Wil jij zelfhypnose leren om hypnotische suggesties aan jezelf (en aan anderen) te kunnen geven? We gaan in dit artikel precies leren hoe je hypnotische suggesties aan jezelf toedient. Daarnaast kun je precies dezelfde instructies bij anderen inzetten. Lees verder en leer alles over zelfhypnose…

Hier ga je dé zelfhypnose-techniek leren – maar eerst een paar opmerkingen

Voordat je begint, is het goed om een aantal dingen te weten:

 • In dit artikel leer je in eerste instantie de zelfhypnose-techniek om op jezelf toe te passen, maar dezelfde stappen zijn te gebruiken om het op iemand anders toe te passen.
 • We beïnvloeden via (zelf)hypnose het liefst onze gemoedstoestand. Dat is krachtiger dan gedrag beïnvloeden. We activeren bijvoorbeeld zelfvertrouwen, rust of lef, in plaats van presenteren, flirten of verkopen. Want in zelfvertrouwen, rust en lef kan het presenteren, flirten of verkopen veel krachtiger tot uiting komen.
 • Je leert in dit artikel jezelf of iemand anders via het bewuste brein – via een gesprekje – en daarna via het onbewuste brein – via een trance – te beïnvloeden om zo de gemoedstoestand van de ander te veranderen.

Terwijl je deze techniek op een bewuste manier leert te gebruiken, kun je ook voor jezelf nagaan hoe je het ook kunt inzetten voor onbewuste hypnotische beïnvloeding van andere mensen.

Wil je de zelfhypnose-techniek leren? Heb dan eerst een overzicht van alle stappen

onbewuste beinvloeding

Samengevat werk je op de onderstaande manier toe naar het indienen van hypnotische suggesties om jezelf of iemand anders bewust of onbewust te leren hypnotiseren. Hieronder vind je de stappen in het kort, en in de hierop volgende paragrafen zoomen we op de specifieke stappen in.

Hierna lezen:  59 Beïnvloedingstechnieken: Effectief Beïnvloeden, Overtuigen & Manipuleren

De groengegkleurde stappen zijn het meest belangrijk en worden in dit artikel uitgebreid behandeld.

 1. Breng jezelf of de ander eventueel in een ontspannende trance om het gevoel van hypnose alvast geïntroduceerd te hebben. Deze eerste stap kan belangrijk zijn omdat het goed is om jezelf of iemand anders alvast in een ontspannen gemoedstoestand gebracht te hebben met hypnose.
 2. Bereid de gewenste gemoedstoestand voor door subliminale priming te gebruiken.
 3. Absorbeer de aandacht
 4. Omzeil de kritische factor
 5. Activeer een onderbewuste respons: dit is het daadwerkelijke toedienen van een hypnotische suggestie (dit wordt in dit artikel behandeld), zoals het aanwakkeren van een bronvolle gemoedstoestand in de client. Voeg als eerste een ontspanning-gemoedstoestand toe. Voeg daarna de gewenste gemoedstoestand toe die nodig is voor de cliënt in de betreffende sessie.
 6. Versterk de gemoedstoestand en maak het meer intens.
 7. Leid dat naar de gewenste uitkomst middels een posthypnotische suggestie: maak een link naar een call to action. Of ga vanaf hier verder met een NLP-interventie.
 8. Volledig uit de oefening halen.
 9. Naar een neutrale gemoedstoestand leiden (patroononderbreking).
 10. Future Pace.

Wat is de formule die je gaat leren voor hypnotische suggesties aan jezelf?

Hieronder vind je de vier-staps-formule om hypnotische suggesties te geven, aan jezelf of aan anderen. Deze stappen reflecteren stap 3, 4, 5 en 7 van bovenstaande lijst. Hoe gaat het installeren van hypnotische suggesties, zoals bronvolle gemoedstoestanden? Het installeren van hypnotische suggesties (bijvoorbeeld helende woorden) in jezelf of een andere persoon bestaat samengevat uit 4 stappen:

zelfhypnose

Stap 1 – Absorberen van de aandacht

Je kunt nu iets bedenken om op te focussen. Bijvoorbeeld:

 • “Terwijl je daar zit, wil ik dat je naar een plek op de muur staart”.
 • “Houd je hand voor je in de lucht. Focus op de ruimte tussen twee vingers… En tegelijk op de ruimte tussen twee andere vingers…”

Deze instructie kun je ook aan jezelf geven als je aan zelfhypnose aan het doen bent.

Stap 2 – Omzeilen van de kritische factor

Nu gaan we dat patroon van die focus onderbreken. Hierdoor gaat de bewuste aandacht (de kritische factor) naar die patroononderbreking.

Voorbeeld van een harde manier:

 • Dat kan op een harde manier, bijvoorbeeld door opeens iets geks te zeggen.
 • Of door je zin opeens te onderbr…
 • Je kan ook het bewuste brein – dus de kritische factor – flink aan het werk zetten, zodat je ondertussen onderbewuste suggesties kunt toedienen. Bijvoorbeeld door van 100 naar 1 in stapjes van drie te tellen, alles visualiseren met iedere drie keer een nieuwe kleur. Met ieder nummer ga je dieper…

Voorbeeld van een zachte manier:
“En terwijl je naar die plek staart, kan je je realiseren dat je nu precies datgene kan doen als wanneer je voor het eerst naar school ging en de nummers en letters van het alfabet leerde.” In dit voorbeeld hebben we de client naar een andere tijd en plaats afgeleid, waardoor de kritische factor is omzeild.

Hierna lezen:  Herkaderen: Complete Uitleg [Theorie & 398 Voorbeelden]

Stap 3 – Activeren van de onderbewuste respons

Nu de kritische factor beziggehouden of verward is met de patroononderbreking, is de poort naar het onderbewuste wagenwijd open. Er is nu verwarring, dus het onderbewuste is op zoek naar instructies – een soort houvast uit deze onbekende situatie. Het heeft geen programma om van het midden van een activiteit naar iets anders te gaan. Voorzie in dat programma.

Nu kun je dus overgaan tot het feitelijk toedienen van de hypnotische suggestie. Je kunt dit nu vrijuit doen omdat de kritische factor is omzeild. Bijvoorbeeld: “Je bent aan het leren… Leren over iets dat je nog niet weet. En hoewel je het je nog niet realiseert, is je ademhaling al veranderd…”

Stap 4 – Integreren met de gewenste uitkomst in toekomstige context (posthypnotische suggestie)

Die hypnotische suggestie kun je ook over de toekomst laten gaan. Een posthypnotische suggestie dus: ‘En je wordt meer {gewenste gemoedstoestand} en meer {andere gewenste gemoedstoestand} op de momenten waarop jij dat nodig hebt.' Dit wordt in een volgend artikel behandeld.

Sluit het patroon af alsof er niks gebeurd is. “Leuk je te ontmoeten.”

Hieronder gaan we uitgebreider in op de uitvoering van de eerste drie stappen. Daarna vind je een linkje naar de uitvoering van stap 4.

Zelfhypnose Stap 1 | Aandacht absorberen

zelfhypnose

Een van de eerste stappen van iedere vorm van leiden – in dit geval het leiden naar gemoedstoestanden – is het absorberen van de aandacht van de cliënt. Vaak wordt gezegd dat focus van de aandacht de toegangspoort naar trance is.

Focus de aandacht van de te hypnotiseren persoon dus op één taak of op één waarneming. Als je dit voor zelfhypnose doet, dan focus je jouw eigen aandacht op één taak of waarneming.

Het focussen op een bepaald persoon, onderwerp, emotie of taak is meteen een handige truisme waarvan je gebruik kunt maken voor ontspanning: iedereen wordt moe als de ogen lange tijd op iets geconcentreerd zijn. Hier volgen wat voorbeelden van aandacht absorberen.

 • Door sterk oogcontact te hebben absorbeer je ook de aandacht.
 • Welke hand is lichter?
 • Fixeer je ogen op een punt. En terwijl je je op dat punt fixeert, merk je op een gegeven moment dat je ogen stil staan met een complete fixatie en aandacht op dat punt, en terwijl je deze complete concentratie hebt op dat punt wil ik dat je een bepaalde vermoeidheid voelt in je ogen, en voel de totale ontspanning die het dichtdoen van je ogen je bent brengt, want terwijl je aan het ontspannen bent, kan je langzaam beginnen in trance te gaan. En hoe meer je die ontspanning voelt, hoe meer je in trance kan gaan, en hoe meer je in trance gaat, hoe beter je je voelt, en hoe beter je je voelt, hoe dieper en dieper je gaat. Juist.
Hierna lezen:  Omgaan Met Weerstand: 21 Ongelooflijke Tips (incl. utilisatie-model)

Zelfhypnose Stap 2 | Kritische factor omzeilen

zelfhypnose

Nog vóórdat je gaat leiden naar een gewenste gemoedstoestand, zorg je ervoor dat je de kritische factor, oftewel het bewustzijn van de client ‘bezighoudt’ met iets anders, zodat het onderbewuste wijd open staat voor je suggesties. Laat de client afgeleid zijn van haar model van de wereld, bijvoorbeeld door middel van afleiding, verrassing, twijfel of verwarring.

De meestgebruikte manier die aan te raden is tijdens een NLP-interventie, is door iemand naar een andere tijd en ruimte te oriënteren. Dit is een ‘onder de radar'-manier om de kritische factor te omzeilen, omdat het niet iets geks is. Dit doe je door de cliënt uit te nodigen een ervaring voor de geest te halen waarbij hij al aantoonde dat hij gemoedstoestand x bezit. Als je voor deze manier kiest, ben je eigenlijk stap 2 en 3 tegelijk aan het doen.

Daarna ga je meteen naar stap 3 om het zaadje met je genezing (gewenste gemoedstoestand) te planten of om een onderbewuste respons activeren. Emoties en gemoedstoestanden zijn een onderbewuste respons. In de meeste gevallen is ontspanning een mooie algemene gemoedstoestand om mee te beginnen.

Opmerking: als dit na het intake-gesprek gebeurt, heb je het huidige probleem of de huidige ongewenste gemoedstoestand al uitgebreid gepacet. Nu kun je dus leiden met stap 3. Als je deze techniek echter in een normaal gesprek eventjes snel wilt gebruiken, zorg je ervoor dat je eerst genoeg empathie hebt getoond voor de huidige gemoedstoestand, voordat je wil afleiden naar een positieve gemoedstoestand.

Zelfhypnose Stap 3 | Opwekken van de gewenste gemoedstoestand met bewuste inspanning

zelfhypnose

Gemoedstoestanden opwekken doe je als je van de bronnen of negatieve ervaringen uit iemands verleden gebruik wilt maken voor een NLP-interventie. Daarnaast kun je gemoedstoestanden in jezelf opwekken voor een coachingssessie, of voor een ander belangrijk moment.

De belangrijkste techniek om op een bewuste manier gemoedstoestanden op te wekken is: praat over een ervaring waarin het al eens voorkwam. Heb je die ervaring ooit eens eerder gehad? Dit gaat uit van het NLP-principe dat iedereen alle bronnen al in zich heeft en ooit eens heeft laten zien. Als je het over een pijnlijke ervaring bij de tandarts hebt, kun je je wang aanraken: ‘En dan voel je het precies hier.' Daarnaast zijn er nog veel meer manieren waarop je dit kunt doen. Op de volgende manieren wek je een nieuwe gemoedstoestand op…

Klik hier voor de stappen (ze staan onderaan) om op een bewuste manier een gemoedstoestand op te wekken zodat jij of een ander bij een bepaald gevoel komt.

Herhaling Zelfhypnose Stap 3 | Opwekken van de gewenste gemoedstoestand met onbewuste inspanning (hypnotische suggesties toedienen)

Nu gaan we stap 1 – 3 herhalen voor een onbewuste manier om de gewenste gemoedstoestand op te wekken.

Hierna lezen:  Provocatief coachen: 76 voorbeelden & technieken [Artikel met tips]

Tot nu toe was de client erg bewust bezig met het oproepen van de gemoedstoestand. Het is nu dus handig om de client even in een diepe trance te laten verzinken zodat we de gewenste gemoedstoestand kunnen toedienen met hypnotische suggesties.

We beginnen met stap 1-3 te herhalen voor ontspanning

zelfhypnose

Weet je de eerste stappen nog?

 • Eventuele extra stap van te voren: De trance aankondigen. Zeg alvast dat de client zo meteen in trance zal gaan. Zeg ook bij welk woord dat zal gebeuren. “Zo meteen hoor je ‘slaap’, wat betekent dat je je ogen dicht doet en in hypnose gaat.”
 • Stap 1: Aandacht absorberen.
 • Stap 2: Kritische factor omzeilen
 • Stap 3: Breng de client in ontspanning/trance. Gebruik het afgesproken commando wat je eerder aan de client had aangekondigd. Bijvoorbeeld: “Slaap.” Maak de ontspanning steviger met de tips uit dit artikel.

Stap 3 nógmaals herhaald, maar nu voor de gewenste gemoedstoestand

In totaal doe je deze stap dus drie keer, waarvan dit de laatste is. 1e keer: gewenste toestand bewust. 2e keer: ontspanning onbewust via trance. 3e keer: gewenste toestand onbewust via trance. Die derde en laatste keer gaan we nu doen.

In deze stap gaan we de helende / bemoedigende woorden van de gewenste situatie en de gewenste bronnen toedienen aan de client. Gebruik precies de woorden die de client in het intakegesprek en in de bewuste uitvoering van stap 3 had verteld, in combinatie met Milton-taal. Aan de hand van de volgende oefeningen gaan we leren Milton-taal te gebruiken om gewenste gemoedstoestanden als hypnotische suggesties toe de dienen aan de client.

Gebruik nu onder andere je Milton-taal om de daadwerkelijke hypnotische suggestie uit te voeren. Een mooie basis van het installeren van bemoedigende woorden door middel van vage taal is het gebruik maken van ongespecificeerde werkwoorden in combinatie met nominalisaties. Hoe je dit toepast, leer je onderaan het artikel over het milton model. Daarin leer je dit stap voor stap. Ook kun je andere manieren gebruiken om een gemoedstoestand op te wekken.

Voor we naar stap 4 gaan, voor het geven van posthypnotische suggesties, versterken we de gemoedstoestand met nog wat suggesties!

onbewuste beinvloeding

Nu je de gewenste gemoedstoestand boven hebt laten drijven door middel van een hypnotische suggestie, kun je de gemoedstoestand nog eens gaan versterken.

Het versterken van een gemoedstoestand, bij veel NLP-oefeningen breekt er op een gegeven moment een punt aan waarbij dat mag gebeuren. Nadat je in de bewuste versie van stap 3 een gemoedstoestand hebt opgewekt (meestal door een herinnering met die gemoedstoestand te bezoeken en te zeggen: ‘Zie wat je ziet, hoor wat je hoort en voel wat je voelt'), is het vaak de bedoeling om hem te versterken.

Hierna lezen:  Het Witch Doctor Effect - Wat geen enkele NLP-trainer je heeft verteld

Hier vind je handvatten om dit te doen.

Zelfhypnose Stap 4 – Je hebt nu geleerd te hypnotiseren! En nu? Stap 4: posthypnotische suggesties geven!

Nu je een reguliere hypnotische suggestie hebt gegeven (namelijk het toedienen van een gemoedstoestand), kun je een posthypnotische suggestie gaan geven. Je bent nu dus klaar met het leren van (zelf)hypnose, maar je kunt het zeker nog versterken met posthypnotische suggesties. Klik op het bijbehorende artikel. Succes met het afronden van je zelfhypnose!

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist: