Wat zijn de basisemoties? Wat zijn voorbeelden van andere emoties? We beginnen dit artikel met de 6 basisemoties. Ook komen er voorbeelden van alle andere soorten emoties aan bod in een lijst. Geen PDF, maar de verschillende emoties kun je gewoon direct in deze pagina bekijken. Lees verder…

Er zijn 6 basisemoties (dit zijn aangeboren, dus universele emoties)

De volgende zes emoties worden de universele basisemoties genoemd. Ze zijn niet alleen bedacht zodat ze als hoofdcategorieën kunnen dienen om andere emoties eronder te verdelen, maar vooral omdat de gezichtsuitdrukkingen wereldwijd hetzelfde zijn bij de mensen die deze emoties laten zien.

De aanname is dus dat de uitingsvorm, de mimiek op het gezicht die een basisemotie aangeeft, aangeboren is.

De 6 basisemoties zijn door Hoogleraar in de Psychologie Paul Ekman als volgt bepaald:

 • Vreugde
  Aanverwant: gelukkig, opgelucht, plezier, tevreden, vervoerd, verrukt, trots, extase, euforisch, genot, enthousiast.
 • Verdriet
  Aanverwant: zwaarmoedig, zelfmedelijden, bedroefd, wanhopig, eenzaam, depressief, rouwend, smart, zwaarmoedigheid, melancholisch, ongelukkig, ellendig, weemoedig, vernederd.
 • Angst
  Aanverwant: rusteloos, fobisch, paniekerig, schrik, zenuwachtig, ongerust, bezorgd, nerveus, zorgen makend, wantrouwend, hysterisch.
 • Boosheid
  Aanverwant: verbolgen, ergeren, verbitterd, wrok, geïrriteerd, vijandig, furieus, verontwaardigd, bitterheid, agitatie, woede.
 • Verbazing/verrassing
  Aanverwant: gechoqueerd, verbijsterd, verwonderd, overrompeld, ontstelt.
 • Afschuw/walging
  Aanverwant: minachtend, aversie, weerzin, ontzet.

Waarom worden dit universele basisemoties genoemd?

basisemoties lijst

Baby's en kinderen laten wereldwijd dezelfde gezichtsuitdrukkingen voor bijvoorbeeld vreugde of angst zien, zonder dat iemand dat eerst aan ze geleerd heeft. Dit wordt als wetenschappelijk bewijs gebruikt om deze 6 emoties als basisemoties te bestempelen. De stelling dat dit wereldwijd hetzelfde is, wordt ook wel eens tegengesproken door ander onderzoek of door kritiek op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Het concept van de basisemoties onderstreepte Darwin in de 19e eeuw al. Hoogleraar in de Psychologie Paul Ekman maakte hier concreet bovengenoemde 6 emoties van. Zijn levenswerk draait onder andere om het herkennen van (basis)emoties via (micro-expressies in de) gezichtsuitdrukkingen.

Sommigen spreken niet van 6, maar van 8 basisemoties. In dat geval wordt bovenstaande opsomming aangevuld met schaamte en liefde.

Een alternatieve manier om de basisemoties te labelen

In andere gevallen gebruiken mensen een andere indeling voor de basisemoties, waarbij enkel vier emoties betrokken worden. Dit zijn de 4 b's die Vera Helleman gebruikt in haar boek ‘De Emotie Encyclopededie'.

 • Blij
 • Bedroefd
 • Bang
 • Boos
Hierna lezen:  Schuldgevoelens Loslaten? [18 Tips] Zo Kun Je Schuld Verwerken!

Wat zijn emoties en gevoelens eigenlijk?

basisemoties uitleg

Even tussendoor: Heb je jouw NLP Doe-Boek al?

Vind je mijn blog zinvol en wil je alles in de vingers krijgen om je communicatie & relaties te boosten? Ik maakte dit simpele NLP Doe-Boek voor je. Mis jouw exemplaar niet: Hier met blogkorting en gratis verzending.

NLP-Praktijk-Doe-Boek

Laten we in twee zinnen het verschil tussen emoties en gevoelens bekijken:

 • Een emotie is energie in motie. Een emotie zet je dan ook aan tot actie. Als je er niets mee doet, blijft het onder de oppervlakte van je huid vastzitten. Verwerk ze dus!
 • Een gevoel is ook een boodschap om iets te gaan doen, maar dan vanuit een ‘weten'. Een gevoel kun je bijvoorbeeld krijgen vanuit je intuïtie.

Dat waren de 6 primaire emoties… Zijn er ook secundaire emoties? Een lijst…

Naast de zes basisemoties, wat de emoties zijn die aangeboren zijn qua manier van uiten, zijn er andere emoties. Van deze andere emoties wordt ook wel eens gezegd dat het concepten zijn. Je vindt in deze extra lijst zowel positieve als negatieve emoties, maar eigenlijk zijn emoties niet positief of negatief. Ze zijn gewoon energie. Het heeft dan ook geen zin om ze op die manier te beoordelen.

In het boek ‘De Emotie Encyclopedie' (bekijk hier het inkijkexemplaar) wordt een hele lading aan emoties genoemd. Onderstaande lijst bevat een groot deel van deze emoties…

 1. ontsteld
 2. getergd
 3. achterdochtig
 4. schaamte
 5. machteloos
 6. nervositeit
 7. somberheid
 8. neerslachtigheid
 9. Stress
 10. Bezorgdheid
 11. jaloezie
 12. afgunst
 13. hoop
 14. verrassing
 15. verwarring
 16. irritatie
 17. schuldgevoel
 18. minachting
 19. beduusd
 20. verslagen
 21. jaloers
 22. neerbuigend
 23. frustratie
 24. teleurstelling
 25. ontroerd
 26. strijdlustig
 27. giechelig
 28. verliefd
 29. bewondering
 30. trots
 31. spijt
 32. berouw
 33. haat
 34. wanhoop
 35. balend
 36. radeloos
 37. verwijt
 38. liefde
 39. vastberaden
 40. ademloos
 41. angstig
 42. bang
 43. bedroefd
 44. behaaglijk
 45. beverig
 46. bevreesd
 47. bevredigd
 48. bezield
 49. opgewekt
 50. enthousiast
 51. ijverig
 52. beteuterd
 53. geïrriteerd
 54. zelfingenomen
 55. argwanend
 56. beledigd
 57. bezorgd
 58. teleurgesteld
 59. opgewonden
 60. moe
 61. opgelucht
 62. kwaad
 63. overrompeld
 64. verward
 65. uitgeput
 66. blij
 67. gefrustreerd
 68. droevig
 69. gerustgesteld
 70. nerveus
 71. blij
 72. boos
 73. bruisend
 74. chagrijnig
 75. stralend
 76. bezorgd
 77. gespannen
 78. beschaamd
 79. verwaand
 80. autonomie
 81. creativiteit
 82. integriteit
 83. zelfexpressie
 84. emotioneel
 85. acceptatie
 86. bijdragen
 87. delen
 88. erkenning
 89. geruststelling
 90. mededogen
 91. nabijheid
 92. ondersteuning
 93. respect
 94. tederheid
 95. veiligheid
 96. verbinding
 97. eenzaam
 98. energiek
 99. gebruikt
 100. vertrouwen
 101. warmte
 102. zekerheid
 103. dankbaar
 104. dolblij
 105. doodsbang
 106. opmerkzaamheid
 107. attent
 108. eigenheid
 109. authenticiteit
 110. zorg
 111. fysiek
 112. aanraking
 113. gelukkig
 114. gelukzalig
 115. geprikkeld
 116. eerlijk zijn
 117. liegen
 118. bescherming
 119. beschutting
 120. gekwetst
 121. erkentelijk
 122. futloos
 123. geagiteerd
 124. gefrustreerd
 125. geschokt
 126. geschrokken
 127. gespannen
 128. gevoelig
 129. jolig
 130. kalm
 131. levendig
 132. koel
 133. geïrriteerd
 134. koud
 135. kwaad
 136. machteloos
 137. zenuwachtig
 138. ongelukkig
 139. ongemakkelijk
 140. onrustig
 141. miserabel
 142. moe
 143. melancholiek
 144. onbehaaglijk
 145. ongeduldig
 146. ontspannen
 147. somber
 148. sprankelend
 149. stil
 150. teder
 151. moedeloos
 152. nieuwsgierig
 153. nerveus
 154. onstuimig
 155. onthutst
 156. ontroerd
 157. ontzet
 158. onzeker
 159. ontsteld
 160. perplex
 161. paniekerig
 162. slaperig
 163. smartelijk
 164. opgetogen
 165. opgewekt
 166. vrijheid
 167. jaloezie
 168. zelf-vertrouwen
 169. onzekerheid
 170. overstuur
 171. overweldigd
 172. tevreden
 173. een kort lontje hebben
 174. respect
 175. ruzie
 176. trots
 177. uitgelaten
 178. uitgeput
 179. verbaasd
 180. zachtmoedig
 181. optimistisch zijn
 182. geduldig
 183. treurig
 184. triest
 185. zalig
 186. verdrietig
 187. pessimistisch
 188. vrolijk
 189. wanhopig
 190. vredig
 191. vreugdevol
 192. warm
 193. wanhopig
 194. vertrouwend
 195. zenuwachtig
 196. verrukt
 197. vurig
 198. vervuld
 199. verward
 200. verwonderd
 201. voldaan
 202. schijngevoelens
 203. ik heb het idee dat jij mij dit aandoet
 204. aangetast
 205. hulpeloos
 206. niet gewenst
 207. weemoedig
 208. verveeld
 209. afgescheiden
 210. in de steek gelaten
 211. niet gezien
 212. afgewezen
 213. ingelijfd
 214. verwachtingsvol
 215. zelfvoldaan
 216. zacht
 217. ruimte
 218. rust
 219. aangevallen
 220. in het nauw gedreven
 221. beweging
 222. licht
 223. lucht
 224. spelen
 225. spirituele verbondenheid
 226. eenheid
 227. harmonie
 228. betekenis
 229. leren/groeien
 230. ordening
 231. schoonheid
 232. ontspanning
 233. stress
 234. bedreigd
 235. plezier
 236. jaloers
 237. op mijn nummer gezet
 238. toegenegen
 239. heelheid
 240. helderheid
 241. inspiratie
 242. water
 243. spel
 244. humor
 245. onveilig
 246. niet serieus genomen
 247. verontwaardigd
 248. teleurgesteld
 249. bedrogen
 250. betrokken
 251. vernederd
 252. verwaarloosd
 253. bezorgd
 254. opgelaten
 255. gekweld
 256. verraden
 257. wantrouwig
 258. geïnspireerd
 259. misbruikt
 260. vervreemd
 261. beschaamd
 262. mishandeld
 263. druilerig
 264. terneergeslagen
 265. gedeprimeerd
 266. geïntimideerd
 267. kwaadheid
 268. niet gehoord
 269. onderbroken
 270. gemanipuleerd
 271. niet gesteund
 272. neerbuigend
 273. gehinderd
 274. verdoofd
 275. ontgoocheld
 276. gekwetst
 277. overwerkt verslagen
 278. onderdrukt
 279. netelig
 280. onder druk gezet
 281. (innerlijke) vrede
 282. vieren
 283. niet gewaardeerd
 284. verlangend
 285. haatdragend
 286. overheerst
 287. vervulling
 288. versterkt
 289. vieren van het leven
 290. rouwen
 291. liefde
 292. angst
 293. blijheid
 294. schuldig vertrouwd
 295. ongerust
 296. getergd
 297. sceptisch
 298. verkeerd begrepen
 299. getiranniseerd
 300. gewantrouwd
Hierna lezen:  Woede uiten? 12 manieren: zo krop je boosheid nooit meer op!

Dit was de lijst met alle emoties!

Praktisch boek over omgaan met emoties

NLP-Praktijk-Doe-Boek

Vond je dit een zinvol artikel? Dan wijs ik je tot slot graag op het inspirerende NLP Doe-Boek, zodat we het ook samen in de praktijk gaan brengen. Hierin zitten meer dan 100 verschillende tools, tips en technieken vanuit NLP, waaronder bruikbare challenges om met emoties aan de slag te gaan. Bekijk het NLP Doe-Boek hier >>

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: