Wie is John Grinder, mede-bedenker van NLP?

Als je van de naam Richard Bandler gehoord hebt, heb je ongetwijfeld ook van John Grinder gehoord. Dit is de mede-bedenker en oprichter van NLP. In dit artikel bespreken we zijn levensloop en bijdrage aan NLP. John Thomas Grinder werd geboren in Michigan, in de stad Detroit, in 1940. NLP is de afkorting voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Deze methode focust op hoe mensen door taal en gedrag beïnvloed worden in hardnekkige denkpatronen.

Levensloop van John Grinder

Joh Grinder begon begin jaren ’60 van de vorige eeuw een opleiding Anglistiek. Dit deed hij aan de Universiteit van California, in Santa Cruz. Later had hij als specialisme zinsopbouw: de wetenschap van de opbouw van zinnen. Begin jaren ’70 kwam hij te werken aan in het befaamde laboratorium van George A. Miller. Dit was aan de New Yorkse Rockefeller Universiteit.

Benadering door Richard Bandler

John Grinder was al assistent professor toen Richard Bandler nog student was. Waar Grinder anglistiek had gestudeerd, was Bandler student psychologie. In 192 gaf die laatste leiding aan een studiegroep met als thema “Gestalt therapie”. John Grinder accepteerde een functie als supervisor van de groep. Bandler had gewerkt aan het uitschrijven van opnames die door Fritz Perls waren gemaakt, één van de grondleggers van Gestalt Therapie. Dit werkt hij nu verder uit.

Focus op non-verbale communicatie

Aan de hand van hun inzichten uit de Gestalt therapie gingen Bandler en Grinder samen aan de slag met hun inzichten op het gebied van non-verbale communicatie. De focus lag op hoe succesvolle therapeuten in hun contact met cliënten het beste uit die cliënten konden halen.

Gezinstherapeut Virginia Satir

De volgende wiens inzichten uitgebreid aan bod kwamen, was Virginia Satir. Ook onderzocht Bandler, in samenwerking met Grinder, de hypnosewetenschapper Milton H. Erickson. De twee formuleerden en modelleerden samen meerdere cognitieve gedragspatronen en deze publiceerden zij in hun eerste boek “The Structure of Magic”. Hier volgde ook nog een deel twee van.

John Grinder als auteur

John Grinder, één van de grondleggers van NLP, heeft 14 verschillende boeken uitgegeven, al dan niet in samenwerking. De invloed van John Grinder is niet alleen te vinden in NLP, maar in naar schatting meer dan duizend verschillende educatieve werken, focussend op NLP, psychologie, sales. Ook is zijn gedachtegoed verwerkt in managementboeken, evenals in boeken over opvoeding, goed onderhandelen en het vinden van de juiste leermethode.

Hierna lezen:  NLP Boekenlijst: De Beste NLP-boekentips [Top 10] [2024]

Het begin van NLP

NLP is begin jaren ’70 van de vorige eeuw in de wereld gekomen. Dit is de love baby van John Grinder en Richard Bandler samen. Zij ontmoetten elkaar op de Universiteit van Californië (Santa Cruz). Het doel was nooit een geheel nieuwe therapeutische school op te richten, maar vooral om de gedragspatronen van bekende en succesvolle therapeuten bloot te leggen.

Methodes blijven zich vernieuwen

Het fijne van NLP is dat er bekende strategieën bij blijven komen. Dit is tot in de jaren ’90 gebeurd door de oprichters zelf. Nog altijd worden er nieuwe technieken ontdekt die succesvol blijken of worden al bestaande succesvolle technieken verder geperfectioneerd.

Het principe van “positive intention”

Positive intention in het Nederlands vertaald, betekent “positieve intentie”. Dit principe gaat ervanuit dat al het gedrag, tot op een bepaalde hoogte, bedoeld is om een positieve impact te maken. Met andere woorden: je kunt vertrouwen hebben dat je uiteindelijk het beste met jezelf voorhebt en uiteindelijk ook opkomt voor wat belangrijk voor je is in het leven. Het principe dat gedrag een positieve intentie heeft, blijft een belangrijke hoeksteen van NLP.

John Grinder: een videotoelichting op YouTube

Hoe beter uit te leggen wie John Grinder is, dan een video laten zien waarin hij zelf aan het woord is en zijn technieken demonstreert voor de NLP Academy:

Op jouw succes!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: