Wat zijn de Cartesiaanse Coördinaten en hoe komen ze terug in coaching en motivatie? In dit artikel krijg je een overzicht van de vier kwadranten en hoe je ieder kwadrant kunt verkennen.

Dit zijn de coördinaten, inclusief voorbeelden

Ben je benieuwd naar dit model?

Kijk dan naar onderstaande tabel voor alle coördinaten, inclusief een voorbeeld:

~AB: ConverseWat zou niet gebeuren als je het deed?Zijn er anderen (niet ik) die een stoel zien?

Wat ben je niet wat angst is? Oftewel: Wat is niet jou, maar wat wel bang is?

AB: Statement / TheoremWat zou gebeuren als je het deed?Dit is de statement zelf, waar het om draait: ik zie (A) een stoel (B).

Jij bent angst / bang.

~A~B: Non-mirror Image ReverseWat zou niet gebeuren als je het niet deedZijn er anderen (niet ik) die iets anders zien wat geen stoel is?

Wat ben je niet wat niet bang is?

A~B: InverseWat zou gebeuren als je het niet deed?Wat is geen stoel?

Wat ben je wat niet angst is?

Legenda:

 • ~ betekent: ‘niet’.
 • A betekent ‘oorzaak' of ‘onderwerp'.
 • B betekent ‘gevolg' of ‘lijdend voorwerp'.

Wat zijn de Cartesiaanse Coördinaten?

De Cartesiaanse Coördinaten stammen af van het werk van de Franse wiskundige en filosoof Descartes. Er zijn vier kwadranten die zowel in de wiskunde als in de filosofie toegepast worden.

Dit model kan gebruikt worden om out of the box te denken, om anders met problemen om te gaan en om informatie anders te verwerken. Dit model kun je gebruiken voor het losmaken van iemands model van de wereld. Niet per se voor het oplossen van iemands model van de wereld. Laten we eens naar het model gaan kijken.

Waarom zou je dit model van de Cartesiaanse Coördinaten gebruiken?

De Cartesiaanse vragentool is een set van vier vragen die je helpen om…

 • Nieuwe, verborgen perspectieven en gevoelens te vinden voor inspiratie en blokkades.
 • De pijn en het plezier te voelen voor het wel of niet behalen van een doel. Het helpt dus bij het ontdekken van alle mogelijkheden van het pijn-plezier-principe.
 • De Cartesiaanse Vragen helpen je ook om de ecologie van een doel of een beslissing te onderzoeken.
 • Out of the box-denken en inductief te werk gaan met problemen.
 • Ook is het zeer geschikt voor het bedrijfsleven: De Cartesiaanse Vragen zijn ideaal om te helpen met kritisch denken en het overwegen van alle mogelijke opties rondom een zakelijke beslissing of doel!

De Cartesiaanse Coördinaten dienen ook als inspiratie voor nieuwe perspectieven

cartesiaanse coordinaten perspectief

Het is zinvol om nieuwe perspectieven te creëren. Onder andere het metamodel en herkaderen zijn hier tools voor. De cartesiaanse coördinaten zijn ook in deze tools toe te passen:

Je zou de zin: “Als je langzamer dan anderen leert, betekent het dat je dom bent,” als volgt kunnen uitdagen:

 • Niet A: “Zijn er momenten in je leven geweest waarin je sneller dan anderen had geleerd?”
 • Niet B: “Heb je wel eens ervaren dat je slim bent?”
 • Wel A, maar niet B: “Ken je iemand die snel leert hoewel hij of zij dom is? Hij of zij is niet echt de meest stralende ster aan de hemel, maar wat die persoon ook leert, dat leert hij of zij snel.”
 • Niet A, maar wel B: “Zijn er momenten geweest waarin je je dom voelde hoewel je geen aandacht gaf aan je leertempo?”

Wanneer iemand zegt: “Ik wil in mijn kracht komen te staan,” kun je die stelling verder ontdekken met de cartesiaanse coördinaten.

 • Statement: “Wat zijn voorbeelden van in je kracht staan?
 • Inverse: “En wanneer voel je dat je niet in je kracht staat, dus andersom?”
 • Converse: “Heb je anderen wel eens in hun kracht zien staan? Hoe zag dat eruit?”
 • Non-mirror Image Reverse: “Heb je anderen wel eens niet in hun kracht zien staan? Hoe zag dat eruit?

Een veelgebruikte toepassing is om deze vragen te gebruiken bij het stellen van doelen

Ga met jouw vraagstuk simpelweg alle vier de kwadranten / vragen af.

 • Wat zou er gebeuren als je die verandering wel zou maken?
 • Wat zou er gebeuren als je die verandering niet zou maken?
 • Wat zou er niet gebeuren als je die verandering zou maken?
 • Wat zou er niet gebeuren als je die verandering niet zou maken? (Dit is de ‘mind-blowing-vraag'!)

Tot slot kun je – inclusief een vooronderstelling – vooronderstellen wat deze vragensessie heeft opgeleverd:

 • Wat verraste je aan de antwoorden die je hebt gegeven?
 • Wat is echt een zinvol inzicht dankzij deze vragen?
 • Hoe hebben deze vragen je motivatie ten opzichte van je doel beïnvloed?
 • Welke waarden (de dingen die erg belangrijk voor je zijn – zie je terugkomen in je antwoorden?

Op jouw succes!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: