delen

Visual Squash/Werken met delen – Motiveer en los ingrijpend innerlijke conflicten op

Deze bijzondere oefening heet ‘Visual Squash’ of ‘Werken met delen’. Vaak zul je merken dat je de oefening niet eens af hoeft te maken, omdat de persoon die je coacht halverwege al helemaal verrast is van alle inzichten die hij krijgt! Zoals bij iedere oefening geldt dat je alle coachingstechnieken automatisch toepast terwijl je de oefening doorloopt. Lees dus verder om de stappen te leren.

Stap 1 van de Visual Squah: Uitvragen

Ga na welke soorten gedrag, belangen en/of gevoelens van de cliënt met elkaar in conflict zijn.

Neem de cliënt goed waar, en geef terug welke verschillen je in de fysiologie van de cliënt ziet terwijl hij overgaat van het beschrijven van het ene deel naar het beschrijven van het andere deel.

Dit is een uitstekend moment om te ‘pacen’, dus om terug te geven wat je hoort.

Een deel van je wil A, en een deel van je wil B.

Geef de delen ook een naam.

Stap 2 van de Visual Squah: De delen tastbaar maken

De cliënt mag de conflicterende delen een voor een in de ruimte voor zich zien. Gebruik je hypnotische taal om het voor de cliënt makkelijker te maken om zich deze delen voor te stellen. Gebruik onder andere de ‘ga eerst-regel’ door zelf ook mee te kijken in de ruimte en de delen voor je te zien.

Stel je voor dat deze twee delen van jou echt zijn en voor je staan. Maak er dus een beeld van. Vraag deel x aan de ene kant te staan. Hoe ziet ze eruit? Welke gevoelens heeft ze? Hoe klinkt ze? Doe hetzelfde met deel y.

Laat de cliënt wat meer over deze delen vertellen.

 • Hoe zien ze eruit,
 • wat doen ze,
 • wat is hun houding,
 • wat is hun gezichtsuitdrukking,
 • wat voor kleding dragen ze,
 • wat denken ze,
 • wat zouden ze voelen,
 • wat zeggen ze tegen zichzelf,
 • wat doen ze,
 • wat zeggen ze?

Blijf de informatie over deze delen samenvatten, waarbij je de naam van de delen steeds blijft noemen om het goed te verankeren.

Stap 3 van de Visual Squah: De positieve intenties

Vraag naar de positieve intentie van elk deel.

Terwijl je naar deel A kijkt, dat gedrag X en emotie Y teweegbrengt, kan je je bewust worden van wat dit deel allemaal met je voor heeft…

Onderstreep op welke manier het gedrag van dat deel verschilt met de positieve intentie van dat deel.

Stap 4 van de Visual Squah: Teruggeven en fractioneren tussen de delen

Zodra de coach de twee conflicterende delen geïdentificeerd heeft, reflecteert hij ze aan de client door middel van fractinatie en pacing. Bijvoorbeeld:

“Een deel van je wil gezond zijn en een deel van je wil tegenspartelen wanneer je gezonde keuzes wil maken, maar heeft ook … met je voor.”

Stap 5 van de Visual Squah: Het ‘onderhandelen’

Laat de cliënt beide delen bedanken voor hun hulp en medewerking. Laat de cliënt de delen ook mededelen dat hij hun positieve intenties kan waarderen. De cliënt mag dat in stilte of hardop doen, op zijn eigen manier.

Wat fijn dat ik met je mag werken, deel A. Bedankt voor je positieve intentie. Ik stel dat op prijs.

Laat de delen nu ook aan elkaar vertellen dat ze elkaars positieve intenties kunnen waarderen. Kan het ene deel de positieve intentie van het andere deel nog niet echt accepteren omdat het andere criteria hanteert?

Dan gaan we upchunken door gebruik te maken van de hogere lagen van de logische niveaus. Zeg tegen de cliënt: “Vraag elk deel: wat is je positieve intentie en doel? Herhaal dit zoveel als nodig totdat beide delen realiseren dat ze hetzelfde doel/intentie hebben.” Laat de twee delen met elkaar dan net zo lang onderhandelen, laat ze net zo lang naar de hogere intentie van ieder deel te vragen, totdat ze bij dezelfde allerhoogste intentie uitkomen. Tip: blijft een deel in een vicieuze cirkel hangen, dan pak je al die zaken die steeds herhaald worden, en vraag je wat de het doel dáárvan is.

Check ook of andere gebieden van het leven van de cliënt positieve effecten zullen ondervinden van de uitkomst van de onderhandelingen. Dat geldt ook voor de mensen in de omgeving van de cliënt. Dit is de ecologie-check.

De kern van deze oefening is dat beide delen het beste met je voor hebben. Dus ook het ongewenste gedrag heeft het beste met je voor.

 • Beide delen hebben een positieve intentie en het beste met je voor.
 • Laat beide delen elkaar erkennen.
 • Bedanken voor dat ze willen communiceren.
 • Laat de delen aan elkaar weten dat ze hun positieve intenties op prijs stellen.
 • Laat de delen hardop met elkaar spreken.
 • Vraag wat hun hulpbronnen zijn zodat ze kunnen samenwerken om samen het beste gevoel en eindresultaat te bereiken.

Stap 6 van de Visual Squah: De kern van de oefening is het samenbrengen van de delen

Het is de essentie van deze oefening dat je je handen naar elkaar brengt om de delen met elkaar te laten morphen. Daarna breng je het naar je lichaam om het met je hart te laten laten versmelten. Deze stap kan op twee manieren gedaan worden. De twee delen zullen met elkaar ‘gemorpht’ worden tot één. Doe eerst weer een ecologie-check. De eerste methode om te ‘morphen’ is door de cliënt zich te laten voorstellen dat de delen in de ruimte op ware grootte blijven, langzaam naar elkaar toe zweven en één worden in de ruimte. De tweede maner is om de cliënt zich te laten voorstellen dat de delen op de handen van de cliënt komen zweven. Laat de cliënt dan op een punt focussen dat tussen de twee handen ligt, terwijl beide handen nog wel zichtbaar zijn. Laat de cliënt dan langzaam de handen naar elkaar brengen om de integratie van de delen te installeren.

Breng je handen naar elkaar en integreer ze: laat ze in elkaar opgaan tot ze één zijn. Weet dat elk deel belangrijke dingen voor je doet in het voordeel van beide delen. Dat zal het ook blijven doen. Zie, hoor en voel hoe welkom alle voordelen zijn van de integratie van deze delen.

Ook hier gebruik je de ‘go first-regel‘ door zelf te leiden met je handen. Breng dus ook eerst jouw handen langzaam naar elkaar, waarna de cliënt zal volgen op basis van voldoende rapport.

Stap 7 van de Visual Squah: extra ecologie-check

Terwijl de handen nog bij elkaar zijn doe je weer een ecologie-check. Controleer of er een ander deel is dat eventueel bezwaar maakt. Als dat zo is keer je terug naar stap 3.

Kan er er de een of andere manier een negatief effect optreden voor jou of anderen?

Stap 8 van de Visual Squah: Integratie met het lichaam

Laat de cliënt de integratie afronden door zijn handen bij elkaar te houden en ze op eigen tempo naar het hart te brengen. Begeleid dit met je hypnotische taal.

Dit nieuwe deel is nu onderdeel van jou, omdat het nu onderdeel is van je gedachten, gevoelens en gedrag, en dat heeft op allerlei manieren effect, nu en in de toekomst.

Stap 9 van de Visual Squah: Afsluiting

Sluit af met de gebruikelijke neutrale state ter afleiding van het bewuste. Laat de cliënt even actief nadenken en meedoen over iets totaal anders zoals de geur in de ruimte totdat je denkt dat er genoeg geheugenverlies heeft opgetreden voor de oefening.

Voer ook de future pace uit: laat de cliënt aan een context in de toekomst denken waarin een soortgelijk conflict zou kunnen plaatsvinden als deze oefening niet had plaatsgevonden. Blijf goed observeren wat er gebeurt aan de fysiologie van de cliënt.

Wat is er nu anders?

pexels-photo-medium

Variatie: ‘Morph’ samen met een mentor

 1. Haal je ongewenste gedrag voor je geest, en bedenk een mentor die zoiets nooit zou doen, en zelfs het tegenovergestelde zou doen.
 2. Stel je model/mentor voor in een beeld. Benoem alle onderdelen van het VAKOG-rijtje. Stop dit beeld van je mentor in een glazen bol.
 3. Maak een beeld van jou op jouw laagste moment van het ongewenste gedrag. Verzwak dit beeld met behulp van submodaliteiten. Maak het uiteindelijk zo klein als een puntje. Hou het voor je gezicht en kijk er nog eens goed naar want het is de laatste keer dat je hem ooit ziet. Het is zo grappig bijna dat het zo’n klein puntje is nu en voor je gevoel zo ver weg. Stop hem in een andere glazen bol.
 4. Zet iedere glazen bol op een van je handen. Klap je handen bij elkaar om ze te morphen. Er is hierna dus nog maar 1 glazen bol over.
 5. Je ziet iets veranderen: in plaats van de mentor te zien, zie je hem of haar morphen met jou.
 6. Zie je handelingen sterker worden, bijvoorbeeld hoe je praat en hoe je mensen begroet etc.
 7. Wrijf de glazen bol nu in je handen in elkaar om het in je lichaam te laten vloeien. Je kunt het ook in een keer met een klap doen.
 8. Merk op hoe dat nieuwe gevoel je lichaam overneemt.

Extra integratie

Geef de gemorphde delen, die nu geïntegreerd, ook diepte: 3D als een hologram.
Gooi die ideale zelf hoog in de lucht, zo ver da je het niet meer ziet, tot het een klein puntje is. En dan zie je dat dat puntje explodeert in miljoen kleine puntjes, die ook weer vermenigvuldigen. En het worden een miljoen ideale jijen. En ze landen weer voor je, en verspreiden zich in alle richtingen, in alle delen van je leven. Je verleden, je toekomst, je persoonlijk leven en je professioneel leven. Zie ze samensmelten met die onderdelen van je leven. Herhaal dit vaker, maar dan snel binnen 3 seconden. Vertel niemand wat je doet als je dit doet.

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder & deel dit met je vrienden!