Cartesiaanse / Cartesische Coördinaten: Stel Deze Scherpe Vragen!

Wat zijn de Cartesiaanse Coördinaten en hoe komen ze terug in coaching en motivatie? In dit artikel krijg je een overzicht van de vier kwadranten en hoe je ieder kwadrant kunt verkennen.

Wat zijn de Cartesiaanse Coördinaten?

De Cartesiaanse Coördinaten stammen af van het werk van de Franse wiskundige en filosoof Descartes. Er zijn vier kwadranten die zowel in de wiskunde als in de filosofie toegepast worden.

Dit model kan gebruikt worden om out of the box te denken, om anders met problemen om te gaan en om informatie anders te verwerken. Dit model kun je gebruiken voor het losmaken van iemands model van de wereld. Niet per se voor het oplossen van iemands model van de wereld.

Laten we eens naar het model gaan kijken.

Dit zijn de coördinaten, inclusief voorbeelden

Legenda:

 • ~ betekent: ‘niet’.
 • A betekent ‘oorzaak’ of ‘onderwerp’.
 • B betekent ‘gevolg’ of ‘lijdend voorwerp’.
~AB: Converse

Wat zou niet gebeuren als je het deed?

Zijn er anderen (niet ik) die een stoel zien?

Wat ben je niet wat angst is? Oftewel: Wat is niet jou, maar wat wel bang is?

AB: Statement / Theorem

Wat zou gebeuren als je het deed?

Dit is de statement zelf, waar het om draait: ik zie (A) een stoel (B).

Jij bent angst / bang.

~A~B: Non-mirror Image Reverse

Wat zou niet gebeuren als je het niet deed?

Zijn er anderen (niet ik) die iets anders zien wat geen stoel is?

Wat ben je niet wat niet bang is?

A~B: Inverse

Wat zou gebeuren als je het niet deed?

Wat is geen stoel?

Wat ben je wat niet angst is?

Hierna lezen:  Leerfasen van Maslow: (on)bewust (on)bekwaam [Betekenis]

Waarom zou je dit model van de Cartesiaanse Coördinaten gebruiken?

De Cartesiaanse vragentool is een set van vier vragen die je helpen om…

 • Nieuwe, verborgen perspectieven en gevoelens te vinden voor inspiratie en blokkades.
 • De pijn en het plezier te voelen voor het wel of niet behalen van een doel. Het helpt dus bij het ontdekken van alle mogelijkheden van het pijn-plezier-principe.
 • De Cartesiaanse Vragen helpen je ook om de ecologie van een doel of een beslissing te onderzoeken.
 • Out of the box-denken en inductief te werk gaan met problemen.
 • Ook is het zeer geschikt voor het bedrijfsleven: De Cartesiaanse Vragen zijn ideaal om te helpen met kritisch denken en het overwegen van alle mogelijke opties rondom een zakelijke beslissing of doel!

Een veelgebruikte toepassing is om deze vragen te gebruiken bij het stellen van doelen

Ga met jouw vraagstuk simpelweg alle vier de kwadranten / vragen af.

 • Wat zou er gebeuren als je die verandering wel zou maken?
 • Wat zou er gebeuren als je die verandering niet zou maken?
 • Wat zou er niet gebeuren als je die verandering zou maken?
 • Wat zou er niet gebeuren als je die verandering niet zou maken? (Dit is de ‘mind-blowing-vraag’!)

Tot slot kun je – inclusief een vooronderstelling – vooronderstellen wat deze vragensessie heeft opgeleverd:

 • Wat verraste je aan de antwoorden die je hebt gegeven?
 • Wat is echt een zinvol inzicht dankzij deze vragen?
 • Hoe hebben deze vragen je motivatie ten opzichte van je doel beïnvloed?
 • Welke waarden (de dingen die erg belangrijk voor je zijn – zie je terugkomen in je antwoorden?

Op jouw succes!

Tot slot hebben we nog gratis bronnen voor je:

Stel hier je vraag over dit artikel of geef een tip of compliment. En... sharing is caring!