Is NLP wetenschappelijk bewezen? NLP kan namelijk gebruikt worden als therapiemiddel. Werkt dit ook als je het wetenschappelijk bekijkt? Lees verder voor wetenschappelijke bronnen over NLP…

Algemene onderzoeken naar NLP en databases met onderzoek naar NLP

Hieronder vind je een greep uit de universitaire studies over NLP, waarin NLP soms wel en soms niet bewezen wordt.

 • Lisa Rijks, Lucas Derks, Bruce Grimley en Jaap Hollander hebben veel betekend rondom wetenschappelijk onderzoek over NLP. Hun bevindingen zijn in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd in de British Psychologyical Society. Ook kun je hun stuk hier lezen.
 • Dr. Lucas Derks heeft in 2016 een andere belangrijke paper gepubliceerd: What cognitive psychotherapies – like CBT, NLP and Ericksonian hypnotherapy – reveal about the workings of the mind. A theoretical analysis over 35 years of clinical experimentation.
 • EANLPt heeft bovenaan deze pagina naar een aantal academische papers gelinkt, met daaronder een toelichting.
 • NLP-Wiki focust zich op wetenschap en NLP. Op hun homepagina vind je direct een indrukwekkend overzicht van de hele NLP-methodiek met een indrukwekkende lijst van research papers.
 • Op www.nlp.de/research staan meer dan 440 academische papers met – met abstracts – over onderzoeken rondom het effect van NLP.
 • Op de website van IANLP staat een paper getiteld: Evidence-based Neuro Linguistic Psychotherapy: a Meta-Analysis by Zaharia C, et al. Psychiatr Danub. 2015.
 • “Mirror Neurons”: The Neuropsychology of NLP Modelling. Validation of transfer of excellence techniques by modern neuro sciences.
 • Bekijk de paper: Assessing the effectiveness of NLP: Study Hollander / Malinowski (2016); Norris (1996) Ook dit ouder onderzoek.
 • The British Psychologyical Society heeft in 2019 heeft in 2019 een paper gepubliceerd over hoe het bewijs van NLP beter gevalideerd kan worden. Zie deze paper.
 • Diezelfde Dr. Bruce Grimley heeft NLP in deze paper zo accuraat mogelijk proberen uit te leggen.

Onderzoeken naar NLP in therapie/psychotherapie

 • Onderzoek over het gebruik van NLP bij PTSS (2014). Zie ook dit onderzoek (2015).
 • NLP-perspectief bij psychotherapie voor droefheid. Theoretische achtergrond, methode en case-studies.
 • Een onderzoek over hoe NLP kan gebruikt worden als bron voor positieve psychologische interventies om zelfvertrouwen en het subjectieve welzijn te verbeteren.
 • Een scriptie die de effecten van counselors vergelijkt die wel of juist niet getraind zijn in NLP.
 • Een onderzoek naar de behandeling van fobieën met NLP.
 • Een onderzoek naar de behandeling van hoogtevrees met NLP.
 • Een onderzoek dat laat zien dat NLP effectiever is dan medicijnen voor het stoppen van roken.
 • Een scriptie dat laat zien dat het matchen van iemands primaire representatiesysteem het vertrouwen in een therapeutische relatie verhoogt.
 • Onderzoek naar het effect op langere termijn van begeleiding met NLP: gemiddeld 20 sessies van 60 minuten. De behandelde groep met DSM-diagnoses werd vergeleken met een controlegroep. In de therapiegroep werd een significante afname van klinische symptomen en een significante toename van kwaliteit van leven gevonden. Vijf maanden later hielden de veranderingen stand.
 • Onderzoek naar NLP en pollen-allergie.
Hierna lezen:  Kosten NLP Training / Opleiding / Cursus / Practitioner [Overzicht]

Onderzoeken naar NLP in coaching

Onderzoeken naar NLP in educatie

 • Een onderzoek naar het potentieel van NLP in formele educatie.
 • Scriptie over het reduceren van woede bij ouders.

Onderzoeken naar oogbewegingen

 • Onderzoek naar oogbewegingen, Dr. Richard Bolstad, 2015.
 • The Eyes Don’t have it: Lie Detection and Neuro-Linguistic Programming, Wiseman and Watt, 2012. Echter, de hypothese die hier bestudeerd wordt, is niet de NLP-hypothese. Zie het onderzoek hierboven van Bolstad.
 • Hier vind je nogmaals wat de grondleggers van NLP – Bandler en Grinder – hebben geclaimd. Zij stellen zich juist totaal non-wetenschappelijk op en stellen dat de oogbewegingen niet gegeneraliseerd kunnen worden naar meerdere mensen: je kunt tijdelijke patronen per persoon waarnemen – en dat is voor iedereen anders.

Ook in het blad ‘Inzicht' worden regelmatig wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd

Lees het NLP-tijdschrift ‘Inzicht'! Hierin komen regelmatig onderzoeken voorbij waarin NLP onderzocht wordt.

Waarom is de Wikipedia-pagina van NLP niet gecorrigeerd?

De verklaring is simpel: er wordt een beetje ‘getreiterd'. De NLP-Wikipediapagina lijkt te zijn geschreven en bewaakt door een redacteur met als missie het NLP in diskrediet te brengen.

Aan de schrijfstijl van het artikel is dit duidelijk te merken. Hij heeft NLP bestempeld als “pseudowetenschap” terwijl hij gemakshalve meer dan 200 wetenschappelijke studies negeert die suggereren dat NLP iets waardevols te bieden heeft en verder onderzoek rechtvaardigen.

Er zijn uiteraard ook goedbedoelde en neutrale vrijwilligers die voor Wikipedia bijdragen. Wel zouden zes op de tien artikelen op Wikipedia feitelijke fouten bevatten.

Hier lees je de volledige weerlegging met onderbouwing.

NLP wil eigenlijk niet eens wetenschappelijk zijn

nlp wetenschappelijk of niet

NLP gaat over de ‘subjectieve ervaring'. Daarom is NLP zelfs niet echt geïnteresseerd in meta-onderzoek ‘waarheid', maar kijkt het alleen naar de bruikbaarheid per individu. NLP gaat uit van wat eenmalig kan werken bij een specifiek persoon: anekdotisch bewijs via het TOTE-principe: test net zo lang dingen uit totdat iets werkt.

NLP is per definitie niet-wetenschappelijk. Het wil het referentiekader van weten doorbreken en juist out of the box bewegen richting het niet-weten. NLP leert je dus met opzet niks aan te nemen, zodat je per persoon een ‘diagnose' kunt maken en per persoon iets anders kunt doen of zeggen. NLP is dus niet deductief (wetenschappelijk) maar inductief. Zie dit artikel over inductie.

Stel dat 86% van de gevallen effectief blijkt. Jij kunt dan bij de top 14% zitten, dus ga ervoor!

Stel dat 100% van de gevallen mislukt. Jij kunt de eerste zijn waarbij het wél lukt!

Alles is unprecedented totdat het voor het eerst gebeurt.

Bovendien doet NLP een beroep op het zelfgenezend vermogen – wat ook per definitie niet-wetenschappelijk, maar juist inductief is: het zelfgenezend vermogen gaat ervan uit dat de prognose niet hoeft te kloppen, en dat je de uitzondering kunt zijn die geneest of ouder wordt dan het gemiddelde.

Marie heeft kanker. Ze kijkt naar de wetenschappelijke bell shaped curve om af te lezen hoe lang ze nog te leven heeft. Ze leest het gemiddelde af en ze weet nu dat ze 5 jaar te leven heeft. Dat is onzin. Is Suzan een statistiek? Nee. Ze is een persoon.

Meer wetenschappelijk bewezen begrippen die veelvuldig in NLP voorkomen

is nlp wetenschappelijk onderbouwd

Onderstaande begrippen zijn al lange tijd geaccepteerd als wetenschappelijk bewezen:

 • Placebo-effect
 • Spiegelneuronen
 • Het denken aan een gebeurtenis activeert je lichaam alsof het daadwerkelijk gebeurde.

Bovenstaande fenomenen zijn een belangrijk onderdeel van NLP. Tóch is NLP in zijn geheel nog niet zo wetenschappelijk geaccepteerd als bijvoorbeeld mindfulness (MBSR). Wat dat betreft hebben mindfulness en meditatie een veel sterkere – of misschien moet ik zeggen: bekendere – onderbouwing op basis van onderzoeken.

Op jouw geluk!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: