Time Line Therapy® werkt zó goed, maar veel mensen kennen het nog niet. Daarom vind je in dit artikel informatie en uitleg over tijdlijntherapie zoals Tad James het ontdekt heeft, zodat jij kunt gaan werken met tijdlijnen.

Opmerking vooraf: TLT VS NLP-tijdlijnen

Het is belangrijk te weten dat er binnen NLP al met tijdlijnen werd gewerkt vóórdat Tad James Time Line Therapy® bedacht. Denk aan de techniek change personal history. Daarnaast werk je binnen NLP gerust met een kinesthetische tijdlijn, die je bijvoorbeeld door middel van kaartjes op de grond neerlegt. Bij Time Line Therapy® werk je strict met een tijdlijn waar je in gedachten een representatie van maakt.

In veel opleidingen komt Time Line Therapy® niet voor omdat het geen pure NLP zou zijn. In dit artikel wordt de officiële vorm van tijdlijntherapie aangehouden, zoals gepubliceerd in het boek: Time Line Therapy and the basis of Personality.

Is iemand ‘in time' of is iemand 'through time'?

nlp-tijdlijn-therapie

Stel de volgende vraag en analyseer vervolgens het antwoord:

Neem een herinnering van het verleden en eentje van de toekomst. In welke richting ervaar je het verleden en de toekomst?

Mensen die door de tijd (through time) zijn:

 • De tijdlijn gaat van links naar rechts of van rechts naar links, voor de persoon, volledig in het zicht. Er ligt dan in ieder geval geen enkel stukje van de tijdlijn achter de persoon.
 • Deze mensen zijn continu in contact met het verleden en de toekomst. Ze zijn zich bewust van het tijdspad.
 • Gedissocieerd. Deze mensen kijken naar zichzelf in de herinnering.
 • Het nu ligt voor ze uit (net als de hele tijdlijn: geen enkel deel gaat door de persoon heen).
 • Mensen die hun hele tijdlijn voor zich zien, leven dikwijls in het verleden. Dit zijn de vroeger-was-alles-beter-mensen.
 • Uren bepalen het geldbedrag dat verdiend wordt.
 • Willen waar voor hun geld krijgen door de tijd van een dienst volledig op te maken.
 • Zijn ordelijk, netjes, houden niet van chaos, getuige hun lineaire tijdsbesef waar herinneringen in een logische ordening zijn opgeslagen.
 • Ze zijn continu in contact met de tijd: ze zijn op tijd, of weten dat ze te laat zijn.
 • Kunnen niet omgaan met: “Later zul je erop terugkijken en erom lachen.” Want voor deze mensen liggen de herinneringen altijd al voor ze, of in ieder geval in hun gezichtsveld en dus niet achter ze.
 • Bundelen hun herinneringen tot één gestalt. “Ik kan aan mooie en negatieve herinneringen denken. Maar niet aan een specifieke.” Om toch een specifieke te vinden kun je zeggen: “Als de tijdlijn van links naar rechts gaat: blader terug door je herinneringen heen als de bladzijden van een boek.
Hierna lezen:  Op Tijd Komen? 6 Tips Om Nooit Meer Te Laat Te Komen

Mensen die in de tijd (in time) zijn:

 • De tijdlijn gaat van achteren naar voren of van voren naar achteren. Een deel van de tijdlijn ligt achter de persoon, waardoor dat stuk niet zichtbaar is.
 • Een deel van de tijdlijn gaat door de persoon heen. De persoon staat bijvoorbeeld in het nu.
 • Kunnen te laat komen bij afspraken. Verliezen zich in de tijd.
 • Kunnen makkelijk geassocieerd herinneringen ervaren.
 • Kunnen makkelijker in het hier-en-nu zijn, met het verleden achter zich en de toekomst voor zich. Het verleden en toekomst liggen niet constant pal voor ze.

Je komt er op deze manier achter of iemand door of in de tijd is:

 • Waar ligt voor jou het nu en in welke richting ligt voor jou het verleden en de toekomst?
 • Stop en herinner je een herinnering van het verleden. Nu(!), uit welke richting kwam de herinnering?
 • Nu, denk aan iets dat in de toekomst gaat gebeuren. Nu, uit welke richting kwam die herinnering naar je toe?
 • controle: Bijvoorbeeld als het antwoord links was: ‘Als je in die richting kijkt, zie je dan alle herinneringen van het verleden?'

De kern van tijdlijntherapie: lessen trekken (om verleden emoties los te laten)

nlp-tijdlijn-therapie

Hoewel er verschillende basistechnieken zijn, komen de meeste technieken (zoals het loslaten van verleden emoties en beperkende beslissingen) neer op het behouden van de lessen die je kunt leren van de eerste, significante emotionele gebeurtenis die het heeft veroorzaakt. Zolang je dit onthoudt, zal TLT eenvoudig voor je zijn.

Een waarschijnlijk overbodige opmerking: het voelen van ‘negatieve' emoties is op zichzelf goed, en tegelijk is het zo dat eraan vasthouden (verleden emoties) om verschillende redenen niet gewenst is.

Het was gewoon een gebeurtenis, en daar kun je van leren.

Bij het zoeken van de te trekken lessen, is het aangeraden om op het volgende te letten:

 • Lessen die je trekt uit een gebeurtenis zijn nooit negatief, ze zijn positief geformuleerd;
 • ze gaan niet over het verleden, maar ze gaan over de toekomst;
 • en ze gaan nooit over anderen, ze gaan over jezelf.

Naast het trekken van lessen, is de dissociatie in het verleden een effectief onderdeel van TLT. Dit gebeurt onder andere in positie 3. “Zweef hoger en verder terug, zodat de emotie losraakt… nu.”

Daarnaast zijn er nog meer mechanismen die in werking treden bij TLT…

De kracht van tijdlijnen: waarom werkt TLT nog meer?

Waarom werkt tijdlijntherapie zo goed? Dat komt doordat het slim gebruikmaakt van de volgende krachten:

 1. De psychologische herkadering: Leslie Cameron-Bandler en Alfred Korzybski hebben bijgedragen aan de ontdekking dat emoties tijd nodig hebben om hun betekenis uit te drukken. Dus een switch in het tijdsperspectief, herkadert de emotie, waardoor het verdwijnt. Vooral schaamte en schuld zijn compleet gerelateerd aan tijd. Technisch gezien is dit een context-herkadering (omdenken).
 2. Een specifieke TLT-techniek die ‘Beperkende Beslissingen' heet, herkadert het probleem tot keuze: “Waar was je toen je koos {probleem} te doen?”
 3. De metafysische illusie: gebaseerd op metafysisch denken, is er enkel één echte emotie op de planeet: Liefde. Alle negatieve emoties zijn afgeleiden van angst en zijn een illusie. Dus een switch in het tijdsperspectief laat zien dat de emotie een illusie is, en het verdwijnt.
 4. Quantum Fysica (Non-Mirror Image Reverse): positie 3 van de oefeningen is de Non-Mirror Image Reverse van de manier waarop de emotie in het ‘nu' vastgehouden wordt. Deze positie gedraagt zich als een ‘antimaterie‘, en de neurologische grenzen van de emotie in het lichaam worden weggevaagd: ze verdwijnen.
 5. De kracht van het gegeven dat onze gedachten zo ongelooflijk snel zijn. Later is nog altijd nu. Je beïnvloedt de toekomst met TLT: wanneer we een toekomstig doel in de tijdlijn zetten, veranderen we het nu.
 6. De kracht van het onderbewustzijn. Time Line Therapy® doe je daarom ook snel: net wat sneller dan het bewuste brein kan bijhouden, zodat je dat kunt omzeilen en met het onderbewuste aan de slag kunt. Ook omzeil je het bewuste brein door er niet (veel) over te praten tijdens de techniek.
 7. De kracht van de ‘root cause' van een ‘gestalt'. Een gestalt is een serie herinneringen die aan een onverwerkte emotie vastzitten. Dit werkt als een ketting met kraaltjes. Knip je hem door bij de eerste herinnering, de ‘root cause', dan vallen alle andere kraaltjes er ook uit.
Hierna lezen:  Emoties Verwerken, Blijvend Loslaten & Opruimen [Stappenplan]

De precieze stappen van de Time Line Therapy®-technieken

Hoewel NLP als gevolg van de rechtzaken-spaghetti onder het publiek domein valt, geldt dat niet voor Time Line Therapy®.

Na overleg met Adriana James heb ik besloten om niks te schrijven over de stappenplannen van de technieken zelf. Ik bezit namelijk enkel het recht om Time Line Therapy® te gebruiken in persoonlijke coaching en om er op informatieve wijze over te schrijven.

De officiële stappen kun je leren bij een van de officiële TLT-trainers in binnen- en buitenland.

Slotgedachten en het Tijdlijntherapie-boek (Tip)

tijdlijntherapie

Dit was het uitgebreide artikel over Time Line Therapy®. Nadat je een TLT-sessie hebt gedaan, is het fijn om nog een ‘cleanup' te doen met de techniek ‘integreren van delen.'

Zorg er in ieder geval voor dat je het officiële boek van Tad James leest: Time Line Therapy and the basis of Personality. Dit is namelijk een belangrijk boek dat Time Line Therapy® ook in het licht van waarden en metapgrogramma's plaatst.

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: