Wat zijn de kenmerken van mannelijke energie en vrouwelijke energie? Hier vind je een compleet overzicht met opsommingen van mannelijke en vrouwelijke kenmerken. Lees verder voor de complete tabel met alle eigenschappen van mannelijke en vrouwelijke energie…

Mannelijke en vrouwelijke energie staat los van geslacht

We maken hier geen onderscheid in geslacht, want op sommige dagen kan bijvoorbeeld een vrouw stevig in haar mannelijke energie zitten en een man in zijn vrouwelijke energie. Het is voor zowel mannen als vrouwen aangeraden om het volledige spectrum te beheersen.

Het kan dus heel goed zijn dat je mannen hebt met vrouwelijke kenmerken en vrouwen met mannelijke eigenschappen (mannelijke vrouw). We gebruiken de woorden ‘hem, haar, hij en zij' dus alleen taalkundig.

A man can buy a house but a woman can make it a home.
– Gezegde

Mannelijke energie – Alle kenmerken

Laten we beginnen met alle eigenschappen van mannelijke energie. Deze eigenschappen komen onder andere uit het boek ‘Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus' (via Bol.com). Zorg ervoor dat je dat boek leest, zodat je weet hoe je op mannelijke en vrouwelijke energie kunt inspelen. Alle mannelijke eigenschappen zijn in de tabel hieronder opgesomd.

Mannelijke energie aanschouwt het vrouwelijke – vanuit stilte, rust en bewondering. Vrij letterlijk! Ontmoet een man een vrouw die hij leuk vindt, dan is dat voor de man geen goed moment om op een vrouwelijke manier een ‘lach' op te zetten en ‘sociaal' te doen, maar wel een goed moment om dichterbij te komen, haar in de ogen aan te kijken en authentiek en rustig te bewonderen en te begroeten.

Voordat we naar de lijst met eigenschappen van mannelijke energie gaan, vind je hier een complete blauwdruk van het mannenbrein, inclusief hoe je erop kunt inspelen. Je opent daarmee een andere website op een nieuw tabblad.

Vrouwelijke energie – Alle kenmerken

Laten we nu eens kijken wat de eigenschappen van vrouwelijke energie zijn. Deze eigenschappen vind je hieronder in de rechter kolom.

Communicatie, bijvoorbeeld via Whatspp, heeft voor het mannelijke als doel: informatie uitwisselen. Voor het vrouwelijke heeft het als doel: lekker kletsen. Als het vrouwelijke op Whatsapp niet expliciet een vraag stelt, zal het mannelijke nooit antwoorden.

De tabel met alle kenmerken van mannelijke en vrouwelijke energie

Mannelijke EnergieVrouwelijke Energie
Het mannelijke leeft in het domein van aandacht, zoals aandacht gericht op informatie, logica, theorie, plannen, sturen, beloften voor de toekomst of gebeurtenissen. Het mannelijke ‘jaagt'/regelt bijvoorbeeld het eten, kookt en betaalt de hypotheek.Het vrouwelijke leeft in het domein van energie, zoals beweging, connectie, emoties, gedachten, geluiden, vormen, natuur, gevoel, kleur, aanraking, omhelzing en oogcontact. Het vrouwelijke brengt dingen tot leven. Het huis wordt echt een thuis dankzij de vrouwelijke energie.
Het mannelijke is dat deel van jou dat nooit verandert, dat datgene waarneemt wat wél continu verandert – het vrouwelijke. Het mannelijke neemt alles waar zonder zelf te veranderen. Het mannelijke is de rots (het vrouwelijke is de oceaan). Je relatie/identificatie met onveranderlijk bewustzijn, is je relatie met het mannelijke. Bewustzijn is perfectie. Perfectie wordt dus nooit bereikt, want het is al.
Het onveranderlijke uit zich ook in vastberadenheid: een nee is een nee en een ja is een ja. En dat blijft het ook.
Het vrouwelijke is geïdentificeerd met alles dat verandert: je gedachten, je lichaam, de wereld, je kloppend hart, emoties, beweging, levenskracht, alles wat je ziet hoort ruikt etc. Het vrouwelijke is de oceaan (en het mannelijke is de rots).
Keuzes maken, knopen doorhakken en daar eerlijk en niet-verontschuldigend voor uitkomen. Het mannelijke is: je richting weten. Het mannelijke weet altijd wat de richting is en waar naartoe moet worden gegaan. Doelgericht een doel bereiken. Wat moet ik doen of worden zodat ik compleet kan sterven? Wat is je diepste purpose? Het is niet voor niets dat vrouwen mannen in uniform aantrekkelijk vinden: uniforms impliceren dat de man bezig is. Bezig zijn met die ene belangrijke missie / richting is mannelijke energie.Verandering. Flow. Het vrouwelijke is alles wat verandert. Het vrouwelijke houdt dan ook van nieuwigheid.
Mannelijkheid neemt het vrouwelijke mee op reis. Leiden! We doen het op deze manier. Klaar. Geen discussie. De fantasieën en de mooie toekomst van de vrouw worden verkend en waargemaakt. Jullie gaan op avontuur in een fantastische nieuwe wereld. Iets wat mogelijk is, maar niet te specifiek: de uitnodiging is vooral om te dromen.De vrouwelijke intentie is: ik ben het licht. Ik ben de liefde. Neem me als je durft. Volgen dus! Overgeven en jezelf volledig laten gaan. Maar niet zomaar… Het vrouwelijke geeft zichzelf aan bewustzijn, niet aan haar partner.
Wil vertrouwd worden in zijn missie. Ben ik succesvol of faal ik in mijn missie? Net zo lang tot hij leeft als zijn gift. Reeds gestorven voor al het onzinnige. Reeds gearriveerd. Nergens naar strevend.Het vrouwelijke is in het moment, het nu.
Uit zijn liefde door éénmalig via connectie en woorden en houdt zich daarna bezig met liefde uiten via providen: zorgdragen, beschermen en geld verdienen via het uitvoeren van zijn missie. Wil continu liefde uiten via connectie, affectie en genegenheid. Doordat mannen hier niet mee bezig zijn, ontstaan er vaak communicatieproblemen in relaties. Mannen kunnen hier wat aan doen door dezelfde handvatten te gebruiken die aan autisten geboden worden: uitleggen dat ze het niet kwaad bedoelen en bewust op meerdere momenten connectie gaan maken met de vrouw via het tonen van affectie. Dus echt inzetten op de relatie en tijd met de partner besteden.
De waarnemer (van het licht: het vrouwelijke). Achterover leunen en alles aanschouwen. Achterover zitten en kijken (bijvoorbeeld hoe anderen dansen, of TV kijken). Dat deel van jou dat luistert.De vrouw opent de man.
De mannelijke partner moet zijn liefde uitdrukken voor het vrouwelijke. In daden en/of woorden. Verwerk haar eventuele weerstand in jouw aanbieden van Liefde. Breng de liefde continu terug met je persistentie en diepte. Wat is je diepste verlangen, je diepste manier om liefde te geven en te ontvangen? Het vrouwelijke schakelt continu tussen de vragen: Voel ik me geliefd? Word ik geliefd? Word ik niet geliefd? Hoe veel word ik geliefd? Ik voel me geliefd.  Nu niet meer. Oh nu weer wel. Óf nu niet meer. Ik volg je wel en geef je gelijk als je me jouw liefde toont en me vertelt hoe mooi ik ben… Totdat die vraag niet meer opkomt omdat ze voelt: ik ben liefde.
Kracht, dingen tillen en verplaatsen, problemen oplossen en adviezen geven. Dit alles om uiteindelijk vrij te zijn. Uit een grens breken. Vrijheid bereiken en ervoor vechten. Via tv, afleiding, sport, oorlog, dood gaan van het ego via meditatie, leegte, vrij zijn van hechting en financiële vrijheid zoeken. Met als ultieme doel: om te winnen. Om los te breken. Om vrijheid te bereiken. Én om bescherming te bieden. En dat allemaal terwijl hij/zij volledig bereid is om te sterven.Het hart luchten aan een luisterend oor. Medeleven en begrip tonen, delen van ervaringen, connectie maken en ingaan op emoties, in plaats van oplossingen geven. Vrouwen praten graag over relaties tussen mensen en emoties (drama). Het vrouwelijke is betrokken als het over anderen of zichzelf praat.
Gesprek tot een conclusie brengen. Het mannelijke probeert altijd alles tot de meest simpele regel samen te vatten, tot een conclusie, en het tot een einde te brengen.Het gesprek zelf is het doel. Het vrouwelijke wil de volheid en intensiteit van een discussie niet tot een eind brengen.
Leegte, klaar zijn. Planken en kasten kunnen leeg zijn. Het mannelijke is dan ook zelf een container. Een stille, stabiele container waarin het vrouwelijke water zich kan bewegen. Het verstand en de geest stil laten zijn. Wanneer het mannelijke alcohol drinkt, wil het net zo lang drinken om totale leegte te voelen.Vult leegte: volle kasten en planken bijvoorbeeld. De planken van het vrouwelijke staan vol spullen. Trekt een vrouw bij een man in, dan vult ze de kasten en planken van de man. Dat doet ze voor de volheid van liefde. Door dingen te vullen. Door kasten te vullen met mooie foto's van familie en vrienden waar je van houdt. Door het nemen van kinderen, door het huis te vullen met geluiden van kinderen. Door haar buik te vullen met een baby. Wanneer het vrouwelijke alcohol drinkt, doet ze dat om meer volheid in het leven te brengen, meer te dansen en meer te lachen met vrienden door alcohol.

Het mannelijke kan de vrouw meenemen in die stilte – en bewondert de levenskracht van het vrouwelijke dat dan eindelijk tot rust is gekomen. “Als jij nou eens ophoudt met zeuren en naast me op de bank komt liggen.”Het vrouwelijke bewondert de diepe stilte van het mannelijke.
Één ding tegelijk: ‘Laat me mijn fruitdrank even uit de koelkast pakken, ik kan nu niet praten.'Multitasking.
Competitie: ‘Wie kan het verste spugen?' ‘Go!' De man staat vroeger op dan zijn vrouw – om voor eten te zorgen en om te werken – en je vrouw moet dat weten.
Dingen samen doen. Als een team. In connectie. En in schoonheid: er mooi uitzien.
De dood. Dit wordt bereikt door spannende, misschien zelfs gevaarlijke dingen te doen, en door meditatie (bijvoorbeeld mediteren op onthechting om precies te zijn). Het mannelijke houdt van meditatie om te identificeren met dat wat nooit verandert. Daarom wil het mannelijke de dood-sensatie: om de dood van het ego te ervaren.Het leven, levenskracht en natuur (moeder natuur). Je relatie/identificatie met de wereld en je lichaam is je relatie met het vrouwelijke.
Het mannelijke geeft letterlijke boodschappen. Vind een vrouw een man leuk, en vraagt ze hem om samen eens te lunchen, en zegt de man vervolgens nee? Dan betekent dat niet dat hij bezet is en ook niet dat hij je onaantrekkelijk vind en niet geïnteresseerd is. In een mannelijke wereld zeggen we daadwerkelijk wat we bedoelen. Het betekent gewoon nee voor die ene lunch.Het vrouwelijke communiceert dingen niet letterlijk, maar geeft clues. Vraagt een vrouw: ‘Schat, moet je wat te drinken?' Dan wil ze geen ja- of nee-antwoord horen, maar ze wil horen: ‘Schat, moet jij wat te drinken?' En dan nog zal ze erover blijven praten, in plaats van het daadwerkelijk te doen. Het mannelijke gidst haar naar actie en zorgt ervoor dat het glas water geregeld wordt. Hoeveel mannen hebben ooit een boze partner gehad waarna je zei: ‘Maar ik heb niks gedaan!'
Mannelijke energie is niet het type energie dat vol zit van emoties. Het mannelijke praat graag over dingen buiten zichzelf.Het vrouwelijke is liefde. Het vrouwelijke wil liefde ontvangen en geven. Om dat te kunnen, moet je in het moment zijn (vrouwelijk), in plaats van een doel na te streven (mannelijk). Dit is een van de manieren waarop vrouwelijke energie andersom werkt in vergelijking met mannelijke energie.
Adam: Stoïcisme, bescherming, nederigheid, kracht, beheersing, uitdaging, discipline, grenzen, leidershap, pijn, lijden, het moeilijke doen en Spartaans hard werkenEva: Genot, trots, plezier, entertainment, comfort, uitslapen, lust, verleiding, eten van de verboden vrucht, de vrucht van kennis, materie en afleiding.
Kiezen, begrenzen & committeren: JOMOZigzaggen, doe-wat-je-wil en méér willen: FOMO
TestosteronOestrogeen
Het mannelijke kan uit het nu stappen, afstand nemen en vanuit een gedissocieerde positie, op basis van het grotere plaatje, een rationele beslissing maken.Het vrouwelijke is een heldere reflectie voor het mannelijke. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld goed voelen dat een man niet echt aanwezig is en misschien zullen ze die feedback ook – meestal impliciet – aan de man geven. Het vrouwelijke heeft het altijd door. There is no escape. Het vrouwelijke is het water dat geroerd wordt door het mannelijke, waardoor de rimpels in het water de integriteit van de man helder reflecteren. Dit wordt uitgebreid toegelicht in dit artikel over spirituele liefdesrelaties.

Hoe kan het mannelijke en het vrouwelijke elkaar eren? (Tips om verder te lezen!)

vrouwelijke energie kenmerken

Nu je alle kenmerken van mannelijke en vrouwelijke kent, ben je vast benieuwd wat je ermee kunt.

Hierna lezen:  Seksuele Spanning / Chemie / Polariteit Verhogen? Zo Dus... [14 Tips]

Op jouw geluk!