Hier vind je alles over Non-dualiteit, wat ook wel Non-dualisme of Advaita wordt genoemd: je vindt hier de betekenis, voorbeelden en een heldere uitleg. Lees verder om alles te ontdekken.

Inhoud van deze pagina:

Laten we simpel beginnen met non-dualiteit: wist je dat tegenpolen elkaar nodig hebben?

Om zo eenvoudig mogelijk te beginnen met het uitleggen van non-dualiteit, gaan we naar het voorbeeld van een magneet kijken. Neem een magneet. Als een magneet geen min-pool heeft, dan werkt de plus-pool ook niet. Dat is polariteit.

Deze afzonderlijke polen kunnen niet bestaan als een van de tegenpolen er niet was geweest. Ze gaan samen. Je kunt niet het ene hebben zonder het andere. Dit is het eerste puzzelstukje om non-dualiteit te begrijpen.

Luister eerst eens naar dit lied over non-dualiteit

Zet onderstaand nummer eens aan en keer na het lezen van dit artikel terug naar dit liedje. Hoe kijk je er daarna anders tegenaan?

Non-dualiteit leert ons: conflicten bestaan niet, enkel ‘tegenpolen’ bestaan

Het tweede puzzelstukje in onze ontdekking over non-dualiteit, is dat tegenpolen niet in strijd zijn met elkaar, maar dat ze enkel tegenovergesteld zijn. Dingen zijn – net als de polen van een magneet – nooit in conflict met elkaar. Dingen kunnen wel polen van elkaar zijn: het tegenovergestelde van elkaar.

Er is een min-pool, en er is een plus-pool. Er is Yin, en er is Yang. Er is geen probleem.

Non-dualiteit gaat zelfs verder: de tegenpolen zijn zelfs elkaar! We zijn allemaal één

De voorgaande paragrafen waren nog vrij eenvoudig, en nu gaan we al een flink stuk dieper… Non-dualiteit leert ons: goed is ook slecht en slecht is ook goed. Ying-yang. Alles in de wereld is fundamenteel yang en yin. Als je dat begrijpt, hoef je niks anders te begrijpen.

 • Leven en dood
 • Zwart en wit
 • Zijn en niet zijn
 • Goed en kwaad
Hierna lezen:  Zelfliefde & Zelfacceptatie vergroten? 26 tips om van jezelf te houden!

Alle bovenstaande dingen impliceren elkaar. Dit is wetenschappelijk. Hier gaan we later dieper op in.

Jij bent mij.

Niets staat los van elkaar – Dit geldt niet alleen voor tegenpolen, maar voor alles

non dualiteit

We staan met alles in verbinding. De afzonderlijke dingen die je lijkt te zien, zijn illusies: er zijn geen afzonderlijke, losstaande dingen. Het universum is 1 proces.

Zelf en ander gaan samen.

Laten we dit idee verder ontdekken in de volgende paragraaf…

Alles wat je doet, staat niet op zichzelf maar staat altijd in relatie tot iets anders

Het eerste ‘bewijs’ voor non-dualiteit is dat je pas kennis van iets kunt hebben als je het kunt vergelijken met iets anders.

 • Er is geen kennis van ‘vrijwillig’ zonder kennis van ‘onvrijwillig’.
 • Er is geen kennis van ‘kunnen’ zonder kennis van ‘niet kunnen.’
 • Als vuile vaat niet zou bestaan, zou ik schone vaat nooit kunnen waarderen zoals ik nu doe.
 • Ik weet hoe ik me gedraag als ik weet hoe jij je gedraagt.

Alles wat je doet, staat niet op zichzelf, maar in relatie tot iets anders. Als ik mijn gedrag wil beschrijven, moet ik jouw gedrag kennen/beschrijven. Er is dus één systeem van gedrag. Dus wat ik ben, heeft te maken met wat jij bent. Ik weet niet wie ik ben tenzij ik weet wie jij bent.

Een wijze rabbijn zei ooit:
‘If I am I because I am I, and you are you because you are you, then I am I and you are you. But if I am I because you are you and you are you because I am I, then I am not I and you are not you!’

‘Zelf’ en ‘ander’ zijn zo onafscheidelijk als ‘voor’ en ‘achter’. Er is geen kennis van zelf zonder kennis van ‘andersheid’. Ze gaan samen.

Je kunt geen kennis van jezelf hebben behalve in relatie tot anderen.

Met andere woorden: we zijn niet afzonderlijk. De externe wereld is net zo jij als je eigen lichaam. Zelf en ander zijn hetzelfde. Je komt erachter dat ‘jezelf’ alles is waarvan je dacht het het iets of iemand anders is.

Maar hoe staan we dan met alles in verbinding?

non dualiteit

Hoe komen we aan de conclusie dat we allemaal één zijn? Laten we hiervoor naar de oerknal kijken. Als zo alle dingen zijn gestart, vanuit dat ene punt, wat zou dat allemaal kunnen betekenen? Daar geeft de wet van ‘kwantum-verstrengeling’ alvast een antwoord op…

De wet van ‘kwantum-verstrengeling’ leert ons dat we sinds de oerknal nog altijd energetisch gezien verbonden zijn met elkaar, omdat allemaal we ooit uit dat ene zelfde punt kwamen. Daarom werkt gebed ook: ook al zijn twee objecten (mensen) ruimtelijk gezien niet meer met elkaar verbonden, op energieniveau is dat nog wel het geval.

Hierna lezen:  Omdenken (362 Voorbeelden + Theorie!) Alle Quotes (Herkaderen)

Non-dualisme borduurt hierop voort: jij bent geen resultaat van dat proces: jij bent het proces. Jij bent de oerknal. We gaan hier nog dieper op in maar als je dit begrijpt, dan zie je iedereen als dezelfde. Dan zie je geen verschillen: er zijn geen afzonderlijke dingen. Alles is ook nu nog altijd die ene oerknal.

Fysiek gezien ontstonden er losse delen na de oerknal. Energetisch gezien blijven al die deeltjes nog altijd met elkaar verbonden.

Hoe verklaart de oerknal dat wij allemaal één zijn?

Vanaf het allereerste begin was er een plan: wij zouden er zijn! Het is niet zo dat organismes per toeval op deze wereld kwamen. Zo komen organismes uit een zaadje, terwijl het zaadje er al eerder was. Vanaf het moment dat ons universum ontstond, waren organismes als wij erin betrokken.

Denk aan een elektrisch circuit. De stroom start nooit tenzij het punt van aankomst er is. Het eindpunt moet gesloten worden voordat het kan beginnen. Het duurt daarnaast even voor de stroom de ronde maakt en aankomt.

Op dezelfde manier zitten er miljarden jaren tussen de creatie van de meest primitieve vorm van energie en daarna de aankomst van intelligent leven. Maar het plan was er al.

Het duurt even voor de eikel in een eik verandert, maar de eik is geïmpliceerd in de eikel. Dus in die ene rots die in de ruimte zweefde en de oerknal zou veroorzaken, zat impliciet menselijke intelligentie, op de een of andere manier.

Wie we zijn, houdt niet op bij de grenzen van onze huid

We leven niet alleen in onze huid, maar dat denken we wel door ons logisch verstand en door onze taal (‘ik en jij’). We hebben geleerd dat we ophouden waar onze huid ophoudt, maar jouw huid scheidt jou niet van de wereld!

We houden niet op voorbij de grenzen van onze huid. Mensen die hun armen en benen verliezen voelen zichzelf daarna niet minder ‘ik’ dan toen ze nog twee keer zoveel massa hadden…

Waarom lijkt dit zo’n ‘ongewone’ gedachte? Onze huid geeft toch duidelijk de grens aan van waar wij ophouden? Het scheidt ons toch van de rest van de wereld? De volgende paragraaf geeft hier antwoord op.

Een mens is een deel van het geheel, soms wel ‘Universum’ genoemd. Het deel is echter in een bepaalde manier beperkt in tijd en ruimte. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets dat gescheiden is van de rest – een soort optische illusie van zijn zelfbewustzijn. Dit waanidee is voor ons een soort gevangenis, die ons beperkt tot onze persoonlijke verlangens en tot het geven van genegenheid aan slechts een paar personen die het dichtst bij ons staan.

Het moet onze taak zijn om ons uit deze gevangenis te bevrijden door onze cirkel can compassie te verbreden zodat we alle levende wezens en de hele natuur in haar schoonheid omarmen. Niemand is in staat om dit volledig te bereiken, maar het streven naar een dergelijke prestatie is op zich een deel van de bevrijding.

– Albert Einstein

Onze taal maakt het onmogelijk om te zien dat we met alles verbonden zijn

non dualiteit

Waarom zien we niet dat we met alles en iedereen verbonden zijn? Alleen al onze taal (symbolen) is daar schuldig aan. We hebben bijvoorbeeld zelfstandig naamwoorden gecreëerd. Een zelfstandig naamwoord is geen onderdeel van de natuur maar het is een onderdeel van onze spraak, waarmee je iets of iemand  kunt labelen als iets wat afzonderlijk is van andere zelfstandig naamwoorden. Maar in de fysieke wereld bestaan er geen aparte, afzonderlijke dingen!

I believe in recognizing every human being as a human being–neither white, black, brown, or red; and when you are dealing with humanity as a family there’s no question of integration or intermarriage. It’s just one human being marrying another human being or one human being living around and with another human being.
– Malcolm X

Er zijn eigenlijk twee levens simultaan aan het lopen: de realiteit, en symbolen en taal die de realiteit representeren. Symbolen en taal zijn secundair, zoals vanuit de biologische invalshoek uitgelegd wordt in dit communicatiemodel. Wat jij diep van binnen bent, is het stof en de structuur van het bestaan zelf.

Hierna lezen:  Byron Katie's 4 vragen: The Work - Stap voor stap uitgelegd (Uitgebreid!)

We zouden bijvoorbeeld de concepten ‘goed’ en ‘slecht’ niet kennen als we dingen niet als goed of slecht konden labelen met taal. In werkelijkheid bestaan dit soort definities niet: er is enkel ervaring.

Er is een stem die geen woorden gebruikt. Luister.
– Rumi

We moeten nooit vergeten dat de hoogste waardering niet blijkt uit het uitspreken van woorden, maar door ze te leven.
– John F. Kennedy

We hebben onszelf non-dualiteit systematisch afgeleerd

Misschien begin je na het lezen van deze paragrafen al het gevoel te krijgen dat je verbonden bent met iedereen op aarde. Het probleem is echter: we hebben dat niet geleerd. We hebben systematisch geleerd om naar de verschillen in de wereld te kijken. We zijn eraan gewend dat we aparte wezens zijn. Dat is de enige reden waardoor we niet zien dat we allemaal één zijn.

Wat ons voorzichtig geleerd is, is om te negeren dat we, fundamenteel, diep van binnen dezelfde manifestatie van liefde zijn: het werk, de hele blinkende kosmos wat voor altijd en altijd doorgaat en doorgaat. Ons is systematisch geleerd om het feit te negeren dat ieder van ons een opening is waardoor de hele kosmos heen kijkt, waar het Fundamentele Licht doorheen schijnt.

Eerlijkheid en oneerlijkheid, licht en duister, goed en kwaad, vreugde en verdriet… Dit zijn allemaal kenmerken van het verstand, niet van Jou.

We hebben geleerd dat we apart en separaat zijn. We hebben geleerd dat we ophouden waar onze huid ophoudt. De kennis dat jij het universum bent, wordt ons niet geleerd. Maar de waarheid is: we hebben de behoefte om te weten dat we het oneindige universum zijn.

De samenleving zegt: je bent een individueel. Maar we zijn allemaal verbonden.


Non-dualiteit snappen? Verkrijg inzicht in ‘de golfbeweging’

non dualiteit

Laten we een heel ander onderdeel van non-dualiteit gaan ontdekken. Golfbewegingen zitten overal om ons heen: het meest bekende voorbeelden zijn geluidsgolven, recessie en hoogconjunctuur: ‘positieve’ momenten worden vroeg of laat altijd gevolgd door een neergaande lijn, en die lijn gaat vroeg of laat ook weer omhoog.

Alles in het leven is een ritme, een vibratie. Nergens is er een halve golf. Dat is simpelweg niet mogelijk. Er is altijd een interval. Er wordt geen geluid geproduceerd tenzij er zowel een piek en dal is in de vibratie.

Hierna lezen:  'Wijzen Naar De Maan': Woorden Verliezen Altijd Van Daden [Belangrijk]

Dit gebeurt op alle niveaus. Er zijn heel snelle golven van licht en langzamere golven van geluid. Er is het ritme van het hart, de ademhaling, het ritme van slapen en wakker worden en het ritme van geboorte naar dood.

Blijdschap en verdriet gaan na hun piek weer naar het gemiddelde, dus wees niet verrast als je na blijheid weer teruggaat naar verdriet.

Zo is de wereld ook altijd aan het verbeteren. Het verbetert zelfs als het verslechtert. De wereld gaat namelijk in een golfbeweging. En zo is dat met alles: het gaat omhoog en omlaag en omhoog en omlaag.

Je vergeet eenvoudig dat het allemaal vibraties zijn omdat onze vijf zintuigen ze vertalen naar iets wat niet-vibrationeel lijkt.

In de golven lijken gaten (intervals) te zitten – Die zijn het belangrijkst!

Alles heeft gaten, en die gaten zijn ongelooflijk belangrijk. Neem muziek: wat je echt hoort als je een melodie hoort, is de interval tussen de ene toon en de andere. De interval is het belangrijke aspect. Laten we meer van dit soort prachtige voorbeelden bekijken:

 • De interval tussen de bladeren van vorig jaar en dit jaar, moet er zijn: zonder het herfst- en winterseizoen kunnen er geen nieuwe bladeren komen.
 • De interval tussen vorige relaties en nieuwe relaties.
 • Tussen deze generatie en de vorige generatie is de interval net zo belangrijk als waar de interval tussen zit. Ze gaan samen.
 • De kettingzaag kan geen tanden hebben als het geen dalen heeft.

We gaan vrolijk door met de voorbeelden van dit fenomeen, omdat het overal in ons leven terugkomt. We laten dingen weg. Net als dat je op een piano andere toetsen negeert om prachtige muziek te creëren.

 • Geluid is een vibratie die aan en uit gaat: het doet ‘tik, tik, tik’ tegen het trommelvlies, dat weer verbonden is met een geluidszenuwstelsel. Maar het gebeurt heel snel zodat het een continue geluid lijkt.
 • God schiep de wereld in zes dagen en rustte de zevende (metaforisch gezien).
 • Een net is: gaten die verbonden zijn met draden.

Je kunt het zien als een spel van verstoppertje: hide and seek. Lost and found. Nu zie je het, nu niet meer. Er is niet zoiets als puur geluid. Geluid is geluid – stilte – geluid. Licht is licht – donker – licht. Tussen iedere lichtpuls zit een donkerpuls.

Met tranen slapen we ‘s avonds in, ‘s morgens staan we juichend op.
– Psalm 30:6

We zijn zo overtuigd, betoverd en ingezogen door dit spel van verstoppertje, dat we vaak vergeten dat het dal de piek impliceert en de piek het dal impliceert.

Omdat de dingen zijn zoals ze zijn, zullen ze niet blijven zoals ze zijn.
– Bertholt Brecht, Duitse schrijver

Wij zien enkel de toppen, en niet de dalen: de verbindingen (tussen mensen)

non-dualiteit

Zo ook hebben wij erg zichtbare gaten tussen ons in, waardoor het lijkt alsof we afzonderlijk van elkaar zijn. Maar we zijn hetzelfde lied, hetzelfde werk. We zien alleen de verbindingen niet. Hoe komt dat?

Neem de analogie van weven. De draden verdwijnen onder en komen boven weer samen. Expliciet zijn ze anders, impliciet zijn ze één. Dat is het geheim. Er is een connectie tussen klaarblijkelijk aparte gebeurtenissen en vormen.

Hierna lezen:  Selectieve perceptie - Zo 'hack' je selectieve waarneming voor resultaten!

Hoe komt het dan dat we enkel de toppen zien en niet de onderliggende verbindingen (dalen)? Dit heeft te maken met selectiviteit: we kiezen ervoor de verbindingen te negeren. Maar we zijn stiekem één.

Bergen zijn gedifferentieerd, maar ze zijn allemaal gebaseerd op de aarde, zo zijn de dingen in deze wereld gedifferentieerd maar hebben ze als het ware een basis.

Het probleem is dat we alleen de golf van het leven zien als het aan de top is, en niet als het in het dal is. Enkel de top lijkt te tellen. En voor ons lijken de toppen het enige te zijn die ertoe doen. De toppen van de kettingzaag zijn immers de elementen die het daadwerkelijke snijden doen, en niet de valleien tussen de tanden. De topjes van de tanden lijken het werk te doen. Maar de Kettingzaag heeft geen tanden als het ook geen dalen ertussen heeft.

Maar wij negeren dat. We merken het niet op als het in het dal is. Wij negeren het vallei-aspect van veel dingen. Die vinden we slecht. We laten het vallei erbuiten. We zijn het niet gewend. Maar stiekem weten we dat na iedere piek een vallei-aspect komt.

We hebben allemaal dezelfde struggles. Het lijkt alsof onze problemen exclusief voor ons zijn, maar we zijn allemaal verbonden, ook in onze uitdagingen.

Hebben we angst voor de dalen?

non dualiteit

De valleien representeren het onbekende. Misschien zijn we er bang voor dat het principe van de valleien gaan overwinnen, en de pieken daardoor overweldigend worden. Daarom weerstaan we verandering, niet wetende dat verandering het leven is, en dat ‘niksheid’ het gezicht van ‘iets’ is.

De meeste mensen zijn bang voor niksheid en ruimte. Ze negeren het en denken dat ruimte niks is. Terwijl ruimte en vorm twee manieren zijn om over hetzelfde te praten. Je vindt geen vorm zonder ruimte en geen ruimte zonder vorm. Ruimte is relatie. Het gaat altijd samen met vorm, zoals voor samen gaat met achter.

De lage momenten zijn net zo belangrijk als de hoge momenten.

Maar het verstand negeert ruimte, en denkt dat vorm al het werk verricht, dat vorm het enige is wat echt is. En we hebben in de biologieles nog wel geleerd hoeveel ruimte er tussen moleculen en atomen zit en hoe alle vormen vergaan.

Er is niemand te vinden die alleen maar altijd bekritiseerd wordt of alleen maar altijd geprezen wordt.

Je kunt ‘positieve’ momenten alleen kennen doordat er ook eens wat ‘negatiefs’ gebeurt

non dualiteit

De positieve lijn kan niet alleen maar de hele tijd omhoog gaan, want als het dat deed, konden we niet weten dat dat omhoog was. Dus het gaat soms omlaag zodat we ook kunnen weten dat iets omhoog gaat.

Het leven is geen lineair proces.

Als we niet konden weten wat goed en kwaad is, zou het als een ruimte zijn waar alles licht zou zijn. Er zou niks zijn om in te herkennen. Volledig perfect wit papier. Je weet niet dat iets zwart is tenzij je wat wit hebt. Je weet niet dat iets wit is tenzij je wat zwart hebt.

Zo is falen is ook belangrijk. Ook als je je spieren traint, ben je micro-scheuren aan het maken in je spieren, wat een ‘katabole toestand’ is. Waarom doen we dat? Zodat we anabolisch kunnen worden. Katabool is het omlaaggaande proces, anabool is het omhooggaande proces. En zoals je eerder hebt geleerd: het omhooggaande proces is impliciet het omlaaggaande proces en vice versa.

You must break down to build up. Every wound is a womb.
– Robert Bly

Hoewel de wereld vol lijden is, is het ook vol met het overwinnen ervan.
– Helen Keller

Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
– Matteüs 5:3-10

Je kunt alleen net zo gelukkig worden als de mate waarin je ook bereid bent om verdrietig te zijn. Dit geldt overal in het leven: yin en yang, dag en nacht, herfst en lente… Zelfs De Reis van de Held is hier een voorbeeld van.

Eind goed, al goed.
En zo niet, dan toch.

Het kwaad verliest altijd maar is nooit verslagen: de wereld is oké

De wereld is oké Er is geen probleem. Chaos en het kwaad is er natuurlijk. Anders kan er ook geen orde en goedheid zijn. Dit is het spel van orde tegen chaos.

Er zit orde achter de chaos.

Je moet wat chaos hebben om het spel van orde ertegen te kunnen spelen. Als orde wint, is er geen spel meer. Als chaos wint, is er geen spel meer. Wat gebeurt is dit: chaos verliest altijd, maar is nooit verslagen. Dat is een spel dat het waard is om gespeeld te worden.

Hierna lezen:  Acceptatie & Overgave [9+ Tips] Spiritueel Wonder Voor Verdraagzaamheid

Laten we schaken nemen: als jij een tegenstander krijgt die je altijd kunt verslaan, stop je met spelen en vice versa. Zolang er een zekere onzekerheid is, en je soms wint, is het een ‘good game’.

Vind je TV-series leuk waarin de goeden altijd goed zijn en de slechten altijd slecht zijn? Zo’n serie vind je al gauw niet meer leuk, want dat past helemaal niet bij de werkelijkheid. Niemand is altijd goed of altijd slecht.

Wij (het universum) zijn een heel organisme dat samenwerkt en harmonieus is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor bacteriën in de bloedstroom die elkaar eten en met elkaar vechten. Als ze dat niet zouden doen, zou jij niet gezond zijn.

Er is geen probleem. God heeft de wereld zonder problemen geschapen.

Wat verstoring is op een niveau van je wezen, is op een hoger niveau gezond en harmonieus. Zelfs wat een verstoring is op een niveau van het universum, is een gezond en goed iets. En de wereld is echt oké.

‘Trump is president geworden, er komt een nieuwe wereldoorlog!’
‘Het maakt niet uit.’
‘Waarom?’
‘Omdat het niet uitmaakt.
In het grote plaatje van God, de miljarden jaren die bestaan, het oneindige universum, maakt het niet uit of Hillary of Trump president wordt. Alles komt goed.’
– Michael Pilarczyk

Niks is superieur en niks is inferieur

non-dualiteit

In het landschap van de lente is niks superieur en niks inferieur. In het proces van groei is de Eik niet beter dan de eikels, want wat doet het?  Het produceert eikels. De eik is de manier van de eikel om andere eikels te worden. De kip is de manier van het ei om andere eieren te worden.

Er is geen probleem. Je kunt het niet oplossen. Vervelend is het wel. Negatieve dingen horen bij het leven: je leert ervan.


Je bent almachtig: je bent niet enkel datgene waar je je bewust van bent

Tijd voor een ander aspect van non-dualiteit. De voor ons voor de hand liggende en aangeleerde definitie van ‘zelf’ is: dat waar we ons bewust van zijn. Laten we echter het volgende idee gaan ontdekken…

Hierna lezen:  Selectieve perceptie - Zo 'hack' je selectieve waarneming voor resultaten!

In onze ervaring maken we een onderscheid tussen wat we bewust doen en wat ons overkomt (wat we onbewust doen). Bij wat we bewust doen, hoort niet:

 • Ons hart dat klopt
 • De bloedcirculatie
 • Onze ademhaling
 • De groei van onze haren
 • Etc.

We doen al die dingen gewoon zelf, maar onbewust. Als we niet aan ademhalen denken, gaat het door. Doe je het dan nog steeds of doe je het dan niet? Je doet deze dingen niet bewust, en toch zijn ze volledig jij. En je hebt er nog nooit een educatie in gehad. JIJ doet al die onbewuste dingen zelf! Zodra je beseft dat jij je bloed laat circuleren, besef je ook dat jij de zon laat schijnen, want jouw fysieke organen zijn een continue proces met al het andere dat gebeurt: het totale energienetwerk van het universum.

Huh? Laat ik de zon schijnen?

non dualiteit

Laten we eerst op het woordje ‘almachtig’ inzoomen. Dit woord betekent: niet weten hoe je iets doet. Je doet het gewoon. Je hoeft het niet in taal te vertalen of erover na te denken. Stel dat je s’ochtends opstaat en met opzet je brein aan moet zetten en alle circuits in je lichaam aan moet zetten. Je zou nooit klaar zijn: je zou dan bewust over alle stappen nadenken.

Op diezelfde manier heb je geen bewuste aandacht op hoe je de zon laat schijnen. Hoe beweegt een duizendpoot al zijn poten? Doordat het er niet aan denkt. Op diezelfde manier doe jij onbewust alle activiteiten van je organisme. Je hoeft niet te weten hoe je de zon laat schijnen. Je doet het gewoon. Net als hoe je ademt!

Jij bent iedereen en iedereen is ‘God’ (metaforisch gezien)

Je kunt niet de ervaring van niks hebben: nadat je sterft zal je het gevoel hebben geboren te worden. Mensen sterven en andere mensen zullen geboren worden, en jij bent ze stuk voor stuk, maar je kunt ze maar een keer tegelijk ervaren. Iedereen is I (I am, de titel van God). Alleen je hoeft dat niet te weten, je doet het gewoon (net als ademen).

Wetenschappelijk en fysiek gezien is ieder organisme een continue energie met al het andere wat gaande is. Alleen… wij leren dat wij iets zijn in ‘dat enkele afgezonderde lichaam’: het ego, en het ego is eigenlijk belachelijk.

Als jouw vader niet jouw moeder had ontmoet, zou jij dan hebben bestaan? Natuurlijk zou iemand hier dan wel zijn geweest, want dan had je vader iemand anders ontmoet. Was jij dat geweest? Natuurlijk. Jij kunt alleen jij zijn door ‘iemand’ te zijn. En iedere ‘iemand’ is jij. Iedere ‘iemand’ is ‘ik’. Je zegt: ‘Ik ben het.’ ‘Ik ben hier’ en iedereen voelt die ‘ik’ op dezelfde manier. Het is hetzelfde.

Iedere ‘ik’ komt van de Centrale, Universele Ik. Iedere zelf is gemodelleerd van – en is een expressie van – de Éne Zelf. Daarom voelt iedereen zich het centrum van de wereld. Onze ik komt van de Centrale Ik, als zoveel poten van een spin. Daarom zijn de beelden van de Hindu-Goden afgebeeld met zoveel armen of zoveel gezichten: want alle armen zijn de armen van Godheid. Alle gezichten zijn Zijn maskers.

Als jij niet had bestaan, had niks bestaan. Waardeer jezelf eerst.

Hoe ‘scheppen’ wij dan? Hoe laten wij de zon schijnen?

Ieder voorwerp en ieder persoon die je ziet is het briljante licht van de kosmos, want de bron van alle licht zit in de ogen. Jij lokt het licht uit het universum. Jij doet het. Als er geen ogen waren op de wereld, was er ook geen stralende zon.

Hierna lezen:  Byron Katie's 4 vragen: The Work - Stap voor stap uitgelegd (Uitgebreid!)

Jij creëert hardheid door je zachte huid. Een stuk hout is alleen hard in relatie tot jouw zachte huid.

Je trommelvliezen creëren geluid uit de lucht.

Alles wat je ervaart, gebeurt in jezelf.

Sadhguru vroeg ooit eens: ‘Zien jullie mij? Ben ik zichtbaar? Gebruik je handen en wijs aan waar ik ben. Jullie hebben het volledig fout.

 1. Licht valt op mij.
 2. Het licht wordt gereflecteerd.
 3. Het licht gaat door je ooglens heen.
 4. Het beeld wordt omgedraaid in je retina.

Dus waar zie je mij? Waar ben ik nu? In jou. Waar hoor je mij? In jou. Waar zie je de hele wereld? In jou. Heb je ooit iets buiten jezelf ervaren?’

Het is niet zo dat je hier bent en dat je aan het kijken bent naar wat daar is, alsof je het fotografeert met je ogen. Maar het is zo dat als dat daar er niet was, jij er ook ook niet zou zijn. Het uiterlijke ding dat je ziet en het innerlijke ding dat je bent, zijn polen van dezelfde magneet.

Wat wil je wel? Daar waar je je aandacht op richt, groeit. En op die manier schep je de wereld zoals jij dat wil. Lees hier alles over in het artikel over Perceptie is Projectie en de wet van aantrekking.

Ben ik de enige die de wereld schept? Scheppen anderen mij dan ook?

De kleuren van de kamer waar je nu in zit, zitten achterin in je zenuwstelsel. Wat je ziet is een neurologische ervaring, dus je zou kunnen denken dat de externe wereld helemaal in jouw schedel zit. Maar je moet dat corrigeren met het gegeven dat jouw schedel ook in de externe wereld zit: het zit in mij, en ik zit in het. De externe wereld is in mijn schedel maar mijn schedel is ook in de externe wereld.

Het antwoord is: ze zijn simpelweg één proces. Dit is ‘transactioneel’: als iets gekocht wordt, wordt tegelijk iets verkocht. De omgeving laat het organisme groeien, en het organisme creëert op zijn buurt de omgeving. Het organisme creëert licht van de zon, maar er moet wel eerst überhaupt een omgeving zijn die een zon bevat, zodat er überhaupt een organisme kan zijn.

Het antwoord is simpel: ze zijn allemaal één proces.

Jij bent iets dat het hele universum aan het doen is, op dezelfde manier dat een golf iets is wat de hele oceaan aan het doen is. Jij bent een continue proces met het totale energienetwerk van het universum, alleen speel je het spel dat jij er slechts een deel van bent. Maar er zijn geen afzonderlijke gebeurtenissen in de fysieke realiteit.

Hierna lezen:  Zelfliefde & Zelfacceptatie vergroten? 26 tips om van jezelf te houden!

Wat betekent ‘dualiteit’? Het betekent: split

non-dualiteit

Wat houdt dualiteit/split in? Dat betekent dat je wél twee of meer verschillende, losstaande dingen ziet, in plaats van dat je ze als één proces ziet.

Is het niet hartstikke logisch dat er maar één jij is? Er zijn simpelweg geen twee jij’s. Die split is een illusie.

De reden waarom we onszelf niet opmerken, is dat ‘de zelf’ niet naar zichzelf hoeft te kijken. Laten we wat voorbeelden nemen voor waarom dit problematisch is:

 • Je eigen neus kun je niet ruiken.
 • Vuur hoeft zichzelf niet te branden.
 • Een mes hoeft zichzelf niet te snijden.
 • Een licht hoeft niet op zichzelf te schijnen.
 • Je kunt jezelf niet kennen. Je bent namelijk jezelf.
 • Je kunt nooit aan jezelf verschijnen. Je bent namelijk jezelf.

Als je in dualiteit verkeert, dan ervaar je een split: ik en mijzelf. Je probeert dan jezelf te kennen door middel van je gedachten. Ook dat is een gedachte: dat je ‘split’ bent. Het idee dat jij de denker bent is zelf ook een van de duizenden gedachten.

Ik kan niet een relatie met mezelf hebben. Ik ben mezelf. Een vuur kan zich niet aan zichzelf branden.

Net als dat je met je gedachten niet bewust kunt weten wat je pijnappelklier nu doet en hoe het zijn werk doet, kun je met je gedachten de connecties niet kennen die ons allemaal verbinden, niet alleen hier-en-nu, maar voor altijd en altijd en altijd. Dit is het probleem van het bewust zijn van jezelf.

Bewustzijn van jezelf moet op een dieper, non-duaal niveau gebeuren: ontwaking. Ontwaken is weten dat jij bewust bent van jezelf in de diepste zin: weten dat jij de totaliteit bent. Bevrijding van de hallucinatie dat jij slechts een ‘zielige kleine ik’ bent.

Voordat Eckhart Tolle zijn ontwaking doormaakte, leek hij gevangen te zitten in de depressieve gedachte dat hij niet meer met zichzelf kon leven. Plotseling besefte hij iets: ‘Als ik niet meer met mijzelf kan leven, dan moeten er twee ‘ikken’ zijn: de echte ‘ik’ en de ‘zelf’ waar ‘ik’ niet mee kan leven. Een van deze twee ‘ikken’ kan maar echt zijn.’ Die andere ‘ik’ lijkt echt, maar is het ego. Hij stopte hierdoor opeens met denken en kon een zucht van verlichting / opluchting slaken. En direct voelde hij in zijn lichaam gigantische energie. Hoe hij zich ook aan zijn persona wilde vasthouden, hij kon niet anders dan zich overgeven aan deze energie. Geen verzet meer. Hij voelde zich een ander mens, vervuld van vrede. De wereld oogde niet meer vijandig, maar mooi. Hij realiseerde zich: je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Je hoeft niet te voldoen aan dat beeld dat je van jezelf hebt, of dat anderen mensen van je heben: die andere, neppe, kleine zelf (ego). Je leeft anders niet authentiek.

Non-duaal ontwaken is weten dat jij ‘gedaan’ word door een uitgestrekte, onbeschrijfelijke Zelf (God), wat geen begin en geen einde heeft, niet doorgaat en niet stopt met doorgaan, wat buiten iedere categorisatie staat. Het heeft geen begin, noch einde.

We kunnen niet zeggen wat God is. Alleen wat het allemaal niet is. ‘Het is niet dit, het is niet dat.’ Alles wat je formuleert of visualiseert, zal het niet zijn. Wanneer je het wil kennen, moet je je ontdoen van ieder idee in je hoofd en zien dat jij alles bent. Dat alles samen gaat.

Waarom kunnen we God niet kennen? Omdat hij in ons zit. Vuur hoeft zichzelf niet te branden.

Stap uit de split (dualiteit) door geen ‘relatie met jezelf’ te hebben

Heb geen relatie met jezelf, maar ben gewoon jezelf. Een relatie impliceert dat je jezelf in tweeën hebt gedeeld. Die dualiteit is de grondoorzaak van alle onnodige complexiteit, van alle onnodige problemen in je leven. Als je gewoon jezelf bent, accepteer je het nu. Dat betekent dat je verlicht bent. Je hebt die zware relatie met jezelf losgelaten.

 • Je bent dan jezelf.
 • Je veroordeelt jezelf niet.
 • Je hebt geen medelijden met jezelf.
 • Je bent niet trots op jezelf.
 • Je houdt niet van jezelf en je haat niet jezelf.
 • Er is geen zelf meer die je moet beschermen, verdedigen, voeden.
Hierna lezen:  Spirituele Mensen Herkennen: Wanneer Ben Je Spiritueel? [Test]

Er is dan alleen nog maar liefde: de liefde die jij bent. Als je de relatie met jezelf hebt opgegeven, zullen alle relaties die je dan zult hebben liefdesrelaties zijn.

Hoe ontwaak je uit dualiteit, in non-dualiteit?

non dualiteit

Hoe ontwaak je in non-dualiteit? Het onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig gedrag verdwijnt. Je realiseert je, dat wat je als dingen onder je eigen wil ziet, precies hetzelfde voelen als dingen die buiten je om gebeuren. Je ziet andere mensen bewegen en je weet dat jij dat aan het doen bent. Net als hoe je ademhaalt en hoe je je bloed circuleert.

Hoe kan een individu, die de impressie heeft een apart, separaat, losstaand individu te zijn, beperkt door – en opgesloten in – zijn huid, effectief realiseren dat hij diep van binnen een is met alles?

Het stelt een reis voor naar de plek waar je al bent. Het is waar: je weet misschien niet dat je er al bent, maar je bent er al. En als je een reis neemt naar de plek waar je al bent, zal je veel andere plekken bezoeken behalve de plek waar je bent. En als je na lange ervaringen erachter komt dat de plekken waar je naartoe gaat, niet de plekken zijn die je wilde vinden, dan komt het in je op dat je er misschien al in het begin was.

In de eenheid bestaat alles in hetzelfde moment.

Dat is de methode die de docent je leert: ze kauwen je niet voor maar laten je zoeken. Ook al ben je er al. Er is geen methode (Dharma) om aan te komen waar je al bent. Er is geen reis ernaartoe, geen enkele hoeveelheid zoeken zal ertoe leiden. Want al het zoeken impliceert de absentie van de Zelf (de Grote Zelf).

Monnik: ‘Ik mediteer om Boeddha te worden.’ Waarop de meester een baksteen pakte en erop begon te wrijven. ‘Wat doe je?’ Ik wrijf de baksteen om er een spiegel van te maken. De monnik zei: ‘Door geen enkele hoeveelheid wrijven over de steen, zal de steen een spiegel worden.’ Meester: ‘Door geen hoeveelheid Za-Zen (meditatie) kun je Boeddha (titel) worden.’

Voor non-dualiteit hoef je niks te doen: je zit er al middenin. Je kijkt nu al naar het briljante licht. Het is er nu gewoon al. Opeens zie je het. De ervaring die je hebt wat gewoon dagelijks bewustzijn is, terwijl je doet alsof je ‘het’ niet bent, is ‘het’.

Hierna lezen:  Affirmaties (128 Voorbeelden) Zeg ze zo: meer effect [Gigantische lijst]

Het moment dat je in strijd bent met het universum, in strijd met je ego, weet je niet dat je het universum bent. Als je er in strijd mee bent, begrijp je niet dat je het bent. Je denkt dat er een echt verschil zit tussen zelf een andere. Maar wat je ‘zelf’ noemt en wat je ‘ander’ noemt, zijn nodig voor elkaar, net als ‘voor’ en ‘achter’. Net als dat een magneet zichzelf polariseert in noord en zuid, polariseert ervaring zich in zelf en ander.

Let wel: mediteren, bidden en ontwikkelen van deugden is nog altijd nodig

nondualiteit

De vorige paragraaf ging over hoe deze ontwaking al gewoon in het hier-en-nu te bereiken is. Laten we het metafoor er nog eens bij pakken…

Monnik: ‘Ik mediteer om Boeddha te worden.’ Waarop de meester een baksteen pakte en erop begon te wrijven. ‘Wat doe je?’ Ik wrijf de baksteen om er een spiegel van te maken. De monnik zei: ‘Door geen enkele hoeveelheid wrijven over de steen, zal de steen een spiegel worden.’ Meester: ‘Door geen hoeveelheid Za-Zen (meditatie) kun je Boeddha (titel) worden.’

Dit betekent niet dat je niet moet gaan mediteren, maar dit betekent – even heel simpel gezegd – dat je via meditatie niet naar een doel moet streven. De meditatieve toestand zelf is het doel.

Dit neemt bovendien niet weg dat er geen ontwikkeling mogelijk is. Dat staat er los van: wees reeds ontwaakt in het hier-en-nu én mediteer, bid en ontwikkel je deugden (Goddelijke eigenschappen) om steevast in contact te raken met De Bron.

Het is een levenslange oefening. Net als het onderhouden van je gezondheid. Zo is het net zo belangrijk om je ziel te onderhouden.

Non-dualiteit staat dicht bij Solipsisme – Wat is Solipsisme?

Solipsisme betekent: dat je gelooft dat jij de enige persoon bent die echt bestaat en alle andere mensen zijn je droom. Niemand kan bewijzen dat dit niet zo is.

Ik zou wel een congres van solopsisten willen zien waarin ze discussiëren over wie degene is die er nou echt is.
– Alan Watts

Het idee achter Solipsisme is: iedereen is een. Net als dat de zintuigen fundamenteel een zintuig zijn: ze zijn verschillende vormen van tast. De meest delicate vorm van tast is het menselijk oog, dan het oor… Miljoenen zenuwuiteinden (‘ikken’) sturen alle impressies van de wereld terug naar het centrale zenuwstelsel.

Op dezelfde manier is ieder wezen met elkaar verbonden, alleen zijn de connecties niet te zien. Daarom is het heel makkelijk om mijn zelf als afgezonderd van een anders zelf te zien. En daardoor zijn we allemaal fundamenteel helaas niet verbonden met elkaar.

Waarom heet het ‘non-dualiteit’ en niet gewoon ‘een(heid)’?

nondualisme

Non-dualiteit, oftewel het Sanskrietwoord ‘advaita’, heeft de volgende betekenis: ‘de afwezigheid van tweeheid’.

‘Non- dualiteit’ (a-dvaita)

Waarom wordt dan niet gewoon het woordje ‘eenheid’ gebruikt? De reden is als volgt: Één’ is exclusieve taal. Het tegenovergestelde van een is velen of geen.

Non-dualiteit is daarom bedoeld als ‘totaal inclusieve eenheid.’ Het heeft geen tegenovergestelde, er is niks buiten non-dualiteit, dus je kunt niet zeggen één. ‘Één’ excludeert ‘twee’.

Hierna lezen:  Byron Katie's 4 vragen: The Work - Stap voor stap uitgelegd (Uitgebreid!)

Non-dualiteit is logisch gezien een dualistisch woord: het is namelijk het tegenovergestelde van duaal, maar zie het vooral als een vinger die naar de diepere dimensie wijst. Wij kunnen eigenlijk niet bij die dimensie komen, maar we doen wel een poging.

Eigenlijk is er niet echt een woord om ‘non-dualiteit’ te beschrijven, want woorden zijn er juist voor bedoeld om onderscheid te kunnen maken. Het is moeilijk om hierover te praten, zelfs terwijl het is in zijn natuur extreem simpel is.

Op een plat oppervlakte kun je niet in drie dimensies tekenen. Alles wat we tekenen is in twee dimensies. Maar waarom kunnen we toch nog drie dimensies zien op papier? Een tweedimensionale lijn wordt gebruikt om een derde dimensie te impliceren die nooit uitgesproken kan worden op een plat oppervlak. Er kan dus een illusie van een derde dimensie gecreëerd worden. Op dezelfde manier wijst non-dualiteit naar een dimensie die boven alle logische categorieën valt.

The World is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion.
– Thomas Paine

Non-dualiteit binnen verschillende stromingen

Ook in verschillende stromingen, zoals het Boeddhisme, het Taoïsme, de Joodse en de Christelijke mystiek is de non-dualistische filosofie aanwezig. Neem de lering van Jezus: ‘Heb Uw naaste lief als uzelf’. Daarmee refereert Hij met ‘als uzelf’ aan non-dualiteit. Jij bent in wezen ook de ander. Ook Einsteins theorieën zijn berust op non-dualiteit.

Toch zijn er binnen veel religies verschillen waar te nemen in de manier waarop non-dualiteit ervaren wordt. Veel religies houden bijvoorbeeld God buiten hun ervaring van non-dualiteit. Hier gaan we in de volgende paragraaf op in.

Voor veel mensen is God het enige wat wel duaal is

Voor veel religieuze mensen reikt non-dualiteit niet tot en met God, maar stopt de reikwijdte van non-dualiteit vóór God. De uitspraak ‘Ik ben God’ gaat voor hen niet op en wordt zelfs gezien als Godslastering.

You will realize that what you describe as things under your own will feel exactly the same as things going on outside you. You watch other people moving, and you know you’re doing that, just like you’re breathing or circulating your blood. And if you don’t understand what’s going on, you’re liable to get crazy at this point, and to feel that you are God in the Jehovah sense.
– Alan Watts

In veel religies is alles non-duaal, maar er is één ding wat wel duaal is: God als in Jehova. Een schepper die zo ver boven ons staat dat het laster zou betekenen om te stellen dat wij ook Hem zijn.

Maar ook in religies wordt die duale God, die buiten iedere categorie staat, op non-duale wijze beschreven: een uitgestrekte, onbeschrijfelijke Zelf (God), wat geen begin en geen einde heeft, niet doorgaat en niet stopt met doorgaan. Het heeft geen begin, noch einde. Dus het omvat ons ook. Dat is een non-duale omschrijving!

Wanneer deze religies het hebben over ‘We zijn God’, dan is dat metaforisch: wat bedoeld wordt, is dat de eigenschappen van God in ons zitten. Op die manier kunnen we stellen dat onze Hogere Zelf hoogstens metaforisch gezien God is.

Want als we hiërarchisch gezien naar verschillende niveaus van bewustzijn en dimensies kijken, dan stellen veel religies dat er één ding wel echt duaal is: God als in Jehova.

Het mineralenrijk heeft geen weet van het plantenrijk. Het plantenrijk weet niks van het dierenrijk af. Het dierenrijk is zich niet bewust van het mensenrijk…Wie heeft ooit de tekenfilm ‘Flatland’ gezien? De stip weet niet van de lijn af. De lijn weet niet van de driedimensionale vorm af. De lijn weet niet dat die bestaat. Dit is een driedimensionale wereld. Wij weten niet van de hogere dimensies af. Die hogere dimensies ervaren volledige eenheid.

De analogie van de druppel in de oceaan wordt ook vaak gebruikt door beide groepen. Wij zijn allemaal druppels van een oceaan.

 • In zekere zin zijn we hierdoor allemaal ‘slechts’ delen (druppels) van een groter geheel (oceaan) (God / Oneindigheid). In deze analogie is God (het grotere geheel) oneindig keer groter dan wij (de druppels). Wij zijn dus niet God, maar wij zijn delen van God, hebben een sprankje van Zijn eigenschappen meegekregen en daardoor zijn wij hoogstens metaforisch gezien God.
 • Maar als de druppel contact maakt met de oceaan, wordt het eigenlijk één met de oceaan. Dus als jouw kleinheid als menselijk wezen wordt samengevoegd met de oneindige en onmetelijke macht van God, word je één met God en word je oneindig en almachtig. Dit gebeurt tijdens meditatie en gebed (bhakti yoga). Je ervaart dan: ‘Ik ben de Goddelijkheid zelf. Ik verschil niet met God. God en ik zijn een.’
Hierna lezen:  Selectieve perceptie - Zo 'hack' je selectieve waarneming voor resultaten!

Het is maar net wat je kiest te geloven. Non-dualiteit reikt voor veel mensen zo ver als de tweede bullet in bovenstaand verhaal (‘God en ik zijn een). Voor andere mensen staat Jehova (God) nog een onbereikbaar niveau boven ons.

Drugs (Ayahuasca) om non-dualiteit te ervaren?

non dualiteit

Ayahuasca is een hallucinerende drank die erom bekend staat dat het je een specifieke ervaring van non-dualiteit geeft. Het is niet nodig om dit te gebruiken in je spirituele ontwikkeling, maar het is er als optie.

Boekentips over non-dualiteit

De boeken van Alan Watts en Jeff Foster zijn doordrenkt van Non-dualiteit. Ook de 50 non-dualiteit-inzichtkaarten zijn een aanrader. De aanraders vind je hieronder:

De conclusie van de filosofie van non-dualiteit

Je bent helemaal vrij om je eigen conclusies te trekken, maar nu je weet wat non-dualiteit is, zou je het op verschillende manieren kunnen gebruiken. Je zou bijvoorbeeld kunnen concluderen:

 • Alles is al goed.
 • Er is geen probleem.
 • In stress en depressie zit impliciet ook geluk.
 • Ik wens iedereen vrede en liefde toe.

Non-dualiteit is uitstekend te gebruiken om rust en vrede in jezelf te vinden of voor meditatie en coaching. Maar trek vooral je eigen conclusie. Laat hem achter in de reacties!

Tot slot hebben we de volgende bronnen voor je:

Gerelateerd: lees verder...