Hier vind je een overzichtelijke Nederlandse samenvatting van het boek Ons Feilbare Denken van Daniel Kahneman. Wellicht zocht je naar een download of een pdf van dit boek, maar dit is zo'n taai boek dat enkel de samenvatting lezen een serieuze overweging zou kunnen zijn.

Thinking Fast And Slow (Ons Feilbare Denken), waar gaat het nou over?

Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, auteur van ‘Thinking Fast And Slow' (Ons Onfeilbare Denken), liet in zijn onderzoeken op geweldige wijze zien dat de eerste tendens van mensen is om te gaan ‘mismatchen'. Ook al heb je een oplossing aan ze gegeven die 100% zal werken, zullen ze zeggen: ‘Nee, nee, dat gaat niet werken.'

In de praktijk zullen intelligente mensen wél de controle hebben om gewoon open te staan voor nieuwe adviezen, maar het is belangrijk om in de gaten te hebben dat acceptatie niet onze eerste impuls is vanuit het brein gezien.

Het is makkelijker om eigen overtuigingen te houden dan om een andere mening toe te laten of een eigen overtuiging aan te passen…

Als je deze theorie eenmaal doorhebt, kun je heel krachtige dingen doen: je zult bijna nooit meer automatisch gaan mismatchen en je kunt bijvoorbeeld omgekeerde psychologie gebruiken om te profiteren van de tendens van andere mensen om te gaan mismatchen.

Het complete boek samengevat

Daniel Kahneman stelt dat ons denken opgedeeld kan worden in twee systemen en hij grijpt hier constant naar terug in het hele boek. Hieronder vind je alle informatie die in het boek hierover verteld wordt:

Systeem 1 Systeem 2
Het snelle denken. Het langzame denken.
Snel reageren. Eerst nadenken.
De eerste reactie of eerste keus is bijna altijd negatief, ongecontroleerd of niet aardig. Wanneer je even wacht heb je meer keuzes om te reageren.
Wordt automatisch in gang gezet. Concentratie is nodig om systeem 2 in gang te zetten. Wanneer de concentratie weer weg is worden de activiteiten van systeem 2 ook meteen onderbroken.
Ziet simpele relaties tussen dingen. Berekent meerdere relaties en variabelen: brainpower nodig.
Associaties (‘De hoofdstad van Wit-Rusland is Minsk'). Intelligentie.
Vooroordeel. Zelfcontrole.
Oordeel. Analyse.
Instinctief. Logisch denken.
Emotioneel. Rationeel.
Uitgaan van eigen referentiekader/herinneringen/expertise. Open staan voor nieuwe prikkels.
Kan systeem 2 voorzien van informatie, waar systeem 2 mee kan werken. Kan systeem 1 aansturen/integreren. Het maakt niet-automatische dingen daardoor tijdelijk automatisch. Het kan bijvoorbeeld jezelf alert maken om op wit haar te scannen op het vliegveld om zo eerder je opa en oma te vinden. Denk ook aan een docent die zegt: ‘Let nu goed op want ik ga nu iets belangrijks uitleggen.'
Om doelen te bereiken moet systeem 1 echt aangestuurd worden door systeem 2 om erop gewezen te worden om dingen wel of niet automatisch te zien of te doen.
Weinig moeite. Mentale activiteiten die veel moeite kosten.
Wel efficiënt maar niet effectief. Niet efficiënt, wel effectief.
Kan multitasken. Het zijn namelijk simpele taken. Kan niet multitasken. Je kan niet naar twee verhalen tegelijk luisteren en ook alles volgen.
Enkele stappen: 40+40=80. Series van stappen en ze ook onthouden, zoals vermenigvuldigen: 23 x 16:
je zou eerst 10 x 23 kunnen doen, waarvoor je 230 moet onthouden. Daarna 6 x 23, waarvoor je 138 berekent. Daarna moet je dat nog optellen met 230, wat je al die tijd onthouden hebt. Totaal: 338.
Is altijd paraat. Moet eerst aangezet worden voordat het gebruikt kan worden. Om bovenstaande rekensom te maken moet je namelijk even beslissen: “OK, nu ga ik er mijn best voor doen en mijn hersenen gebruiken.”
Als je een expert bent in iets kan systeem 1 moeilijk te detecteren zaken makkelijk opsporen. Het is namelijk getraind en is nu instinctief. Systeem 2 was al gebruikt tijdens het aanleren van die expertise.
 • Ziet diepte in objecten.
 • Oriënteert zich op de bron van een plotseling geluid.
 • Trekt een vies gezicht bij het zien van een naar beeld
 • Maakt de zin “Boter, kaas en…” af.
  Detecteert vijandigheid in een stem.
  Kan na het aanwijzen van een willekeurig persoon vertellen wat voor soort persoon het zou kunnen zijn.
 • Schrap staan voor het startsein van een race.
 • Aandacht focussen op de stem van een bepaald persoon in een drukke ruimte vol pratende mensen.
 • Het geheugen doorzoeken om een verrassend geluid te identificeren.
 • Sneller looptempo aanhouden dan wat normaal voor je is.
 • Vaststellen hoe gepast je gedrag is in een bepaalde sociale situatie.
 • Fileparkeren.
 • Twee wasmachines met elkaar vergelijken om te beslissen welke de beste prijs/kwaliteit verhouding heeft.
 • Boekhouding doen voor je zaak.
 • De validiteit van een argument controleren.
Hierna lezen:  Zo ga je om met betweters die gelijk willen hebben [Psychologie] [5 Technieken]

Thinking Fast and Slow en NLP

Laten we de theorie van Daniel Kahneman naast NLP leggen:

 • Een overtuiging van NLP is dat er altijd onbewuste en bewuste communicatie is. Het systeem van Kahneman gaat ook uit van twee soorten communicatie: het snelle denken van systeem 1, wat als onbewust gezien kan worden, en het langzame denken van systeem 2, wat als bewust gezien kan worden.
 • Systeem 1 heeft veel kenmerken van het onbewuste. Het kan bijvoorbeeld multitasken. Dat is iets wat het onbewuste ook doet volgens NLP. NLP maakt daar dankbaar gebruik van door meer doelen, opties en suggesties in het onbewuste te installeren, die vervolgens van kracht gaan zonder dat je daar bewust iets van doorhebt.
 • Systeem 2 werd beschreven met dit voorbeeld: ‘Sneller looptempo aanhouden dan wat normaal voor je is.'
  Dit geeft aan dat wanneer je rapport wil maken, en jezelf dus aan wil passen aan de ander, je daar moeite voor moet doen en dat het niet vanzelf zal gaan. Dat klopt voor een deel volgens NLP, maar NLP gaat daarnaast ook uit van natuurlijk rapport waarbij je onbewust jezelf aanpast aan de ander. Dan doe je er dus niet bewust moeite voor.
 • Bij NLP wordt er gesproken van je RAS als je doelen stelt. Je RAS wordt scherp gesteld wanneer je een doel stelt en zorgt ervoor dat je voortaan je kansen gaat zien om je doel te halen. Kahneman legt een soortgelijke werking uit van systeem 2: dat werkt als een soort filter waardoor systeem 1 de juiste zaken opmerkt.
 • Een groot verschil is dat Kahneman een aantal erg negatieve kenmerken toebedeelt aan het met het onbewuste vergelijkbare systeem 1, terwijl NLP alleen maar positief kijkt naar de krachten van het onbewuste. In zijn boek staat Kahneman uitgebreid stil bij het ongecontroleerde, niet-gekalibreerde antwoord wat je aan een ander persoon kan geven als je vanuit je eigen referentiekader denkt en meteen reageert. Bij NLP wordt er juist dankbaar gebruik gemaakt van de verborgen krachten die in de reacties van het onbewuste liggen, zoals de mogelijkheid om met je eigen lichaam te communiceren of het fenomeen dat het onbewuste altijd gelijk heeft als je niet weet waar een geluid vandaan kwam of wie je aanraakte.

Wat vond jij het meest bijzondere van de onderzoeken uit Ons Onfeilbare Denken? Laat het weten in de reacties.

Op jouw succes!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: