De 4g feedback methode: zo zit het model in elkaar

Denk je aan 4g, dan denk je misschien aan de telecommunicatiestandaard. Maar 4g betekent ook heel iets anders. Dit komt van de 4g feedback methode. Dit is een model waarin je de feedback over vier verschillende stappen geeft. De focus ligt hierbij op het geven van een omschrijving van iemands gedrag. Er is vervolgens aandacht voor wat het wenselijke gedrag is.

De focus ligt op de toekomst

Bij de 4g feedback methode wordt er vooral gekeken naar wat er in de toekomst verbeterd kan worden. Waar je nu staat, is in zoverre belangrijk dat het een startsein is om te bepalen met waar je kunt komen te staan. Het doel is uiteindelijk de toekomst: waar wil je precies naartoe?

De stappen van de 4g methode

De 4g feedback methode werkt als volgt:

  • Gedrag – je beschrijft wat je ziet; hoe iemand zich gedraagt
  • Gevoel – je beschrijft welke gevoelens je bij het gedrag van de ander krijgt
  • Gevolg – geef aan wat de gevolgen bij jou zijn van het gedrag van de ander
  • Gewenst – in deze fase geef je aan wat het gewenste gedrag is dat je bij de ander wilt zien.

Feedbackgesprekken voeren

Je brengt de 4g methode aan de hand van feedbackgesprekken in de praktijk. Dit wordt op de werkvloer vooral veel gedaan. Het doel is dat je elkaar feedback geeft, dus niet dat maar één persoon telkens van de ander aangeeft wat hij of zij van de anderen verwacht. Het moet een wederzijds proces zijn – een proces van geven en nemen. Je kunt het feedback geven het beste zo goed mogelijk voorbereiden, zodat je het zo helder mogelijk kunt verwoorden.

Spreek vanuit jezelf

Het is belangrijk dat je bij de 4g methode vanuit jezelf praat. Centraal staat persoonlijk contact tussen twee mensen, collega’s, kennissen, vrienden. Zeg niet dingen als “anderen denken er ook zo over”, want daarmee creëer je onrust. Als anderen iets te vertellen hebben, dan moeten ze dat maar doen. De meeste mensen stellen eerlijkheid erg op prijs, zeker als je aangeeft dat je boos of verdrietig wordt van bepaald gedrag. Eerlijkheid duurt het langst.

Hierna lezen:  Geweldloze Communicatie: Stappen, Oefeningen & Voorbeelden

Positieve feedback is ook heel belangrijk

Behalve negatieve feedback geven, is het ook heel belangrijk dat je positieve dingen weet te zeggen. Als je alleen maar negatief bent, kom je over als een bemoeizuchtige zeurpiet die alles beter denkt te weten. De kans is groot dat mensen je dan niet sympathiek zullen vinden en ook hun best niet voor je willen doen om te veranderen. Zorg dat je ook positieve dingen te melden hebt. Want uiteindelijk vindt bijna niemand het fijn op gedrag aangesproken te worden.

Moet je oordelen geven in je feedback?

Ja en nee. Onthoud dat als jij je ergert aan iemands gedrag, het probleem ook bij jezelf kan liggen. Je hebt bijvoorbeeld weinig geduld met die persoon, of je mag hem of haar stiekem niet zo. Probeer iemand dus ook niet te veranderen in iets wat hij of zij niet is. Als je iets echt kwetsend vindt, of je ergens geen raad mee weet, mag je dat natuurlijk wel delen. Je mag bijvoorbeeld van iemand verwachten dat die persoon geen racistische opmerkingen maakt.

Zo werkt de 4g feedback methode: een YouTube toelichting

Een korte toelichting van het 4g model vind je in deze video van Bureau YOP:

Op jouw succes!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: