Ethiek en integriteit: dit zijn begrippen waar je vast weleens van gehoord hebt, maar wat betekenen ze nu eigenlijk precies? Wat is integriteit en ethisch handelen? In dit artikel leer je precies wat het is en hoe je zelf integer en ethisch kunt handelen in je leven. Lees verder…

Wat is de definitie van ethisch & integer?

Iemand die integer handelt, die handelt vanuit de normen en de waarden die hij of zij aanhangt. Integer zijn is het verschil kennen tussen goed en kwaad. Je bent integer als je je aan die eervolle normen, waarden en standaarden houdt. Integriteit is hierdoor onder andere erg belangrijk is op de werkvloer, maar ook in het alledaagse leven.

Het is iets dat politici vaak verweten wordt: dat ze eigenlijk geen integriteit hebben.

Hieronder staat de definitie van professor Karen Christensen van Harvard University:

Integriteit: een staat of toestand van heelheid, compleet zijn, niet gebroken zijn, onaangetast, gezond, in perfecte staat.

Moraal: in een bepaalde samenleving enin een bepaald tijdperk van die samenleving, is moraliteit de algemeen aanvaarde maatstaf van wat wenselijk en ongewenst is; van goed en fout gedrag, en wat door die samenleving wordt beschouwd als goed of slecht gedrag van een persoon, groep of entiteit.

Ethiek: In een bepaalde groep is ethiek de overeengekomen normen van wat wenselijk en onwenselijk is; van goed en fout gedrag; van wat door die groep wordt beschouwd als goed en slecht gedrag van een persoon, groep of entiteit die lid is van de groep.”

Bron: Professor Karen Christensen van Harvard University

Volgens synoniemen.net is integriteit een synoniem van eerlijkheid

Een goede manier om naar de definitie van integriteit te kijken, is door een synoniem te leren: eerlijkheid. Wie eerlijk is en niet om de hete brij heen draait, is integer. Integriteit betekent daarnaast dat je leeft naar jouw waarden. Het betekent ook dat je je aan je afspraken houdt en dat je betrouwbaar bent. Zie dit artikel over eerlijkheid.

Wat is het verschil tussen ethiek en integriteit?

Het verschil tussen deze twee termen zit hem in: gezamenlijk en persoonlijk. Ethiek is gezamenlijk. Integriteit is persoonlijk.

  • Ethisch handelen betekent dat je handelt op basis van normen en waarden. Meestal wordt hiermee bedoeld dat je handelt volgens de normen en waarden die in de maatschappij van kracht zijn. In Nederland in de eenentwintigste eeuw wordt bijvoorbeeld van je verwacht dat je niet discrimineert en mannen en vrouwen gelijkwaardig behandelt.
  • Integriteit betekent dat je handelt op basis van je eigen normen en waarden. Waar sta jij voor? Wat wil jij? Wat is jouw behoefte? Handel daarnaar.
Hierna lezen:  IJver: Betekenis & Kenmerken Van IJverige Mensen

Je kunt integer en ethisch handelen leren

Bang dast je niet integer bent? Geen paniek! Je kunt leren integer te handelen. Je bent namelijk nooit te oud om te leren. Maar van wie moet je leren integer handelen? Met de verkeerde leermeester leer je jezelf de verkeerde lessen aan en heb je geen idee van goed of kwaad.

Kernwaarden van integer handelen

Je herkent integer gedrag aan de volgende belangrijke kernwaarden:

Tips om integer en ethisch te leven en handelen

Laten we naar de tips gaan kijken om integer en ethisch te leven.

Tip 1: Geef eer en credits aan degene bij wie het hoort

Het getuigt pas echt van integriteit als je niet met de eer strijkt zonder credits te geven aan bijvoorbeeld jouw leraren, mentoren en degenen die op andere manieren de credits verdienen.

Tip 2: Wil je integer zijn? Wees dan geen pleaser

Een pleaser zijn is de ultieme vorm van on-integer handelen, omdat je daardoor echt totaal geen oog hebt voor je eigen waarden, verlangens en wensen. Dit is het laagste wat je kunt doen. Hier leer je precies hoe je géén pleaser bent.

Tip 3: Je bent geen nice guy

Een nice guy is de meest oneerlijke persoon die er maar is. Hij zegt niet wat hij wil, hij uit niet wat hij wil en hij doet onnodig aardig om te krijgen wat hij wil. Dit is super manipulatief en dus niet integer. Hier leer je alles om geen nice guy te zijn.

Tip 4: Je doet wat je zegt en doet aan verwachtingsmanagement

Wil je integer en ethisch zijn? Dan houd je je aan je afspraken. Je houdt je bovendien aan je afspraken en je leeft naar je eigen belofte. Zo simpel is het. Echter, dit is wel een kunst die je kunt leren. Hoe? Hier vind je alle tips voor verwachtingsmanagement.

Tip 5: Wees congruent

Wat is een synoniem voor integriteit? Congruentie. Dat betekent dat jouw gevoelens, gedachten en daden hetzelfde reflecteren. Alle informatie over congruent zijn, vind je hier.

Tip 6: Je gaat niet tegen je waarden in

Weet wat je waarden zijn en weiger iets te doen wat daar tegenin gaat. Vind je bijvoorbeeld zelfzorg belangrijk, weiger dan iemand te helpen die jou niet waardeert. Dit is het meest integere wat je kunt doen. Hier lees je alles over waarden.

Integer op de werkvloer

ethisch en integer

Als je op de werkvloer integer handelt, dan vul je je functie goed uit. Dat betekent dat je doet wat er van je wordt verwacht en dat je rekening houdt met anderen. Iemand die integer is, heeft een bepaalde ethiek (dit zijn alle normen en waarden die iemand heeft). Iemand die integer is, gaat respectvol om met zijn collega’s en met het eigendom van het bedrijf. Het betekent dat je de regels volgt en niet alleen aan jezelf denkt, maar ook aan anderen.

Hierna lezen:  Discipline Aanleren: 19 Bewezen Tips & Theorieën [Wilskracht]

Integriteit is iets positiefs

Niet iedereen heeft het in zich om integer te zijn. Iemand die integer is, gelooft in bepaalde principes, in normen en waarden en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de leefregels niet overtreden worden. De opvoeding speelt een belangrijke rol in het vormen van een integere persoonlijkheid. Eigenlijk zou iedereen integer moeten zijn. Helaas is dat niet altijd het geval.

Integere beroepen

‘Integere’ beroepen zijn beroepen waarbij het noodzakelijk is dat iemand integer is. Iemand die hulpverlener, zorgmedewerker, persoonlijk begeleider, psycholoog of leraar is moet per definitie integer zijn, anders voert deze persoon zijn of haar werk niet goed uit. Er zijn ook beroepen die de reputatie hebben dat ze juist geen integere mensen aantrekken: denk aan politicus, advocaat, bankier, beurshandelaar. Toch zijn er ook integere mensen met deze beroepen.

Ethiek kan ook persoonlijk zijn

Let er wel op dat twee personen die beiden beweren ethisch te handelen, tegengestelde ideeën kunnen hebben. Een ethiek – het geheel van ideeën over wat goed is en wat slecht, wat juist en wat onrechtvaardig – is voor een groot gedeelte persoonlijk. Zo kunnen mensen verschillende dingen denken, omdat ze verschillend zijn opgevoed of verschillend in elkaar zitten. Sommige ethische mensen vinden tradities heel belangrijk, terwijl anderen juist vernieuwen.

Probleem: bijna iedereen denkt integer te zijn

Er is één probleem: bijna iedereen denkt integer gedrag te vertonen. Maar is dat ook zo? Heb je ooit iemand gekend, die dacht dat hij egoïstisch en een klootzak was? Waarschijnlijk niet. Mensen hebben een ‘blinde vlek’ voor hun eigen gedrag: wat zij denken dat juist is, is niet altijd wat de ander denkt dat juist is. Zo kan het dat iemand die zichzelf integer vindt, zo door anderen helemaal niet wordt gezien. Luister naar anderen: sta open voor suggesties.

Integer als ondernemer

integriteit tips

Een ondernemer is eigen baas en heeft het binnen zijn eigen onderneming grotendeels zelf voor het zeggen. Dat betekent dat het extra moeilijk is om integer te blijven, aangezien er weinig mensen zijn om je op de vingers te tikken als je iets fout doet. Een ondernemer is integer als…

  • Hij of zij eerlijke concurrentie de ruimte geeft: dat betekent datje een concurrent met respect behandelt en niet dwarsboomt door bijvoorbeeld roddels te verspreiden.
  • Hij of zij denkt aan het milieu: bijvoorbeeld door afval te scheiden en niet te lozen zonder toestemming.
  • Hij of zij zorgt voor de samenleving: bijvoorbeeld door niets te verkopen of aan te bieden dat groepen in de samenleving kan schaden. Een verzekeringsmaatschappij die niet integer is, vraagt hele hoge premie en doet moeilijk met uitkeren als er een keer echt iets aan de hand is. Een integere verzekeringsmaatschappij denkt mee met de klant.
  • Hij of zij zorg draagt voor de werknemers: de werknemers krijgen eerlijk loon, werken eerlijke diensturen en er wordt geluisterd naar de suggesties van werknemers.
Hierna lezen:  Wat zijn kernkwadranten? Volledige uitleg

Integriteit op de werkvloer: een normcode

Een normcode is niet veel meer dan een reglement – een set van regels van hoe iedereen die in dienst is bij het bedrijf zich moet gedragen. Als iemand de regels overtreedt, heet dit een ‘normovertreding’. Een belangrijke regel is bijvoorbeeld dat je niets steelt van het bedrijf of van een collega. Ook mag je geen bezit van het bedrijf of een collega met opzet kapot maken of beschadigen. Daarnaast is het een norm dat je niet discrimineert of vernedert.

Rapporteren over ethiek en integriteit

In Nederland is iedere overheidsonderneming verplicht te rapporteren over de regels die zijn opgesteld op het gebied van integriteit en ethiek. Alle ambtenaren en bestuurders moeten op de hoogte zijn van de regelgeving op dit gebied. Op die manier wordt ethisch gedrag meetbaar.

Integer handelen als persoon

Het is fijn als collega’s jou zien als een integer persoon, maar integer ben je natuurlijk niet alleen op het werk, maar ook als privépersoon (dat betekent: als je niet werkt). Je behandelt ook je gezinsleden en huisdieren met respect, plus de mensen die je om je heen tegenkomt. Een integer persoon zal behalve aan zichzelf ook altijd aan anderen denken. Dat betekent dat hij bij de stembus doet wat goed is voor het land en niet alleen de eigen portemonnee.

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: