metaprogrammas

Metaprogramma’s – Speel slim in op het gedrag van mensen [Lijst]

Wat zijn metaprogramma’s, en hoe zet je ze in om mensen te begrijpen? Wanneer je de metaprogramma’s van anderen en jezelf begrijpt, wordt het eenvoudiger voor je om mensen te accepteren, te vergeven en te beïnvloeden. Lees verder!

Wat zijn metaprogramma’s?

Metaprogramma’s zijn hoe mensen zich bij voorkeur gedragen. Metaprogramma’s van mensen zijn handig om te kennen om je gedrag op ze aan te kunnen passen. Laten we er direct een voorbeeld bij nemen. Iemand kan bijvoorbeeld een vermijdingsmens of een benaderingsmens zijn. Een vermijdingsmens wordt gemotiveerd door te horen wat er allemaal fout kan gaan als iets niet gedaan wordt, en een benaderingsmens wordt gemotiveerd door de winsten te horen wanneer iets wel gedaan wordt. Metaprogramma’s zijn bovendien een belangrijk onderdeel van de NLP Master Practitioner Opleiding.

Metaprogramma’s zijn contextafhankelijk

Metaprogramma’s zijn licht contextafhankelijk (bijvoorbeeld werk – privé). Op zakelijk vlak zou je bijvoorbeeld kunnen vaststellen aan welke mediaprogramma’s sollicitanten moeten voldoen. Diezelfde persoon kan in zijn thuissituatie een heel ander metaprogramma hebben.

Laten we op vier metaprogramma’s inzoomen

In dit artikel worden er drie toegelicht. Er zijn daarnaast nog veel meer metaprogramma’s die te ontdekken en te begrijpen zijn.

Details VS grote plaatje

 • Sommige mensen zien zaken graag in grote stappen, of chunks.
 • Anderen hebben het liever over kleine stapjes.

Ga voor jezelf maar eens na hoe je het beste met beide type mensen kunt communiceren, zodat je doordringt tot de ander.

Opties VS procedures

 • Optie-mensen hebben liever veel vrijheid, zelfstandigheid en keuzemogelijkheden.
 • Procedure-mensen hebben liever een vooraf vastgestelde weg die ze alleen nog maar hoeven te volgen.

Extern VS intern referentiekader

Als je wil dat een extern georiënteerd persoon naar je boodschap luistert, kun je zeggen:

 • Men is het er unaniem over eens dat…
 • Er zijn duizenden mensen die…
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat…

Als je wil dat een intern georiënteerd persoon naar je boodschap luistert, kun je zeggen:

 • Weeg alle factoren tegen elkaar af en oordeel zelf.
 • Uiteindelijk kan alleen jij dat weten.
 • De beslissing rust op jouw schouders.

Proactief VS reactief

 • Proactieve mensen zijn verantwoordelijk voor hun acties, en niet afhankelijk van hun omgeving. Ze doen alles vanuit zichzelf en laten zich niet van slag brengen door slechte invloeden of slechte resultaten uit het verleden. Keuzes zorgen voor succes, niet omstandigheden. Proactieve mensen doen uitspraken die beginnen met “Ik doe… Ik wil…”. Ze zijn gewoon gelukkig en ze kunnen een oprechte lach op hun gezicht hebben, ondanks het weer. Ze zeggen niet: “Ik zou moeten…”, maar: “Ik wil…”.Proactieve mensen focussen zich op de cirkel van invloed in plaats van de cirkel van concern. Beide kunnen groeien ten koste van de andere. Het ligt er maar net aan waar je jezelf op focust. Jezelf op de cirkel van invloed focussen kan ook inhouden dat je soms dingen moet accepteren waar niks aan gedaan kan worden. Niet: ik wil de beste zijn. Maar: ik wil mijn potentieel benutten.Als proactieve mensen na het maken van een fout weer een soortgelijke situatie krijgen, zouden ze het anders doen. Dat noemen we fouten maken en ervan leren. Fouten zitten in de cirkel van concern. De oplossing is erkennen van de fout, hem corrigeren en ervan leren. Dat leidt tot succes! Als je reactief bent en dat dus niet doet, blijft het een enorme fout waar je niks aan kunt doen.Proactieve mensen weten dit: gevoelens zitten niet in anderen/de omgeving maar in jou. Jij bent de bron van al je emoties. Jij bent degene die ze creëert. Jij bent er verantwoordelijk voor. Je hoeft op niks en niemand te wachten. Zijn er obstakels, zoals een voorbijrazende trein bij het leslokaal? Maak er een feest van! “Iedere keer dat we vanaf nu die trein voorbij horen denderen gaan we het vieren en ik vraag me af hoe goed we ons dan kunnen voelen.” Zijn het alsnog negatieve gevoelens? Dissocieer je er van. Ik ben niet {bijvoorbeeld geïrriteerd}. Het is er en ik accepteer het
 • Reactieve mensen doen uitspraken zoals: hij maakt me zo boos. Ik heb te weinig tijd. Ik kan het niet doen. Als mijn vrouw maar wat geduldiger was…

Meer metaprogramma’s

Binnenkort komen hieronder alle metaprogramma’s te staan. Nu vind je hier al een groot aantal metaprogramma’s, inclusief manieren om achter iemands metaprogramma te komen.

De vragen of opdrachten onder de bullets kun je gebruiken om antwoord te krijgen op de vraag welke metaprogramma’s bij de persoon horen waar je dit op toepast.
Opmerking: de weergave hieronder is nog niet optimaal: een work in progress.

Positief Negatief

Bereiken Vermijden

Wat wil je met het doelvermogen?

Wat is het resultaat als het gaat zoals je wil?

Match Mismatch

Laten we pizza halen.

Den Bosch station: ik vind die groene zuilen zo mooi. “Ja, en dan moet je kijken hoe ze het verprutst hebben met die nieuwe.”

Overeenkomst Verschil

Leg drie dezelfde munten op tafel, waarvan eentje de andere kant op ligt dan de de andere twee. Vraag dan: ‘Wat is de relatie tussen deze drie munten?’

Wat valt je op als je x en x vergelijkt?

Procedure Opties

Waarom doe je wat je doet?

Waarom heb je hiervoor gekozen?

Abstract/globaal Concreet

Kun je een begrip/techniek/iets aan mij leren?
(Let op zijn manier van uitleggen.)

Van globaal naar specifiek Van specifiek naar globaal

Kun je een begrip/techniek/iets aan mij leren?

Algemeen Detail

Grote chunk Kleine chunck

Volgorde Willekeur

Kunstwerk laten maken.

Zorg voor anderen Zorg voor zelf

Intern actief Extern actief

Gaan de ogen naar links-onder?

Intern referentiekader Extern referentiekader

Kunstwerk laten maken en afwachten hoe het afgesloten wordt.

Hoe weet je dat je een goede keuze hebt gemaakt?

Weet je dat van binnenuit of vertellen anderen het je?

Proactief Reactief

Ga je in een nieuwe situatie vrijwel meteen over tot handelen of bestudeer je eerst de situatie alvorens te handelen?

Neem je snel initiatief of wacht je eerst af?

Ik, Ik en zij, Wij

Vertel over een werksituatie die je goed bevallen is

Stress reactie

 • Denken (gedissocieerd)
  Voelen (geassocieerd)
  Keuze
  Doen

Vertel over een werkervaring waar je het moeilijk mee had, wat deed je toen?

Structuur van de subjectieve ervaring:

Interne processen
Interne toestand
Extern gedrag

Centrale persoon:

sorting by self: vanuit eigen perspectief, leunt naar achter, ‘ik’, ‘zelf’, ‘voor mij’, gebaren naar binnen toe, downtime: let niet op wat er gebeurt

sorting by other: vanuit het perspectief van anderen, naar voren leunend, ‘jij’, ‘jullie’, ‘voor jou’, oogcontact, uptime

Vergelijkingen

Zelf-zelf
Zelf-ander
Zelf-ander-zelf
Ander-ander

Hoe goed ben je in je werk? Hoe weet je dat?

Hoog tempo Laag tempo

Representatiesysteem

 • Weinig visueel Veel visueel
 • Weinig auditief Veel auditief
 • Weinig kinesthetisch Veel kinesthetisch

Let op de allereerste oogbewegingen.

Beschrijf het evenement dat je laatst meemaakte.

nlp opleiding met korting

Hoe weet je dat iemand goed is in doelvermogen?

Tijd

 • Weinig in het verleden Veel in het verleden
 • Weinig in het heden Veel in het heden
 • Weinig in de toekomst Veel in de toekomst
 • Geordend Willekeur

Waarnemingspositie

 • Weinig in de eerste positie Veel in de eerste positie
 • Weinig in de tweede positie Veel in de tweede positie
 • Weinig in de derde positie Veel in de derde positie
 • Vertelt geassocieerd Vertelt gedissocieerd

Hoe vaak moet iemand zijn competentie bewijzen voor je overtuigd bent?

Weet je wat je nodig hebt om succesvol te zijn?

Weet je wat een ander nodig heeft?

Kan je dat anderen aangeven?

Hoe maak jij gebruik van metaprogramma’s?

Laat in de reacties weten hoe jij gebruikmaakt van metaprogramma’s!

Gerelateerde artikelen: ook interessant?

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder en dan zal ik reageren & deel dit met je vrienden! Sharing is Caring.