Hoe belangrijk is non-verbale communicatie? Je lichaamstaal? Er gaat een nogal hardnekkige mythe rond: dat onze woorden slechts 7% van onze totale communicatie zouden zijn. Dit is het 7-38-55-model van Albert Mehrabian. Is dit slechts een mythe of is het ook zinvol? Het antwoord is: beide. Lees verder…

Wat houdt de 7-38-55-regel in?

Volgens Mehrabian…

  • Geeft 7% van de mensen de voorkeur om een boodschap te beoordelen op basis van de gekozen woorden.
  • Geeft 38% van de mensen de voorkeur om een boodschap te beoordelen op basis van intonatie.
  • Geeft 55% van de mensen de voorkeur om een boodschap te beoordelen op basis van lichaamstaal.

Wat is de kritiek op deze regel?

De kritiek op deze regel luidt simpelweg dat men wereldwijd in allerlei seminars deze regel noemt als harde waarheid, terwijl het onderzoek van Mehrabian niet herhaald kan worden met verschillende boodschappen. Op de Wikipedia-pagina lees je hier meer over.

Het is echter zeker zinvol om de 7-38-55-regel te hanteren als mythe – als metafoor – om jezelf eraan te herinneren om ook je stem-kwaliteiten en lichaamstaal in te zetten in je communicatie.

Let op de wijze waarop je iets zegt

communicatie model van Albert Mehrabian

De woordelijke boodschap die je gebruikt, is slechts een heel klein deel van je totale communicatie. Ik kan verbaal ‘nee' zeggen tegen iemand, terwijl ik lach en mijn ogen zacht maak. De verbale boodschap die ik met die ‘nee' geef… is: nee. De non-verbale boodschap is: ik ben heerlijk in verbinding met jou.

Dus ik communiceer met zo'n liefdevol gebrachte ‘nee' dat we goed met elkaar op kunnen schieten. En zo kun je van alles communiceren… non-verbaal.

Gebruik dus ook je fysiologie, stemgebruik en beeldspraak als je een gemoedstoestand wilt oproepen bij iemand, oftewel: als je een formele NLP-techniek aan het begeleiden bent met iemand.

Je kunt mensen niet in een gewenste gemoedstoestand helpen met alleen maar woorden

communicatie non verbaal

Als je iemand anders begeleidt in een gemoedstoestand, dan kun je heel passief woordelijke instructies – van bijvoorbeeld een NLP-techniek – gewoon opdrammen en dan er zal niks gebeuren.

Het is dus niet de bedoeling dat je op de bank gaat hangen en een futloos gesprekje gaat voeren met iemand anders. Als je communiceert – of als je bijvoorbeeld een communicatietool als NLP toepast – ben je met je hele lichaam actief.

Als je gemoedstoestanden in anderen wilt opwekken, doe dat dan met met emotie, gebaren, een actieve, dynamische stem én kies actief voor woorden die tot de verbeelding spreken – beeldspraak – en op die manier een gemoedstoestand helpen opwekken.

Ga jij in een oefengroepje NLP oefenen, ga dan niet achterover leunen en met een on-inspirerende stem roepen: ‘Oké, voel je enthousiasme en zelfvertrouwen toenemen. Stel je voor dat er een tijdlijn in de ruimte ligt. Ondertussen zit ik hier te niksen maar dat maakt niet uit.’

Je zal bijvoorbeeld opmerken dat wanneer je verschillende tonaliteiten gebruikt – (zoals wanneer je langzaam en betekenisvol spreekt – mensen makkelijker meegaan… met wat je aan het doen bent.

Hierna lezen:  Beste Boeken Over Lichaamstaal [Update 2024] [Must Reads]

Je zal merken dat hoe je de dingen zegt  – bijvoorbeeld met een vlotte en krachtige stem – invloed kan hebben op hoe mensen zich voelen met betrekking tot wat jij allemaal zegt! Zelfs als het inhoudelijk helemaal nergens over gaat!

Als ik heel zeurend praat over *het management*, dan weet je al hoe ik denk over het management. Ik kan afkeurend zeggen *poliTIEK* of *pfff, poliTIEK* of ik kan vol fascinatie zeggen: *poliTIEK*. Een prachtige uitvinding waarbij mensen dingen organiseren om de wereld beter te maken. En soms gaan we een aantal stappen vooruit en soms gaan we een aantal stappen achteruit, maar we zijn ten minste in beweging. En we weten dat we een proces omarmen dat ons toestaat om die reis te maken… PoliTIEK!

Zeg je op een heel twijfelende en onzekere manier: *oplossingen?* Versus op een betekenisvolle manier: *oplossingen!*

Dus: Zet je hele lichaam en stem in bij jouw communicatie

communicatie regel 7 38 55

Samengevat: wat wil ik dat jij inzet als je gemoedstoestanden wilt opwekken bij mensen? Inderdaad. Je hele lichaam, je hele stem en creatief woordgebruik.

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: