Wat heb je nou eigenlijk precies aan Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)? Wat zijn de voordelen ervan? Waarom zou je het gaan leren? Wij sommen hier alle belangrijke effecten van NLP op. Lees verder…

Waarom zou je NLP leren? Een beknopte opsomming van de voordelen

Dit zijn in mijn beleving de meest duidelijke voordelen van NLP:

 • Je kunt mensen op bullshit betrappen dankzij NLP, want NLP geeft je inzicht in geniepige en abstracte taal die mensen om je heen kunnen gebruiken.
 • Je snapt de effecten die taal op ons heeft, waardoor je een betere woordkeus kunt maken en dus beter kunt communiceren.
 • Je kunt dankzij de NLP-technieken en -principes mensen motiveren – en dus ook coachen.
 • Je kunt mensen in een gevoel, oftewel gemoedstoestand, coachen en begeleiden.
 • Je hebt een vrachtlading tools in handen om gedrag te veranderen. Bijvoorbeeld een reactie die je mensen wilt laten hebben, een actie/gedrag die ze moeten ondernemen, een gevoel of gemoedstoestand die ze moeten hebben of een overtuiging of gedachte die je ze wilt laten denken.
 • Je kunt effectief visualiseren dankzij NLP. Door de verschillende NLP-technieken is visualiseren niet meer: ‘Oké, maak maar een plaatje in je hoofd', maar heb je talloze extra tools en tweaks om een visualisatie in te gaan.
 • NLP geeft je veel leiderschapstools. Bij NLP leer je namelijk om te volgen én te leiden. Dat is zinvol voor managers, ouders, coaches, leraren en andere mensen in een leiderschapspositie.

Bovendien kun je alles wat hierboven staat ook op jezelf toepassen. Het is echter fijner en krachtiger als je zoiets van iemand anders ontvangt.

Wat zijn de voordelen van NLP t.o.v. andere methodieken?

NLP is de enige methodiek die me mijn hele leven bijblijft. Waarom? Ik som het hier voor je op:

 • NLP is géén verzameling tenenkrommende en nietszeggende tegeltjeswijsheden zoals ‘je bent uniek zoals je bent' of ‘je gedachten zijn je realiteit'. In NLP bestaat geen dergelijke doctrine. Louter doe-stappen om veranderingen te maken.
 • Geen veilige, algemeen bekende, stoffige gesprekstrainingen, maar onorthodoxe, frisse en verfijnde manieren om te communiceren en verbinden.
 • Niet één tool of één methode, maar honderden tools. Een NLP-opleiding duurt niet voor niks 18 dagen: je krijgt een gigantische hoeveelheid tools, waardoor er altijd wel een handjevol tools bij zit die bij jouw absolute favorieten behoren.
 • Géén psychologisering en theoretische stoerdoenerij over hoe ‘geleerd' je bent over ‘mindset' omdat je een training in ‘Neuro Linguïstisch Programmeren' hebt gevolgd. Klinkt verleidelijk hè, om lekker mee te pronken? NLP behoedt ons echter van dit soort narcisme en doet dus niet mee aan 'theorietjes over het brein, zenuwstelsels en patronen'. Sterker nog: een NLP-er wordt geacht helemaal niks te rondbazuinen over al die dingen. Het enige wat van een NLP-er verlangt wordt, is dat hij/zij mensen in beweging zet met werkvormen, visualisaties, scherpe vragen en interventies.
Hierna lezen:  Familieopstellingen & Systemisch Werk [Uitleg, Voorbeelden & Betekenis]

Voordat we doorgaan met de voordelen: lees ook alle nadelen van NLP

Natuurlijk kent NLP niet alléén maar voordelen. Zo schuilen er in NLP ook veel valkuilen waar veel mensen in blijven trappen. Hier hebben we een apart artikel geschreven met alle nadelen van NLP.

Meer voordelen van NLP: wat kan het opleveren?

Hieronder heb ik de meest voor de hand liggende voordelen van NLP opgesomd:

waarom nlp - de voordelen

Voordeel: makkelijke analyse-tools zorgen voor kennis in de mens

De analyse-tools die binnen NLP worden gebruikt, zoals het model van de logische niveaus, het TOTE-model en de coachvragen, zorgen ervoor dat je meer bewust wordt van hoe je denkt en handelt. Je wordt met die NLP-modellen bijvoorbeeld bewust van de twijfels, angsten en frustratie die je voelt en leert hier mee om te gaan.

Voordeel: makkelijke patroononderbrekingen

NLP kent meerdere patroononderbrekingen zodat je negatieve patronen leert te doorbreken. NLP helpt je daarmee los te komen van je eigen verleden en gewoontes. Je leert je angsten te verbreken, zonder dat ze je overweldigen.

Voordeel: beter leren communiceren

Dankzij NLP leer je wat taal doet en wat voor effect bepaalde woorden hebben, waardoor je meer grip krijgt op een gesprek. Ook leer je dankzij de eerder besproken analyse-tools over de negatieve ‘programma’s’ in anderen, zodat je een beter beeld krijgt van hoe de ander denkt of voelt. Door NLP toe te passen, leer je dus ook anderen te helpen.

Voordeel: dissociëren van heftige gevoelens

NLP leert je om jezelf los te kunnen maken van je eigen heftige gedachten. In plaats van steeds in de angst of frustratie te leven, leer je hier van buitenaf naar te kijken. Dit doen we in NLP met submodaliteiten. Hierdoor ervaar je de negatieve gevoelens minder sterk en krijg je veel meer controle over je handelen. Je leert, kortom, omgaan met je emoties, waardoor het ook een stuk makkelijk wordt om grenzen te stellen. NLP is hiermee een manier om beter voor jezelf te leren zorgen.

Voordeel: NLP maakt je een betere coach

Binnen NLP leer je heel veel coach-tools. Coaching heeft alles te maken met het helpen groeien van anderen. NLP geeft jou super concrete, op actie gerichte coach-tools en -scripts. Dat is het belangrijkste voordeel van NLP-coaching boven andere coachingmethodes. Om anderen te helpen groeien, heb je daarnaast ook een goed beeld nodig van hoe zij in elkaar zitten: waar zijn ze goed in en wat vinden ze moeilijk? Pas als je een ander leert begrijpen, krijg je een beeld van hoe je hem of haar het beste kunt coachen. Wat werkt voor de ene persoon werkt namelijk niet zomaar voor de ander. Een persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat je de allerbeste coaching resultaten haalt.

Hierna lezen:  NLP-Tips: Hier Vind Je Alle 1.000 NLP-Tips Ooit Ontwikkeld!

Voordeel: NLP geeft een doctrine voor respectvolle en krachtige communicatie en coaching

De 17+ NLP-vooronderstellingen vormen een soort doctrine – de enige theorie binnen NLP. Het zijn principes die men in NLP gelooft. Volg je een NLP cursus, dan zul je in korte tijd via deze doctrine veel nieuwe inzichten opdoen en methoden aanleren waarmee je zowel jezelf als anderen beter kunt begeleiden.

Ik zou (serieus) nog 100+ voordelen kunnen opnoemen

waarom nlp doen

Echt waar, zo'n beetje ieder aspect van het leven is te linken met NLP. Ik kan dus nog eindeloos doorgaan met het benoemen van voordelen van NLP – en redenen om NLP te gaan doen. Ik heb er voor dit artikel bewust voor gekozen om het bij een aantal kernachtige voordelen te houden die het dichtst bij mijn visie op NLP liggen.

En wat is NLP dan eigenlijk? Uitgelegd in een paar kernpunten

NLP: wat is dat precies? NLP is een afkorting voor ‘Neuro Linguïstisch Programmeren’. Het is een methode die door huisvaders, ouders, kinderen én professionele psychologen wordt gebruikt (alleen noemt men het zelden NLP, omdat het om de daadwerkelijke technieken gaat – en niet om reclame voor NLP).

NLP heeft alles te maken met het succesvol communiceren met anderen. Dat betekent: niet denken vanuit je eigen perspectief, maar juist vanuit dat van de ander. NLP gaat over het denken, het voelen en het gedrag van mensen. Het gaat niet alleen om logica en feiten, maar ook om emoties.

Een belangrijke overtuiging van NLP: ieder mens heeft een persoonlijk wereldmodel

Ieder mens is anders. Dat is iets dat je ongetwijfeld al weet. Hoe je in elkaar zit, heeft voor een gedeelte te maken met hoe je bent geboren qua biologie en hersenen (nature) en voor een gedeelte met je opvoeding (‘nurture’ in het Engels). Behalve opvoeding zijn ook zaken als opleiding, sociale achtergrond en levenservaring heel belangrijk. Als je op jonge leeftijd een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt, heeft dit altijd een grote invloed op de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Dit allemaal samen, noemen we conditionering.

Een belangrijke overtuiging van NLP: stop de wereld te zien door je eigen bril

Hoe graag sommigen het ook zouden willen, niemand ziet de wereld helemaal ‘objectief’, zoals deze is. Als mens worden we beperkt door onze gevoelens en onze kennis. Vroeger dachten mensen bijvoorbeeld dat de wereld plat was en dat de zon om de aarde draaide, in plaats van andersom. Het was helemaal niet gek dat mensen dit dachten en het maakte hen ook niet ‘dom’. NLP nodigt ons uit om een open mind te hebben en ons niet vast te houden aan onze overtuigingen, hoe ‘echt' ze ook op dit moment lijken.

Hierna lezen:  De Afkorting NLP: Waar Staat Het Voor? [Verrassend!]

Hoe werkt NLP dan en wat is NLP?

Daar hebben we een apart artikel over. Klik hier om de volledige betekenis en uitleg van NLP te krijgen.

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: