In dit overzicht van de Jung-persoonlijkheidstest vind je een compleet overzicht van de MBTI-profielen. Daarnaast vind je een snelle test om alle MBTI-types te herkennen.

Wat kun je met de Jung Persoonlijkheidstest?

De officiële naam is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). De persoonlijkheidstypes vormen de vier basismetaprogramma's. Hiermee kun je al gauw iemands manier van denken, doen en voelen begrijpen zodat je er daarna op kunt inspelen.

Alle kenmerken van de Jung-profielen

mbti model typen

Extern gedrag: Extravert – Introvert

Waar focust een persoon zijn aandacht?

Kenmerken Extravert

 • Gericht op de buitenwereld.
 • Gericht op andere mensen.
 • Is graag bij anderen.
 • Vraagt zich af hoe anderen reageren op zijn inbreng.
 • Veel interessegebieden.
 • Veel kennissen.
 • Gericht op interactie.
 • Kan multitasken.
 • Sociaal gedrag.
 • Houdt van actie.
 • Impulsief.
 • Groot aanpassingsvermogen.
 • Focust op de uiterlijke wereld van mensen en dingen.
 • Is een goede verkoper. Schudt mensen de hand en zegt direct: ‘Hoi! Ben je klaar om te kopen vandaag?'

Kom bij ons werken, je komt met een gigantisch team te werken, vol met sociale mensen!

Kenmerken Introvert

 • Gericht op de binnenwereld van ideeën en impressies.
 • Vindt het fijn om alleen te zijn.
 • Houdt zich bezig met allerlei gedachten en ideeën over de wereld waarin hij leeft.
 • Beredeneert vanuit zijn eigen referentiekader.
 • Heeft een eigen ‘ruimte' nodig.
 • Kan zich eenzaam in een groep voelen.
 • Diepgaande, kwalitatieve relaties (in plaats van kwantitatief).
 • Werkt graag alleen.
 • Zoekt graag zelf naar oplossingen.
 • Focust op de innerlijke wereld van ideeën en impressies.

Kom bij ons werken! We hebben heerlijke werkplekken waar je helemaal alleen je ding kunt doen zonder gestoord te worden. Ook in de pauzes zijn er ontspanningsplekken om je in terug te trekken.

Interne processen: Sensorisch – Intuïtief

Hoe verzamelt een persoon informatie?

Kenmerken Sensorisch

 • Iemand die sensing is, houdt van een logische uitleg.
 • Onderbouwt graag.
 • Wil weten: hoe!
 • Specifiek, details, kleine chunk, metamodel-persoon.
 • Gericht op concrete feiten in het hier-en-nu.
 • Focust zich op concrete informatie vanuit de vijf zintuigen.
 • Realistisch en nuchter.
 • Vinden intuïtors ‘dromers'.
 • Moeite met termijn-plannen.
 • Ziet het liefst meteen resultaat.
 • Behoefte aan ordening.
 • Geïnteresseerd in concrete, feitelijke, realistische, concrete en praktische toepassingen.
 • ‘Die intuïtor wil niet met mij praten denk ik.'

We gaan Photoshop openen, vijf afbeeldingen downloaden op Pexels.com, een tekstje bedenken en uiteindelijk maken voegen we alles samen om er een mooie brochure van te maken!

Kenmerken Intuïtief

 • Een intuïtief persoon kijkt naar eigen waarden.
 • Abstract, grote lijnen, miltonmodel-persoon.
 • Let op mogelijkheden, relaties in de toekomst (patronen) en betekenissen (in plaats van feiten).
 • Dwaalt makkelijk af van het heden, dagdroomt en verliest de huidige situatie eenvoudig uit het oog.
 • Huidige ervaringen dienen als inspiratie voor toekomstige mogelijkheden.
 • Positief ten opzichte van veranderingen en nieuwe patronen
 • Ziet nieuwe mogelijkheden.
 • Zoekt creatieve oplossingen in complexe situaties.
 • ‘Die sensorische mensen zijn maar aan het zeuren met al die vragen van ze.'

We gaan een communicatie-uiting maken! Hiermee gaan we lekker naar buiten toe communiceren! (Wat bedoeld wordt, is een brochure maken.)

Interne toestand: Denker – Voeler

Hoe maakt een persoon beslissingen?

Hierna lezen:  De 4 Elementen: Alle Kenmerken & Karakter-eigenschappen

Kenmerken Denker

 • Maakt vooral rationele beoordelingen en gebruikt daarbij objectieve criteria.
 • Houdt van objectieve analyses van herhaalbare oorzaak-gevolg-effecten: de wetenschappelijke methode.
 • Gelooft in principes, visies en regels.
 • Vraagt zich niet af wat de reactie van anderen zijn op het standpunt van de denker.
 • Logica is een belangrijke houvast.
 • Is gedissocieerd: legt het gevoel buiten zich.
 • Is op zijn gemak in een zakelijke omgeving.
 • Theoretische orientatie.
 • Leert het beste van hoorcolleges.
 • Autonoom.
 • Houdt van ordening.
 • Bereikt graag doelen en heeft een groot uithoudingsvermogen.

{Wetenschappelijke bron} zegt dat dit tot 20% meer efficiëntie zal leiden. Wat denk jij?

Kenmerken Voeler

 • Neemt beslissingen op persoonlijke en subjectieve gronden.
 • Handelt vanuit zijn waarden.
 • Nauwelijks gericht op logica: emoties zijn de drijfveren.
 • Geassocieerd.
 • Gericht op het verleden en heden.
 • Sociale en spirituele instelling
 • Verzorgend
 • Meelevend

Ik weet dat efficiëntie belangrijk is voor jou. Voelt het goed om dit te gaan doorvoeren?

Aanpassingsrespons: Beoordelaar – Waarnemer

Hoe gaat een persoon met de buitenwereld om?

Kenmerken Beoordelaar

 • Organiseert en plant zijn eigen leven. Wil gesetteld zijn.
 • Neemt zelf zijn eigen beslissingen.
 • Wil alles goed georganiseerd hebben.
 • Gedetailleerde planner.
 • Controle.
 • Iets moet helemaal afgerond zijn (closure). Als iemand een presentatie geeft en zegt: ‘Er zijn 4 punten die ik ga vertellen,' en er vervolgens slechts 3 opnoemt, dan zegt de Beoordelaar: ‘Hey wacht, wat is punt 4?'
 • Besluitvaardig.
 • Administratief vaardig.
 • ‘Left Brain'.
 • Tru time (zie tijdlijntherapie).
 • Wil je iets aan een beoordelaar verkopen, dan zeg je: ‘Meneer van der Ven, voor alles is er een correcte en incorrecte manier om het te doen. En de correcte manier om {product} aan te schaffen is: {leg het nu in de derde persoon uit}. ‘Stap 1 is: de klant bepaalt wat zijn gewenste uitkomst is. Stap 2 is: de coach maakt een voorstel voor de klant. Stap 3 is: de klant accepteert het voorstel en voldoet de investering. Stap 4 is: je kunt je goed gaan voelen over het hebben gedaan van de juiste aankoop.' Stap 4 mag wel weer geassocieerd verteld worden in de jij-vorm (ambiguïteit). De laatste stap om de Beoordelaar over te halen is door te zeggen: ‘We hebben stap 1, 2 gedaan.' Houd nu je stiltetolerantie aan. De Beoordelaar kan het niet laten om stap 3 ook in te vullen. Voeg eventueel nog de zin toe: ‘Nu is het tijd om stap 3 te doen.' En houd dan weer de stiltetolerantie aan.

Laten we ons aan het plan houden en dit stap voor stap doen.

Kenmerken Waarnemer

 • Laat het leven op zich afkomen.
 • Flexibel en spontaan.
 • Kan zich aanpassen aan zijn omstandigheden.
 • Vindt ‘open eindes' prima. Sterker nog: hij wil zijn opties open houden.
 • Hoeft dingen niet af te maken, zoals boeken.
 • Hoeft geen beslissing te nemen.
 • Handelt impulsief.
 • Kan multitasken.
 • Behoefte aan veranderingen.
 • Is autonoom.
 • ‘Right Brain'
 • In time (tijdlijntherapie)

Laten we improviseren en een nieuwe unieke manier bedenken!


De sensorische introverten:

introvert

ISTJ

 • Stil.
 • Serieus.
 • Grondig.
 • Praktisch.
 • Realistisch.
 • Verantwoordelijk.
 • Laat zich niet afleiden.
 • Tradities en loyaliteit zijn belangrijk.
 • Vindt het fijn om ordelijk en georganiseerd te blijven.
Hierna lezen:  Alle Archetypen Jung: Uitleg & Voorbeelden [Test Jezelf]

ISFJ

 • Stil.
 • Vriendelijk.
 • Verantwoordelijk.
 • Consciëntieus.
 • Grondig.
 • Accuraat.
 • Loyaal.
 • Attent. Onthoudt belangrijke dingen over mensen die belangrijk voor hem/haar zijn.
 • Maakt zich zorgen over hoe anderen zich voelen.
 • Creëert harmonie op het werk en thuis.

ISTP

 • Tolerant en flexibel.
 • Vindt proactief oplossingen.
 • Analyseert en zet de kern van problemen.
 • Geïnteresseerd in oorzaak-gevolg-feiten.

ISFP

 • Stil.
 • Vriendelijk.
 • Gevoelig.
 • Geniet van het hier-en-nu en wat er om hem/haar heen gebeurt.
 • Wil graag zijn/haar eigen ruimte en tijdskader.
 • Loyaal en gecommitteerd aan zijn/haar eigen waarden en belangrijke mensen om zich heen.
 • Gaat conflicten bij voorkeur uit de weg.
 • Forceert zijn/haar meningen en waarden niet op anderen.

De intuïtieve introverten

introvert intuitief

INFJ

 • Wil begrijpen wat mensen motiveert en heeft inzicht in mensen.
 • Consciëntieus en trouw aan zijn/haar waarden.
 • Heeft een heldere visie over hoe hij/zij kan bijdragen aan het grotere geheel.
 • Georganiseerd en gedecideerd in het implementeren van zijn/haar visie.

INTJ

 • Is origineel en heeft geweldige ideeën om zijn/haar doelen te bereiken.
 • Ziet snel patronen in externe gebeurtenissen en ziet ook de langetermijn-effecten daarvan.
 • Zet door.
 • Skeptisch.
 • Onafhankelijk.
 • Heeft hoge standaarden waar competenties en prestaties aan moeten voldoen – voor zichzelf en anderen.

INFP

 • Idealistisch.
 • Loyaal aan eigen waarden en aan andere mensen die belangrijk zijn voor hem/haar.
 • Nieuwsgierig.
 • Ziet snel mogelijkheden.
 • Wil mensen begrijpen en helpen hun potentieel te bereiken.
 • Flexibel en accepterend tenzij een waarde wordt bedreigd.

INTP

 • Wil logische verklaringen ontwikkelen voor alles wat interessant lijkt.
 • Theoretisch.
 • Abstract.
 • Meer geïnteresseerd in ideeën dan sociale interactie.
 • Stil.
 • Ingehouden.
 • Flexibel.
 • Kan goed focussen.
 • Sceptisch, soms kritisch.
 • Altijd analytisch.

De sensorische extraverten:

extraverten mbti

ESTP

 • Flexibel en tolerant.
 • Pragmatische aanpak.
 • Gefocust op directe resultaten.
 • Gefocust op het hier-en-nu.
 • Spontaan.
 • Geniet van ieder moment waarop hij/zij actief kan zijn met anderen.
 • Leert het best door te doen.

ESFP

 • Sociaal en vriendelijk.
 • Accepterend.
 • Levensgenieter.
 • Houdt van mensen.
 • Houdt van samenwerken.
 • Brengt pragmatisme en realistische aanpak naar het werk.
 • Flexibel. Past zich makkelijk aan aan de omgeving en anderen.
 • Leert het beste door een vaardigheid met andere mensen te testen.

ESTJ

 • Praktisch.
 • Realistisch.
 • Beslist gewoon.
 • Implementeert beslissingen snel.
 • Zet mensen en projecten op de juiste plek om dingen gedaan te krijgen.
 • Volgt systematisch zijn standaarden en wil dat anderen dat ook doen.
 • Daadkrachtig in het implementeren van zijn/haar plannen.

ESFJ

 • Warm en hartelijk.
 • Consciëntieus.
 • Coöperatief.
 • Wil harmonie in de omgeving en is vastberaden om het te bereiken.
 • Wil graag met anderen werken om taken accuraat en op tijd af te maken.
 • Loyaal, doet wat hij/zij zou doen, zelfs in de kleinste dingen.
 • Attent: merkt op wat anderen nodig hebben en probeert daarvoor te zorgen.
 • Wil gewaardeerd worden.
Hierna lezen:  Alle NLP-Metaprogramma's: Vragenlijst & Voorbeelden (Slim Inspelen Op Mensen)

De intuïtieve extraverten

mbti extravert

ENFP

 • Warm.
 • Enthousiast.
 • Fantasierijk.
 • Ziet het leven vol mogelijkheden.
 • Wil veel bevestiging van anderen.
 • Geeft veel waardering en steun.
 • Spontaan.
 • Flexibel.
 • Kan goed improviseren.
 • Verbaal erg vloeiend.

ENTP

 • Snel.
 • Ingenieus.
 • Alert.
 • Uitgesproken.
 • Kan problemen goed oplossen.
 • Kan concepten strategisch analyseren.
 • Kan andere mensen goed lezen.
 • Raakt verveeld door routines, wil zelden iets op dezelfde manier doen.
 • Wisselt verschillende interesses razendsnel af.

ENFJ

 • Warm.
 • Empathisch.
 • Responsief.
 • Verantwoordelijk.
 • Sterk afgestemd op emoties, behoeften en motivaties van anderen.
 • Vindt potentie in iedereen en wil anderen helpen hun potentie te vervullen.
 • Loyaal.
 • Sociaal.
 • Faciliteert en biedt inspirerend leiderschap.

ENTJ

 • Eerlijk.
 • Besluitvaardig.
 • Neemt zijn/haar leiderschapsrol graag aan.
 • Ziet snel onlogische en inefficiënte procedures en ontwikkelt systemen om dit op te lossen.
 • Houdt van langetermijn-plannen en doelen stellen.
 • Goed geïnformeerd en ingelezen.
 • Houdt van informatie vergaren en dit door te geven aan anderen.
 • Krachtig in het presenteren van zijn/haar ideeën.

De Jung-persoonlijkheden in het perspectief van de structuur van de subjectieve waarneming

Je kunt de Jung-onderdelen in de structuur van de subjectieve ervaring plaatsen:

 • Interne processen: intuïtief of sensorisch
 • Extern gedrag: introvert of extravert
 • Interne toestand: denken of voelen
 • Context: beoordelaar of waarnemer

Een snelle test voor de Jung-persoonlijkheidstypen

mbti profielen en test

Een heel snelle manier om de basis-metaprogramma's van een persoon te achterhalen, is door de onderstaande vragen te stellen:

 1. Als het tijd is om je batterij op te laden, wil je dan:
  a) Het liefst alleen zijn? Introvert
  b) Met andere mensen of een bepaald persoon samen zijn? Extravert
 2. Wanneer je gaat beginnen met een studie of werkproject, ben je vooral gericht op:
  a) Het inschatten van de ideeën en toepassingsmogelijkheden in de toekomst? Intuïtief
  b) Het verdiepen in de huidige feiten en de betekenis in het heden? Sensorisch
 3. Wanneer jij een beslissing neemt of een keuze maakt, waar laat je je dan vooral door leiden?
  a) Door logische feiten en weloverwogen/goed doordacht te redeneren. Denken
  b) Door instinctieve/gevoelsmatige inschattingen en persoonlijke waarden. Voelen
 4. Als jij met iemand binnen een project samenwerkt, waar gaat dan je voorkeur naar uit?
  a) Planning volgens een concrete en geordende structuur op basis van vaste afspraken. Beoordelaar
  b) Globale richtlijnen met flexibele ruimte afhankelijk van ontwikkelingen. Waarnemer

Uitgebreide Jung-persoonlijkheidstypen-test

Klik hier om een uitgebreide test van 123-test te doen.

Dit was een zo helder mogelijke introductie in de Jung-typen.

 

Gerelateerd: lees verder...

Hierna lezen:  Het Enneagram: Alle Types [Bullet-Uitleg & Voorbeelden]

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: