future pace

Future Pace – Zo laat je je client hard op zijn doel afstevenen

De Future Pace, het is een vast onderdeel aan het einde van iedere NLP-techniek, zodat je er zeker van kunt zijn dat het gewerkt heeft. Hoe voer je hem uit? Je leest het hier.

De stappen van de future pace

  1. Raak in de bronvolle state. Dit is echter een optionele stap, want als je echt wil testen of het gewerkt heeft, komt dit vanzelf!
  2. Ga naar de probleem-trigger en zie wat gebeurt: ‘Denk aan een mogelijke situatie in de toekomst die voorheen het oude gedrag zou getriggerd hebben (inclusief vragen naar de zintuiglijke ervaringen uit het rijtje VAKOG)’. Als het goed is, activeert de probleem-trigger automatisch de bronvolle state.
  3. Hoe voel je je nu? Wat gebeurt er?
  4. Doe de future pace weer, maar dan gedissocieerd. Je sluit hem dus gedissocieerd af, zodat het niet lijkt alsof je het al behaald hebt, want dat moet nog blijken. Zo krijg je dus extra motivatie om het ook daadwerkelijk te bereiken in de praktijk. Doe de future pace dus de eerste keer vooral geassocieerd: dus niet teveel visuele, maar juist kinesthetische woorden gebruiken, aangezien visuele woorden inherent zijn aan dissociatie en kinesthetische woorden inherent zijn aan associatie. Dus niet: ‘’Hoe zou je eruit zien in de toekomst?’’ Maar wel: ‘’Sta jezelf toe in de toekomst te zijn en al die bronnen volledig in je te voelen’’.

Geef het proces gerust een duw in de rug

future pace

Krijg je positieve feedback van de client? Speel daar dan op in: ‘Merk al die veranderingen op en hoe goed het voelt om zelf al die macht te hebben om alles te verbeteren en om dat te verdienen. Stap nu 3 maanden later binnen en merk het sneeuwbal effect op. Merk op hoe zeker je van binnen bent, Hoe alles is veranderd, het niveau van persoonlijk zelfvertrouwen en merk op hoe dat effect heeft op andere zaken in je leven, merk op hoe goed het voelt.’

Blijf probleem-triggers zoeken en collapsen met de bronvolle state die automatisch verschijnt, tot jullie er geen meer kunnen vinden. Maak er een grap van. “Is het niet grappig dat je geen probleem meer kunt bedenken?”

Sluit af met spanning en commitment

Na een tijdje moet je wel dissociatie erbij gaan betrekken, want dat creëert spanning ten opzichte van voelen en associatie. Bij associatie voel je dat je het al hebt gehaald, waardoor de adrenaline en drang om het te halen er natuurlijk vanaf is. Net als elastiek: als je afstand neemt wordt de anticipatie/spanning groter om terug te gaan! Houd bij future pace de veranderingen op het einde dus gedissocieerd tot je nogmaals om de ecologie en congruentie hebt gevraagd.

Na de future pace is het aanbevolen om weer commitment op te bouwen om nu meteen met een concreet gedrag te beginnen. Doe dit terwijl de client in de resource state is! Nu ben je klaar en stevent de client regelrecht op zijn doel af!

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder & deel dit met je vrienden!