Wellicht heb je wel eens gehoord van de uitspraak: ‘De vinger die naar de maan wijst’. Wat betekent deze uitspraak, op welke manieren zijn woorden inferieur aan daden en hoe kunnen we deze valkuil overwinnen? Verbinding, eenheid, liefde, ontwaking… het zit allemaal in je daden, in plaats van woorden. Lees verder…

Wat betekent de uitspraak: ‘Wijzen naar de maan’?

‘Een vinger die naar de maan wijst’ is een gezegde uit de Zen-leer. Laten we deze uitspraak even simpel ontleden:

 • De vinger kun je zien als woorden, symbolen en concepten die de realiteit beschrijven.
 • De maan kun je zien als de realiteit waarnaar verwezen wordt met die woorden. Dat kan bijvoorbeeld zijn: Liefde, Eenheid, God, Leegte, Stilte…

Alle filosofie-boeken, spirituele gidsen, heilige geschriften van de grote wereldreligies en zen-boeken die geschreven zijn… kun je louter zien als vingerwijzingen naar de maan.

Veel mensen bestuderen de vinger – of raken in conflict over welke vinger het mooiste is – en verliezen uit het oog dat de vinger ergens naar verwijst. Of ze denken dat de vinger de maan is. In ieder geval missen ze de verlichting van de maan.

Absoluut niks wat je zegt en denkt, is de realiteit. Als je de concepten, labels, oordelen en verhalen gelooft, lijkt die wereld echt. Het verstand is zo briljant, sterk en mooi dat het zelfs zijn wereld echt maakt. Het is en blijft echter een vinger die naar de maan wijst…

Woorden zijn maar slap gezever in het luchtledige – ga voor liefdevolle daden

ga voor daden en niet woorden

Niks van wat ik zeg, is goed. Zelfs dit artikel is slap gelul. Het is allemaal onzin. Woorden zijn slap gezever in het luchtledige. Zelfs als ik zou zeggen:

‘We zijn allemaal één’.

Zelfs zo’n mooie uitspraak zou een aanslag zijn op andere mensen. Dat komt omdat het maar woorden zijn. Ze doen niks. Sier jezelf met daden.

 • Een knuffel.
 • Een arm om iemand heen slaan.
 • Een compliment.
 • Een uitnodiging.
 • Een zoen.
 • Geld voor iemand die het niet kan afrekenen.
 • Een bezoekje aan iemand die eenzaam is.
 • Een innemende glimlach.
 • Een cadeau.
 • Een bos bloemen.
 • Een bedankje.
 • Een extra grote fooi.
 • Een belletje.
 • Een helpende hand.
 • Een ‘ik houd van je’.
Hierna lezen:  Wat Is Holisme? Betekenis & Voorbeelden Van 'Holistisch' [Definitie]

Dankjewel dat je al die bovenstaande dingen al zo vaak doet! Daar kunnen geen miljoen woorden tegenop. Weet je wat dit is? Kwetsbaarheid. Dat ontstaat als je meer gaat doen. Kwetsbaarheid is bijvoorbeeld: niet praten over je angsten, maar je angsten daadwerkelijk overwinnen met daden. Daar zit het grootste geluk: transformeer je gevoelens in daden. Kwetsbaarheid zit dus vooral in daden. Kwetsbaarheid is dus niet dat je zomaar via jouw woorden openheid geeft en al je angsten en details over je privéleven vertelt.

Show, never tell.
– Billy Eilish

Hoe kan ik goedheid manifesteren, in plaats van me blind te staren op de wijzende vinger?

religie en geweld oorlog

Als iemand boos is, kun je niet zeggen: ‘Laten we over spiritualiteit praten!’ Wees slimmer dan dat. Manifesteer goedheid. Manifesteer goedheid. Manifesteer goedheid. Je hoeft alleen de goedheid van jezelf te kennen en dat aan anderen door te geven. Hieronder vind je manieren om dat te doen:

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig in daden.
– 1 Johannes 3:18

Hoe geweldig is het dat niemand ook maar een moment hoeft te wachten om te beginnen met het verbeteren van de wereld!
– Anne Frank

Het belangrijkste is: je bent altijd al een manifestatie van goedheid, maar je bent nog geen bewuste manifestatie van goedheid. Dus vind iedere dag dingen die je goed doet. Complimenteer jezelf vervolgens. Daardoor wordt de energie en je vibratie verhoogd. Iedere onbalans verdwijnt dan. Complimenteer jezelf zo vaak mogelijk tot je een spirituele superheld wordt. Niet kijken naar wat er beter moet. Dat is logica. We moeten verder dan dat gaan, en de goede dingen zien. Laten we ons gedrag waar we verafschuwd van zijn, gaan complimenteren! Dan gaan we dat gedrag niet meer vertonen. Geef karma. Wil je de hemel vinden, wees dan een engel.

“Godsdienst moet alle harten verenigen en oorlogen en twisten van het aardvlak doen verdwijnen. Godsdienst moet de oorzaak zijn van vergeestelijking en licht en leven brengen aan ieder mens. Indien godsdienst de oorzaak wordt van afkeer, haat en verdeeldheid, ware het beter zonder godsdienst te leven … Een godsdienst die niet de oorzaak is van liefde en eenheid, is geen godsdienst.”

‘Abdu’l-Bahá in ‘Bahá’u’lláh en het Nieuwe Tijdperk’, J.E. Eslemont, 2e druk 1978, blz. 160.

We moeten zelfs onbewuste mensen met goedheid behandelen. Mensen die zelf slachtoffer zijn geweest, projecteren dat op anderen: mensen die mishandelen, zijn nog nooit gecomplimenteerd geweest. Ze proberen anderen pijn te doen, maar willen eigenlijk zeggen: ‘Ik wil de pijn uit mijn lichaam halen. Ik wil iemand anders de pijn laten zien die in me zit. Ik kan hier niet over praten, ik deel dit door iemand anders als slachtoffer te maken.’ Het is een harde realiteit, daar is niks grappigs aan.

Hierna lezen:  Byron Katie's 4 vragen: The Work - Stap voor stap uitgelegd (Uitgebreid!)

Hoe breng je de ‘maan’ nog meer in actie? Met échte verbindingen!

echte verbindingen in plaats van woorden

Alle woorden zijn – zoals we dat hier in Brabant zeggen – gezever in de ruimte. Oftewel: in het luchtledige praten. Het zijn maar woorden. Zelfs goede boodschappen als “We moeten puur, liefdevol, zuiver en vriendelijk zijn” en “We zijn allemaal gelijkwaardig” zijn niks meer dan gezever in de ruimte.

Wat is dan geen gezever in de ruimte? Wat is dan de praktische toepassing van “Wij zijn allemaal één”? Daadwerkelijk iemand een knuffel aanbieden, een luisterend oor aanbieden, een bezoekje brengen of een andere daad van vriendelijkheid, liefde en dienstbaarheid.

Geen enkel woord is waar het naar verwijst. Ieder woord is oplichting en fraude. ‘Wij zijn allemaal één’ is oplichting. Een innige omhelzing niet.

Zie je op straat iemand die er vies bij zit en bedelt? Jij bent hem. Als jij echt jezelf als die persoon ervaart, wat zou je dan zo graag willen ervaren van de man die nu tegenover je staat? Dat hij me ziet, dat hij niet zomaar voorbij loopt, mij aandacht geeft en misschien iets materieels wat hij in zijn broekzak hebt. Dat hij even met me praat en niet zomaar voorbij loopt.

Exact, dat is precies wat je verlangt. Ben je bereid aan jezelf te geven wat het deel van jezelf dat op de stoeprand zit, verlangt? Of zullen we zomaar voorbij lopen? Natuurlijk ging ik naast hem zitten. Natuurlijk pakte ik wat geld uit mijn zak en stopte ik het in zijn hoed. Natuurlijk had ik een kort gesprek met hem. “Hé, hoe gaat het echt met je? Wat gebeurt er allemaal?”

Negentig procent van taal is alleen maar het vermijden van het aangaan van een relatie. We creëren een grote muur van woorden om het feit te verbergen dat we geen relatie willen aangaan.
– Osho

Verder lezen over echte verbindingen?

Hierna lezen:  Spiritueel Ontwaken: Betekenis, Uitleg & Heldere Inzichten

Wat als je woorden nodig hebt om iemand te veranderen? Nee… verander jezelf en leef het voorbeeld

Leg niet op hoe jij denkt dat het hoort, maar leef zelf het juiste voorbeeld
Fix eerst jezelf en geef het goede voorbeeld. Daarna kunnen we praten. Je zou het zelf ook moeten doen, en moeten kunnen, want jij geloofde dat de anderen zo makkelijk konden veranderen.

NLP-ontwikkelaar John Grinder zegt namelijk juist: ‘Wil je de ander veranderen, verander dan jezelf.’ Ook de filosofie van Byron Katie komt hierop neer. Dat is het enige wat je doet: jezelf veranderen. Je hoeft anderen niet te veranderen. Als je dieper kijkt, is de ander jou… dus verander jezelf als je de ‘ander wilt veranderen.’

Hoe breng je de ‘maan’ nog meer in actie? Stilte, gebed en meditatie

Let op het moment tussen je uitademing en je inademing. Dit is een kort moment van stilte. Deze stilte kun je voelen. Dit is wie jij bent. Dit komt in ieder geval al véél dichterbij het waarnemen van de maan dan enkel kijken naar de vinger.

Hoe breng je de ‘maan’ nog meer in actie? Door niet te oordelen en labelen

kind-mindfulness-technieken

Oordeel niet.

Label niet.

Het mentaal labelen, wat is dat? Laten we wat voorbeelden pakken. Je denken kan een boom niet kennen. Alleen feiten en informatie over de boom. Mijn denken kan jou niet kennen, alleen feiten, oordelen, labels en meningen over jou. Je plakt labels op iets en het wordt daardoor meer en meer ‘dood’.

Als je alleen maar denkt, en onmiddellijk denkt over wat je ziet, zie je geen echte schoonheid. Labels hecht je er dan aan. Je loopt dan oppervlakkig in een park: ‘Oh wat een mooie bloemen. Oké wat is het volgende om aan te denken? Oh ja ik moet dat afhebben, en dat belangrijke ding…’ Als je niet echt keek, beleefde je op dat moment een herinnering van lang geleden als kind, toen je zag hoe mooi een bloem was, in plaats van in het nu naar de bloem te kijken om het te ontdekken.

Hierna lezen:  Non-dualiteit: betekenis en heldere uitleg (Advaita)

Lees ook het artikel over spiritueel ontwaken. Je zal in het hier-en-nu misschien ook merken dat je compulsie om je ervaringen en zintuiglijke waarnemingen te labelen, verdwijnt. Je kunt dan iets zien, horen of aanraken zonder daar meteen een label op te plakken, het iets te noemen, er een conclusie over te hebben, het ergens mee te vergelijken… Je kunt bij een boom of bloem zijn, en gewoon kijken.

Als je labelt, zeg je: ‘Oh, oké ik weet nu wat het is.’ Dan mis je de diepte, mysterie en maak je er geen contact mee. Je mist de essentiële realiteit ervan. En de verrassing is: je doet dit ook met jezelf: je hecht concepten en labels aan wie je denkt dat je bent, en dan mis je de diepte van je eigen wezen.

Waar je niet over kunt denken in de andere persoon, dat is wie ze zijn, en dat is wie jij bent.

Terwijl je kind aan het opgroeien is, leert het allerlei nieuwe dingen over de wereld. Dit kan op twee manieren. Één van die manieren is de mindfulle manier en brengt het kind volledig in het leven. De andere manier zondert het kind steeds verder van het leven af…

Stel dat je met het kind in het park aan het lopen bent. Het kind wil van nature van alles leren en ontdekken. De kunst is om dat te faciliteren, en om dat niet te onderbreken met ‘labels’ (taal & oordelen zijn beperkend).

Loopt het kind naar een tak toe, en raapt het de tak op? Laat het kind blijven kijken nadat het het woord ‘tak’ heeft geleerd. Als je enkel zegt: ‘Dat is een tak’, en je loopt verder, dan stopt het kind met ontdekken omdat het een concept heeft gevonden.

Vraagt het kind naar een blaadje? Stop het blaadje in zijn hand, en stel vragen over alle waarneembare zaken. Bemoedig hem het blaadje te ontdekken, in plaats van alleen maar te labelen met woorden en concepten.

Hierna lezen:  Wat Is Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)? Complete Wiki/Betekenis

Er is namelijk een illusie: dat als je er een woord aan hebt verbonden, dat je dan weet wat het is. Maar je hebt er alleen maar een woord aan verbonden. Je weet nog helemaal niet wat het is! Alles wat het kind dan heeft, is een heleboel labels. Je kunt natuurlijk prima labels geven, maar er is veel meer. Als je met een kind alleen maar dingen gaat labelen, zeg je eigenlijk: “Ik geef je de ontdekte wereld.”

Hoe breng je de ‘maan’ in actie als je les geeft? Ga voor inductie in plaats van deductie

inductief lesgeven vinger naar de maan

Ieder antwoord dat uit de coach of trainer komt, is volslagen onzinnig en totaal irrelevant. Help anderen hun eigen antwoorden te ontdekken. Het antwoord is niet datgene wat waarde heeft, maar de zoektocht ernaartoe.

Schep een context waarin geleerd en ontdekt kan worden. Je geeft een voorbeeld/fenomeen en je vraagt het publiek wat hier gaande is qua leerpunten en principes. Je geeft het publiek/de leerlingen de verantwoordelijkheid om de lessen zelf te ontdekken.

Walk the talk.

Ga dus niet jouw inzichten aan anderen vertellen: dat zijn niet hun inzichten, maar jouw inzichten. Het zijn dus tweedehands inzichten. Dat is dus echt anders dan wanneer iemand zelf een inzicht had gehad.

Geef je anderen jouw inzichten? Dat is hetzelfde als niet daadwerkelijk gaan sporten, maar van iemand anders de uitleg horen dat je er atletisch uit kunt zien. Het laat mensen zich mentaal goed genoeg voelen, wat ze stopt om daadwerkelijk het werk te gaan doen. Het is heel makkelijk te denken dat je het werk doet, terwijl je niet écht het werk doet…

Als iemand zijn/haar inzichten aan jou vertelt, is dat alsof je aan Michael Jackson vraagt: ‘Hoe schrijf je een geweldig nummer?’ En hij zegt: ‘Schrijf Billy Jean.’ Is dat het? Dat is dus hoe het eraan toe gaat in boeken, Facebookberichten en how to-seminars en -webinars. Dat is hoe hij het heeft gedaan. Vind jouw manier. Je hebt het in je. Gegarandeerd. En jij hebt het beter dan alle how to’s bij elkaar!

Het is leuk om die inzichten van anderen te horen, maar het is maar één klein deel van wat je nodig hebt. Je hebt zóveel te leren, ontdekken, creëeren, experimenteren en te leven… Maar je slaat dat allemaal over als je zomaar een inzicht van een leraar krijgt. Je moet het dus ervaren en niet enkel horen. Leren moet niet enkel cognitief en mentaal zijn.

Hierna lezen:  100 Energizers: Beste voorbeelden [Groepen, klassen & teambuilding]

Andermans inzichten en informatie kunnen een geweldig startpunt zijn, maar daarna zal je toch echt zelf ontdekkingen moeten maken zonder dat je van te voren al iets weet.

Ieder antwoord dat uit de coach of trainer komt is volslagen onzinnig en totaal irrelevant. Help anderen hun eigen antwoorden te ontdekken. Het antwoord is niet datgene wat waarde heeft, maar de zoektocht ernaartoe.

Tenzij iemand zijn eigen kracht kent, zal hij/zij altijd onbevredigd zijn als jij ze iets kant-en-klaar geeft. Stop ze dingen te leren waarmee programma’s in ze geïnstalleerd worden die zeggen: ‘Ik doe dit voor jou omdat je het niet zelf kunt.’ Want iedere keer dat je met die attitude iets voor iemand doet, haal je kracht weg bij ze. Hoeveel je ze wilt geven, hoe meer ze dat niet zullen waarderen.

Laat je studenten de staat van niet-weten koesteren. ‘Weet niks. Wees stil, luister en blijf altijd zelf ontdekken.’

Je zal nooit alles weten, want je kunt je oneindig ontwikkelen. En als je niks weet en je antenne afstemt op de bron, kun je daar alles vandaan halen wat je maar nodig hebt. Als je bijvoorbeeld wilt weten wie je echt bent, doe dan het echte werk. Lees en luister er niet alleen maar over.

Een leraar leert je iets. Een ware meester schudt je huidige referentiekader los (neemt juist iets weg), zodat er ruimte is voor nieuwe ontdekkingen.

Meer lezen over dit principe?

Hierna lezen:  Wat Is Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)? Complete Wiki/Betekenis

Onze taal weerhoudt ons ervan om eenheid te voelen

woorden zijn niet de realiteit

Om welk nut zijn woorden uitgevonden? Woorden zijn ervoor bedoeld om onderscheid te kunnen maken tussen dingen. Dit betekent dat woorden – en dus taal – duaal zijn. Dan is het niet zo gek dat we het vaak moeilijk vinden om te zien dat we met alles en iedereen verbonden zijn. Alleen al onze taal (symbolen) is daar schuldig aan.

We hebben bijvoorbeeld zelfstandig naamwoorden gecreëerd. Een zelfstandig naamwoord is geen onderdeel van de natuur maar het is een onderdeel van onze spraak, waarmee je iets of iemand  kunt labelen als iets wat afzonderlijk is van andere zelfstandig naamwoorden. Maar in de fysieke wereld bestaan er geen aparte, afzonderlijke dingen.

Er zijn eigenlijk twee levens simultaan aan het lopen: de realiteit, en symbolen en taal die de realiteit representeren. Symbolen en taal zijn secundair, zoals vanuit de biologische invalshoek uitgelegd wordt in dit communicatiemodel. Wat jij diep van binnen bent, is het stof en de structuur van het bestaan zelf.

Er is een stem die geen woorden gebruikt. Luister.
– Rumi

We zouden bijvoorbeeld de concepten ‘goed’ en ‘slecht’ niet kennen als we dingen niet als goed of slecht konden labelen met taal. In werkelijkheid bestaan dit soort definities niet: er is enkel ervaring.

We moeten nooit vergeten dat de hoogste waardering niet blijkt uit het uitspreken van woorden, maar door ze te leven.
– John F. Kennedy

Meer lezen over dualiteit en non-dualiteit, oftewel eenheid?

Laten we de uitspraak ‘De kaart is niet het gebied’ ontdekken (& ‘Perceptie is projectie’)

bestaat de waarheid wel

Er is een verschil tussen de wereld zelf en hoe we de wereld beleven. De manier waarop we een model van de wereld maken, is enkel een verwijzing naar de realiteit. Het is niet de realiteit zelf.

Dit principe heeft Alfred Korzybski samengevat in de analogie: ‘De kaart is niet het gebied.’ Wanneer je een plattegrond van een stad maakt, zie je de straten als gekleurde lijntjes. Een witte straatlijn op de kaart is anders dan de daadwerkelijke straat. Zo zijn onder andere niet alle stoeptegeltjes op de kaart getekend en is de straat in het echt niet spierwit zoals de gestileerde straatlijn op de kaart wel is.

De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn.
– Johan Cruijff

Wij maken van binnen ook een ‘kaart’ van de wereld waarin we allerlei dingen weglaten, generaliseren en vervormen. En die kaart is voor iedereen anders. Hoe we de wereld ‘representeren’ (zien), is enkel onze eigen interpretatie. Het is ons beeld van de werkelijkheid, en daar handelen we en denken we naar.

Hierna lezen:  Wat Is Holisme? Betekenis & Voorbeelden Van 'Holistisch' [Definitie]

Alleen al onze taal (symbolen) is hier ‘schuldig’ aan. Ook met taal wordt namelijk gigantisch veel weggelaten: de woorden die we gebruiken zijn niet hetzelfde als de gebeurtenis of het voorwerp die ze representeren.

Er zijn eigenlijk twee ‘levens’ simultaan aan het lopen: de realiteit, en symbolen en taal die de realiteit representeren. Symbolen en taal zijn secundair.

Niemand ziet wat jij ziet. Zelfs als zij het ook zien.
– Chris Ferreiras

Het is fundamenteel jouw mening dat jij de autoriteit van jouw religie accepteert. Jij creëert alle autoriteiten die je accepteert.
– Alan Watts

Dit principe verder ontdekken?

De ‘waarheid’ in woorden willen zetten, leidt tot geweld en oorlog

woorden zijn niet de maan

Waarom gaan landen en families in oorlog? Ze denken de waarheid te weten. Iemand zegt iets dat buiten de grenzen van waar je waarheid ligt. Je gaat ze dan willen corrigeren. Onbewust. Ook al beslis je bewust je in te houden. Je definitie van waarheid leeft dan stilletjes agressief in je. We verzamelen, verdedigen en  projecteren concepten van waarheid op anderen omdat we ons niet veilig, dus niet goed genoeg voelen.

Je hebt een reis gemaakt om je waarheid te ontdekken. Je realiseerde op een moment in je leven dat dit niet de hele waarheid is. Hoe kan het de waarheid zijn als het niet voor iedereen werkt? Iedereen die de waarheid aandringt, is er nooit gelukkig over. Er moet iets diepers zijn: iets spiritueels.

De diepste waarheid behoeft niet je verdediging, en inspireert geen conflict.

Je kunt de waarheid met woorden beschrijven, maar de woorden zijn niet ‘het.’ Geen statement is absoluut waar. De statements wijzen er slechts naar. Het zijn alleen maar pointers. Zelfs de hoogste lering, de hoogste quote, zelfs iets als ‘Alle mensen zijn gelijkwaardig!’ veroorzaakt op deze manier conflict en afstand, want het blijft een pointer.

Hierna lezen:  Non-dualiteit: betekenis en heldere uitleg (Advaita)

Want zet iemand die ‘We zijn allemaal één’ wil verkondigen, tussen mensen die daar nooit van gehoord hebben, en dan zal er debat en polarisatie zijn, en de persoon met zijn ‘we zijn allemaal een’-concept, zal denken: zij weten minder dan mij. Dat is een gedachte vol conflict, afstand en ongelijkwaardigheid. Denk aan de NLP-pijler ‘Ieder heeft zijn eigen waarheid.‘ Denkt een kind dat er een monster onder het bed zit? In de beleving van het kind, in de ervaring van het kind is de monster onder het bed waar.

Je past jouw vredelievende geloof toe door niet over jouw vredelievende geloof te praten.

Alle religies/revelaties wijzen hun vinger naar de maan, het licht. Wat de onwetenden zien, is enkel de vinger. Uiteindelijk maakt het niet uit welke vinger we gebruiken om naar de maan te wijzen. De maan is belangrijk.

‘Ik geef de voorkeur aan deze vinger die naar de maan wijst. ‘Nee, deze vinger die naar de maan wijst is veel mooier.’

De waarheid is veel omvattender dan het verstand ooit kan begrijpen. Deze waarheid begrijpen betekent: diep in je de waarheid voelen waarnaar ze wijzen. Geen enkele gedachte of woorden kunnen de waarheid vangen. Ze kunnen er hoogstens naar wijzen.

Als je erover kunt praten/denken, is het het niet.

Conflict ontstaat doordat de volheid van religie onmogelijk in taal of gedachten uitgedrukt kan worden

religie en geweld oorlog

Spirituele concepten en spirituele gedachten bestaan niet. Gedachten zijn niet spiritueel want gedachten zijn vormen. Spiritualiteit is de vormloze dimensie in jezelf. De waarheid (van een religie) kan niet gesproken of gedacht worden. Concepten (gedachten en woorden) kunnen de waarheid namelijk niet volledig weergeven. Via de kracht van het nu kan de waarheid (God) zichzelf, via jou, in daden manifesteren. Een gezonde houding is: ‘Ik weet niks, de waarheid is niet te vertellen/begrijpen.’

Zij die weten, spreken niet.
Zij die spreken, weten niet.

Stel, er zijn twee blinde mannen die niet weet wat de kleur groen is. Een vriend van de ene blinde man wil het graag uitleggen, en zegt dat het als zachte muziek is. Een ander vertelt aan de andere blinde man: het is als zachte satijn. Dagen later slaan de twee blinde mannen elkaars hersenen in. “Groen is als zachte muziek!” “Nee, het is als zachte satijn!!” Maar beiden weten ze niks van waar ze het over hebben! Want als ze het echt wisten, hadden ze het er niet over.

Hierna lezen:  Observeren vs Interpreteren: Beste Oefeningen - Waarnemen zonder oordeel

Als je bepaalde aannames hebt over de ultieme realiteit, en deze met woorden aan anderen gaat vertellen, praat je onzin. Want je kunt niet iets specifieks zeggen over Alles. Stel dat je wil zeggen: ‘God heeft een vorm.’ Maar als God alles is wat is, heeft het geen grens/buitenkant dus kan Hij geen vorm hebben. Je moet er ook een vorm buiten hebben zodat het een vorm kan hebben. Ga je dit alsnog zeggen, dan ben je er gevoelig voor om gehecht te raken aan jouw overtuiging.

En vergis je niet: ook Atheïsme is een geloofsovertuiging. De atheïst ontkent positief het bestaan van God, en gebruikt daar ook taal voor.

Concepten zijn geen waarheid, ze zijn te beperkt. Zoek geen waarheid. Laat je concepten, meningen en oordelen los. En je zult zien!

Spirituele concepten en gedachten bestaan niet. Gedachten zijn niet spiritueel, want gedachten zijn vorm. Spiritualiteit is de vormloze dimensie in jezelf.

Als je iemand van iets wilt overtuigen, komt dat vaak voort uit het feit dat je er zelf niet helemaal overtuigd van bent. Als je er daadwerkelijk van overtuigd was, dan zou je anderen er niet van willen overtuigen met je woorden. Ik probeer mensen er ook niet van te overtuigen dat ik een mens ben.

Als we het praten over geloof meer aandacht geven dan het praktiseren ervan, dan blijft spiritualiteit een ideologie, waardoor theologische conflicten worden gecreëerd. Maar als we ons concentreren op het opvolgen van de lessen in dit leven, beseffen we dat de liefde die Jezus ons leerde niet anders is dan de liefde die Mohammed ons leerde en de compassie die de Boeddha ons leerde. Breng in de praktijk wat je predikt.

Hechting aan het concept is je ‘false God’.

Het al menen te weten… Zelf gelijk hebben en de ander ongelijk, brengt geweld

woorden zijn afgescheiden

We zijn omringd door God (synoniem voor Liefde), maar we zien Hem niet. We missen het, omdat we denken dat we het weten. Ook al denk je het te weten: blijven zoeken dus. Als je van God afweet, zie je Hem niet. De hoogste kennis van God is om Hem te kennen als onkenbaar. Er wordt teveel gepraat over God, het moet iets privé zijn.

Hierna lezen:  Byron Katie's 4 vragen: The Work - Stap voor stap uitgelegd (Uitgebreid!)

Wakker worden en in liefde ontwaken, daar gaat religie om! Maar in religieuze mensen zie je te weinig liefde, te weinig geluk, te weinig loslaten van illusies, fouten, hechtingen, wreedheid, emotionele afhankelijkheid van anderen, ‘kijk naar mij’, macht, jezelf voeden aan populariteit, goedkeuring, validatie, waardering, de baas zijn, de race winnen, te weinig bewustwording en innerlijke vrede, te weinig ontwaking

Dit is niet de schuld van de religie zelf, maar dit doen de mensen, of beter gezegd: hun ego. Het is niet de waarheid als je het gebruikt om anderen te corrigeren of jezelf te verdedigen. Dan is het een aspect van ego en is het compleet zinloos.

‘Neo, sooner or later you’re going to realize just as I did that there’s a difference between knowing the path and walking the path.’

Als je de waarheid wil benaderen, als je geïnteresseerd bent in de waarheid, ga je van helemaal niks uit. Als je al zoveel assumpties hebt, kun je niet bij de waarheid komen. Als je al een assumptie hebt gemaakt, zoek je alleen naar bevestigingen voor die assumptie. Je staat dan nergens meer open voor.

“Ik heb gelijk en jij niet.” Daarmee maak je het onzekere zeker. Een kansloze missie.

Een ware zoeker van waarheid heeft geen assumpties, hij is gewoon aan het ontdekken. Gaan we ontdekken of gaan we alleen maar proberen onze assumpties te bevestigen? Als iemand zegt: ‘Je hebt gelijk,’ brengt dat je dichterbij? Je voelt je beter, maar niks wordt opgelost.

Godgeleerden zijn oorzaak van strijd. Godsdienst is oorzaak van licht en leven, niet van haat en verdeeldheid.

Dit is zelfs de basis van alle conflicten in de wereld: ‘Ik heb gelijk, jij hebt ongelijk. Dit is mijn waarheid (ego). Onze waarheid (collectief ego). Mijn God. Onze God. Die van jou ie niet de ware. Wij weten de waarheid.’ Het zijn allemaal enkel concepten… Concepten in onze gedachten. Je labelt een ander mens als niet-gelovige, en ‘niet gelovigen zouden slecht zijn’ (een ander concept)…

Er zijn mensen die – vaak van jongs af aan – de overtuiging hebben meegekregen dat historische figuren als Abraham, Christus, Mohammed, Buddha en/of Krishna door God gezonden zijn. Wanneer ze in gesprek zijn met een ander persoon, en wanneer ze horen dat de andere persoon gelooft dat deze figuren gewone mensen waren en niemand door God gezonden is, denken ze automatisch: ‘Hmm… hoe ga ik hem overtuigen dat hij een totaal verkeerd wereldbeeld heeft? Welke argumenten zal ik gaan inzetten? Hmm… vroeg of laat krijg ik hem wel te pakken, desnoods door hem eerst te ‘volgen’ zodat ik hem daarna in mijn waarheid kan leiden. Dan zal hij inzien dat hij fout zit en dat de wereld echt in elkaar zit zoals ik dat heb geleerd /meegekregen.’

Hoe mooi zou het zijn als we ophouden met dit mentale terrorisme? Hoe mooi zou het zijn als we het wereldbeeld van andere mensen gewoon direct accepteren en het eventueel zelfs uit interesse onderzoeken om er oprecht van te leren? Niet om later alsnog onze eigen ‘waarheid’ te vertellen, maar gewoon omdat we hun waarheid echt accepteren. Direct en automatisch.

Onbewustzijn is: gevangen zijn in het geconceptualiseerde denken. Geïdentificeerd zijn met je geloofsovertuigingen. ‘Dat is wie wij zijn…’

Mijn spiritualiteit? Mijn missie? Wie ben ik? Dat weet je! – Dat kun je niet in woorden zetten

jezelf zijn

Ken je het model van de logische niveaus? Op volgorde zijn ze:

 • Missie
 • Identiteit
 • Waarden en overtuigingen
 • Capaciteiten
 • Gedrag
 • Omgeving
Hierna lezen:  Wat Is Holisme? Betekenis & Voorbeelden Van 'Holistisch' [Definitie]

De lagere logische niveaus van Bateson kun je in woorden zetten. De hoogste twee logische niveaus van Bateson kun je eigenlijk niet in woorden zetten…

De laagste vier logische niveaus van Bateson gaan over ‘hebben’. Ik heb: gedrag, capaciteiten, overtuigingen en waarden. Ze hebben allemaal iets verbaals: je kunt er woorden aan geven. ‘Wie ben ik’ is echter nooit te omschrijven, niet te definiëren en nooit volledig te bevatten.

‘Het is prima als je jezelf afvraagt wat je van het leven wil, maar een belangrijkere vraag is: Wat wil het leven van jou? Wat heeft het leven voor jou in petto? Je komt er achter als je de stilte toelaat in je leven. Dan hoor je de woordeloze signalen van het leven die je willen helpen bij de zoektocht naar je levensdoel.’
– Eckhart Tolle’s reactie op Oprah Winfrey toen ze zei: ‘Volgens mij is er niks zo belangrijk als beseffen wat je levensdoel is.’

De vraag is: Wie ben ik? Ik heb waarden en overtuigingen. Ik heb geen identiteit, ik ben die persoon. Ik heb geen identiteit, maar ik ben dat! Nu neem je misschien de identiteit aan van bijvoorbeeld een student, wat eigenlijk een rol is. Wie is degene achter al die rollen?

Het is moeilijk om contact te krijgen met essentie en pure energie zonder dat er taal en denken tussen komt. In de Tao Te Ching staat: ‘Als je erover kunt praten, is dat het niet.’

Wie ben ik? Dit is een essentieel spirituele vraag. Is die vraag te beantwoorden? Dat is een goede vraag. Er is geen verbaal antwoord te geven, maar het is een ervaring van zelf zijn.

Als je er bent, dan weet je het. We willen het zo graag voelen. En dan in elk aspect van ons dagelijks leven. Jezelf zijn is een fundamentele paradox. De woorden en behoeften vallen weg, je kunt het toch niet uitleggen. Als je het bent, dan weet je het! Het is de bedoeling dat je wordt wie je bedoeld bent te zijn. Dat is je potentieel. Dit kun je actualiseren op het niveau van zingeving: een logisch niveau hoger dan je identiteit…

De vraag ‘Wie ben ik?’ beantwoordt alle vragen. Ga 8 weken lang naar de Amazone en stel jezelf deze vraag.

De twee hoogste niveaus, identiteit en missie, overstijgen het verbale. Ze zijn eerder ervaringen, of gevoelens: dingen die je voelt en weet. Dit is trans-verbaal: je kunt het niet met woorden beschrijven. Als je het bent, weet je het. Mensen schrijven er liedjes, gedichten, boeken etc. over, maar daarmee wijzen ze er slechts naar. Een gedicht hierover is ‘het’ niet. Het gaat erover. En het bijzondere is gelukkig: als we er zijn valt de behoefte voor uitleg weg.

Hierna lezen:  Spiritueel Ontwaken: Betekenis, Uitleg & Heldere Inzichten

De oplossing tegen geweld en oorlog: goedheid boven waarheid

religie-en-geweld-waarom-oorlog

Jouw waarheid is eigenlijk niet de waarheid. Er zit een veld van bestaan achter iedere waarheid. Zelfs achter die ‘We zijn allemaal een.’ We zijn wel allemaal een, maar dat is een ander verhaal. Dat veld, dat achter iedere ‘waarheid’ zit, is goedheid. Goedheid kan ervaren worden, maar niet geconceptualiseerd. Goedheid heeft niks om te verdedigen, en heeft geen interesse om anderen te corrigeren. Goedheid is waarheid in beweging. Denk aan de uitspraak: ‘Too good to be true’. Goedheid is de levende expressie van waarheid zijn. Via jouw vorm kan op die manier het universum verlicht worden.

Blijf in nobele stilte en laat je religie via je liefdevolle daden spreken.

Waar kun je nog meer op letten? In een bepaalde setting niet polariseren met je spirituele waarheden, maar mensen ontmoeten waar ze zijn. Als je tegen een kind dat denkt dat er een monster onder zijn bed is, zegt dat het niet waar is, verstoor je de waarheid en beleving van het kind.

Word een met de waarheid: manifesteer de waarheid in daden. Ga proeven en voelen hoe waarheid beweegt, niet willen weten wat de waarheid is. Het is niet de vraag wat de waarheid is (debat, conflict: is waardeloos), maar hoe de waarheid voelt. Bewandel de weg van waarheid, náár goedheid.

Als je naar goedheid wil, gebruik je goedheid, en praat je er niet over. Over de waarheid praten, leidt je daar niet naartoe, maar naar fundamentalisme.

Word een volledige belichaming van goedheid, een volledige expressie van goedheid: goede daden. Je brengt dan weer de waarheid in beweging. En wat jij in motie brengt, voedt het energieveld en, door je vibraties, de zegeningen die jij aan anderen geeft zorgt voor oneindig veel zegeningen over de wereld, en zet weer een hele transformatie in gang na verloop van tijd. Dat is het pad van goedheid. Dan voel je je zo goed en verbaasd over jezelf!

O Zoon van Stof! Waarlijk, Ik zeg u: van alle mensen is hij de meest nalatige, die nutteloos twist en zich boven zijn broeder tracht te verheffen. Hoort, o broeders! Laat daden, niet woorden u sieren.
Bahá’u’lláh

Op het moment dat je de waarheid leert, is het waar. Maar als je ouder wordt, wordt de waarheid weer anders. We zoeken continu de waarheid. Je bewustzijn wordt dan vergroot. Je ziet een verborgen realiteit die eerst onzichtbaar was en opeens zichtbaar wordt, en je denkt: dat is de waarheid. En dat vergroot weer je bewustzijn, en je ziet weer een waarheid, een nieuwe verborgen realiteit.

Hierna lezen:  Observeren vs Interpreteren: Beste Oefeningen - Waarnemen zonder oordeel

Wat is het potentiële probleem hierin? Iedere keer dat je een stukje waarheid hebt gevonden, zet je jezelf in een situatie waarin je conflict afroept /manifesteert op je leven. Maak van de waarheid dus een campagne, iets wat je kunt herhalen, een geloof in daden. Dan bevrijd je jezelf van eindeloos nagaan wat de waarheid is, maar dan sta je de waarheid toe tot leven te komen in je.

“Don’t condemn if you see a person has a dirty glass of water, just show them the clean glass of water that you have. When they inspect it, you won’t have to say that yours is better.”
– Malcolm X

Op jouw geluk!

Tot slot hebben we de volgende bronnen voor je:

Gerelateerd: lees verder...