Visual Squash/Werken met delen – Motiveer en los ingrijpend innerlijke conflicten op

Deze bijzondere oefening heet ‘Visual Squash’, ‘Parts Integration’ of ‘Onderhandelen met delen’. Vaak zal je merken dat je de oefening niet eens af hoeft te maken, omdat de persoon die je coacht halverwege al helemaal verrast is van alle inzichten die hij krijgt! Zoals bij iedere oefening geldt dat je alle coachingstechnieken automatisch toepast terwijl je de oefening doorloopt. Lees dus verder om de stappen te leren.

Wat is dit voor techniek?

visual squash

Met deze techniek, die zowel ‘Onderhandelen met delen’, ‘Visual Squash’ of ‘Deel-integratie’ genoemd wordt, kun je ‘delen’ met elkaar laten integreren. Een deel is niet letterlijk een deel, maar het is een metafoor dat voor een optie, keuze, intentie, doel, functie en gedrag staat. We laten het gedrag erbuiten, en we gaan naar de intentie. Zo lossen we de incongruentie tussen het gedrag en de intentie van een deel op.

Een deel kan metafoor staan voor wat je maar wil, maar een leuke combinatie om te doen is om het hoofd en het hart te integreren. De twee delen die je kiest, hebben dezelfde allerhoogste intentie. Ze waren ooit onderdeel van een groter geheel. Op basis hiervan is re-integratie mogelijk.

Stap 1 van de Visual Squah: Uitvragen

Ga na welke soorten gedrag, belangen en/of gevoelens van de cliënt met elkaar in conflict zijn.

Neem de cliënt goed waar, en geef terug welke verschillen je in de fysiologie van de cliënt ziet terwijl hij overgaat van het beschrijven van het ene deel naar het beschrijven van het andere deel.

Dit is een uitstekend moment om te ‘pacen’, dus om terug te geven wat je hoort.

Wat zijn de twee opties/keuzes/Wat is het dilemma? Een deel van je wil A, en een deel van je wil B.

Geef de delen ook een naam.

Een andere manier om de delen uit te vragen, is door, nadat de client een probleem heeft geïntroduceerd, te vragen:

Hoe is dat een probleem?

Stap 2 van de Visual Squah: De delen tastbaar maken

De cliënt mag de conflicterende delen een voor een in de ruimte voor zich zien. Gebruik je hypnotische taal om het voor de cliënt makkelijker te maken om zich deze delen voor te stellen. Gebruik onder andere de ‘ga eerst-regel’ door zelf ook mee te kijken in de ruimte en de delen voor je te zien. Ook gebruik je veel vooronderstellingen in je taal: De vraag ‘Waar in de ruimte zou deel x willen staan’ vooronderstelt dat de oefening al begonnen is en het deel al in de ruimte is.

Stel je voor dat deze twee delen van jou echt zijn en voor je staan. Maak er dus een beeld van. Waar in de ruimte zou deel x willen staan?

Laat de cliënt wat meer over dit deel vertellen.

 • Hoe ziet ze eruit?
 • Welke gevoelens heeft ze?
 • Hoe klinkt ze?
 • Zou het jouw ervaring van deze techniek verbeteren als er ook geluiden waren? Merk ze maar op.
 • Hoe ziet het deel eruit?
 • Wat doet ze?
 • Wat is haar houding?
 • Wat is haar gezichtsuitdrukking?
 • Wat voor kleding draagt ze?
 • Wat denkt ze?
 • Wat voelt ze?
 • Wat zegt ze tegen zichzelf?
 • Wat doet ze?
 • Wat zegt ze?

Doe hetzelfde met deel y:

Waar in de ruimte zou deel y willen staan?

Een aantal handvatten:

 • Blijf de informatie over deze delen samenvatten, waarbij je de naam van de delen steeds blijft noemen om het goed te verankeren.
 • Het is optioneel om de client ook in de positie van de delen te laten staan, zodat hij erin kan associëren (een voor een).
 • Dit is een sterk visueel proces. Het is daarom helpend voor de client om zijn ogen tijdens de gehele techniek open te houden.

Stap 3 van de Visual Squah: De positieve intenties

Vraag vanuit een meta-positie naar de positieve intentie van elk deel. Het eerste deel waarmee we gaan communiceren is bij voorkeur het meest ‘problematische’ deel.

Terwijl je naar deel A kijkt, dat gedrag X en emotie Y teweegbrengt, kun je je bewust worden van wat dit deel allemaal met je voor heeft…

Onderstreep op welke manier het gedrag van dat deel verschilt met de positieve intentie van dat deel.

Stap 4 van de Visual Squah: Teruggeven en fractioneren tussen de delen

Zodra de coach de twee conflicterende delen geïdentificeerd heeft, reflecteert hij ze aan de client door middel van fractinatie en pacing. Bijvoorbeeld:

“Een deel van je wil gezond zijn en een deel van je wil tegenspartelen wanneer je gezonde keuzes wil maken, maar heeft ook … met je voor.”

Laat de cliënt beide delen bedanken voor hun hulp en medewerking. Laat de cliënt de delen ook mededelen dat hij hun positieve intenties kan waarderen. De cliënt mag dat in stilte of hardop doen, op zijn eigen manier.

“Bedankt voor je medewerking. Wat fijn dat ik met je mag werken, deel A/deel B. Bedankt voor je positieve intentie. Ik stel dat op prijs”

Kan het ene deel de positieve intentie van het andere deel nog niet echt accepteren omdat het andere criteria hanteert? Daar is de volgende stap voor bedoeld…

Stap 5 van de Visual Squah: Het ‘onderhandelen’ door te upchunken

… Dan gaan we verder upchunken met de positieve intenties. De kern van deze oefening is dat beide delen het beste met je voor hebben. Dus ook het ongewenste gedrag heeft het beste met je voor. Zeg tegen de cliënt:

“Vraag elk deel: wat is je positieve intentie/doel? Nu dat je intentie/doel x hebt, wat doet dat voor jou? En nu je x hebt, wat schenkt dat jou?

Herhaal dit zoveel als nodig totdat beide delen realiseren dat ze hetzelfde doel/intentie hebben.” Laat de twee delen met elkaar dan net zo lang onderhandelen, laat ze net zo lang naar de hogere intentie van ieder deel te vragen, totdat ze bij dezelfde allerhoogste intentie uitkomen. Een paar tips:

 • Blijft een deel in een vicieuze cirkel hangen, dan pak je al die zaken die steeds herhaald worden, en vraag je wat de het doel dáárvan is.
 • Check ook of andere gebieden van het leven van de cliënt positieve effecten zullen ondervinden van de uitkomst van de onderhandelingen. Dat geldt ook voor de mensen in de omgeving van de cliënt. Dit is de ecologie-check.
 • Hou de cliënt geassocieerd in het deel tijdens dit upchunk-proces. Dat doe je door vragen te stellen die iemand associëren: ‘Wat doet dat voor jou? Hoe voelt dat?’ Deze vragen kunnen eventueel steeds herhaald worden.

Stap 6 van de Visual Squah: Het communiceren tussen de delen

Belangrijk: Bij onderstaande vragen neem je je tijd. Alles moet verwerkt worden. Houd dus als coach je mond en kalibreer. Zoek naar de kalibratie van ‘vrede’, en let niet zozeer op de woorden die de client gebruikt. Die kunnen gerust verschillen per deel, maar de kalibratie (van vrede) kan hetzelfde zijn bij ieder deel.

 • Beide delen hebben een positieve intentie en het beste met je voor.
 • Laat beide delen elkaar erkennen. Erkennen ze dat ze dezelfde intentie hebben en dat ze ooit onderdeel van het groter geheel waren.
 • Bedanken voor dat ze willen communiceren.
 • Laat de delen aan elkaar weten dat ze hun positieve intenties op prijs stellen.
 • Laat de delen hardop met elkaar spreken.
 • Vraag wat hun hulpbronnen zijn zodat ze kunnen samenwerken om samen het beste gevoel en eindresultaat te bereiken.
 • Heeft deel A (deze keuze) bronnen die nuttig zouden kunnen zijn voor B (deze keuze)? En vice versa?
 • Is deel A bereid om deze bronnen te delen met B? Vice versa?
 • Is deel A bereid om samen te werken? Vice versa?

Stap 7 van de Visual Squah: De kern van de oefening is het samenbrengen van de delen

visual squash

Kun je in de ruimte voor jou een representatie van A en B maken, waarin ze samenwerken?

Zijn er misschien nog tussenstappen? Zie deze tussenstappen dan ook gebeuren in de representatie.

Deze stap kan op meerdere manieren vervolgd worden om de integratie compleet te maken. De twee delen zullen in alle gevallen met elkaar ‘gemorpht’ worden tot één. Hier beschrijven we de twee bekendste manieren. Doe eerst weer een ecologie-check.

De eerste variant om te ‘morphen’ is door de cliënt zich te laten voorstellen dat de delen in de ruimte op ware grootte blijven, langzaam naar elkaar toe zweven en één worden in de ruimte (je doet dus niks met handen!).

De tweede variant is om de client zich te laten voorstellen dat de delen op de handen van de client komen zweven, waarna de handen van de client naar elkaar gebracht worden. Je hebt misschien wel opgemerkt dat de variant van Visual Squash die we in deze stappen aan het behandelen zijn, begon zonder het plaatsen van de delen op de handen. Ze blijven in eerste instantie in de ruimte. Op een gegeven moment kunnen de delen uitgenodigd worden om op de handen van de client te zweven (dat is vaak tijdens deze stap).

Het is de essentie van deze variant dat je je handen naar elkaar brengt om de delen met elkaar te laten morphen. Laat de cliënt dan op een punt focussen dat tussen de twee handen ligt, terwijl beide handen nog wel zichtbaar zijn. Laat de cliënt dan langzaam de handen naar elkaar brengen om de integratie van de delen te installeren. Dit hoeft echter niet per se letterlijk te gebeuren. Als de cliënt dat niet doet, kalibreer je of er alsnog een shift heeft plaatsgevonden, en dan is het ook geslaagd. Het bij elkaar brengen van de handen is enkel een oppervlakkig onderdeel. Ook al raken enkel de pinken elkaar, dan nog is het geslaagd mits je blijft kalibreren.

Ook kan het zijn dat de handen automatisch naar elkaar toekomen zonder dat je enige instructies hiertoe hebt gegeven. Sterker nog: dit is sterk aanbevolen. Verwachtingen loslaten, utilisatie, volgen & leiden en stiltetolerantie komt hier goed van pas. Ook hier gebruik je de ‘go first-regel‘ door zelf te leiden met je handen. Breng dus ook eerst jouw handen langzaam naar elkaar, waarna de cliënt zal volgen op basis van voldoende rapport.

Breng je handen naar elkaar en integreer ze: laat ze in elkaar opgaan tot ze één zijn. Weet dat elk deel belangrijke dingen voor je doet in het voordeel van beide delen. Dat zal het ook blijven doen. Zie, hoor en voel hoe welkom alle voordelen zijn van de integratie van deze delen. Mochten er delen zijn die mee willen integreren, laat ze dan ook op de hand springen en mee-integreren.

Stap 8 van de Visual Squah: extra ecologie-check

Terwijl de handen nog bij elkaar zijn doe je weer een ecologie-check. Controleer of er een ander deel is dat eventueel bezwaar maakt. Als dat zo is keer je terug naar stap 3. De oplossing is altijd: chunk hoger (vind een hogere gemeenschappelijke intentie)!

Kan er er de een of andere manier een ongewenst effect optreden voor jou of anderen?

Stap 9 van de Visual Squah: Integratie met het lichaam

Stap in het beeld van de collaboratie.

Doe je de hand-variatie? Nadat de handen bij elkaar zijn gekomen, breng je het naar je lichaam om het met je hart te laten laten versmelten.Laat de cliënt de integratie afronden door zijn handen bij elkaar te houden en ze op eigen tempo naar het hart te brengen. Begeleid dit met je hypnotische taal.

Neem het geïntegreerde nieuwe deel en laat het samensmelten met de heelheid van binnen. Dit nieuwe deel is nu onderdeel van jou, omdat het nu onderdeel is van je gedachten, gevoelens en gedrag, en dat heeft op allerlei manieren effect, nu en in de toekomst. Volledig heel, volledig compleet, {noem de hoogste positieve intenties}, nieuwe (neurologische) verbindingen worden gemaakt.

Op dit punt is kalibreren erg belangrijk. Is er nog een conflict? Dan zie je een asymmetrisch gezicht.

Stap 10 van de Visual Squah: Afsluiting

Sluit af met de gebruikelijke neutrale state ter afleiding van het bewuste. Laat de cliënt even actief nadenken en meedoen over iets totaal anders zoals de geur in de ruimte totdat je denkt dat er genoeg geheugenverlies heeft opgetreden voor de oefening.

Voer ook de future pace uit: laat de cliënt aan een context in de toekomst denken waarin een soortgelijk conflict zou kunnen plaatsvinden als deze oefening niet had plaatsgevonden. Blijf goed observeren wat er gebeurt aan de fysiologie van de cliënt.

Wat is er nu anders?

pexels-photo-medium

Variatie: ‘Morph’ samen met een mentor

 1. Haal je ongewenste gedrag voor je geest, en bedenk een mentor die zoiets nooit zou doen, en zelfs het tegenovergestelde zou doen.
 2. Stel je model/mentor voor in een beeld. Benoem alle onderdelen van het VAKOG-rijtje. Stop dit beeld van je mentor in een glazen bol.
 3. Maak een beeld van jou op jouw laagste moment van het ongewenste gedrag. Verzwak dit beeld met behulp van submodaliteiten. Maak het uiteindelijk zo klein als een puntje. Hou het voor je gezicht en kijk er nog eens goed naar want het is de laatste keer dat je hem ooit ziet. Het is zo grappig bijna dat het zo’n klein puntje is nu en voor je gevoel zo ver weg. Stop hem in een andere glazen bol.
 4. Zet iedere glazen bol op een van je handen. Klap je handen bij elkaar om ze te morphen. Er is hierna dus nog maar 1 glazen bol over.
 5. Je ziet iets veranderen: in plaats van de mentor te zien, zie je hem of haar morphen met jou.
 6. Zie je handelingen sterker worden, bijvoorbeeld hoe je praat en hoe je mensen begroet etc.
 7. Wrijf de glazen bol nu in je handen in elkaar om het in je lichaam te laten vloeien. Je kunt het ook in een keer met een klap doen.
 8. Merk op hoe dat nieuwe gevoel je lichaam overneemt.

Extra integratie

Geef de gemorphde delen, die nu geïntegreerd zijn, ook diepte: 3D als een hologram.
Gooi die ideale zelf hoog in de lucht, zo ver da je het niet meer ziet, tot het een klein puntje is. En dan zie je dat dat puntje explodeert in miljoen kleine puntjes, die ook weer vermenigvuldigen. En het worden een miljoen ideale jijen. En ze landen weer voor je, en verspreiden zich in alle richtingen, in alle delen van je leven. Je verleden, je toekomst, je persoonlijk leven en je professioneel leven. Zie ze samensmelten met die onderdelen van je leven. Herhaal dit vaker, maar dan snel binnen 3 seconden. Vertel niemand wat je doet als je dit doet.

Variatie: de delen op je handen plaatsen

Als je deze variatie gebruikt, plaats dan je ellebogen voor je lichaam, met je handpalmen open en recht voor je uit, zodat de delen erop kunnen staan. Wanneer je vraagt: ‘Op welke hand zou deel x willen komen staan?’ Wijs dan ook subtiel naar een van de handen om een non-verbale suggestie te geven.

Droom Leef Geniet Aanbieding

Daarnaast zeg je: ‘Ik ga je laten zien hoe je je armen houdt zodat het het meest comfortabel is.’ Zet de armen in een hoek van 90 graden, met de handen voor zich uit en met de handpalmen omhoog. Raak vanaf het topje van de vingers tot en met de elleboog van de cliënt, arm voor arm, heel lichtjes en kort aan om de armen vast te zetten, terwijl je de client in positie brengt.

Belangrijk: logische niveaus en logische typen

De twee opties moeten in hetzelfde logische niveau zitten, dus ze moeten dezelfde intentie hebben. Als je bijvoorbeeld van mexicaanse en indiaanse curries houdt, kun je ze niet allebei samen tegelijk eten. Tuinieren en administratie kun je ook niet tegelijk doen.

Belangrijk: Je kunt deze techniek ook zonder inhoud uitvoeren

Gebruik de woorden ‘merk op wat je ziet, hoort, etc. om deze techniek inhoudsloos te doen. Maar eigenlijk is deze structuur-aanpak een basishouding die je leert tijdens een NLP-opleiding. Op deze proceduregerichte manier kun je alle interventies uitvoeren.

Tot slot hebben we nog gratis bronnen voor je

Gerelateerde artikelen: ook interessant?

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder en dan zal ik reageren. En... sharing is caring!