metaprogrammas

Metaprogramma’s – Speel slim in op het gedrag van mensen

Wat zijn metaprogramma’s, en hoe zet je ze in om mensen te begrijpen? Wanneer je de metaprogramma’s van anderen en jezelf begrijpt, wordt het eenvoudiger voor je om mensen te accepteren, te vergeven en te beïnvloeden. Lees verder!

Wat zijn metaprogramma’s?

Metaprogramma’s zijn hoe mensen zich bij voorkeur gedragen. Metaprogramma’s van mensen zijn handig om te kennen om je gedrag op ze aan te kunnen passen. Laten we er direct een voorbeeld bij nemen. Iemand kan bijvoorbeeld een vermijdingsmens of een benaderingsmens zijn. Een vermijdingsmens wordt gemotiveerd door te horen wat er allemaal fout kan gaan als iets niet gedaan wordt, en een benaderingsmens wordt gemotiveerd door de winsten te horen wanneer iets wel gedaan wordt.

Metaprogramma’s zijn contextafhankelijk

Metaprogramma’s zijn licht contextafhankelijk (bijvoorbeeld werk – privé). Op zakelijk vlak zou je bijvoorbeeld kunnen vaststellen aan welke mediaprogramma’s sollicitanten moeten voldoen. Diezelfde persoon kan in zijn thuissituatie een heel ander metaprogramma hebben.

Laten we op vier metaprogramma’s inzoomen

In dit artikel worden er drie toegelicht. Er zijn daarnaast nog veel meer metaprogramma’s die te ontdekken en te begrijpen zijn.

Details VS grote plaatje

 • Sommige mensen zien zaken graag in grote stappen, of chunks.
 • Anderen hebben het liever over kleine stapjes.

Ga voor jezelf maar eens na hoe je het beste met beide type mensen kunt communiceren, zodat je doordringt tot de ander.

Opties VS procedures

 • Optie-mensen hebben liever veel vrijheid, zelfstandigheid en keuzemogelijkheden.
 • Procedure-mensen hebben liever een vooraf vastgestelde weg die ze alleen nog maar hoeven te volgen.

Extern VS intern referentiekader

Als je wil dat een extern georiënteerd persoon naar je boodschap luistert, kun je zeggen:

 • Men is het er unaniem over eens dat…
 • Er zijn duizenden mensen die…
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat…

Als je wil dat een intern georiënteerd persoon naar je boodschap luistert, kun je zeggen:

 • Weeg alle factoren tegen elkaar af en oordeel zelf.
 • Uiteindelijk kan alleen jij dat weten.
 • De beslissing rust op jouw schouders.

Proactief VS reactief

 • Proactieve mensen zijn verantwoordelijk voor hun acties, en niet afhankelijk van hun omgeving. Ze doen alles vanuit zichzelf en laten zich niet van slag brengen door slechte invloeden of slechte resultaten uit het verleden. Keuzes zorgen voor succes, niet omstandigheden. Proactieve mensen doen uitspraken die beginnen met “Ik doe… Ik wil…”. Ze zijn gewoon gelukkig en ze kunnen een oprechte lach op hun gezicht hebben, ondanks het weer. Ze zeggen niet: “Ik zou moeten…”, maar: “Ik wil…”.Proactieve mensen focussen zich op de cirkel van invloed in plaats van de cirkel van concern. Beide kunnen groeien ten koste van de andere. Het ligt er maar net aan waar je jezelf op focust. Jezelf op de cirkel van invloed focussen kan ook inhouden dat je soms dingen moet accepteren waar niks aan gedaan kan worden. Niet: ik wil de beste zijn. Maar: ik wil mijn potentieel benutten.

  Als proactieve mensen na het maken van een fout weer een soortgelijke situatie krijgen, zouden ze het anders doen. Dat noemen we fouten maken en ervan leren. Fouten zitten in de cirkel van concern. De oplossing is erkennen van de fout, hem corrigeren en ervan leren. Dat leidt tot succes! Als je reactief bent en dat dus niet doet, blijft het een enorme fout waar je niks aan kunt doen.

  Proactieve mensen weten dit: gevoelens zitten niet in anderen/de omgeving maar in jou. Jij bent de bron van al je emoties. Jij bent degene die ze creëert. Jij bent er verantwoordelijk voor. Je hoeft op niks en niemand te wachten. Zijn er obstakels, zoals een voorbijrazende trein bij het leslokaal? Maak er een feest van! “Iedere keer dat we vanaf nu die trein voorbij horen denderen gaan we het vieren en ik vraag me af hoe goed we ons dan kunnen voelen.” Zijn het alsnog negatieve gevoelens? Dissocieer je er van. Ik ben niet {bijvoorbeeld geïrriteerd}. Het is er en ik accepteer het

 • Reactieve mensen doen uitspraken zoals: hij maakt me zo boos. Ik heb te weinig tijd. Ik kan het niet doen. Als mijn vrouw maar wat geduldiger was…

Hoe maak jij gebruik van metaprogramma’s?

Laat in de reacties weten hoe jij gebruikmaakt van metaprogramma’s!

Gerelateerde artikelen: ook interessant?

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder & deel dit met je vrienden!