Wat is roddelen precies? Hoe kun je roddelen stoppen en wat zijn inspirerende quotes over roddelen? Lees verder en ontdek alles over roddelen…

Roddelen: alles op een rijtje (inclusief quotes)

Roddelen is iets dat veel mensen doen. Maar waarom doen we het eigenlijk? Aardig is het niet en je schiet er ook niet veel mee op. Mensen praten graag over anderen mensen, soms in positieve zin en soms in positieve zin. Vaak heeft dit te maken met onzekerheid over de eigen plek in de wereld: is de ander beter dan wij? Meer geliefd? Doet de ander iets ‘goed’ en wij ‘fout’?

Laten we erachter komen in dit artikel.

Wat is roddelen?

De definitie van roddelen is volgens het woordenboek: praten over privézaken van afwezige anderen, vooral op een vervelende manier. Een synoniem is kwaadspreken.

Wikipedia zegt over roddelen: Roddel of achterklap is een uiting van een negatief, speculatief, suggestief, onthullend dan wel tendentieus bericht over iets of iemand – zonder dat degene(n) waar het over gaat dit zelf naar buiten hebben gebracht. 

Quotes over roddelen

Laat je door deze quotes inspireren:

  • “Strong minds discuss ideas, average minds discuss events, weak minds discuss people.”
    -Socrates
  • “Most gossip is envy in disguise.”
    – Gezegde
  • “Gossip is a worse plague than Covid.”
    -Paus Franciscus.

Waarom roddelen mensen?

Er zijn twee belangrijke redenen om te roddelen: de eerste wraak nemen en de tweede is het hebben van een gevoel van macht over de ander. Alle mensen houden van macht, ook mensen met goede bedoelingen; als het niet macht is die over een ander uitgeoefend kan worden, dan wel de macht om zelf besluiten te kunnen maken. Roddelen gebeurt achter de rug om.

Reden 1: roddelen uit wraak

Roddelen om wraak op iemand te nemen, gebeurt eigenlijk alleen bij mensen aan wie je een hekel hebt. Je zoekt mensen op van wie je weet dat ze de persoon ook niet mogen, waarna het roddelen kan beginnen. De gesprekken over die persoon zijn eigenlijk altijd negatief en nooit positief. Door de ander neer te halen, krijgt de roddelende persoon een (vals) gevoel van macht.

Hierna lezen:  Concentratie Tips: Zo Blijf Je Eenvoudig Geconcentreerd

Reden 2: roddelen om macht

Het feit dat roddelen je een gevoel van macht geeft, maakt het zo plezierig. Roddelen is niet altijd vanuit slechte bedoelingen: praten over een ander is ook een manier om de plek van die persoon in de gemeenschap te kunnen bepalen, of liever je eigen positie ten opzichte van die persoon te kunnen bepalen. Vaak roddel je over mensen die afwijken, bijvoorbeeld in hoe ze zich gedragen, of mensen die iets ‘fout’ dan. Als zij fout zitten, dan ben jij de norm.

Kennis is macht

Ooit Game of Thrones gezien? Dan ken je vast de uitspraak “Knowledge is power” wel. Zo is het maar net: als je kennis van de ander hebt, dan kun je die ander bijvoorbeeld chanteren. Natuurlijk ben je niet voortdurend bezig met het chanteren van anderen, maar als er ooit een conflict komt, dan weet je dat je met de juiste kennis op zak niet het onderspit hoeft te delven.

Roddelen gaat ook onbewust

Roddelen is ook onderdeel van de routine van veel mensen. Je roddelt vaak over iemand die je niet helemaal begrijpt, of als je niet weet wat je van iemand moet denken. Je praat dan over die persoon omdat je hoopt dat iemand anders meer nieuwtjes over die persoon kan delen. Eigenlijk draait het allemaal om nieuwsgierigheid en het willen aanbrengen van ‘orde’. Mensen houden van controle: ze willen altijd weten welk vlees ze in de kuip hebben.

Rol van sociale media

Sociale media heeft het veel makkelijker gemaakt om te roddelen. Op sociale platforms wordt heel wat af geroddeld. Het voordeel – of nadeel – van sociale media is dat iedereen anoniem kan zijn en kan zeggen wat hij of zij wil, zonder dat iemand ze verantwoordelijk kan houden. Op het internet is iedereen dapper, maar op straat durven mensen veel minder. Sociale media bereikt een groot publiek: een enkele roddel kan zo veel schade aanrichten.

Roddelen is ook een vorm van jaloezie

Over beroemde mensen wordt vaak geroddeld. Dat heeft alles te maken met een vreemde combinatie van bewondering en jaloezie. Mensen zien beroemd zijn als iets ‘goeds’. Maar net zo vaak zien ze beroemdheden van wie ze geloven dat die het eigenlijk niet ‘verdienen’ beroemd te zijn. Deze personen zijn dom, lelijk, hebben geen gevoel voor mode, et cetera. De mensen die over beroemdheden roddelen, willen vaak stiekem zelf beroemd zijn en zijn jaloers.

De gevolgen van roddelen

gevolgen roddelen

Er is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen die roddelen kan hebben. Zo is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van roddels op de hersenen. De prefrontale cortex – die mensen helpt zich op een ‘acceptabele’ manier te gedragen in sociale situaties – vertoont heel veel activiteit bij mensen die positieve of juist negatieve roddels over zichzelf te horen kregen. Het zit in de menselijke aard er sociaal bij te willen horen: mensen willen als positief worden gezien.

Hierna lezen:  Optimisme: Kenmerken, Spreuk & Affirmatie [Kwaliteit]

De hersenen belonen roddelen

De hersenen vertonen meer activiteit als je negatief kunt roddelen over anderen, met name over beroemdheden (die je toch persoonlijk niet kent). Het is menselijk om anderen te willen begrijpen. Voor veel mensen is de beste manier om anderen te begrijpen over hen te praten.

Het rationaliseren van roddels

Roddels zeggen veel meer over de persoon die roddelt, dan over de persoon over wie wordt geroddeld. Roddelen is een teken van menselijke zwakte: alleen zwakke mensen hebben het nodig veel te roddelen over anderen. Roddelaars zijn van nature onzeker en proberen zo hun onzekerheid te verhullen. Onthoud: als iemand mét jou roddelt, dan roddelen ze ook óver jou.

Beter omgaan met roddelen

Als er over jou geroddeld wordt, doet dat pijn. Toch zul je het nooit kunnen voorkomen dat er geroddeld wordt. Met de onderstaande tips kun je beter leren omgaan met roddels in je omgeving.

roddelen hoe ermee omgaan

Tip 1: Laat roddels los door er 0 waarde aan te hechten

Laat lekker gaan, die roddels. Er zijn zoveel roddels, het heeft geen enkele zin er te veel bij stil te zijn. De personen die om je geven, zullen er toch geen waarde aan hechten. Je hoeft je er niet druk om te maken: de aandacht ligt nu misschien even op jou, maar straks weer op een ander.

Als er over je geroddeld wordt, dan maakt dat jou sterker. De eerste keer dat je merkt dat er over je geroddeld wordt, doet dat pijn. Maar je leert wel dat die roddels nergens op slaan en uiteindelijk niets betekenen. De volgende keer dat het gebeurt, of dat iemand iets negatiefs over je zegt, kan je alles lekker naast je neerleggen.

Tip 2: Durf liefdevol te confronteren.

Durf de moeilijke gesprekken aan te gaan met de mensen van wie je houdt. Als je niet bereid bent om het moeilijke gesprek te voeren, zijn ze dus niet belangrijk genoeg voor je. Als jij het accepteert dat iemand slecht over iemand anders praat die jij waardeert, en je zegt er niks van, ben je net zo zwak.

Heb je ontdekt dat iemand achter je rug om over jou roddelt? Het meest gedurfde wat je dan kunt doen is die persoon er in zijn of haar gezicht liefdevol mee confronteren (het liefst waar iedereen bij is). Jij zal de held zijn en het roddelen is als onwaardige handeling gelabeld. Laat iedereen zien dat je erboven staat.

Tip 3: Start een nieuw gespreksonderwerp

Dit is een briljante manier om roddelen te stoppen. Start simpelweg met de aandacht van het gesprek op iets anders te richten. “Hey, wat gaan jullie trouwens voor leuke dingen doen dit weekend?” Hier vind je honderden voorbeelden ter inspiratie van leuke gespreksonderwerpen.

Hierna lezen:  Assertiever Worden? 10 Tips & Kenmerken Van Assertief Gedrag

Succes met het tegengaan van roddelen!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: