Wat zijn de basisemoties? Wat zijn voorbeelden van andere emoties? We beginnen dit artikel met de 6 basisemoties. Ook komen er voorbeelden van alle andere soorten emoties aan bod in een lijst. Geen PDF, maar de verschillende emoties kun je gewoon direct in deze pagina bekijken. Lees verder…

Er zijn 6 basisemoties (dit zijn aangeboren, dus universele emoties)

De volgende zes emoties worden de universele basisemoties genoemd. Ze zijn niet alleen bedacht zodat ze als hoofdcategorieën kunnen dienen om andere emoties eronder te verdelen, maar vooral omdat de gezichtsuitdrukkingen wereldwijd hetzelfde zijn bij de mensen die deze emoties laten zien.

De aanname is dus dat de uitingsvorm, de mimiek op het gezicht die een basisemotie aangeeft, aangeboren is.

De 6 basisemoties zijn door Hoogleraar in de Psychologie Paul Ekman als volgt bepaald:

 • Vreugde
  Aanverwant: gelukkig, opgelucht, plezier, tevreden, vervoerd, verrukt, trots, extase, euforisch, genot, enthousiast.
 • Verdriet
  Aanverwant: zwaarmoedig, zelfmedelijden, bedroefd, wanhopig, eenzaam, depressief, rouwend, smart, zwaarmoedigheid, melancholisch, ongelukkig, ellendig, weemoedig, vernederd.
 • Angst
  Aanverwant: rusteloos, fobisch, paniekerig, schrik, zenuwachtig, ongerust, bezorgd, nerveus, zorgen makend, wantrouwend, hysterisch.
 • Boosheid
  Aanverwant: verbolgen, ergeren, verbitterd, wrok, geïrriteerd, vijandig, furieus, verontwaardigd, bitterheid, agitatie, woede.
 • Verbazing/verrassing
  Aanverwant: gechoqueerd, verbijsterd, verwonderd, overrompeld, ontstelt.
 • Afschuw/walging
  Aanverwant: minachtend, aversie, weerzin, ontzet.

Waarom worden dit universele basisemoties genoemd?

basisemoties lijst

Baby's en kinderen laten wereldwijd dezelfde gezichtsuitdrukkingen voor bijvoorbeeld vreugde of angst zien, zonder dat iemand dat eerst aan ze geleerd heeft. Dit wordt als wetenschappelijk bewijs gebruikt om deze 6 emoties als basisemoties te bestempelen. De stelling dat dit wereldwijd hetzelfde is, wordt ook wel eens tegengesproken door ander onderzoek of door kritiek op de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Het concept van de basisemoties onderstreepte Darwin in de 19e eeuw al. Hoogleraar in de Psychologie Paul Ekman maakte hier concreet bovengenoemde 6 emoties van. Zijn levenswerk draait onder andere om het herkennen van (basis)emoties via (micro-expressies in de) gezichtsuitdrukkingen.

Sommigen spreken niet van 6, maar van 8 basisemoties. In dat geval wordt bovenstaande opsomming aangevuld met schaamte en liefde.

Een alternatieve manier om de basisemoties te labelen

In andere gevallen gebruiken mensen een andere indeling voor de basisemoties, waarbij enkel vier emoties betrokken worden. Dit zijn de 4 b's die Vera Helleman gebruikt in haar boek ‘De Emotie Encyclopededie'.

 • Blij
 • Bedroefd
 • Bang
 • Boos
Hierna lezen:  Leven en omgaan met chronische pijn (1 simpele & effectieve tip)

Wat zijn emoties en gevoelens eigenlijk?

basisemoties uitleg

Laten we in twee zinnen het verschil tussen emoties en gevoelens bekijken:

 • Een emotie is energie in motie. Een emotie zet je dan ook aan tot actie. Als je er niets mee doet, blijft het onder de oppervlakte van je huid vastzitten. Verwerk ze dus!
 • Een gevoel is ook een boodschap om iets te gaan doen, maar dan vanuit een ‘weten'. Een gevoel kun je bijvoorbeeld krijgen vanuit je intuïtie.

Dat waren de 6 primaire emoties… Zijn er ook secundaire emoties? Een lijst…

Naast de zes basisemoties, wat de emoties zijn die aangeboren zijn qua manier van uiten, zijn er andere emoties. Van deze andere emoties wordt ook wel eens gezegd dat het concepten zijn. Je vindt in deze extra lijst zowel positieve als negatieve emoties, maar eigenlijk zijn emoties niet positief of negatief. Ze zijn gewoon energie. Het heeft dan ook geen zin om ze op die manier te beoordelen.

In het boek ‘De Emotie Encyclopedie' (bekijk hier het inkijkexemplaar) wordt een hele lading aan emoties genoemd. Onderstaande lijst bevat een groot deel van deze emoties…

 1. ontsteld
 2. getergd
 3. achterdochtig
 4. schaamte
 5. machteloos
 6. nervositeit
 7. jaloezie
 8. afgunst
 9. hoop
 10. verrassing
 11. verwarring
 12. irritatie
 13. schuldgevoel
 14. minachting
 15. beduusd
 16. verslagen
 17. jaloers
 18. neerbuigend
 19. frustratie
 20. teleurstelling
 21. ontroerd
 22. strijdlustig
 23. giechelig
 24. verliefd
 25. bewondering
 26. trots
 27. spijt
 28. berouw
 29. haat
 30. wanhoop
 31. balend
 32. radeloos
 33. verwijt
 34. liefde
 35. vastberaden
 36. ademloos
 37. angstig
 38. bang
 39. bedroefd
 40. behaaglijk
 41. beverig
 42. bevreesd
 43. bevredigd
 44. bezield
 45. opgewekt
 46. enthousiast
 47. ijverig
 48. beteuterd
 49. geïrriteerd
 50. zelfingenomen
 51. argwanend
 52. beledigd
 53. bezorgd
 54. teleurgesteld
 55. opgewonden
 56. moe
 57. opgelucht
 58. kwaad
 59. overrompeld
 60. verward
 61. uitgeput
 62. blij
 63. gefrustreerd
 64. droevig
 65. gerustgesteld
 66. nerveus
 67. blij
 68. boos
 69. bruisend
 70. chagrijnig
 71. stralend
 72. bezorgd
 73. gespannen
 74. beschaamd
 75. verwaand
 76. autonomie
 77. creativiteit
 78. integriteit
 79. zelfexpressie
 80. emotioneel
 81. acceptatie
 82. bijdragen
 83. delen
 84. erkenning
 85. geruststelling
 86. mededogen
 87. nabijheid
 88. ondersteuning
 89. respect
 90. tederheid
 91. veiligheid
 92. verbinding
 93. eenzaam
 94. energiek
 95. gebruikt
 96. vertrouwen
 97. warmte
 98. zekerheid
 99. dankbaar
 100. dolblij
 101. doodsbang
 102. opmerkzaamheid
 103. attent
 104. eigenheid
 105. authenticiteit
 106. zorg
 107. fysiek
 108. aanraking
 109. gelukkig
 110. gelukzalig
 111. geprikkeld
 112. eerlijk zijn
 113. liegen
 114. bescherming
 115. beschutting
 116. gekwetst
 117. erkentelijk
 118. futloos
 119. geagiteerd
 120. gefrustreerd
 121. geschokt
 122. geschrokken
 123. gespannen
 124. gevoelig
 125. jolig
 126. kalm
 127. levendig
 128. koel
 129. geïrriteerd
 130. koud
 131. kwaad
 132. machteloos
 133. zenuwachtig
 134. ongelukkig
 135. ongemakkelijk
 136. onrustig
 137. miserabel
 138. moe
 139. melancholiek
 140. onbehaaglijk
 141. ongeduldig
 142. ontspannen
 143. somber
 144. sprankelend
 145. stil
 146. teder
 147. moedeloos
 148. nieuwsgierig
 149. nerveus
 150. onstuimig
 151. onthutst
 152. ontroerd
 153. ontzet
 154. onzeker
 155. ontsteld
 156. perplex
 157. paniekerig
 158. slaperig
 159. smartelijk
 160. opgetogen
 161. opgewekt
 162. vrijheid
 163. jaloezie
 164. zelf-vertrouwen
 165. onzekerheid
 166. overstuur
 167. overweldigd
 168. tevreden
 169. een kort lontje hebben
 170. respect
 171. ruzie
 172. trots
 173. uitgelaten
 174. uitgeput
 175. verbaasd
 176. zachtmoedig
 177. optimistisch zijn
 178. geduldig
 179. treurig
 180. triest
 181. zalig
 182. verdrietig
 183. pessimistisch
 184. vrolijk
 185. wanhopig
 186. vredig
 187. vreugdevol
 188. warm
 189. wanhopig
 190. vertrouwend
 191. zenuwachtig
 192. verrukt
 193. vurig
 194. vervuld
 195. verward
 196. verwonderd
 197. voldaan
 198. schijngevoelens
 199. ik heb het idee dat jij mij dit aandoet
 200. aangetast
 201. hulpeloos
 202. niet gewenst
 203. weemoedig
 204. verveeld
 205. afgescheiden
 206. in de steek gelaten
 207. niet gezien
 208. afgewezen
 209. ingelijfd
 210. verwachtingsvol
 211. zelfvoldaan
 212. zacht
 213. ruimte
 214. rust
 215. aangevallen
 216. in het nauw gedreven
 217. beweging
 218. licht
 219. lucht
 220. spelen
 221. spirituele verbondenheid
 222. eenheid
 223. harmonie
 224. betekenis
 225. leren/groeien
 226. ordening
 227. schoonheid
 228. ontspanning
 229. stress
 230. bedreigd
 231. plezier
 232. jaloers
 233. op mijn nummer gezet
 234. toegenegen
 235. heelheid
 236. helderheid
 237. inspiratie
 238. water
 239. spel
 240. humor
 241. onveilig
 242. niet serieus genomen
 243. verontwaardigd
 244. teleurgesteld
 245. bedrogen
 246. betrokken
 247. vernederd
 248. verwaarloosd
 249. bezorgd
 250. opgelaten
 251. gekweld
 252. verraden
 253. wantrouwig
 254. geïnspireerd
 255. misbruikt
 256. vervreemd
 257. beschaamd
 258. mishandeld
 259. druilerig
 260. terneergeslagen
 261. gedeprimeerd
 262. geïntimideerd
 263. kwaadheid
 264. niet gehoord
 265. onderbroken
 266. gemanipuleerd
 267. niet gesteund
 268. neerbuigend
 269. gehinderd
 270. verdoofd
 271. ontgoocheld
 272. gekwetst
 273. overwerkt verslagen
 274. onderdrukt
 275. netelig
 276. onder druk gezet
 277. (innerlijke) vrede
 278. vieren
 279. niet gewaardeerd
 280. verlangend
 281. haatdragend
 282. overheerst
 283. vervulling
 284. versterkt
 285. vieren van het leven
 286. rouwen
 287. liefde
 288. angst
 289. blijheid
 290. schuldig vertrouwd
 291. ongerust
 292. getergd
 293. sceptisch
 294. verkeerd begrepen
 295. getiranniseerd
 296. gewantrouwd
Hierna lezen:  Emotie-Eten Overwinnen & Afleren [Emotionele Eter Betekenis] [6 Tips]

Dit was de lijst met alle emoties!