logische niveaus nlp

Logische Niveaus van Bateson en Dilts [Zo klim je in dit NLP-model]

De neurologische niveaus van Gregory Bateson en Robert Dilts vormen een mooi NLP-model die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Als je dit model begrijpt, kun je er veel krachtige en mooie resultaten mee bereiken tijdens het coachen van anderen, het analyseren en oplossen van een probleem of tijdens het voeren van een betekenisvol gesprek. 

De niveaus in dit NLP-model geven verschillende graden aan waarmee we kunnen denken, voelen, weten en spreken. De lagere niveaus bevatten triviale zaken en gedachten. De hogere niveaus zijn complexer en zorgen bijna altijd voor meer bijzondere gesprekken, inzichten en oplossingen. Laten we er direct in gaan duiken.

De neurologische niveaus van Bateson en Dilts – Dit zijn ze:

neuologische niveaus

De neurologische niveaus zijn een nuttig hulpmiddel voor veel doeleinden. Ze kunnen gebruikt worden om over veranderingen na te denken, bij conflicten op een lijn te zitten, nieuwe inzichten te creëren door een probleem vanuit een hoger niveau te bekijken en om veranderingen aan te brengen per niveau.

De neurologische niveaus van Bateson en Dilts, van laag naar hoog:

 1. Omgeving: externe mogelijkheden of beperkingen: waar, wanneer en met wie?
 2. Gedrag: specifieke handelingen of reacties: wat (doe je goed)?
 3. Vermogens, oftewel kennis en vaardigheden: hoe?
 4. Overtuigingen en waarden: bekrachtiging, motivatie en toestemming: waarom?
 5. Identiteit: gevoel van onszelf: wie?
 6. De missie of het doel: wat betekent het, waarvoor, en voor wie?

Scherpe vragen om hoger in de logische niveaus van dit NLP-model te raken

neuologische niveaus

Hier vind je de juiste vragen om hogerop de logische niveaus te komen.

Omgeving/context

Dit is het laagste niveau. Het gaat om concrete zaken die je kan waarnemen. Vragen die je kan stellen zijn:

 • Waar ben ik?
 • Wanneer doe ik dit?
 • Wat is er allemaal te zien?
 • Met wie ben ik?
 • Waar reageer je op?

Gedrag

Één niveau hoger vinden we gedrag. Nu denken we al in een heel andere richting.

 • Wat kan ik doen?
 • Wat doe ik (al)?
 • Hoe doe ik dat?
 • Wat zijn mijn acties?
 • Wat is het resultaat, zintuiglijk waarneembaar?

Capaciteiten/vaardigheden

Nu spreken we over vaardigheden en deugden. Hiermee raken we onze cliënt op een nóg dieper niveau. Wanneer mensen een droom willen najagen, krijgen ze vaak juist kritiek te horen, en ze krijgen te horen dat ze het niet moeten doen. Veel mensen maken daardoor die grote beslissing uiteindelijk niet. Stel dat iemand naar het buitenland wil om een nieuw creatief project op te zetten, dan kun je die persoon juist op basis van zijn of haar capaciteiten aanspreken: ‘Je lijkt me een gemotiveerd/toegewijd/avontuurlijk/vastberaden persoon omdat je dat doet. Er is veel moed en lef voor nodig om naar een nieuwe plaats te gaan waar je de taal niet kent en iedereen moet achterlaten. Je wil je creativiteit erin kwijt.’

Daarnaast geeft de TOTE-analyse (geleerd in het metaprofiel) informatie prijs over dit niveau. Eenvoudigere manieren om hier informatie over te krijgen, zijn de volgende vragen:

 • Wat kan ik?
 • Welke vaardigheden en vermogens heb ik?
 • Hoe kan ik dit de volgende keer doen?
 • Wat zijn mijn gaven?
 • Wat moet je kunnen om {Peter} te zijn?
 • Wat moet je daarvoor, kunnen om {gedrag} te doen?
 • Ook de negatieve vraag stellen: wat kun je niet?

Anekdote: hoewel normaal gesproken aangeraden wordt om met de onderste niveaus te beginnen als je een gesprek met iemand begint, was er eens een groepje kinderen dat naar een opleidingsinstituut ging, en onbekende mensen op de terrassen vroeg: ‘Wat heb je (tot nu toe) vandaag geleerd?’ Daarna gaven ze zelfs een compliment! Dit maakte deze mensen erg blij. Je kunt een gesprek dus zeker ook hoger in de niveaus beginnen.

Vanaf hier kunnen antwoorden meteen naar hogere niveaus gaan

 • Wat zorgt ervoor dat de vonk blijft branden en dat je dit blijft doen iedere dag?logische niveaus robert dilts
 • Ik ben heel nieuwsgierig over iets: wat inspireerde je om … te worden?
 • Wat is belangrijk?
 • Wat motiveert jou?
 • Wat is jouw drive om door te gaan?
 • Wat motiveert je om x te doen?
 • Wat geeft je {tegenovergestelde van probleem}?
 • Wat is voor jou belangrijk?
 • Wat is nóg belangrijker?
 • Waardoor kom je in actie?
 • Waarom wil je x?

Waarden en overtuigingen

Weer een complete shift in denken. Op dit niveau vinden veranderingen het meest eenvoudig plaats. Dit niveau is namelijk niet zó hoog waardoor het nog vrij snel aan bod komt. Toch kan je iemand krachtig coachen op dit niveau als je het gebruikt in combinatie met het ‘consistency-principe’. Als je eerst naar iemands waardes en overtuigingen vraagt en daarna het gewenste resultaat aanhaalt zal die persoon instemmen met de oplossing. De waardes en overtuigingen moeten daarvoor wel relevant zijn voor de oplossing. Bijvoorbeeld: “Vind jij behulpzaamheid belangrijk? Oké, gaaf dat je dat belangrijk vindt! Wil jij ons, als behulpzaam persoon zijnde, een lift geven?” Het is over het algemeen goed om je constant af te vragen: wat motiveert deze persoon?

 • Waarom doe je het? Waarom doe je wat je doet?
 • Wat betekent het voor je?
 • Wat/wie inspireerde je om ermee te beginnen?
 • Wat motiveerde je om dit te doen?
 • Waar geloof je in (over het doelvermogen)?
 • Waarover moet je overtuigd zijn om dat te kunnen? Waarin moet je geloven?
 • Waarvan ben je overtuigd? Ben je daar absoluut van overtuigd?
 • (en daarna: hoe weet je dat? Waar baseer je dat op?  Bv hoe weet je dat het voor mensen belangrijk is hun eigen oordeel te vertrouwen? Wat zijn de ervaringen waarop hij zijn overtuiging baseert?)
 • Wat is voor jou belangrijk (als het om doelvermogen gaat)?
 • Waarom vind je dat (belangrijk)?
 • Wat nog belangrijker (onder wat voor omstandigheden zou je bereid zijn om geen {criteria} te hebben?) wat vindt hij daarvan het allerbelangrijkst,
 • Belangrijke waarden?
 • Wat is voor jou het belangrijkst?
 • Wat maakt dat nou uit? En dus?
 • Waar gaat het je om?
 • Wat vind je het belangrijkste in het leven?
 • Waar ga je van uit?
 • Wat betekent {doelvermogen/onderwerp} voor jou?
 • Waarom doe je dit, wat levert het je op?
 • Als er een negatief antwoord uit: “Wat zou je in plaats daarvan willen doen?”
 • Wanneer was dat moment waarop je dacht: Yes, ik weet het, ik ga (vul in) doen!
 • Wat zou er gebeuren als je het niet deed?

Identiteit

neuologische niveaus

In het voorbeeld van de vorige paragraaf is identiteit ook al langsgekomen: “Wil jij ons, als behulpzaam persoon zijnde, een lift geven?” Natuurlijk kan je dit niet alleen voor eigen belangen inzetten, maar ook om iemand te coachen.

 • Wat zegt dat over mij?
 • Wie ben ik?
 • Welke rol vervul ik in deze context?
 • Hoe zie ik mezelf?
 • Wat maakt dat Debbie?
 • “Wie ben je met het doelvermogen?”
 • Metafoor: waarmee vergelijk je jezelf?
 • Vraag naar karakterkenmerken.

Missie

Op het hoogste niveau ga je ontdekken wat een persoon bijdraagt aan de wereld. Het is een mooie oefening om te ontdekken op welke manier je lagere niveaus dit kunnen ondersteunen en in welke mate ze überhaupt congruent zijn met je missie. Als je dit niveau wijzigt zullen de onderste niveaus automatisch mee veranderen. Deze werking is ook van toepassing op alle andere niveaus.

 • Waartoe?
 • Wat was je motivatie waarvoor je het deed?
 • Wat wilde je bijdragen door dat te doen?
 • Wat is mijn doel?
 • Wat is jouw droom? Roeping? Welke droom draag ik uit?
 • Wie ben ik nog meer aan het dienen als een congruent persoon?
 • Wat is mijn misse?
 • Wat is de visie die ik naleef of representeer?
 • Wat is het grotere geheel waar zijn inspiratie uit voortkomt?’’
 • Wat is de zin van jouw leven?
 • Wat wil ik betekenen voor de omgeving waar ik deel van uitmaak?
 • Wat draag jij bij aan de wereld?
 • Voor welk groter doel doe ik dit?
 • Wat is mijn zingeving?

Algemene vragen om hogerop te raken

 • Waartoe leidt dat?
 • Wat is daarbij belangrijk voor jou?
 • Wat is nóg belangrijker?
 • En als je dat doet, wat levert jou dat op?
 • En als dat gebeurt, wat zijn dan de effecten dáárvan?
 • En het resultaat daarvan was?
 • Wat heeft het je opgeleverd?
 • Wat schenkt het je?
 • Wat is daar de impact van?
 • Waar is dit een voorbeeld van?
 • Voor welk doel?
 • Wat is je intentie?

Gebruik deze vragen en improviseer zelf om iemand hogerop deze logische niveaus te leiden, bijvoorbeeld in je NLP-coaching.

Meer over de werking van de neurologische niveaus

 • Een oplossing ligt veelal niet op het niveau waar het probleem wordt ontdekt, maar op een ander niveau.
 • Lagere niveaus zijn makkelijker te veranderen dan hogere niveaus.
 • De niveaus zijn afhankelijk van elkaar.
 • Als je op een lager niveau iets verandert leidt dat misschien tot een verandering op een hoger niveau. Als je op een hoger niveau iets verandert leidt dat altijd tot een verandering op een lager niveau.

Meestgebruikte toepassingen van de neurologische niveaus

logische niveaus nlp

Elk gedrag heeft een positieve intentie. Een roker wil bijvoorbeeld ontspannen en haalt die ontspanning uit een sigaret. Een alcoholist wil zijn liefdesverdriet vergeten. Wanneer dit gedrag de  onderliggende behoefte niet bevredigt kan er naar een hoger niveau gekeken worden. Wat zijn je doelen? Wie ben je? Wat is je werkelijke behoefte? Ga vervolgens weer terug naar een lager logisch niveau en bevredig die behoefte door het gedrag of de omgeving op een positieve manier te veranderen. Dit heet ‘lateraal chuncken’.

Als bijvoorbeeld de waarde ‘vriendschap’ voorheen bevredigd werd door samen te roken, kan er van het gedrag ‘roken’ naar dat hogere niveau ‘vriendschap’ gesprongen worden. Bij het nadenken over vriendschap kan vastgesteld worden dat andere activiteiten zoals samen voetbal kijken of samen thee drinken daar ook invulling aan geven.

Dit proces van lateraal chuncken (eerst upchuncken, en daarna een andere downchunck-voorbeeld vinden) is overigens erg nuttig in mediation en onderhandeling. Je bent van een specifiek gedrag van vriendschap, samen roken, naar een groter begrip aan het springen, vriendschap zelf, om vervolgens weer tot specifiek gedrag te komen die ook invulling geeft aan de waarde ‘vriendschap’.

Enkele andere toepassingen van de logische niveaus:

 • De neurologische niveaus zijn een nuttige analyse-tool voor een situatie of een probleem, door op alle niveaus informatie te verzamelen.
 • Je kunt een ander, door middel van vragen, baar andere logische niveaus leiden zodat je meer informatie krijgt: je verkent én verruimt het wereldbeeld.
 • Wanneer de niveaus gelijk zijn, kun je ook van congruentie spreken. Dit kun je dus ook onderzoeken met de logische niveaus.
 • Het is een gesprekstechnieken-tool voor het aanknopen van gesprekken met mensen. Als je met onbekende mensen een gesprek begint en open vragen stelt, ga dan van onderaan de piramide omhoog in volgorde. Zo krijg je onderscheidende gesprekken die van nature ontstaan en je krijgt meer variatie in je gesprekken.
 • Het kan voor feedback gebruikt worden: “Jullie identiteiten zijn allemaal uitstekend maar hebben jullie in je gedrag problemen gehad met de oefening?”
 • Bij conflicten kan eraan gedacht worden dat gedrag de mens niet maakt tot wie hij is.
 • Conflicten kunnen opgelost worden door van logisch niveau te schakelen. We zullen binnenkort een erg handige mediation-techniek plaatsen die hiervan gebruikmaakt.
 • Innerlijke conflicten kunnen ook opgelost worden met het kijken naar de hogere logische niveaus. Bijvoorbeeld met de techniek: ‘Onderhandelen met delen’, oftewel ‘Parts Integration’. 
 • Je kunt bij mensen aansluiten op het logisch niveau waarop zij aan het communiceren zijn, om een connectie met die persoon te maken (rapport).
 • Je kunt mensen motiveren door ze aan te spreken op hun hogere logische niveaus.

Oefening: herkennen van de neurologische niveaus van Bateson en Dilts

A vertelt iets indrukwekkends dat hij laatst mee heeft gemaakt. B en C luisteren en ontdekken op welke logische niveaus A de informatie gaf.
Doe dit ook een keer tijdens het luisteren naar interviews op radio, TV of een gesprek. Welke logische niveaus gebruiken de gesprekspartners?

Oefening: behendigheid krijgen in het herkennen van de neurologische niveaus van Bateson en Dilts

A bedenkt twee of drie zinnen. B en C luisteren en ontdekken op welke logische niveaus A de informatie gaf. Herhaal dit meerdere keren om hier bekend mee te raken.

Oefening: klimmen in de logische niveaus!

A vertelt over een ervaring. B luistert en stelt vragen en geeft samenvattingen die erop gericht zijn om A steeds naar een aansluitend/hoger logisch niveau te leiden. Het doel is om informatie op alle logische niveaus te krijgen. Dit is een handige analyse-tool, en het maakt een gesprek vooral ook betekenisvoller.

nlp opleiding met korting

Oefening: de niveaus ‘in het wild’ als analysetool gebruiken

Vraag iemand om een probleem met jou te bespreken. Analyseer dit probleem door de logische niveaus te gebruiken.
Vraag vervolgens deze persoon welke overtuigingen hij/zij heeft over het onderwerp. Ga na op welk logisch niveau deze overtuigingen zitten (‘Deze overtuiging zit op het niveau van…’}.

Oefening: jouw gewenste identiteit

 1. Bepaal jouw gewenste ‘identiteit’ (wat eigenlijk een rol is).
 2. Maak een representatie van deze gewenste identiteit: wat denkt hij, wat zijn zijn emoties, fysiologie, welke (kracht)vragen stelt hij zichzelf? etc.
 3. Hoe zien de logische niveaus eruit in het licht van de gewenste identiteit?
 4. Leef een hele week volgens deze nieuwe identiteit!

Oefening: de logische niveaus als consultatietool gebruiken

 • Breng de logische niveaus van een organisatie in kaart waar jij mee verbonden bent.
 • Betrek ook jezelf erin: op welke manier kun je wel of niet op een ecologische manier onderdeel zijn van deze organisatie?
 • Geef zo nodig adviezen voor deze organisatie, gericht op het congruenter maken van de logische niveaus.
 • Geef ook adviezen voor werving en selectie, gebruik makend van de logische niveaus van de organisatie.

Interventie: congruent maken van de logische niveaus (Logical Level Alignment)

neuologische niveaus

Voel je dat je incongruent gedrag hebt, of voel je onzekerheid, gebrek aan capaciteiten of een belemmerend gevoel? Doe dan deze interventie.

 1. Bepaal wat een context van je is waarin je congruentie wil.
 2. Leg de logische niveaus op een rijtje op de grond.
 3. Begin bij omgeving en werk je weg omhoog naar missie/spiritualiteit. Beantwoord bij iedere stap de corresponderende vragen met betrekking tot je situatie waarin je congruentie wil.
 4. Bij het hoogste logische niveau anker je het gevoel na het beantwoorden van je vragen. Terwijl je dat anker afvuurt, loop je terug naar ieder lager niveau. Stel daarbij steeds vragen zoals: ‘Neem je fysiologie en innerlijke ervaring mee naar identiteitsniveau en merk op hoe het je eerdere representatie van jouw identiteitservaring versterkt of verrijkt… (…) Hoe het  je vermogens versterkt, verandert of verrijkt… Etc.
 5. Als je klaar bent, reflecteer je: waar zit voor jou de verandering? Wat zal dat je opleveren?

Neurologische niveaus van Dilts VS Logische niveaus van NLP

Het is belangrijk op te merken dat er een groot verwijt is tegen de neurologische niveaus van Dilts, omdat ze een persoon inhoud kunnen opleggen. En wanneer dat gebeurt, spreken we niet van zuivere NLP. Niet iedereen gelooft bijvoorbeeld in een spirituele missie, terwijl de neurologische niveaus dat wel opleggen. De oorspronkelijke logische niveaus van NLP zijn daarentegen volledig inhoud-vrij: ze zijn enkel een manier om inhoud in te delen en een manier om door inhoud te navigeren. Daarover volgt binnenkort een artikel. De logische niveaus van Bateson/Dilts worden in ieder geval behandeld in de NLP Practitioner en Master Practitioner Opleidingen.

Gerelateerde artikelen: ook interessant?

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder en dan zal ik reageren. En... sharing is caring!