Wat zijn de kenmerken van mannelijke energie en vrouwelijke energie? Hier vind je een compleet overzicht met opsommingen van mannelijke en vrouwelijke kenmerken. Lees verder voor de complete tabel met alle eigenschappen van mannelijke en vrouwelijke energie…

Mannelijke en vrouwelijke energie staat los van geslacht

We maken hier geen onderscheid in geslacht, want op sommige dagen kan bijvoorbeeld een vrouw stevig in haar mannelijke energie zitten en een man in zijn vrouwelijke energie. Het is voor zowel mannen als vrouwen aangeraden om het volledige spectrum te beheersen.

Het kan dus heel goed zijn dat je mannen hebt met vrouwelijke kenmerken en vrouwen met mannelijke eigenschappen (mannelijke vrouw). We gebruiken de woorden ‘hem, haar, hij en zij' dus alleen taalkundig.

A man can buy a house but a woman can make it a home.
– Gezegde

Mannelijke energie – Alle kenmerken

Laten we beginnen met alle eigenschappen van mannelijke energie. Deze eigenschappen komen onder andere uit het boek ‘Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus' (via Bol.com). Zorg ervoor dat je dat boek leest, zodat je weet hoe je op mannelijke en vrouwelijke energie kunt inspelen. Alle mannelijke eigenschappen zijn in de tabel hieronder opgesomd.

Mannelijke energie aanschouwt het vrouwelijke – vanuit stilte, rust en bewondering. Vrij letterlijk! Ontmoet een man een vrouw die hij leuk vindt, dan is dat voor de man geen goed moment om op een vrouwelijke manier een ‘lach' op te zetten en ‘sociaal' te doen, maar wel een goed moment om dichterbij te komen, haar in de ogen aan te kijken en authentiek en rustig te bewonderen en te begroeten.

Voordat we naar de lijst met eigenschappen van mannelijke energie gaan, vind je hier een complete blauwdruk van het mannenbrein, inclusief hoe je erop kunt inspelen. Je opent daarmee een andere website op een nieuw tabblad.

Vrouwelijke energie – Alle kenmerken

Laten we nu eens kijken wat de eigenschappen van vrouwelijke energie zijn. Deze eigenschappen vind je hieronder in de rechter kolom.

Communicatie, bijvoorbeeld via Whatspp, heeft voor het mannelijke als doel: informatie uitwisselen. Voor het vrouwelijke heeft het als doel: lekker kletsen. Als het vrouwelijke op Whatsapp niet expliciet een vraag stelt, zal het mannelijke nooit antwoorden.

De tabel met alle kenmerken van mannelijke en vrouwelijke energie

Mannelijke EnergieVrouwelijke Energie
Het mannelijke leeft in het domein van aandacht, zoals aandacht gericht op informatie, logica, theorie, plannen, sturen, beloften voor de toekomst of gebeurtenissen. Het mannelijke ‘jaagt'/regelt bijvoorbeeld het eten, kookt en betaalt de hypotheek. Het is een soort koude, kille, logische en onthechte energie die je bij archetypische vaders ziet.Het vrouwelijke leeft in het domein van energie, zoals beweging, connectie, emoties, gedachten, geluiden, vormen, natuur, gevoel, kleur, aanraking, omhelzing, verbinding, empathie en oogcontact. Het vrouwelijke brengt dingen tot leven. Het huis wordt echt een thuis dankzij de vrouwelijke energie.
Vader, waar het woord “pattern” van afgeleid is. Dit staat voor idealen, geloof, nederigheid, religie, waarden, koers, loyaliteit, ideeën, blueprints, spiritualiteit, betekenis, heiligheid, intuïtie, droom-creatie, grenzen doorbreken dus out of the box handelen en oneindige potentie. Het mannelijke penetreert en ontdekt de wereld daarmee: het opent, betreedt, penetreert en ontdekt de wereld. Seksuele energie is hetzelfde. Het is creatieve energie. Mannen zijn dan ook de poortwachter voor gecommitteerde relaties.Moeder, waar het woord “materie” van afgeleid is. Dit staat voor lust, sensatie, genot, materie, entertainment, geld, seks, feiten, wetenschap, materialisme, “matter of fact” en inside the box. Het vrouwelijke is de wereld. Vrouwen zijn dan ook de poortwachter voor seks.
Het mannelijke is dat deel van jou dat nooit verandert, dat datgene waarneemt wat wél continu verandert – het vrouwelijke. Het mannelijke neemt alles waar zonder zelf te veranderen. Het mannelijke is de rots (het vrouwelijke is de oceaan). Je relatie/identificatie met onveranderlijk bewustzijn, is je relatie met het mannelijke. Bewustzijn is perfectie. Perfectie wordt dus nooit bereikt, want het is al.
Het onveranderlijke uit zich ook in vastberadenheid: een nee is een nee en een ja is een ja. En dat blijft het ook.
Het vrouwelijke is geïdentificeerd met alles dat verandert en laat zich daardoor leiden: je gedachten, je lichaam, de wereld, je kloppend hart, emoties, beweging, levenskracht, alles wat je ziet hoort ruikt etc. Ook nieuwigheid hoort hierbij. Het vrouwelijke is de oceaan (en het mannelijke is de rots). Een vrouw is dan ook het leven. Dus ook al moet ze om 7.00 op en is haar plan om 23.00 te slapen, ze zal gewoon door die instinctieve drang vrijwillig haar regels breken en met overgave de hele nacht passievol vrijen als een man haar emoties triggert. Andersom zal ze – als ze prima van plan was om laat op te blijven – maar de man haar emoties niet triggert, als excuus gebruiken dat ze vroeg op moet en nu moet slapen.
Keuzes maken, knopen doorhakken en daar eerlijk en niet-verontschuldigend voor uitkomen. Het mannelijke is: je richting weten. Het mannelijke weet altijd wat de richting is en waar naartoe moet worden gegaan. Doelgericht een doel bereiken. Wat moet ik doen of worden zodat ik compleet kan sterven? Wat is je diepste purpose? Het is niet voor niets dat vrouwen mannen in uniform aantrekkelijk vinden: uniforms impliceren dat de man bezig is. Bezig zijn met die ene belangrijke missie / richting is mannelijke energie.Verandering. Flow. Beweging. Fluctuatie. Bijvoorbeeld de fluctuatie van gedachten en emoties, zelfs iedere 5 minuten kan het totaal anders zijn. Net als het weer. Ieder moment vers. Het vrouwelijke is alles wat verandert. Het vrouwelijke houdt dan ook van nieuwigheid. Hun woorden en daden verschillen daardoor ook eenvoudig van elkaar. Vrouwen zeggen bijvoorbeeld dat ze willen dat hun man kwetsbaar is, maar zodra hij daadwerkelijk kwetsbaar en dus niet meer sterk is, verafschuwen ze hem en willen ze hem niet meer. Vrouwelijke energie wil ook altijd meer, hoger, of variërende. Veel vrouwen kunnen bijvoorbeeld geen genoegen nemen met een betrouwbare, rustige man die loyaal is en goed voor haar zorgt. Ze voelen zich veel meer aangetrokken tot een bekende zanger die continu vreemd zou gaan als ze een relatie krijgen.
Vertrouwt de poëzie van de vrouw. Omarm het. In plaats van het te analyseren. Want jouw partner kan jouw hart veel dieper kennen, voelen en reflecteren dan wij zelf kunnen. En vice versa. We vertrouwen onze partner dus meer dan onszelf. Hij moet haar vrouwelijkheid meer vertrouwen dan zijn eigen vrouwelijkheid. Dat is het licht van de liefde en er is niks aantrekkelijkers dan dat. En zij moet zijn mannelijkheid meer vertrouwen dan haar eigen mannelijkheid. Als partners ben je bovendien voor de helft elkaarZe uit de poëzie van haar hart van dit moment als ze in haar vrouwelijkheid is. Wil ze nu niet mee naar de film, dan bedoelt ze eigenlijk: “Er is iets schreef in onze relatie en we moeten erover praten.” Dit is niet haar definitieve, permanente punt. Dit betekent puur dat ze wil dat de man even met haar zit, haar voelt, in haar ogen kijkt, haar aanraakt, haar omhelst – misschien zacht of misschien passievol, haar kietelt, haar aan het lachen maakt, met haar praat, sorry zegt, haar hart even opent, haar laat opstaan, mooie muziek opzet en even met haar danst. Dan kan ze in dat moment opeens wél weer willen. Wat ze zei, had namelijk niks te maken met haar verlangen om naar de film te gaan. Maar alles met haar vermogen om met je te dansen.
Het is haar diepe Intuïtieve wijsheid. Die wijsheid uit de flow die waar is in dat moment.
Mannelijkheid neemt het vrouwelijke mee op reis. Leiden! We doen het op deze manier. Klaar. Geen discussie. De fantasieën en de mooie toekomst van de vrouw worden verkend en waargemaakt. Jullie gaan op avontuur in een fantastische nieuwe wereld. Iets wat mogelijk is, maar niet te specifiek: de uitnodiging is vooral om te dromen.De vrouwelijke intentie is: ik ben het licht. Ik ben de liefde. Neem me als je durft. Volgen dus! Overgeven en jezelf volledig laten gaan. Maar niet zomaar… Het vrouwelijke geeft zichzelf aan bewustzijn, niet aan haar partner.
Wil vertrouwd worden in zijn missie. Ben ik succesvol of faal ik in mijn missie? Net zo lang tot hij leeft als zijn gift. Reeds gestorven voor al het onzinnige. Reeds gearriveerd. Nergens naar strevend.Het vrouwelijke is in het moment, het nu. Dit maakt haar dan ook erg zintuiglijk opmerkzaam. Vrouwen hebben het bijvoorbeeld direct door als er een weekje niet afgestoft is in het huis van hun vriendje.
Het is de natuur van het mannelijke om te zorgen en beschermen. Een typisch voorbeeld hiervan is dat de man eerder wakker “moet” worden dan zijn vrouw, zodat hij een ontbijt voor zijn gezin kan maken en productief kan zijn. De ochtend is zijn moment van triomf en bepaalt de rest van de dag. De vrouw moet weten en voelen dat haar man eerder opstaat. Altijd. Anders voelt ze dat hij minder doet dan zij, terwijl de man juist méér moet zorgen voor zijn gezin.

Het is de natuur van het vrouwelijke om egocentrisch te zijn. Dat is iets heel goeds en nodigs, want vrouwen krijgen een baby in hun buik. Ze moeten dus wel aan zichzelf denken, omdat een zwangerschap erg zwaar is, inclusief de periode daarna. Ondertussen moet de man voor haar zorgen en 100% aan haar denken.
Uit zijn liefde door daden. Het mannelijke uit zijn connectie slechts éénmalig via woorden en houdt zich daarna bezig met liefde uiten via bescherming en zorgdragen. Bijvoorbeeld door geld te verdienen voor zijn gezin via het uitvoeren van zijn missie.Wil continu liefde uiten via connectie, affectie en genegenheid. Doordat mannen hier niet mee bezig zijn, ontstaan er vaak communicatieproblemen in relaties. Mannen kunnen hier wat aan doen door dezelfde handvatten te gebruiken die aan autisten geboden worden: uitleggen dat ze het niet kwaad bedoelen en bewust op meerdere momenten connectie gaan maken met de vrouw via het tonen van affectie. Dus echt inzetten op de relatie en tijd met de partner besteden.
De waarnemer (van het licht: het vrouwelijke). Achterover leunen en alles aanschouwen. Achterover zitten en kijken (bijvoorbeeld hoe anderen dansen, of TV kijken). Dat deel van jou dat luistert.De vrouw opent de man.
De mannelijke partner moet zijn liefde uitdrukken voor het vrouwelijke. In daden en/of woorden. Verwerk haar eventuele weerstand in jouw aanbieden van Liefde. Breng de liefde continu terug met je persistentie en diepte. Wat is je diepste verlangen, je diepste manier om liefde te geven en te ontvangen? Het vrouwelijke schakelt continu tussen de vragen: Voel ik me geliefd? Word ik geliefd? Word ik niet geliefd? Hoe veel word ik geliefd? Ik voel me geliefd.  Nu niet meer. Oh nu weer wel. Óf nu niet meer. Ik volg je wel en geef je gelijk als je me jouw liefde toont en me vertelt hoe mooi ik ben… Totdat die vraag niet meer opkomt omdat ze voelt: ik ben liefde.
Kracht, dingen tillen en verplaatsen, problemen oplossen en adviezen geven. Dit alles om uiteindelijk vrij te zijn. Uit een grens breken. Vrijheid bereiken en ervoor vechten. Via tv, afleiding, sport, oorlog, dood gaan van het ego via meditatie, leegte, vrij zijn van hechting en financiële vrijheid zoeken. Met als ultieme doel: om te winnen. Om los te breken. Om vrijheid te bereiken. Én om bescherming te bieden. En dat allemaal terwijl hij/zij volledig bereid is om te sterven.Het hart luchten aan een luisterend oor. Medeleven en begrip tonen, delen van ervaringen, connectie maken en ingaan op emoties, in plaats van oplossingen geven. Vrouwen praten graag over relaties tussen mensen en emoties (drama). Het vrouwelijke is betrokken als het over anderen of zichzelf praat.
Gesprek tot een conclusie brengen. Het mannelijke probeert altijd alles tot de meest simpele regel samen te vatten, tot een conclusie, en het tot een einde te brengen. Het mannelijke verbindt dus door niet te praten, maar door te doen: bijvoorbeeld een blik, handdruk, samen iets doen of samen aan iets werken.Het gesprek zelf is het doel. Het vrouwelijke wil de volheid en intensiteit van een discussie niet tot een eind brengen. Het vrouwelijke verbindt dus door te praten.
Gemaakt om te geven. Bijvoorbeeld een leven. Een familie. Een relatie.Gemaakt om gevuld te ontvangen. Om gevuld worden.
Leegte, klaar zijn. Leeg maken. Afmaken. Einde. Conclusie. Verstand op nul en tv kijken. Planken en kasten kunnen leeg zijn. In hun koelkast staat alleen een pot mosterd en twee verdwaalde augurken. Echter, vrouwen willen geen advies of oplossing van de man, maar ze willen dat je ze omhelst en een rots voor ze bent. Het mannelijke is dan ook zelf een container. Een stille, stabiele container waarin het vrouwelijke water zich kan bewegen. Het verstand en de geest stil laten zijn. Wanneer het mannelijke alcohol drinkt, wil het net zo lang drinken om totale leegte te voelen.Vult leegte: volle kasten en planken bijvoorbeeld. De planken van het vrouwelijke staan vol spullen. Niks maakt haar blijer dan een leeg hoekje in het huis opvullen met decoratie, foto's, vrienden en nieuwe spullen die geshopt moeten worden… Trekt een vrouw bij een man in, dan vult ze de kasten en planken van de man – mede ingegeven door een nest-instinct. Dat doet ze voor de volheid van liefde continu te blijven zoeken. Dat doet ze door geliefd te worden door haar partner. Door dingen te vullen. Door huizen te vullen met meubels. Door kasten te vullen met mooie foto's van familie en vrienden waar je van houdt. Door het nemen van kinderen, door het huis te vullen met geluiden van kinderen. Door haar buik te vullen met een baby. Maar ook met koffie, wijn, chocolade, shoppen, consumeren, spullen, kleding, vrienden, seks, gesprekken, ruzies en emoties. Wanneer het vrouwelijke alcohol drinkt, doet ze dat om meer volheid in het leven te brengen, meer te dansen en meer te lachen met vrienden door alcohol.
Mannen begrenzen zichzelf voor emotie-uitbarstingen. Ook is dit hun cadeau aan hun partner: “Ik ben het er niet mee eens. In een emotionele toestand laat ik je geen beslissingen maken en conclusies trekken.” Het mannelijke moet de emoties van zijn partner kunnen managen. Haar op haar plek zetten. “Ik hoor dat je niet blij bent en dingen voelt. Ik erken je, ik hoor je, ik geef je een knuffel, ik stel geïnteresseerde vragen over wat en waarom… maar ik ga er niet in mee qua gevoel en inhoudelijk.” Een man die sterk kan blijven bij stressvolle situaties… die niet gemanipuleerd wordt en niet op zijn knopjes laat drukken.Alles is voor het vrouwelijke beter dan leegte. Het vrouwelijke wil de volheid van het leven blijven ervaren, ten koste van alles. Vrouwen zullen continu pogingen doen om de volheid van hun partners aanwezigheid uit te lokken. Ze verlangt dat haar man bij haar in verbinding is en dat hij haar voelt vanuit zijn hart. Ook al bereikt ze dat voelen met ruzie. Iets is beter dan niks voor haar. Zolang ze maar niet je afstandelijke alles-is-oké-houding hoeft te ervaren. Volheid is beter dan leegte.
Ze gooit desnoods je platencollectie stuk, want jouw boze geschreeuw voelt meer vol dan je afstandelijke aanwezigheid zonder ruzie. Ze weet dan ook precies jouw zwakten, en hoe ze je kan triggeren om die intensiteit, volheid, emotie en woede uit te lokken.
Het mannelijke kan de vrouw meenemen in die stilte – en bewondert de levenskracht van het vrouwelijke dat dan eindelijk tot rust is gekomen. De mannelijke bewegingen zijn dan ook vaak stil, subtiel of rustig. Immers, een man kan het zich niet veroorloven om helemaal weg te smelten en weg te dromen in zijn vrouw, want dan is hij niet meer alert voor gevaren, zoals indringers die het huis binnen komen vallen. Hij moet wakker en alert blijven om te beschermen. Typische voorbeelden zijn een compleet zwijgende man, een rustige blik zonder woorden, het uitstellen of compleet uitblijven van een reactie, de spanning niet weg te lachen, een simpele “Ja, ga door…”, een nonchalante “Hey schat…” of “Als jij nou eens ophoudt met zeuren en naast me op de bank komt liggen.” Zo kunnen mannen volledige boodschappen verspreiden met precies 0 woorden. Naar links knikken betekent: “Yo, check dit.” Naar rechts knikken betekent: “Yo, ik moet iets met je bespreken.” Omhoog knikken betekent: “Whats up.”
Omlaag knikken betekent: “je hebt mijn respect.” Ook kunnen mannen bijvoorbeeld enkel wijzen naar een stoel om jou te laten zitten, zonder dat daar een woord aan te pas komt.
Het vrouwelijke bewondert de diepe stilte van het mannelijke – en wel op expliciete, duidelijke, extatische of uitbundige wijze. Giechelen, wegdromen, wegsmelten, reactief opspringen of stuiptrekken is daar een bekend voorbeeld van. Zo kunnen vrouwen zich volledig laten gaan bij het vrijen – en zich overgeven aan het orgasme.
Één ding tegelijk: ‘Laat me mijn fruitdrank even uit de koelkast pakken, ik kan nu niet praten.'Multitasking.
Competitie, hiërarchie en oordeel: ‘Wie kan het verste spugen?' ‘Go!' De man staat vroeger op dan zijn vrouw – om voor eten te zorgen en om te werken – en je vrouw moet dat weten.
Gelijkwaardigheid. Oordeel-loos. dingen samen doen. Als een team. In connectie. En in schoonheid: er mooi uitzien.
De dood. Dit wordt bereikt door spannende, misschien zelfs gevaarlijke dingen te doen, en door meditatie (bijvoorbeeld mediteren op onthechting om precies te zijn). Het mannelijke houdt van meditatie om te identificeren met dat wat nooit verandert. Daarom wil het mannelijke de dood-sensatie: om de dood van het ego te ervaren.Het leven, levenskracht en natuur (moeder natuur). Je relatie/identificatie met de wereld en je lichaam is je relatie met het vrouwelijke.
Het mannelijke geeft letterlijke boodschappen. Direct, transparant en eerlijk. Vind een vrouw een man leuk, en vraagt ze hem om samen eens te lunchen, en zegt de man vervolgens nee? Dan betekent dat niet dat hij bezet is en ook niet dat hij je onaantrekkelijk vind en niet geïnteresseerd is. In een mannelijke wereld zeggen we daadwerkelijk wat we bedoelen. Een afwijzing betekent gewoon nee voor die ene lunch. Niets meer, niets minder. Een eerlijke, directe “Ik wil gewoon een geweldige one night stand” is voor de vrouw veel fijner dan dat het onduidelijk blijft.Het vrouwelijke communiceert dingen niet letterlijk, maar indirect en geeft clues. Vraagt een vrouw: ‘Schat, moet je wat te drinken?' Dan wil ze geen ja- of nee-antwoord horen, maar ze wil horen: ‘Schat, moet jij wat te drinken?' En dan nog zal ze erover blijven praten, in plaats van het daadwerkelijk te doen. Het mannelijke gidst haar naar actie en zorgt ervoor dat het glas water geregeld wordt. Hoeveel mannen hebben ooit een boze partner gehad waarna je zei: ‘Maar ik heb niks gedaan!'
Mannelijke energie is niet het type energie dat vol zit van emoties. Het mannelijke praat graag over dingen buiten zichzelf.Het vrouwelijke is liefde. Het vrouwelijke wil liefde ontvangen en geven. Om dat te kunnen, moet je in het moment zijn (vrouwelijk), in plaats van een doel na te streven (mannelijk). Dit is een van de manieren waarop vrouwelijke energie andersom werkt in vergelijking met mannelijke energie.
Adam: Stoïcisme, minimalisme, trouw bij dezelfde partner blijven, bescherming, nederigheid, kracht, beheersing, uitdaging, opoffering, discipline, grenzen, regels, orde, controle, focus, langetermijndenken, loyaliteit, vertrouwen, leidershap, pijn, lijden, het moeilijke doen en Spartaans hard werken (voor zijn gezin). Het leven draait voor het mannelijke niet om: je goed voelen en je fantasieën vervullen. Zo is het appartement van een man vaak zo goed als leeg.Eva: Genot, trots, plezier, entertainment, nieuwigheid, comfort, uitslapen, lust, verleiding, eten van de verboden vrucht, de vrucht van kennis, materie en afleiding.
Kiezen, begrenzen & committeren: JOMOZigzaggen, doe-wat-je-wil en méér willen: FOMO
TestosteronOestrogeen
Het mannelijke kan uit het nu stappen, afstand nemen en vanuit een gedissocieerde positie, op basis van het grotere plaatje, een rationele beslissing maken.Het vrouwelijke is een heldere reflectie voor het mannelijke. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld goed voelen dat een man niet echt aanwezig is en misschien zullen ze die feedback ook – meestal impliciet – aan de man geven. Het vrouwelijke heeft het altijd door. There is no escape. Het vrouwelijke is het water dat geroerd wordt door het mannelijke, waardoor de rimpels in het water de integriteit van de man helder reflecteren. Dit wordt uitgebreid toegelicht in dit artikel over spirituele liefdesrelaties.
Mannelijk leiderschap is autocratisch en autoritair.Vrouwelijk leiderschap is empathisch, democratisch en met een rondvraag.
Dominant. Dit kan zich al op simpele wijze uiten door wijdbeens te zitten, je borst vooruit te hebben, een stevige handdruk te geven en je hoofd recht te houden. Maar ook door te leiden, en wel met het woordje “nu”. “We gaan nu x doen!”Onderdanig. Dit uit zich bijvoorbeeld in de kick die je krijgt als iemand op je afstapt om jou te versieren. Veel vrouwen willen niets liever dan mannen ontmoeten, en wel waarbij de mannen op ze afkomen. Het is een droom die uitkomt waar ze stiekem op hopen.

Hoe kan het mannelijke en het vrouwelijke elkaar eren? (Tips om verder te lezen!)

vrouwelijke energie kenmerken

Nu je alle kenmerken van mannelijke en vrouwelijke kent, ben je vast benieuwd wat je ermee kunt.

Hierna lezen:  Seksuele Spanning / Chemie / Polariteit Verhogen? Zo Dus... [14 Tips]

Op jouw geluk!