Wat heb je nou eigenlijk precies aan Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)? Wat zijn de voordelen ervan? Waarom zou je het gaan leren? Wij sommen hier alle belangrijke effecten van NLP op. Lees verder…

Waarom zou je NLP leren? Een beknopte opsomming van de voordelen

Dit zijn de voordelen van NLP:

  • Je kunt mensen op bullshit betrappen dankzij NLP, want NLP geeft je inzicht in geniepige taal die mensen om je heen kunnen gebruiken.
  • Je snapt de effecten die taal op ons heeft, waardoor je een betere woordkeus kunt maken en dus beter kunt communiceren.
  • Je kunt dankzij de NLP-technieken en -principes mensen motiveren – en dus ook coachen.
  • Je kunt mensen in een gevoel, oftewel gemoedstoestand, coachen en begeleiden.
  • Je kunt effectief visualiseren dankzij NLP. Door de verschillende NLP-technieken is visualiseren niet meer: ‘Oké, maak maar een plaatje in je hoofd', maar heb je talloze extra tools en tweaks om een visualisatie in te gaan.
  • NLP geeft je veel leiderschapstools. Bij NLP leer je namelijk om te volgen én te leiden. Dat is zinvol voor managers, ouders, coaches, leraren en andere mensen in een leiderschapspositie.

Bovendien kun je alles wat hierboven staat ook op jezelf toepassen. Het is echter fijner en krachtiger als je zoiets van iemand anders ontvangt.

Voordat we doorgaan met de voordelen: lees ook alle nadelen van NLP

Natuurlijk kent NLP niet alléén maar voordelen. Hier hebben we een apart artikel geschreven met alle nadelen van NLP.

De lijst met voordelen van NLP: wat kan het opleveren?

Voordeel: makkelijke analyse-tools zorgen voor kennis in de mens

De analyse-tools die binnen NLP worden gebruikt, zoals het model van de logische niveaus en de coachvragen, zorgen ervoor dat je meer bewust wordt van hoe je denkt en handelt. Je wordt met die NLP-modellen bijvoorbeeld bewust van de twijfels, angsten en frustratie die je voelt en leert hier mee om te gaan.

Hierna lezen:  NLP Leren Toepassen: Hoe Precies? NLP-Oefengroep & Tips

Voordeel: makkelijke patroononderbrekingen

NLP kent meerdere patroononderbrekingen zodat je negatieve patronen leert te doorbreken. NLP helpt je daarmee lost te komen van je eigen verleden en gewoontes. Je leert je angsten te verbreken, zonder dat ze je overweldigen.

Voordeel: beter leren communiceren

Dankzij NLP leer je wat taal doet en wat voor effect bepaalde woorden hebben, waardoor je meer grip krijgt op een gesprek. Ook leer je dankzij de eerder besproken analyse-tools over de negatieve ‘programma’s’ in anderen, zodat je een beter beeld krijgt van hoe de ander denkt of voelt. Door NLP toe te passen, leer je dus ook anderen te helpen.

Voordeel: dissociëren van heftige gevoelens

NLP leert je om jezelf los te kunnen maken van je eigen heftige gedachten. In plaats van steeds in de angst of frustratie te leven, leer je hier van buitenaf naar te kijken. Dit doen we in NLP met submodaliteiten. Hierdoor ervaar je de negatieve gevoelens minder sterk en krijg je veel meer controle over je handelen. Je leert, kortom, omgaan met je emoties, waardoor het ook een stuk makkelijk wordt om grenzen te stellen. NLP is hiermee een manier om beter voor jezelf te leren zorgen.

Voordeel: NLP maakt je een betere coach

Binnen NLP leer je heel veel coach-tools. Coaching heeft alles te maken met het helpen groeien van anderen. NLP geeft jou super concrete, op actie gerichte coach-tools en -scripts. Dat is het belangrijkste voordeel van NLP boven andere coachingmethodes. Om anderen te helpen groeien, heb je daarnaast ook een goed beeld nodig van hoe zij in elkaar zitten: waar zijn ze goed in en wat vinden ze moeilijk? Pas als je een ander leert begrijpen, krijg je een beeld van hoe je hem of haar het beste kunt coachen. Wat werkt voor de ene persoon werkt namelijk niet zomaar voor de ander. Een persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat je de allerbeste coaching resultaten haalt.

Voordeel: NLP geeft een doctrine voor respectvolle en krachtige communicatie en coaching

De 17+ NLP-vooronderstellingen vormen een soort doctrine. Het zijn principes die men in NLP gelooft. Volg je een NLP cursus, dan zul je in korte tijd via deze doctrine veel nieuwe inzichten opdoen en methoden aanleren waarmee je zowel jezelf als anderen beter kunt begeleiden.

Even tussendoor: Heb je jouw NLP Doe-Boek al?

Vind je deze blog zinvol en wil je NLP in de vingers krijgen om je communicatie te boosten? Mis mijn boek dan niet.

NLP-Praktijk-Doe-Boek

Ik zou (serieus) nog 100+ voordelen kunnen opnoemen

Echt waar, zo'n beetje ieder aspect van het leven is te linken met NLP. Ik kan dus nog eindeloos doorgaan met het benoemen van voordelen van NLP – en redenen om NLP te gaan doen. Ik heb er voor dit artikel bewust voor gekozen om het bij een aantal kernachtige voordelen te houden die het dichtst bij mijn visie op NLP liggen.

Hierna lezen:  [Pas Op] NLP-Nadelen Die Je Niet Kende (Schokkend)

En wat is NLP dan eigenlijk? Uitgelegd in een paar kernpunten

NLP: wat is dat precies? NLP is een afkorting voor ‘Neuro Linguïstisch Programmeren’. Het is een methode die door huisvaders, ouders, kinderen én professionele psychologen wordt gebruikt (alleen noemt men het zelden NLP, omdat het om de daadwerkelijke technieken gaat – en niet om reclame voor NLP).

NLP heeft alles te maken met het succesvol communiceren met anderen. Dat betekent: niet denken vanuit je eigen perspectief, maar juist vanuit dat van de ander. NLP gaat over het denken, het voelen en het gedrag van mensen. Het gaat niet alleen om logica en feiten, maar ook om emoties.

Een belangrijke overtuiging van NLP: ieder mens heeft een persoonlijk wereldmodel

Ieder mens is anders. Dat is iets dat je ongetwijfeld al weet. Hoe je in elkaar zit, heeft voor een gedeelte te maken met hoe je bent geboren qua biologie en hersenen (nature) en voor een gedeelte met je opvoeding (‘nurture’ in het Engels). Behalve opvoeding zijn ook zaken als opleiding, sociale achtergrond en levenservaring heel belangrijk. Als je op jonge leeftijd een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt, heeft dit altijd een grote invloed op de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Dit allemaal samen, noemen we conditionering.

Een belangrijke overtuiging van NLP: stop de wereld te zien door je eigen bril

Hoe graag sommigen het ook zouden willen, niemand ziet de wereld helemaal ‘objectief’, zoals deze is. Als mens worden we beperkt door onze gevoelens en onze kennis. Vroeger dachten mensen bijvoorbeeld dat de wereld plat was en dat de zon om de aarde draaide, in plaats van andersom. Het was helemaal niet gek dat mensen dit dachten en het maakte hen ook niet ‘dom’. NLP nodigt ons uit om een open mind te hebben en ons niet vast te houden aan onze overtuigingen, hoe ‘echt' ze ook op dit moment lijken.

Hoe werkt NLP dan en wat is NLP?

Daar hebben we een apart artikel over. Klik hier om de volledige betekenis en uitleg van NLP te krijgen.

Gerelateerd: lees verder...