Alle coachingsstijlen die er zijn

Er zijn heel veel verschillende coachingsstijlen. De kans is groot dat je ze lang niet allemaal kent. Het doel van dit artikel is zo veel mogelijk coachingsstijlen met je te bespreken en duidelijk te maken hoe deze stijlen in de praktijk worden toegepast om mensen te coachen. Wat belangrijk is om te onthouden, is dat alle mensen verschillend zijn. Een coachingsstijl die voor de ene leider werkt, past voor de andere weer minder. Zo geldt dat ook met personeel.

Wat is een coachingsstijl precies?

Een coachingsstijl is letterlijk de manier van coachen. Iemand coachen kan op heel veel verschillende manieren. Wat voor de ene gecoachte persoon (de coachee) werkt, werkt weer minder goed voor de andere persoon. De coachingsstijl is ook afhankelijk van de doelen die de coachee stelt. Verder bestaat er verschil tussen het coachen van een individu of van een team.

13 coachingsstijlen met uitleg

Laten we nu eens kijken wat voor coachingsstijlen er allemaal zijn:

De Ontwikkelingsgerichte coachingsstijl

Deze stijl van coachen wordt ook wel “zelfsturend” genoemd. De coach ontwikkelt het zelfsturend vermogen van de coachee. De aanpak is gericht op de toekomst. Het doel van deze aanpak is jezelf verbeteren over een langere periode van tijd. Dan hebben we het niet over een paar dagen, een week, of een maand, maar een periode van jaren en de rest van je leven.

De Transformationele coachingsstijl

Deze stijl van coachen focust de coachee eigen antwoorden te vinden. De coach stelt de coachee uitgebreide vragen en gaat op zoek naar de achterliggende beweegredenen en motieven van de coachee om iets aan zichzelf te veranderen. Reflectie speelt hierbij een grote rol. Het doel van die reflectie is ervoor zorgen dat de coachee anders gaat kijken naar zijn of haar omgeving, maar ook een ander – verbeterd, “gezonder” – zelfbeeld ontwikkelt.

De Oplossingsgerichte coachingsstijl

In deze coachingsstijl is het allerbelangrijkste dat de coachee voor zichzelf in beeld krijgt wat hij of zij nu precies wil. Ook krijgt de coachee een beter beeld van hoe hij of zij in elkaar zit: wat zijn de sterkste eigenschappen en welke eigenschappen hebben nog wat aandacht nodig. Het doel is het vasthouden en creëren van nieuwe succesverhalen. Deze manier van coachen laat de coachee zien dat hij of zij unieke eigenschappen bezit en waarde heeft in een team. Hier lees je meer over de oplossingsgerichte stijl.

Hierna lezen:  Coach-Model: Volledig Stappenplan! [Outcome Model] [Grow-Model]

Wat is precies “Mentoring”?

Een mentor is iemand die zijn of haar levenservaring deelt met de coachee. Het gaat hierbij om het delen van ervaringen en inzichten. In het leven is het een kwestie van vallen en weer opstaan. Tegen een muur aanlopen leidt tot teleurstellingen en ook tot nieuw perspectief. Elke teleurstelling zet je immers aan om anders over dingen na te denken. Zo blijf je jezelf ontwikkelen. De coach geeft geen advies, maar laat het aan de coachee over wat die meeneemt.

De Resultaatgerichte coachingsstijl

Bij deze coachingsstijl gaat de coach vooral als motivator te werk. Deze probeert de coachee zoveel mogelijk te begeleiden om stappen te blijven zetten en nieuwe doelen te behalen. Elke nieuwe stap is er één en draagt bij aan een groter zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen creëren is in coachingsstijl van heel groot belang. Kansen herkennen en risico’s analyseren is ook heel belangrijk. De leert coachee de eigen grenzen en zichzelf niet te overschatten.

De Socratische coachingsstijl

Bij de Socratische wijze van coachen is het heel belangrijk dat de coach zich vasthoudt aan het standpunt “Ik weet niets”. Dit is de uitspraak waar de Oudgriekse wijsgeer het meest bekend om staat. Bij Socratisch coachen is vragenstellen het allerbelangrijkste. Uit de vraag mag geen oordeel blijken. Het is heel belangrijk dat de coach neutraal blijft en het antwoord niet veroordeelt. Het doel is de coachee zoveel mogelijk na te laten denken over de eigen antwoorden.

Regels Socratische vragen

Socratische vragen zijn, zoals gezegd, “neutraal”. Er mag geen oordeel blijken uit de vraag. Wel is het belangrijk dat de vraag kritisch is. Een antwoord van de coachee mag niet zomaar als “waar” of “onwaar” worden beschouwd. Zolang er logica tegenin te brengen is, mag een antwoord aan de kaak worden gesteld. Socratische vragen zijn altijd verdiepen en gaan ook steeds dieper op het onderwerp in. De “kern van de zaak” moet ermee bloot worden gelegd. Denk aan:

Even tussendoor: Heb je jouw NLP Doe-Boek al?

Vind je mijn blog zinvol en wil je alles in de vingers krijgen om je communicatie & relaties te boosten? Ik maakte dit simpele NLP Doe-Boek voor je. Mis jouw exemplaar niet: Hier met blogkorting en gratis verzending.

NLP-Praktijk-Doe-Boek
  • Wat heb je gisteren gedaan?
  • Waarom heb je dat gisteren gedaan?
  • Ben je blij met wat je gisteren gedaan hebt?
  • Waarom heb je niet voor iets anders gekozen?
  • Zou je het weer doen als je de dag mocht overdoen?

Wat is de provocatieve coachingsstijl?

Bij deze manier van coachen staan discussie en confrontatie centraal. De coach toont niet blindelings begrip voor alles wat de coachee zegt, maar stelt juist alles aan de kaak en doet er alles aan om de logica van de coachee onderuit te halen. Bij provocatief coachen hoort stevige feedback geven en krijgen. Soms horen disciplineren en corrigeren er ook bij. Deze vorm van coachen vind je bijvoorbeeld in de sportwereld en de professionele muziekwereld.

Hierna lezen:  Tools Voor Coaches: Deze Hulpmiddelen Zijn Onmisbaar [2024 Update]

De Leraar stijl van coachen

Als de coach een expert of specialist is op een bepaald gebied en de coachee wil meer over dit specifieke onderwerp te weten komen, dan bestaat er eigenlijk automatisch een leraar-leerling relatie. De leraar deelt zijn kennis en de leerling luistert geboeid. De leraar laat de leerling oefenen en helpt hem of haar problemen overwinnen, onder meer aan de hand van advies.

De holistische coachingsstijl

Holistisch coachen houdt in dat de client als “geheel” wordt beschouwd. Als er één kwestie moet worden aangepakt, dan zullen alle andere zaken die hier – in meer of mindere mate aan verbonden zijn – ook aangepakt moeten worden. Bij holistisch coachen draait alles om onderlinge verbondenheid. Volgens het holisme valt alles in het leven op te delen in oorzaak en gevolg.

Hoe ziet groepscoaching eruit?

Bij groepscoaching is het uiteraard niet één persoon die gecoacht wordt, maar een hele groep personen. Groepscoaching kan ook online plaatsvinden. Meestal gaat het bij groep coaching om een groep mensen met dezelfde problematiek die gecoacht. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de AA (Alcoholics Anonymous) bijeenkomsten in Amerika.

Hoe werkt Mindset coaching?

Mindset coaching heeft tot doel je over bepaalde belemmerende overtuigingen, ook wel “blokkades” genoemd, heen te zetten. Het doel is het vinden alternatieve denkpatronen en alternatief gedrag. Dit alternatieve gedrag is beter voor je zelfbeeld en algemene kwaliteit van leven. Mindset coaching wordt door veel coaches toegepast, al vallen lang niet alle coaches die kenmerken van Mindset coachen toepassen onder de noemer “Mindset coach”.

Wat is de Autocratische coachingsstijl?

Autocratisch coachen focust niet op vragen stellen, maar op vertellen. Het gaat hierbij vaak om het overbrengen van een bepaalde vaardigheid of techniek. Die techniek is dan nodig voor de persoon om zichzelf door te ontwikkelen, op privévlak of juist op professioneel gebied. Bij de Autocratische coachingsstijl is sprake van éénrichtingsverkeer: de coach onderwijst, de coachee luistert. Binnen deze coachingsstijl is geen ruimte voor discussie.

Hoe werkt Democratisch coachen?

Bij Democratisch coachen staat een “zelf coachende” houding centraal. De coach stelt samen met de coachee de algemene doelstelling op, maar biedt de client vervolgens de middelen om dit doel op eigen kracht te realiseren. Bij de Democratische coachingsstijl draait het om verantwoordelijkheid nemen, om introspectie, zelfbeheersing en natuurlijk vrijheid.

Coachingstijlen toegelicht: YouTube video’s

In onderstaande video worden liefst vijf verschillende coachingsstijlen toegelicht:

Meer over de verschillende coachingsstijlen vind je ook in deze video:

Praktisch boek over de NLP-coachingsstijlen

NLP-Praktijk-Doe-Boek

Vond je dit een zinvol artikel? Dan wijs ik je tot slot graag op het inspirerende NLP Doe-Boek, zodat we het ook samen in de praktijk gaan brengen. Hierin zitten meer dan 100 verschillende tools, tips en technieken vanuit NLP, waaronder bruikbare challenges om met de coachingsstijlen van NLP aan de slag te gaan. Bekijk het NLP Doe-Boek hier >>

Hierna lezen:  Beste HSP Coaches Van Nederland [Top 10] [2024 Update]

Op jouw succes!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: