bonustip | De twee tijdloze boeken die je gelezen moet hebben

Er zijn misschien maar weinig boeken die meer kwartjes laten vallen – en meer wow-momenten bevatten – dan deze twee boeken van Eckhart Tolle: lees De Kracht van het Nu en lees direct daarna Een Nieuwe Aarde. Het is bizar wat deze boeken met je doen, alleen al door het lezen van de woorden. Ze horen in iedere boekenkast thuis. 

Hierna lezen:  Beste Boeken Over Burn-Out [Top 10] [Update 2024]

| 29 | Leven in het nu: simpele online cursus (aanrader!)

Tot slot kunnen we de cursus ‘Leven In Het Nu' van harte aanbevelen omdat het je praktisch helpt om in het nu te leven. Hier kun je hem bekijken.

Dit was de volledige uitleg over het Hier-en-nu

Dit was het einde van deze uitleg, maar je kunt de volgende geleide meditatietekst gebruiken om lekker in het nu te komen. Onder andere lichaamsbewustzijn en ademhalingsbewustzijn houden je aanwezig!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: