Wil je weten wat jouw persoonlijkheidstype is? Hier kun je het direct testen via een zelftest die gebaseerd is op de Big 5 Personality Test. Lees verder en start direct met de gratis test…

Wat is de big 5?

De big 5 is een persoonlijkheidstest. De test meet onze persoonlijkheid en vat die op een handige manier samen. Dat gebeurt aan de hand van vijf hoofdcategorieën. Vandaar de naam big 5.

Waar komen die vijf categorieën vandaan?

De big 5 heeft een lange historie. Het eerste onderzoek kwam voort uit de zogenaamde ‘lexicale hypothese' ofwel de gedachte dat alle belangrijke persoonlijkheidskenmerken in onze taal terecht zijn gekomen.

Dat betekent dat we iemands persoonlijkheid kunnen omschrijven aan de hand van woorden uit het woordenboek. De onderzoekers vroegen mensen vervolgens om elkaar te omschrijven aan de hand van bijvoeglijke naamwoorden zoals ‘vriendelijk', ‘gezellig', ‘avontuurlijk' enzovoorts.

En ondanks dat mensen uit alle mogelijke beschrijvende woorden konden kiezen, bleek al snel dat veel woorden in combinatie voorkwamen. Als iemand ‘vriendelijk' wordt genoemd, wordt die persoon bijvoorbeeld ook bijna altijd ‘gezellig' genoemd.

Toen de onderzoekers deze analyse verder doorvoerden bleken er uiteindelijk slechts vijf categorieën over te blijven. Dat zijn de big 5 categorieën geworden!

In hoeverre zegt de test iets over mijn persoonlijkheid?

De vijf categorieën dekken ongeveer 80% van onze persoonlijkheid af. Dat wil zeggen: de vijf categorieën kunnen 80% van de verschillen in onze persoonlijkheid verklaren.

Hoe vast ligt mijn persoonlijkheid?

Uit onderzoek naar tweelingen blijkt dat ongeveer de helft van de verschillen in onze persoonlijkheden verklaard kan worden door genetische aanleg (dat wat je erft van je vader of moeder). De andere helft komt door onze opvoeding en andere ervaringen.

Voor sommige mensen klinkt dit alsof ze weinig meer kunnen veranderen aan hun persoonlijkheid, maar niets is minder waar.
Juist door je persoonlijkheid te kennen, kun je er invloed op uitoefenen. Dat is ook precies waar NLP van pas komt: het visualiseren van gewenste persoonlijkheidstrekken en ze ons vervolgens eigen maken.

Wat voor invloed heeft mijn persoonlijkheid op mijn leven?

De invloed van onze persoonlijkheid op ons leven is vrij groot. Het bepaalt mede hoe we ons leven interpreteren en hoe we op situaties reageren.

Dat betekent dat onze persoonlijkheid invloed heeft op hoe we ons voelen en wat we doen en bereiken. Om een concreet voorbeeld te noemen: er is al veel onderzoek gedaan dat aantoont dat succes op het werk sterk gerelateerd is aan de trek ‘gewetensvolheid' van de big 5.

Hierna lezen:  Zo ga je om met betweters die gelijk willen hebben [Psychologie] [5 Technieken]

Na het doen van onderstaande test krijg je direct een persoonlijk advies dat mede gebaseerd is op die onderzoeken. Zo weet je direct waar je mee aan de slag kunt! Deze big 5 test komt van de website van Willem Mulder en kun je in samenwerking met het NLP College hieronder doen.

Doe hier direct de test

Hieronder staan 120 korte uitspraken. Geef voor elke uitspraak aan hoe oneens of eens je het bent met deze uitspraak over jezelf. Denk daarbij aan hoe je op dit moment in het algemeen bent, niet hoe je zou willen zijn. Sommige vragen lijken op elkaar. Dat is met opzet en helpt voor een hogere wetenschappelijke nauwkeurigheid.
Antwoord zo eerlijk mogelijk. De test duurt zo'n 5 – 10 minuten.

Op jouw succes!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: