In deze MBTI-wiki vind je een compleet overzicht van de MBTI-profielen. Daarnaast vind je een snelle test om alle MBTI-types te herkennen.

Wat kun je met MBTI?

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) persoonlijkheidstypes vormen de vier basismetaprogramma’s. Hiermee kun je al gauw iemands manier van denken, doen en voelen begrijpen zodat je er daarna op kunt inspelen.

Alle kenmerken van de MBTI-profielen

mbti model typen

Extern gedrag: Extravert – Introvert

Waar focust een persoon zijn aandacht?

Kenmerken Extravert

 • Gericht op andere mensen.
 • Is graag bij anderen.
 • Vraagt zich af hoe anderen reageren op zijn inbreng.
 • Veel interessegebieden.
 • Veel kennissen.
 • Gericht op interactie.
 • Kan multitasken.
 • Sociaal gedrag.
 • Houdt van actie.
 • Impulsief.
 • Groot aanpassingsvermogen.
 • Focust op de uiterlijke wereld van mensen en dingen.
 • Is een goede verkoper. Schudt mensen de hand en zegt direct: ‘Hoi! Ben je klaar om te kopen vandaag?’

Kom bij ons werken, je komt met een gigantisch team te werken, vol met sociale mensen!

Kenmerken Introvert

 • Vindt het fijn om alleen te zijn.
 • Houdt zich bezig met allerlei gedachten en ideeën over de wereld waarin hij leeft.
 • Beredeneert vanuit zijn eigen referentiekader.
 • Heeft een eigen ‘ruimte’ nodig.
 • Kan zich eenzaam in een groep voelen.
 • Diepgaande, kwalitatieve relaties (in plaats van kwantitatief).
 • Werkt graag alleen.
 • Zoekt graag zelf naar oplossingen.
 • Focust op de innerlijke wereld van ideeën en impressies.

Kom bij ons werken! We hebben heerlijke werkplekken waar je helemaal alleen je ding kunt doen zonder gestoord te worden. Ook in de pauzes zijn er ontspanningsplekken om je in terug te trekken.

Interne processen: Sensorisch – Intuïtief

Hoe verzamelt een persoon informatie?

Hierna lezen:  Modelleren: Hoe je in een oogwenk nieuwe skills leert [Checklist]

Kenmerken Sensorisch

 • Iemand die sensing is, houdt van een logische uitleg.
 • Onderbouwt graag.
 • Wil weten: hoe!
 • Specifiek, details, kleine chunk, metamodel-persoon.
 • Gericht op concrete feiten in het hier-en-nu.
 • Realistisch en nuchter.
 • Vinden intuïtors ‘dromers’.
 • Moeite met termijn-plannen.
 • Ziet het liefst meteen resultaat.
 • Behoefte aan ordening.
 • Geïnteresseerd in concrete, feitelijke, realistische, concrete en praktische toepassingen.
 • ‘Die intuïtor wil niet met mij praten denk ik.’

We gaan Photoshop openen, vijf afbeeldingen downloaden op Pexels.com, een tekstje bedenken en uiteindelijk maken voegen we alles samen om er een mooie brochure van te maken!

Kenmerken Intuïtief

 • Een intuïtief persoon kijkt naar eigen waarden.
 • Abstract, grote lijnen, miltonmodel-persoon.
 • Let op mogelijkheden, relaties in de toekomst (patronen) en betekenissen (in plaats van feiten).
 • Dwaalt makkelijk af van het heden, dagdroomt en verliest de huidige situatie eenvoudig uit het oog.
 • Huidige ervaringen dienen als inspiratie voor toekomstige mogelijkheden.
 • Positief ten opzichte van veranderingen.
 • Ziet nieuwe mogelijkheden.
 • Zoekt creatieve oplossingen in complexe situaties.
 • ‘Die sensorische mensen zijn maar aan het zeuren met al die vragen van ze.’

We gaan een communicatie-uiting maken! Hiermee gaan we lekker naar buiten toe communiceren! (Wat bedoeld wordt, is een brochure maken.)

Interne toestand: Denker – Voeler

Hoe maakt een persoon beslissingen?

Kenmerken Denker

 • Maakt vooral rationele beoordelingen en gebruikt daarbij objectieve criteria.
 • Gelooft in principes, visies en regels.
 • Vraagt zich niet af wat de reactie van anderen zijn op het standpunt van de denker.
 • Logica is een belangrijke houvast.
 • Is gedissocieerd: legt het gevoel buiten zich.
 • Is op zijn gemak in een zakelijke omgeving.
 • Theoretische orientatie.
 • Leert het beste van hoorcolleges.
 • Autonoom.
 • Houdt van ordening.
 • Bereikt graag doelen en heeft een groot uithoudingsvermogen.

{Wetenschappelijke bron} zegt dat dit tot 20% meer efficiëntie zal leiden. Wat denk jij?

Kenmerken Voeler

 • Neemt beslissingen op persoonlijke en subjectieve gronden.
 • Handelt vanuit zijn waarden.
 • Nauwelijks gericht op logica: emoties zijn de drijfveren.
 • Geassocieerd.
 • Gericht op het verleden en heden.
 • Sociale en spirituele instelling
 • Verzorgend
 • Meelevend

Ik weet dat efficiëntie belangrijk is voor jou. Voelt het goed om dit te gaan doorvoeren?

Aanpassingsrespons: Beoordelaar – Waarnemer

Hoe gaat een persoon met de buitenwereld om?

Hierna lezen:  De 4 Elementen: Alle Kenmerken & Karakter-eigenschappen

Kenmerken Beoordelaar

 • Organiseert zijn eigen leven. Neemt zelf zijn eigen beslissingen.
 • Wil alles goed georganiseerd hebben.
 • Gedetailleerde planner.
 • Controle.
 • Iets moet helemaal afgerond zijn (closure). Als iemand een presentatie geeft en zegt: ‘Er zijn 4 punten die ik ga vertellen,’ en er vervolgens slechts 3 opnoemt, dan zegt de Beoordelaar: ‘Hey wacht, wat is punt 4?’
 • Besluitvaardig.
 • Administratief vaardig.
 • ‘Left Brain’
 • Tru time (tijdlijntherapie)
 • Wil je iets aan een beoordelaar verkopen, dan zeg je: ‘Meneer van der Ven, voor alles is er een correcte en incorrecte manier om het te doen. En de correcte manier om {product} aan te schaffen is: {leg het nu in de derde persoon uit}. ‘Stap 1 is: de klant bepaalt wat zijn gewenste uitkomst is. Stap 2 is: de coach maakt een voorstel voor de klant. Stap 3 is: de klant accepteert het voorstel en voldoet de investering. Stap 4 is: je kunt je goed gaan voelen over het hebben gedaan van de juiste aankoop.’ Stap 4 mag wel weer geassocieerd verteld worden in de jij-vorm (ambiguïteit). De laatste stap om de Beoordelaar over te halen is door te zeggen: ‘We hebben stap 1, 2 gedaan.’ Houd nu je stiltetolerantie aan. De Beoordelaar kan het niet laten om stap 3 ook in te vullen. Voeg eventueel nog de zin toe: ‘Nu is het tijd om stap 3 te doen.’ En houd dan weer de stiltetolerantie aan.

Laten we ons aan het plan houden en dit stap voor stap doen.

Kenmerken Waarnemer

 • Laat het leven op zich afkomen.
 • Flexibel en spontaan.
 • Kan zich aanpassen aan zijn omstandigheden.
 • Vindt ‘open eindes’ prima. Sterker nog: hij wil zijn opties open houden.
 • Hoeft dingen niet af te maken, zoals boeken.
 • Hoeft geen beslissing te nemen.
 • Handelt impulsief.
 • Kan multitasken.
 • Behoefte aan veranderingen.
 • Is autonoom.
 • ‘Right Brain’
 • In time (tijdlijntherapie)

Laten we improviseren en een nieuwe unieke manier bedenken!

MBTI in het perspectief van de structuur van de subjectieve waarneming

Zoals je in onderstaande afbeelding van ivto.org kunt zien, kun je de MBTI-onderdelen in de structuur van de subjectieve ervaring plaatsen:

Hierna lezen:  McClelland-Theorie Over Motivatie: Betekenis, Uitleg & Voorbeelden

structuur van de subjectieve ervaring met metaprogrammas

Een snelle test voor de MBTI-persoonlijkheidstypen

mbti profielen en test

Een heel snelle manier om de basis-metaprogramma’s van een persoon te achterhalen, is door de onderstaande vragen te stellen:

 1. Als het tijd is om je batterij op te laden, wil je dan:
  a) Het liefst alleen zijn? Introvert
  b) Met andere mensen of een bepaald persoon samen zijn? Extravert
 2. Wanneer je gaat beginnen met een studie of werkproject, ben je vooral gericht op:
  a) Het inschatten van de ideeën en toepassingsmogelijkheden in de toekomst? Intuïtief
  b) Het verdiepen in de huidige feiten en de betekenis in het heden? Sensorisch
 3. Wanneer jij een beslissing neemt of een keuze maakt, waar laat je je dan vooral door leiden?
  a) Door logische feiten en weloverwogen/goed doordacht te redeneren. Denken
  b) Door instinctieve/gevoelsmatige inschattingen en persoonlijke waarden. Voelen
 4. Als jij met iemand binnen een project samenwerkt, waar gaat dan je voorkeur naar uit?
  a) Planning volgens een concrete en geordende structuur op basis van vaste afspraken. Beoordelaar
  b) Globale richtlijnen met flexibele ruimte afhankelijk van ontwikkelingen. Waarnemer

Dit was een zo helder mogelijke introductie in de MBTI-typen.

Bekijk deze bonuspagina…

Het meeste heb ik te danken aan bijzondere leraren die me de tools voor respect & vrede hebben gegeven. Nu wil ik het werk van mijn leraren voortzetten. Ook heb ik meegeholpen om kwaliteit in deze programma’s te leggen. Klik hier om meer te ontdekken over deze tools, bijvoorbeeld met behulp van video’s, mp3 en scripts.

Tot slot hebben we nog gratis bronnen voor je:

Gerelateerd: lees verder...