Het lijkt een soort modewoord: mindset. Je hoort het woord door allerlei mensen gebruikt worden zonder dat het echt duidelijk is wat ermee bedoeld wordt. Wat is mindset dan eigenlijk? Lees verder…

De betekenis van mindset volgens het woordenboek

Dit is wat het Oxford Woordenboek te zeggen heeft over mindset:

Een mindset is een manier van denken of voelen over iemand of iets. Dit is meestal een houding die tot uiting komt in het gedrag van een persoon.

Volgens de woordenboek-definitie is mindset een mentale attitude. Ook zou je het volgens Wikipedia mentaliteit kunnen noemen. Iemand kan een ‘goede of slechte mentaliteit' hebben. Dat is onder andere de manier waarop men over bepaalde dingen denkt.

Volgens psycholoog Kendra Cherry kun je mindset als volgt omschrijven:

Psychologen definiëren mindset als een aangeleerde neiging om dingen op een bepaalde manier te evalueren. Dit kunnen evaluaties zijn van mensen, problemen, objecten of gebeurtenissen. Zulke evaluaties zijn vaak positief of negatief, maar kunnen soms ook gemengd of onzeker zijn. Je kunt bijvoorbeeld gemengde gevoelens hebben over een bepaalde persoon of kwestie”.

Mindset volgens Wikipedia & Mindset.com

Mindset.com definieert mindset als een verzameling van overtuigingen en gedachten. Ook Wikipedia beschrijft mindset in een vergelijkbare wijze:

Mindset is de verzameling van overtuigingen en gedachten die de (mentale) houding, gewoonten of instelling vormen die iemands interpretaties en reacties op gebeurtenissen, omstandigheden en situaties vooraf bepalen.

Je mindset heeft dus ook te maken met de overtuigingen die je hebt. Volgens Tony Robbins is een overtuiging gewoon een gevoel van zekerheid over iets. Als je bijvoorbeeld gelooft dat je intelligent bent, zeg je: “Ik weet zeker dat ik intelligent ben”.

Als je idee over iets zeker is, wordt het een overtuiging. Je overtuigingen bepalen vervolgens je houding en je acties.

Aanvullende definities van mindset

mindset

Hier staan enkele aanvullende definities om je de vraag te helpen beantwoorden: “Wat is mindset?”.

  • Een vaste mentale houding of instelling die de reacties en interpretaties van een persoon op situaties vooraf bepaalt. (Free Dictionary)
  • Een mentale neiging of gewoonte. (Merriam-Webster.com – Medisch Woordenboek)
  • De gebruikelijke houding of mentale toestand van een persoon. (Vocabulary.com)
  • Iemands manier van denken en zijn mening. (Cambridge Woordenboek)
  • Een houding, instelling of stemming. (Dictionary.com)
    De ideeën en houdingen waarmee een persoon een situatie benadert, vooral wanneer deze als moeilijk te veranderen worden beschouwd. (World English Dictionary.)
Hierna lezen:  Mentale Weerbaarheid & Veerkracht: Betekenis & Kenmerken

Aanverwante definities

Volgens WordHippo.com zijn er nog een aantal aanverwante woorden voor mindset: houding, visie, geest, gemoedstoestand, mentaliteit, manier van denken, benadering, geloof en overtuiging.

Waarom is mindset belangrijk?

mindset betekenis

Je denkgewoontes zijn van invloed op hoe je denkt, wat je voelt en wat je doet. Je mind-set heeft invloed op hoe je de wereld ziet. Daarom is het zinvol om de tijd te nemen om te werken aan jouw mentaliteit, oftewel overtuigingen, oftewel attitude.

Hoe zit het met ‘growth mindset' en ‘fixed mindset'?

Growth mindset & fixed mindset is een aparte theorie. Het heeft uiteraard sterk te maken met mindset, maar het is slechts één specifiek aspect van je mindset.

Growth mindset betekent dat je door blijft gaan met groei en ontwikkeling, terwijl fixed mindset betekent dat je genoegen neemt met minder.

Wat is dan de #1 manier om aan je mindset te werken?

Daar kan ik kort over zijn: door te zweten. Inderdaad. Moven! Want heb je wel eens gehoord van de uitspraak: “Het lichaam is de geest”? Nou, dat is dus hartstikke waar: wie zich fysiek sterk voelt, loopt automatisch ook met een opgewekte en positieve mindset rond. Wie iedere dag op de bank blijft hangen en fastfood eet, zal zich ook hartstikke rot voelen.

Een van de grootste stappen die je kunt nemen om aan je mentaliteit – dus je mindset – te werken, is dus door een sterk en gezond lijf te bouwen.

Heb je dat eenmaal gedaan, dan kun je ook andere dingen doen om aan je mindset te werken, zoals je overtuigingen onder de loep te nemen, en ze misschien wel aan te passen. In het artikel over je mindset veranderen, vind je nog veel meer tips.

Ook het boek ‘Master Your Mindset' van Michael Pilarczyk geeft meerdere handvatten om je mindset te veranderen. Dit is een van de populairste Nederlandse boeken over mindset.

Op jouw succes!