Nietszeggende jeukwoorden en kantoortaal… Er is geen touw aan vast te knopen en we vinden het soms maar akelig. Hier vind je een volledig overzicht met 55 van de beste voorbeelden van nietszeggende jeukwoorden. Daarnaast vind je in dit artikel een jeukzinnen-generator en leer je tot slot hoe je ze wél nuttig kunt inzetten.

Top 31 jeukwoorden (inderdaad, het zijn er veel meer dan 10 geworden!)

Word jij ook zo gek van jeukwoorden op kantoor? Hieronder vind je de belangrijkste jeukwoorden. Bekijk de lijst, lees de rest van dit artikel en vraag jezelf af hoe vaak jij dit soort woorden gebruikt en wat voor effect ze hebben.

Onderstaande lijst is geïnspireerd op de bullshit-generator van jurgensland.nl. Verderop in deze pagina vind je deze generator. Daarnaast geeft het boek ‘Uitrollen is het Nieuwe Doorpakken' van Japke-D. Boumma goed en humoristisch inzicht in je taalgebruik op het werk.

 1. Processen
 2. De factor mens
 3. De organisatieontwikkeling
 4. De missie
 5. Moet meerwaarde leveren bij
 6. Dient te faciliteren bij
 7. Schept voorwaarden voor
 8. Dient te focussen op
 9. Sturing geven aan
 10. De implementatie van
 11. De terugkoppeling van
 12. Het aansturen van
 13. De ontwikkeling van
 14. De integratie van
 15. Business architecture
 16. Conceptplannen
 17. De synergie met
 18. De werkgroepen
 19. Strategisch beleid
 20. Uitkristaliseren
 21. Toegevoegde waarde leveren
 22. Leading zijn
 23. Doorschakelen
 24. Het breed maatschappelijke middenveld
 25. Ik stond op het veld
 26. Incompany foodcoart
 27. Performance dialoog
 28. Customer Journey Expert
 29. Engagement
 30. Kernboodschap
 31. Sparren

24 nietszeggende jeukwoorden die de top 31 net niet haalden

kantoortaal

 • De klankborden met
 • Targets
 • Mijlpalen
 • Business units
 • Best practices
 • Optimale
 • Eenduidige
 • Pro-actieve
 • Resultaatgerichte
 • Efficiënte
 • Supply Chain Processen
 • Inventarisatie
 • Insteek
 • De flexibilisering van
 • Hangt nauw samen met
 • Stelt eisen aan
 • Is uitgangspunt bij
 • Het management
 • De kerncompetentie
 • Human capital
 • Kennismanagement
 • De eerste aanzet
 • Factoren
 • Draagvlak
 • Terug naar de kernwaarden
 • Realiseren we stukje synergie
 • Laten we agile doen
 • Enorme win-win
 • Parkeren we deze tot volgende meeting
 • In je kracht staan
 • Oppakken

Nietszeggende jeukzinnen-generator

De maker van de website jurgensland.nl heeft onderstaande generator bedacht. Neem een woord uit iedere kolom en bouw hier een nietszeggende zin mee. In de volgende paragraaf laat ik zien hoe ik dit heb gebruikt om een ‘geloofwaardige' Linkedin-aanbeveling te schrijven.

Hierna lezen:  Omgekeerde psychologie - 32 voorbeelden (sneaky technieken!)

jeukzinnen generator jurgensland

Extreme voorbeelden van tenenkrommende kantoortaal

nietszeggende jeukwoorden en kantoortaal

Ik heb bovenstaande jeukzinnen- en kantoortaalgenerator gebruikt om een Linkedin-aanbeveling te schrijven voor een van mijn studiegenoten tijdens mijn Business Bachelor. Een buitenstaander die niet deze studierichting heeft gevolgd, zou denken dat het echt is:

Omer B. heeft oog voor detail, en heeft meerwaarde geleverd bij de implementatie van complexe supply chain processen, waarbij het belang van strategisch beleid voorop stond. De terugkoppeling van de optimale business architecture, waarbij de feedback van de heer B. de mijlpijlen faciliteerde, was het uitgangspunt bij het afstemmen van de werkgroepen. De Human Capital schepte voorwaarden voor de organisatie-ontwikkeling, waarbij er voldoende draagvlak was bij de de processen.

Kennismanagement hing nauw samen met de definitie van efficiënte business models, waarbij commitment van de klankborden met de heer B. doorslaggevend waren. De eerste aanzet voor de conceptplannen hingen nauw samen met de projectorganisatie.

De bepaling van de mogelijkheden van de coördinatie van systemen verliep dankzij Omer zodanig dat de relaties correct zijn. De organisatie van de prestaties van het management kon hierdoor leiden tot enthousiasme en zelfvertrouwen, wat voor integratie zorgde van bruikbare gegevens.

Drie jaar later besloot ik mijn aanbeveling te updaten. Ook hierbij geldt dat iemand die geen business of ICT heeft gestudeerd, dit voor echt kan aanzien. Zie hier het resultaat:

Drie jaar na mijn vorige aanbeveling voor mijn vennoot, leidinggevende en baas – Omer B. – is het tijd voor een geüpdatete aanbeveling over Omer, zijn innovatie-inzicht en de uitdagingen waarmee we in de markt te maken kregen.

Omer en ik hebben samen een nieuwe Straight To Nokia Based Smartphone App gepitcht. Het is een app voor medische professionals die HPD hebben. Deze app laat Branded Integrations naadloos samenwerken met Content Creators. Branded Integrations van een User Side Content Platform zijn verleden tijd.

Hiervoor hebben Omer en ik samen de startup M2M Digital opgericht, zodat we ons konden focussen op SEO en Keyword Rich Trend Tracking. Daar hadden we veel succes mee op de Mobile To Mobile Tablet Based Client Side.

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van User Testing van een Analytics Perspective tool van Peddle. Dat is een Strategische Business Unit van KUM Digitals Cloud Source Innovation Fields. Om dit te financiëren, hebben we wat kapitaal uit een VC Firma uit Quatar gehaald, zodat het van de grond kon komen.

M2M Digital werkt als een Compagnion Service. Het koppelt merken met Alpha Based Consumers, zodat het overeenkomt met hun Tablet Based Peer2Peer Behaviour, waarbij gebruik wordt gemaakt van Multi Stage Engagement.

Zo hebben we een Mobile Based App Farming Product geëmployed voor Realtime Optimization om kerkgangers in de Cloud Based Content Platforms te krijgen. Dat deden we met onze Geo Targeted Ad Serving Platform die zich focust op Mobile en Tablet Based ondernemingen met een extreem hoge ROI.

Hiertoe hebben we AB-testing toegepast op een verscheidenheid aan markten, HTML 5 Compatible, waarbij we ons focussen op User Generated Crowd Sourced Brand Integrations door Tablet en/of Cloud Based Computer Systems.

Dit wilden we ook monitizen voor 3rd Parties. Hiervoor hebben we nieuwe BBM Advertising Ecosystems opgezet. De Crowd Tracking Technology versterkt de marktdynamieken voor Social Networking & Media Platforms voor Tumblr.

Uiteindelijk hebben we een adviesrapport opgesteld over flexibele regievoering en gestructureerde kaderzetting binnen het tot dusver te starre stakeholdermanagement in M2M Digital. Wij kapittelden onze rigide strategieplanning binnen de innovatie-agenda en leidden een fasegewijze uitwerking in van nader vast te stellen contouren van het investeringsbeleid op middellange termijn.

Hierom kan ik Omer B. van harte aanbevelen.

Genoeg gelachen – Jeukwoorden kun je ook voor een goed doel inzetten

Er zijn ooit eens benamingen gegeven aan specifieke soorten vage kantoortaal, waarbij ze in categorieën zijn ingedeeld. Voorbeelden van die categorieën zijn nominalisaties en ongespecificeerde werkwoorden.

Hierna lezen:  Fractionatie (door weinig trainers geleerd ivm zijn enorme impact)

Al die categorieen zijn terug te vinden in het zogenoemde Milton Model, waarmee je anderen kunt beïnvloeden dankzij nietszeggende, vage taal. Dit heeft een hypnotisch effect en kan erg zinvol zijn. Nominalisaties en ongespecificeerde werkwoorden zijn ‘nietszeggende woorden' maar wel 2 basis-elementen voor beïnvloeding met het Milton Model.

Nominalizations en Unspecified Verbs kunnen als jouw startpunt dienen om je cliënten te coachen en ze aan te zetten tot veranderingen. Daarvoor worden nominalisaties in combinatie met unspecified verbs gebruikt. Voorbeeld: “Ervaar (unspecified verb) dat je behulpzaamheid (nominalisatie) aan het ontwikkelen bent.”

Nominalisaties

jeukwoorden en kantoortaal

Nominalizations zijn vaagheden, begrippen en termen. Je kunt ze niet in een kruiwagen leggen. Een knikker, stoel, tafel of boodschappen wel. Het zijn werkwoorden die in een zelfstandig naamwoord veranderd zijn. Dat geeft het een vaag karakter.

In de volgende zin zitten al 3 nominalisaties:

De opbouw en herstructurering van de samenleving.

Hoe hoog vind jij het ‘jeuk-gehalte' in deze zelfstandig naamwoorden die eigenlijk werkwoorden zijn? Namelijk: ‘opbouwen', ‘herstructureren' en ‘samenleven'? Als je er weer een werkwoord van maakt, worden ze al een stukje minder vaag.

Nog een voorbeeld: iemand kan zijn vriend helpen, wat een vrij concrete uitdrukking is. Dat kan in de nominalisatie ‘behulpzaamheid’ veranderen, waardoor het alweer bijna gaat jeuken… Of zal dit juist het tegenovergestelde effect geven? Kunnen nominalisaties ook juist een positief effect hebben?

Woorden als ‘Visie', ‘Succes' en ‘Groei' zijn abstract: ik kan nu niet 1 kilo visie, succes en groei in mijn hand hebben. Je kunt visie, succes en groei niet in een kruiwagen leggen. Het is dus helemaal niet concreet, dus het gaat eigenlijk nergens over… en tegelijk gaat het overal over.

Alle gemoedstoestanden (deugden, gevoelens en capaciteiten) zijn in principe ook nominalisaties. Ool het woord ‘nominalisatie' is een nominalisatie! Laten we er meer ontdekken: de dikgedrukte woorden in het volgende citaat van Milton Erickson zijn nominalizations:

“Ik voel dat je in jouw leefsituatie een bepaald probleem hebt dat je op een juiste manier wilt verhelpen, en je zou al kunnen denken aan welke persoonlijke kwaliteiten je het beste zou vinden om dit probleem te laten verdwijnen. Bovenal weet ik dat je heel eenvoudig in je ervaringen uit het verleden naar precies dat hulpmiddel kunt zoeken.”

Erickson heeft niks concreets gezegd in bovenstaand fragment, terwijl de cliënt er juist vele oplossingen uit kan halen doordat er zoveel ruimte is om er een persoonlijke betekenis aan te geven. Hier komen we dus al bij het nut van nominalisaties en vage ‘nietszeggende taal'. Nominalisaties die sterk met leren en ontwikkelen te maken hebben kun je goed gebruiken in je bemoedigingen. Voorbeelden van dit soort nominalisaties zijn:

 • Realisaties
 • Betekenissen
 • Begrip
 • Inzichten
 • Verlichting
 • Kennis
 • Besluit
 • Moed
 • Vertrouwen
 • Voldoening
 • Verlangens
 • Gevoelens
 • Mogelijkheden
 • Gedrag
 • Communicatie
 • Relaties
 • Keuzes
 • Proces
 • Integratie
 • Ervaringen
 • Energie
 • Geluk
 • Welvaart
 • Verbinding
 • Succes
 • Connecties
 • Zekerheid
 • Geduld
 • Liefde
 • Hulpmiddelen
 • Oplossing
 • Oplossingen
 • Expertise
 • Excellentie
 • Productiviteit
 • Veiligheid
 • Manieren
 • Intelligentie
 • Motivatie
 • Rust
 • Vrede
 • Eenheid
 • Geluk
 • Gezondheid
 • Voldoening
 • Enthousiasme
 • Bronnen
 • Vaardigheden
 • Mogelijkheden
 • Balans
 • Wijsheid
 • Tevredenheid
 • Natuurlijk gevoel
 • Creativiteit
 • Moed
 • Gedachtes
 • Respect (en alle andere deugden)
Hierna lezen:  De Wondervraag (Voorbeelden) Het werkt! (Oplossingsgericht Werken Tip)

Een oplettende cliënt kan het metamodel als tegenmiddel gebruiken. Hij kan er dan een opnieuw een werkwoord van maken, en het onderwerp en het leidend voorwerp er weer bij betrekken. De nominalization ‘inzicht’ wordt dan: “Wie ziet wat precies in, waarover?” Of: “Op welke manier komt die inzicht tot stand?” Nu is het ook makkelijker om er iets mee te doen.

Ongespecificeerde werkwoorden

Er wordt een werkwoord gegeven, maar waar het werkwoord precies voor dient is niet duidelijk. “Mijn vader maakt me bang” kan voor iemand betekenen dat je vader een geladen pistool tegen je hoofd houdt en het kan voor iemand anders betekenen dat je vader heel stil door de kamer sluipt voor een onschuldig spelletje.

Daarnaast bestaan er een aantal werkwoorden die van nature zo sterk zijn dat je niks anders hoeft te doen dan ze gewoon te gebruiken. Wanneer je deze woorden hoort kan je niks anders dan doen wat ze instrueren. Ze zijn dus sterk hypnotisch. Gebruik deze werkwoorden dus voor je bemoedigingen:

 • Ervaar
 • Onthoud
 • Weet
 • Geniet
 • Begrijp
 • Ontdek
 • Geloof
 • Doe er moeite voor
 • Verbind
 • Integreer
 • Leer
 • Verwerk
 • Vertrouw
 • Toestaan
 • Verbeteren
 • Vernieuwen
 • Stel je eens voor. ‘Stel je voor’ is misschien wel de meest krachtige. Je kan de kracht ervan meemaken door dit in vraagvorm te gebruiken bij mensen. Bijvoorbeeld: “Kan je je voorstellen dat je met mij in een boom zit? Kan je een roze olifant voorstellen? Kan je jezelf als succesvol persoon voorstellen?” Kijk ook naar de “Wat als”- techniek, waar “Stel je voor” een onderdeel van is.
 • Hoe voelt het wanneer je contact maakt met dat deel in je lichaam wat het prettigst voelt?
 • Stel je eens voor dat je de vermogens had om het onbewuste van mensen te beïnvloeden.
 • Realiseer: “Realiseer hoe goed je bezig bent.” “Realiseer je je wel hoe goed je bezig bent?”
 • Besef: “Besef je wel dat je hier zo goed in bent?”
 • Voel (dat diep van binnen)
 • Maak goed contact met…
 • Denk dat/aan
 • Herken
 • Merk op
 • Word bewust van/dat
 • Ontwikkel
 • Kom erachter
 • Word
 • Bedenk
 • Herken
 • Begrijp het belang van
 • Zie
 • Doe dat
 • Visualiseer dat
 • En als je je ooit afvraagt…
 • Stop!
 • Sta toe dat
 • Los op
 • Verdien
 • Vind
 • Versterk
 • Ga
 • En dat zorgt ervoor dat…
 • Werk met…
 • Gaan (ja, hoe dan precies?)
 • Komen
 • Helpen
 • Oplossen
 • Voelen
 • Bewustworden
 • Leven
 • Geven
 • Sturen
 • Toestaan
 • Laten gaan
 • Mogelijk maken
 • Richting geven aan
 • Verwonderen / jezelf afvragen…

Nominalisaties en ongespecificeerde werkwoorden samenvoegen

Voeg je ze samen, dan kun je al heel eenvoudig hypnotische suggesties gaan toedienen. Speel eens met ongespecificeerde werkwoorden en nominalisaties:

Terwijl je nieuwe keuzes en beslissingen creëert… kun je in verbinding raken en begrijpen en door te herinneren wat de ervaringen zijn die je fijn vindt en waarvan je leert, kun je nieuwe problemen oplossen… op nieuwe manieren. Vertrouwen is een heel ontspannende gemoedstoestand, vol bronnen… met een steeds grotere beschikbaarheid voor jou… Geniet van de anticipatie

Of:

Dus nu realiseer je je dat er andere manieren zijn om dit te zien, is het niet?

Of:

Verandering is belangrijk… En misschien heb je ooit gedacht over het bereiken van verandering… jezelf afvragend hoeveel succes je zou kunnen hebben.

Of:

Ik vraag me af… hoe snel je het belang gaat ervaren van dit werk in jouw leven… en of het gaat veranderen wat jij gaat presteren… of dat het jouw prestaties gaat veranderen… zoals jij dat gaat ontdekken… terwijl de weken zich zullen ontvouwen (dit gaat over jouw NLP-studie).

Of:

Zelfvertrouwen is een erg prettige gemoedstoestand, vol met bronnen. Je voelt balans. En daarmee komt ook wijsheid, intelligentie en oplossingen. Want de ervaring van zelfvertrouwen kan jou een geweldig gevoel van zekerheid geven. En zelfvertrouwen integreert ook al die andere aspecten in je leven. En je herinnert je hoe het was toen je voor het eerst zelfvertrouwen leerde, en hoe het eerst uitdagend was en het steeds makkelijker werd terwijl je de bronnen vond. En je kent dat gevoel al en je verwondert je over hoe snel daar méér van beschikbaar voor je zal zijn.

Speel ook eens met wat manieren waarop je deze suggesties op de toekomst kunt laten slaan. In NLP wordt dit future pace genoemd:

Je kent dat gevoel. En je kunt je afvragen hoe snel al die dingen beschikbaar voor je zullen zijn. En terwijl je dat echt goed ervaart, vraag ik me af waar in je toekomst je al die zelfvertrouwen als eerste gaat voelen. De bronnen van al deze momenten (noem de bronnen op) kunnen nu beschikbaar zijn en al die stappen richting die belangrijke toekomstige tijd. Je kunt jezelf in die toekomstige situaties voorstellen en die gevoelens van succes en zelfvertrouwen voelen… terwijl je die situaties aangaat met de bronnen die je tot je beschikking hebt.

En wat nou als je met iemand praat die juist van details en specificiteit houdt?

Dan praat je niet met abstracte taal, maar met precieze taal. Echter, na een tijdje in precieze taal gepraat te hebben, kun je de ander leiden naar abstracte taal. Volgen en leiden naar hogere abstractie-niveaus (chunks), waarbij je ook gebruikmaakt van de abstracte woorden die de andere persoon ook al van nature gebruikt. Bijvoorbeeld:

– Ik houd echt van details en dingen met precieze analyseren en oplossen.

– Dus Chris, zoals ik het begrijp voel jij je comfortabel met details, want de details zorgen ervoor dat je dingen op nieuwe manieren in elkaar kunt zetten. Het zorgt ervoor dat je dingen kunt verbinden en creëren die er nog niet eerder waren. Is dat correct?

– Inderdaad, ik vind details fijn want ik houd ervan om te analyseren.

– Dus je houdt ervan om te analyseren… Wat schenkt analyseren je?

– Het geeft me veel helderheid.

– Dus helderheid is heel belangrijk voor je. Want het geeft je een helder beeld van waar dit naartoe gaat, en dat geeft je rust, is het niet? Een gevoel van voldoening. Het zou zelfs nieuwe mogelijkheden en nieuwe gedachtes mogelijk maken die je niet eerder had ervaren.

Op welke manier gebruik jij ongespecificeerde werkwoorden, nominalisaties en ongespecificeerde zelfstandig naamwoorden (te vinden in het milton model)?

Hierna lezen:  De Wondervraag (Voorbeelden) Het werkt! (Oplossingsgericht Werken Tip)

Verder lezen

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/27/doe-als-churchill-schrijf-korte-teksten-op-je-werk-a4041547

Praktisch boek over het doorzien van vage taal

NLP-Praktijk-Doe-Boek

Vond je dit een zinvol artikel? Dan wijs ik je tot slot graag op het inspirerende NLP Doe-Boek, zodat we het ook samen in de praktijk gaan brengen. Hierin zitten meer dan 100 verschillende tools, tips en technieken van NLP, waaronder bruikbare challenges om met wollige en vage taal aan de slag te gaan. Namelijk om jezelf ertegen te beschermen… of juist om het zelf in te gaan zetten voor jouw eigen doeleinden. Bekijk het NLP Doe-Boek hier >>

Op jouw succes!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: