Ben jij al bekend met de kernkwadranten? In dit artikel leggen we uit wat er precies wordt bedoeld met de kernkwadranten van bedenker Daniel Ofman. Het doel van de kwadranten is namelijk laten zien waar een individueel persoon heel goed in is en wat een persoon minder goed kan.

Wat is een kernkwaliteit?

De kernkwadrantenleer gaat uit van kernkwaliteiten die mensen al vanaf hun geboorte bezitten en die niet zijn aangeleerd. In tegendeel, deze maken de kern uit van wie jij bent als mens – de basis van heel je persoonlijkheid. Kernkwaliteiten hangen nauw samen met de kernkwadranten.

Wat is een kernkwadrant?

Je kernkwaliteiten zijn de dingen die je van nature kan. De vier kernkwadranten bestaan uit je kernkwaliteiten, de dingen die je moet oefenen, de dingen je tegenhouden en de dingen die je ergeren. Met andere woorden: je kernkwaliteiten, je “valkuilen,” je “uitdagingen” en “allergieën”.

  • Valkuilen zijn dingen waar je van nature minder goed in bent en die je eerder fout doet als je gestrest raakt
  • Uitdagingen zijn dingen die je vaker zou moeten doen en kwaliteiten die je meer zou moeten ontwikkelen (het tegenovergestelde van je valkuilen)
  • Allergieën zijn de gedragingen van anderen waaraan je je enorm stoort (dit is het tegenovergestelde van je kernkwaliteiten).

Waar worden kernkwadranten voor gebruikt?

Je gebruikt de kernkwadranten om je persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen, met name op professioneel vlak. Met alleen je kernkwaliteiten kom je er namelijk meestal niet in het leven. Dus je moet keuzes gaan maken in waar je voor de rest nog op wil focussen. Een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) maakt ook gebruik van kernkwadranten. Dit is een plan dat je aan je werkgever geeft en waarin staat hoe jij je op professioneel vlak wil ontwikkelen.

Verschillende kernkwadranten: voorbeelden

In de volgorde kernkwaliteit – valkuil – allergie – en uitdaging:

  • Bij de kernkwaliteit aanpassingsvermogen hoort de valkuil “onderdanigheid”, de allergie “dictatoriaal” en de uitdaging initiatief tonen”
  • Analytisch (kernkwaliteit) – Gevoelsarm zijn (valkuil) – sentimenteel zijn (allergie) – gevoeligheid tonen (uitdaging)

Laten we naar onderstaande tabel kijken, die we hebben geciteerd van zelforganisatiefabriek.nl/ofman-kernkwadranten/

KernkwaliteitValkuilAllergieUitdaging
service-gerichtgrenzelooshard en stargrens stellen
consensus-gerichtegocentrischdwanggezagsgetrouw
optimistischnaïefpessimismealert
beheerstonpersoonlijkonbereikbaarempatisch
stabieltraagonbezonnenexperimenteel
efficiëntstatischchaotischcreatief
empathischsentimenteelafstandelijkbeschouwend
betrokkendwependonverschilligbeschouwend
realistischcynischzweverigidealistisch
profilerendarrogantonzichtbaarbescheiden
gedisciplineerddwang-neurotischongedisciplineerdlos laten
innovatiefzwevendstatischenstarefficiënt
kritischrebelsja-knikkenrespectvol
flexibelwispelturigstarordenend
daadkrachtigdrammerigpassiefgeduldig
geduldigpassiefdrammerigdaadkrachtig
beschouwendafstandelijksentimenteelempatisch
zelfverzekerdarrogantmiddelmatigbescheiden
bescheidenonzichtbaararrogantprofilerend
autonoomdwarsonderdanigmeegaand
besluitvaardigforcerendbesluiteloosontvankelijk
ingetogenpassiefopdringeriginitiatiefrijk
rust(ig)afwachtendopdringeriginitiatiefrijk
gezagsgetrouwja-knikkenanarchistischconcensus
volgzaamonderdanigeigengereidinitiatiefrijk
gehoorzaamslaafseigenzinnigautonoom
loyaal gezagonderdanigongehoorzaamkritisch
behulpzaambemoeizuchtigonverschilliglos laten
toegewijdfanatieklaisser-fairehulpvaardig
relativerendonzichtbaaropgeblazenovertuigd
overtuigdfanatiekmeningloosrelativerend
moed(ig)roekeloosaarzelendbedachtzaam
bedachtzaambeduchtroekeloosmoedig
meegaandonzichtbaareigengereidautonoom
wederkeriggelijkvormigeenzijdigfair
idealistischzweverigcynischrealistisch
harmonischtoedekkenconflictdirect
gestructureerdbureaucratischinconsistentaanpassing
ordenendstarwispelturigflexibel
rationeelafstandelijkwillekeurbetrokken
betrouwbaarsaaiarbitrairinnovatief

Een kernkwadranten leren herkennen

Je zult zien dat je vaak allergisch bent voor het tegenovergestelde van wat je kernkwaliteit is. Iemand die bedachtzaam is, zal een hekel hebben aan impulsief gedrag en iemand die graag het heft in eigen handen neemt, zal een hekel hebben aan afwachtend zijn. Dat heeft er alles mee te maken dat we graag de beste versie van onszelf zijn. Als we onze kwaliteiten niet gebruiken, vinden we onszelf “zwak” en schamen we ons. Ook al herkent een ander zich daar niet in.

Hierna lezen:  Behulpzaamheid: tips & voorbeelden van deze kwaliteit

Uitdaging: niet te ver doorslaan

Je uitdaging heeft er altijd mee te maken dat je je kernkwaliteit niet te ver doorvoert, want dat is schadelijk – niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Als je van nature vriendelijk bent, maar ook op tijd vergeet voor jezelf op te komen, word je braaf en dan lopen mensen om je heen. Als jij altijd de leiding op je neemt, maar hier te ver in door gaat, dan zullen anderen jou als een eigenwijze, egocentrische dictator zijn en je proberen te ondermijnen.

Wat is dan de uitdaging?

De uitdaging zit hem in het vinden van de balans tussen je kernkwaliteit en je allergie. Als je in het vakje “valkuil” terecht bent gekomen, betekent dit dat je niet meer in balans bent en te ver naar één kant bent doorgeschoten. Kijk maar eens naar het kernkwadrant gul zijn – geld verspillen – krenterig zijn – en verstandig zijn. Verstandig zijn zit tussen gul zijn en krenterig zijn in.

De balans

Krenterigheid is een negatieve eigenschap: dit is te veel de egoïstische kant van de balans op. Geld verspillen is ook niet goed: dit is te veel richting de onzelfzuchtige kans van de balans. Als je krenterig bent doe je anderen te kort en als je geld verspilt, doe je jezelf tekort. Maar als je verstandig je geld uitgeeft alleen waar nodig, kun je je gulheid toch laten schitteren.

Wie is Daniel Ofman?

Daniel Ofman is een Nederland, die in 1973 afstudeerde aan de TU Eindhoven en vervolgens als management consultant aan de slag ging. Hij heeft verschillende succesvolle bedrijven in de adviessector opgericht. Het kernkwadrantenmodel ontstond om en nabij het jaar 2000.

Kernkwadranten: een YouTube toelichting

In deze uitleganimatie wordt kort uitgelegd wat de verschillende kernkwadranten precies zijn:

Op jouw succes!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: