Hoe word je een goede leider / leidinggevende? Wat zijn de kenmerken van goed en slecht leiderschap? Hier vind je de gedragskenmerken van een inspirerende leider, zodat jij de ideale leider kunt worden voor jouw personeel. Lees verder voor alle tips…

Inhoud van deze pagina:

Tip 1 – Ontwikkel standvastigheid en moed, gebaseerd op kennis van het vak, ervaring en zelfkennis

Leiders zijn moedig. Niemand heeft wat aan een leider zonder moed. En die moed is te verkrijgen op een aantal manieren: kennis, ervaring en zelfkennis.

Tip 2 – Houd executie hoog in het vaandel: voer daadwerkelijk iets uit of beweeg anderen ertoe iets uit te voeren

Executie, oftewel actie, komt qua rangorde vóór praatjes. Een leider die juist alleen maar meer overhead, praatjes en beleid toevoegt, is helemaal niet van waarde. Laat al je beslissingen ertoe leiden dat er iets gedaan wordt zodat er nieuwe stappen gezet worden richting het doel.

Tip 3 – Een goede leider is zelf een doeltreffende volger en doet meer dan gevraagd wordt

Doeltreffende leiders zijn doeltreffende volgers. Vraagt iemand je iets, dan lever je kwaliteit, snelheid en zelfs meer dan gevraagd wordt. Hiermee ben je een uitstekend voorbeeld voor wanneer anderen jou gaan volgen. Lees hier meer over volgen & leiden.

Er is nu eenheid, iedereen doet in principe wat ik vraag. Het zijn namelijk geen Hollanders, die als je begint met ademhalen al zeggen: ja maar…
– Johan Cruijff

Tip 4 – Goed leidinggeven? Leid de informele leider eerst en de rest zal volgen

Jij bent de officiële leider, maar dat betekent niet dat er naast jou verder geen andere leiders meer zijn. We hebben het hier over de onofficiële, oftewel informele leiders in de groep. Dit zijn de mensen die door de rest van de groep gevolgd worden. Vaak gebeurt dit onbewust.

Het is dus belangrijk dat je de informele leider herkent. Vervolgens moet je je meeste inspanningen op hem/haar richten. Bouw bijvoorbeeld een sterke verbinding met de informele leider. Volgt de informele leider jou, dan volgt iedereen jou ook automatisch.

Hieraan herken je de informele leider: luister letterlijk naar wie het voortouw neemt in groepsactiviteiten en let goed op naar wie het meeste geluisterd wordt en in welke richting de meeste hoofdjes staan als iemand aan het praten is.

Train jezelf erin om de informele leiders vaker te erkennen. Ga bijvoorbeeld naar de Ikea, de supermarkt of een plek met veel mensen en observeer de informele leider.

Tip 5 – Schenk aandacht aan de verbinding in de groep

Dit is een holistische tip: richt je niet alleen maar op het leidinggeven voor een specifieke taak, maar zorg er eerst voor dat iedereen op elkaar afgestemd is. Dit kan al heel simpel door de groep speciale verbinding-energizers te laten doen of door simpelweg samen adem te halen.

Tip 6 – Communiceer duidelijk: al je zinnen moeten één mogelijke interpretatie hebben

betere leiderschapstips

Leer duidelijk te communiceren. Wanneer een leider niet begrepen wordt of misverstanden veroorzaakt door gebrekkige communicatie, kan hij/zij al überhaupt niet gaan leiden. Gebruik deze 14 tips om direct duidelijker te kunnen communiceren.

Hierna lezen:  Extrinsieke & Intrinsieke Motivatie [Betekenis, Voorbeelden & Tips]

Tip 7 – Zorg voor een check (TOTE)

Ook dit heeft met communicatie te maken. Een leider checkt continue bij anderen of ze iets goed hebben begrepen. Heb je een opdracht gegeven, laat de ander de opdracht herhalen en laat de ander aan je vertellen wat hij/zij gaat doen. Dit is de TOTE-filosofie: Test – Operate – Test – Exit. Check dus continu voor maximaal begrip en duidelijkheid.

Tip 8 – Gebruik de wet van Parkinson om beweging in projecten te krijgen

Ken je de wet van Parkinson? Stel dat je 6 maanden de tijd krijgt om een complete campagne te produceren, dan zou je al die tijd nodig hebben om die campagne af te maken. Stel dat je 1 maand zou krijgen voor exact diezelfde opdracht, dan zou het ook gelukt zijn.

Of een simpeler voorbeeld: stel dat je nog twee maanden de tijd hebt om je belastingaangifte af te maken. Dan zou je dat aankomend weekend kunnen doen, maar toch wordt het bij veel mensen het laatste weekend, of zelfs de laatste dag.

De conclusie? Geef gerust strakke deadlines. Dan komt er lekker veel beweging in projecten.

Tip 9 – Overweeg een platte organisatiestructuur te hanteren (hoge mate van zelfstandigheid)

Wat is een platte organisatie? Stel dat je in een organisatie een hiërarchie hebt met vijf lagen:

 • Een grote baas.
 • Drie niveaus aan tussen-managers.
 • De onderste laag met werknemers.

Dan maak je deze organisatie plat door minder niveaus aan te brengen. In dat geval zouden de drie tussen-managers kunnen verdwijnen:

 • Een grote baas.
 • De onderste laag met werknemers.

Wat betekent dat? De medewerkers van de onderste laag hoeven minder toestemming te vragen en minder te overleggen met de tussen-managers die er niet meer zijn. Ze mogen bijvoorbeeld weten wat ze doen, wanneer, hoe, met wie, en misschien zelfs de taak, de tijd, de techniek en het team.

Wat zijn hier voorbeelden van?

 • Door het personeel worden week- en dagplanningen gemaakt met minimale delegatie van de leiders. Het management valt zo eigenlijk voor een deel weg en er is sprake van een vrij horizontale (platte) organisatiestructuur.
 • Hier extra vrijheid bijkomen om zelf de werktijden flexibeler te bepalen en om zelf de inhoud van een sprint/project te bepalen.
 • Vaak wordt de vrijheid gegeven om het aan te pakken zoals de medewerker het zelf wil, zolang het maar af is voor de deadline of planning. De medewerker mag bijvoorbeeld muziek luisteren of iets eten.
 • Het teamlid zichzelf laten beoordelen. Niet de baas.

Tip 10 – Ontwikkel een aangename persoonlijkheid

beste leider tips

Leiders zijn geliefde mensen. Iedereen is graag bij ze in de buurt. Hoe je dat voor elkaar krijgt, is door een aangename persoonlijkheid te hebben. In welke goede eigenschappen zou jij je nog kunnen verbeteren?

Dit is de eerste test van een echte heer/vrouw: zijn/haar respect voor diegenen die op geen enkele manier van waarde voor hem/haar kunnen zijn.
– William Lyon Phelps

Wil je weten hoe iemand echt is? Kijk dan goed naar hoe hij/zij zijn inferieuren behandel, kijk niet naar hoe hij zijn gelijken behandelt.
– J.K. Rowling

Tip 11 – Een goede leider is goed verzorgd

Hoezeer de innerlijke eigenschappen eigenlijk het meest belangrijke zijn, we leven nog altijd in een fysieke wereld. En daarin telt fysieke verzorging gewoon heel hard in mee.

Hierna lezen:  Neuro Associative Conditioning / Dickens-Techniek / Leverage [Pijn-Plezier-Principe]

Tip 12 – Heb zelfbeheersing, want zo ben je een krachtig voorbeeld

Een leider zonder zelfbeheersing haalt alle kracht weg uit een organisatie.

Tip 13 – Heb een goed gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid

Het zou niet mogen gebeuren dat een leider iemand zonder reden op straat zet, ten onrechte van iets beschuldigt of zijn afspraken niet nakomt.

Tip 14 – Wees niet aarzelend in de besluitvorming… maar nadenken kan wel

Een leider aarzelt niet, maar denkt na. Nadenken brengt oplossingen. Aarzelen en angst brengen niks.

Tip 15 – Zorg dat je je bezighoudt met plannen in plaats van gokken

Een leider moedigt de mensen om zich heen aan om trends, signalen en informatie te verzamelen waarop een beslissing gebaseerd kan zijn. Al is het eventjes aan drie personen een vraag stellen.

Tip 16 – Wees bereid om elk soort werk te doen en de handen uit de mouwen steken

Een leider die niet even de mop kan pakken laat zien dat hij/zij totaal geen daadkracht heeft.

Tip 17 – Besteed aandacht aan het affectieve aspect

affectief leidinggeven

Houd tijdens meetings ook een speciale werkvorm zoals…

 • ‘Geef met een lijndiagram aan hoe happy je gedurende de sprint was’.
 • ‘Geef elkaar complimentjes/bedankjes’.
 • Er wordt empathie getoond bij persoonlijke problemen.

Tip 18 – Faciliteer reflectie en feedback

Houd bijvoorbeeld regelmatig een werkvorm waarin je feedback verwerkt: ‘Noteer bij jezelf waar je beter in moet worden’.

Tip 19 – Moedig betrokkenheid aan bij het team

 • Tijdens meetings: het team mee laten denken over de koers van het bedrijf.
 • De missie bottom up tot stand laten komen voor meer committent.
 • Mee laten denken over het Business Model Canvas.
 • Personeel wordt ook betrokken bij keuzes.

Tip 20 – Zorg voor je mensen: moedig gezondheid aan

Een leider zorgt voor zijn mensen. Dat gebeurt al door:

 • Het letten op ergonomische houding.
 • Voldoende opstaan.
 • Fruit.
 • Massages (luxe).
 • 30 minuten lopen tijdens de lunch.

Tip 21 – Voeg eventueel een competitief element toe

Zorg dat personeel zich met elkaar kan vergelijken. Dit competitieve aspect zorgt voor meer commitment. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens:

 • Retrospectives: meetings aan het einde van een project.
 • Scrumsessies in de ochtend waarbij iedereen vertelt wat hij/zij gisteren heeft gedaan en wat hij/zij vandaag gaat doen.

Tip 21 – Faciliteer zelfontplooiing voor iedereen

Voorbeelden:

 • Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan de ontwikkeling van de medewerkers.
 • Aanmoediging om naar opleidingen te gaan.
 • ‘Kennis Delen’-sessies.
 • Aanmoediging om boeken te lezen.
 • What’s in it for them. Medewerkers worden er regelmatig op gewezen op welke manieren een project voordelig uitpakt voor hun ontwikkeling.
Hierna lezen:  Maandagochtend-tips: De week goed beginnen [Hekel aan maandag]

Tip 22 – Toon jouw verwachtingen

Het volgende wordt regelmatig uitgelegd aan het team, wat een belangrijk onderdeel van leiderschap is:

 • Missie
 • Visie
 • Doelen

Hierdoor laat je jouw mensen daadwerkelijk weten wat er verwacht wordt.

Tip 23 – Gebruik de truc: “Ik hoef niet helemaal bij af te beginnen!”

checklist leidinggeven

Als opdrachten gegeven worden, kan de leider het laten lijken alsof taken al voor een deel af zijn. Dit wordt soms gedaan door bijvoorbeeld een project alvast van wat kernzaken te voorzien, waarna het personeelslid dit afrondt. Het opzetje wordt door de leider binnen enkele minuten gemaakt, terwijl het personeelslid het gevoel krijgt dat er al flinke vorderingen zijn en hij niet helemaal blanco hoeft te beginnen.

Een voorbeeld in een andere context: zo worden bijvoorbeeld in de retail klantenkaarten alvast voor een deel gestempeld zodat de klant het gevoel krijgt niet helemaal van begin af aan te moeten beginnen met sparen.

Tip 24 – Geef daadwerkelijk aandacht aan je mensen zodat er wederkerigheid kan ontstaan

Een goede leider besteedt echt tijd aan zijn mensen. Hierdoor zullen de medewerkers zich beter in gaan zetten:

 • Er worden wekelijks persoonlijke gesprekken gepland en er wordt kennis gedeeld. Het teamlid zal als tegenprestatie beter zijn best doen.
 • De leider neemt zijn mensen regelmatig apart voor een een-op-een-gesprek.
 • Er worden handgeschreven en gepersonaliseerde briefjes of planningen gemaakt, bijvoorbeeld op het scrumbord. Dat geeft de indruk dat er extra moeite in is gestopt, dus de ontvanger doet het eerder. Dat is dus beter dan massamails. Als de naam van de leider (en de ontvanger) er ook bijgeschreven wordt heeft het een versterkend effect.

Tip 25 – Heb een positieve insteek wanneer je dingen communiceert

Voorbeelden:

 • Regelmatig de reeds behaalde resultaten benoemen.
 • Invoeren van de korte borrel op vrijdag 17:00 (op kantoor).
 • Regelmatig een positieve speech van de baas.

Tip 26 – Gebruik van ‘hot words' in plaats van stoffige woorden

Coolblue is hier een bekend voorbeeld van. In plaats van ‘stoffige’ woorden gebruiken ze hippe woorden. Dat zorgt voor meer energie. Voorbeelden:

 • Taskforce ipv comittee.
 • Power-uur of ipv vergadering.

Hier vind je meer actie-opwekkende woorden.

Tip 27 – Wees soms gewoon streng

 • Dominantie: “Waarom, omdat ik de leidinggevende ben en omdat ik het zeg.”
 • Opstellen van (kleine) specifieke regels.

Tip 28 – Zorg voor eensgezindheid

 • Personeel laten samenwerken aan één sprintitem/project. Laat ze als team doelen en bonussen halen. Laat ze weten dat alles wat ze doen goed is voor een groot gedeeld doel.
 • Een situatie opzetten waarbij iemand van buitenaf het team ‘onrecht heeft aangedaan’, waarbij het personeel alleen door samenwerking en overleg dit kan oplossen.

Winnen doe je met z’n allen.
– Johan Cruijff

Tip 29 – Laat jouw mensen zich belangrijk voelen

belangrijk voelen medewerkers

Vertrouw mensen met verantwoordelijkheden toe en dat zal ook nageleefd worden. Tijdens overlegmomenten kunnen uitspraken gedaan worden zoals:

 • “Een zorgdrager is toch wel belangrijk, iemand die de Facebook-pagina bijhoudt.”
 • “De reden dat ik het aan jou vraag is omdat ik weet dat jij de beste bent voor dit soort taken.”
 • Zou je me advies kunnen geven?
 • Ik vertrouw op jouw beoordelingsvermogen.
 • Wat vind jij ervan?
 • “Ik weet dat ik dit aan jou kan overlaten.”
 • “XYZ vertelde mij dat jij de expert bent voor dit systeem”.
Hierna lezen:  Sandwich Feedbackmodel / Hamburger-Model [Stappen & Voorbeelden]

Tip 30 – Blijf niet in de kelder van Maslow en Dilts

Neem het model van de logische niveaus er eens bij. Speel in op de hoogste niveaus: missie en waarden. Herinner ze aan hun nobele redenen en ontwikkelingsredenen waarom ze dit werk begonnen zijn.

Tip 31 – Eerst volgen, dan pas leiden

 • Een leider kan pas leiden (richting commitment en doelgericht werken) nadat hij gevolgd heeft.
 • Dit wordt ook de judotechniek genoemd. Geef de ander gelijk en steun de voorstellen van de ander. Hij zal daarna jou voorstellen ook steunen.
 • Eerst volgen: stel een RSS Feed in op het nieuws over de hobbies van de werknemers. Volg ze dus in hun interesses. Dan pas leiden: Zij zullen ook aan jouw interesses denken, dat is onder andere je onderneming.
 • Eerst volgen: laat zien dat je ook meevoelt als een werknemer iets negatiefs voelt. Dan pas leiden: wees enige tijd later zelf optimistisch en blij om je werknemers weer aan te steken.

Lees hier meer over volgen en leiden.

Tip 32 – Bemoedig en coach!

Een aantal belangrijke punten:

 • Leiders zijn ook coaches.
 • Kom erachter samen wat hun sterktes zijn + coach ze diep.
 • Door dat te doen communiceer je: ik geloof in je, ik investeer in je, ik verwacht dat je je best doet (om beter te worden).
 • Ontwikkel hen ook tot leiders.
 • Bemoedig hen. Onderstaand citaat uit How to Win Friends and Influence People bevat een goed voorbeeld:

“The first teacher had

discouraged me by emphasizing my mistakes. This new teacher did

the opposite. She kept praising the things I did right and minimizing

my errors. ‘You have a natural sense of rhythm,' she assured me.

‘You really are a natural-born dancer.' Now my common sense tells

me that I always have been and always will be a fourth-rate dancer;

yet, deep in my heart, I still like to think that maybe she meant it. To

be sure, I was paying her to say it; but why bring that up?

“At any rate, I know I am a better dancer than I would have been if

she hadn't told me I had a natural sense of rhythm. That encourage

That gave me hope. That made me want to improve.”

• Principle 8 – Use encouragement. Make the fault seem easy to correct.

– Citaat uit How to Win Friends and Influence People.

Tip 33 – Maak gebruik van natuurlijke empathie, niet alleen op vooraf bepaalde momenten

empathie als leider

Vraag ook tijdens andere gesprekken regelmatig naar gevoelens en emoties, niet alleen tijdens de wekelijkse gesprekken. Voorbeelden van empathie:

 • Ik zie dat je wat gespannen bent.
 • Ik denk dat je daar blij van wordt.
 • Hoe is dat voor jou?
 • Hoe ervaar je dat?
 • Ik geef je voor geen seconde de schuld voor hoe je je voelt. Als ik jou was zou ik me ongetwijfeld hetzelfde voelen als jij.
Hierna lezen:  Vooronderstelling-taalpatroon: betekenis & Voorbeelden [Psychologie]

Een andere vorm van direct toepasbare empathie is om begrip te krijgen voor:

 • Hun doelen begrijpen: wat ze willen.
 • Hun gedrag begrijpen.
 • hun waarden begrijpen.
 • Je kan voorspellen wat ze doen.
 • Hoe ze de wereld zien.
 • Hun angsten, ervaringen die ervoor zorgen hoe ze denken.
 • Hoe ze naar de wereld kijken.
 • Hoe ze naar zichzelf kijken.

Hieronder een samenvatting van het empathisch luistermodel van Covey:

 • Diagnose the person first. Herhalen wat hij zegt: je hebt een probleem op school.
 • Emotie: je voelt je gefrustreerd.
 • Combineer die twee: je voelt je gefrustreerd om school.
 • Verder reflecteren met statements waarmee je tussen de regels leest: je vindt dat….
 • Word dus eerst beïnvloed (in dit gevoel met zijn gemoedstoestand) voordat je kunt beïnvloeden. Eerst volgen voordat je kunt leiden. Seek first to understand before to be understood.

Tip 34 – Moedig openheid aan

Moedig openheid aan en vraag naar de bron waarom het teamlid langzaam en ongemotiveerd is. Misschien moeten ze nog kleine dingen leren. Dan kan er training geboden worden, de werkomgeving veranderd worden, of misschien is er meer delegatie nodig.

Tip 35 – Zorg voor betrokkenheid van het team in combinatie met zelfontplooiing

Stel jouw mensen de volgende vragen:

 • Wat willen ze veranderen, hoe en waarom? Aan zichzelf en aan het bedrijf?
 • Vraag wat hun idealen zijn voor zichzelf en voor het bedrijf.
 • Hoe kunnen ze het beste tot hun doel komen?
 • Vraag hen om oplossingen voor het verbeteren van hun productiviteit. De kans is groot dat ze zelf het beste weten wat ze gemotiveerd krijgt.

Tip 36 – Zorg voor een gebalanceerde moeilijkheidsgraad

Geef ze de juiste hoeveelheid werk voor hun competenties.

 • Te makkelijk: ze raken verveeld waardoor ze niet hard werken.
 • Te moeilijk: het is te ver boven hun kunnen waardoor ze ontmoedigd raken en niet hard werken.
 • Nét iets te moeilijk: het is moeilijk maar het gaat hun vaardigheden om te leren en te streven niet te boven. Ze gaan harder werken om het te leren waardoor ze het meest productief zullen zijn.

Tip 37 – Ga het bystander-effect tegen

bystander effect

Wanneer je een hele groep iets vertelt, zal er minder medewerking zijn omdat ze makkelijk denken: ‘Ik ben maar een van de velen, iemand anders zal het wel doen.' Zo kun je dit tegengaan:

 • Bijvoorbeeld niet algemeen aan iedereen tegelijk vragen of ze een foto willen sturen, maar iedereen apart vragen, bijvoorbeeld per DM of mail.
 • Gebruik BCC in plaats van anderen te laten weten dat het een mail voor iedereen is.

Tip 38 – Geef social proof-berichten

Meld bijvoorbeeld dat het personeel 94,7% van de tijd op tijd komt. Denk wel aan het volgende: het zal natuurlijk gebeuren dat de mensen die veel minder vaak op tijd komen hun gedrag nu gaan verbeteren, maar die 5,3% die altijd veel vaker op tijd komt zal hierdoor hun gedrag verslechteren. Dit kan tegengegaan worden door deze mensen te belonen (bijv. met een smiley) en door ze te laten zien hoezeer punctualiteit gewaardeerd wordt.

Hierna lezen:  Dromen Waarmaken? Zo Komt Je Droom 100% Uit [33 Slimme Tips]

Tip 39 – Wees je bewust van de beloning-paradox van Daniel Pink

In het boek ‘Drive' van Daniel Pink komt de volgende paradox aan bod:

 • Hogere beloningen werken alleen als het een simpele taak is.
 • Hogere beloningen werken juist minder goed bij intellectueel werk.
 • Mensen doen dingen zelfs gratis en weigeren datzelfde te doen voor geld. Ze worden dan gemotiveerd om het te doen omdat ze zijn aangesproken op de hogere niveaus van Maslow.
 • Dus: motiveer intrinsiek.

Tip 40 – Zo zorg je voor intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie wordt in het boek van Daniel Pink in drie elementen beschreven. Natuurlijk moet het personeel nog wel goed betaald blijven worden, maar voeg deze drie elementen toe:

 • Zelfstandigheid: medewerkers mogen gedurende 20% van de tijd zelf weten waar en hoe ze willen werken, zolang ze hun werk maar af hebben.
 • Zelfontplooiing: beter en beter willen worden. Jezelf uit willen drukken. Erbovenuit willen steken.
 • Doel: iets willen doen wat een groter doel dient. Zo is Wikipedia door vrijwilligers opgezet.

Tip 41 – Heb eerlijke en oprechte waardering

Effectieve leiders spreken waardering uit.

 • Prijs alle kleine verbeteringen van personeel (specifiek) en prijs alle verbeteringen. Wees overvloedig in je lof.
 • Als een medewerker werk aflevert kan er waardering en bewondering uitgesproken worden over een aantal details. Dit citaat uit How to Win Friends & Influence People laat zien hoe president Roosevelt oprechte waardering uitspreekt voor zijn automonteur:

“When Roosevelt's friends and associates admired the machine, he

said in their presence: ‘Mr. Chamberlain, I certainly appreciate all the

time and effort you have spent in developing this car. It is a mighty

fine job.' He admired the radiator, the special rear-vision mirror and

clock, the special spotlight, the kind of upholstery, the sitting position

of the driver's seat, the special suitcases in the trunk with his

monogram on each suitcase. In other words, he took notice of every

detail to which he knew I had given considerable thought. He made

a point of bringing these various pieces of equipment to the attention

of Mrs. Roosevelt, Miss Perkins, the Secretary of Labor, and his

secretary. He even brought the old White House porter into the

picture by saying, ‘George, you want to take particularly good care of

the suitcases.'

– Citaat uit How to Win Friends and Influence People.

Tip 42 – Oordeel niet bij fouten

begrip bij fouten

In plaats van mensen te veroordelen kan geprobeerd worden ze te begrijpen. Bijvoorbeeld hoe het is gekomen dat ze de fout hebben gemaakt. Zie:

You can imagine Hoover's anger. One could anticipate the tonguelashing

that this proud and precise pilot would unleash for that

carelessness. But Hoover didn't scold the mechanic; he didn't even

criticize him. Instead, he put his big arm around the man's shoulder

and said, “To show you I'm sure that you'll never do this again, I

want you to service my F-51 tomorrow.”

– Citaat uit How to Win Friends and Influence People.

Tip 43 – Geef feedback op de volgende manier

 • Op een ander moment dan na de slechte prestatie.
 • Privé.
 • Met compliment.
 • Gericht op de actie, niet op de persoon. “Je bent een goede kracht en daarom begrijp ik niet dat x niet lukt.”
 • Kom met een oplossing.
 • Doe alsof de ander het onbewust doet.
 • Deel de verantwoordelijkheid maar niet de schuld om samen eruit te komen.
 • Zeg dat hij er niet alleen voor staat.
 • Geef veiligheid en vertrouwen zodat werknemers feedback beter opnemen en beter presteren: ze zien het dan als uitdagingen in plaats van angst.
Hierna lezen:  Vooronderstelling-taalpatroon: betekenis & Voorbeelden [Psychologie]

Hier vind je een compleet feedback-model met voorbeeldzinnen.

Tip 44 – Begin op een vriendelijke manier

Leiders beginnen vriendelijk.

 • Begin dus niet met het benoemen van de zaken waarop je van mening verschilt of waarvan de medewerker niet goed bezig is.
 • Benadruk dat jullie beiden naar hetzelfde doel toe werken. Jullie verschillen alleen qua methode en niet qua intentie.
 • Bij slechte prestaties: begin met het prijzen en het uitspreken van oprechte waardering voor de medewerker. Een kapper gebruikt eerst schuim voordat hij begint met scheren.
 • Hier zijn twee interessante anekdotes van Dale Carnegie:

Citaat 1

“My friend, that is a splendid speech, a magnificent speech,”

McKinley said. “No one could have prepared a better one. There are

many occasions on which it would be precisely the right thing to say,

but is it quite suitable to this particular occasion? Sound and sober as

it is from your standpoint, I must consider its effect from the party's

standpoint. Now you go home and write a speech along the lines I

indicate, and send me a copy of it.”

He did just that. McKinley blue-penciled and helped him rewrite his

second speech, and he became one of the effective speakers of the

campaign.
In other words, she praised it and at the same time subtly

suggested that it wouldn't do as a speech.

Citaat 2

“It didn't take long to discover why she had trouble balancing out.

After the office closed, I went over to talk with her. She was

obviously nervous and upset. I praised her for being so friendly and

outgoing with the customers and complimented her for the accuracy

and speed used in that work. I then suggested we review the

procedure we use in balancing the cash drawer. Once she realized I

had confidence in her, she easily followed my suggestions and soon

mastered this function. We have had no problems with her since

then.”

Beginning with praise is like the dentist who begins his work with

Novocain. The patient still gets a drilling, but the Novocain is painkilling.

Tip 45 – Geef credits

credits geven aan personeel

Wanneer we een briljant idee hebben hoeven we anderen niet te laten denken dat het ons idee is. Waarom niet de medewerkers niet zelf op het idee laten broeden, en openlijk het idee aan hen toewijzen? Ze zullen het als hun eigen idee zien waardoor ze er veel meer commitment in leggen. Zie onderstaande anekdote van Dale Carnegie:

Don't you have much more faith in ideas that you discover for

yourself than in ideas that are handed to you on a silver platter? If

so, isn't it bad judgment to try to ram your opinions down the

throats of other people? Isn't it wiser to make suggestions – and let

the other person think out the conclusion?

Adolph Seltz of Philadelphia, sales manager in an automobile

showroom and a student in one of my courses, suddenly found

himself confronted with the necessity of injecting enthusiasm into a

discouraged and disorganized group of automobile salespeople.

Calling a sales meeting, he urged his people to tell him exactly what

they expected from him. As they talked, he wrote their ideas on the

blackboard. He then said: “I'll give you all these qualities you expect

from me. Now I want you to tell me what I have a right to expect

from you.” The replies came quick and fast: loyalty, honesty,

initiative, optimism, teamwork, eight hours a day of enthusiastic

work, The meeting ended with a new courage, a new inspiration –

one salesperson volunteered to work fourteen hours a day – and Mr.

Seltz reported to me that the increase of sales was phenomenal.

Tip 46 – Impliceer jouw leiderschap

 • Verplaats mensen een stukje “Kom eens even hier staan, dan kan je het beter zien”. Een persoon die mensen anders neerzet is de baas.
 • Macht: kijk soms op je horloge.
Hierna lezen:  Pacing & Leading (Volgen & Leiden) Volledige Uitleg & Technieken

Tip 47 – Ontdek talenten

Merk goed op hoe goed iemand is in het executeren van plannen, strategisch nadenken, beïnvloeden van mensen en onderhouden van relaties. Een uitgebreid overzicht voor het herkennen van talenten vind je hier.

Tip 48 – Creëer een wij-gevoel

“We komen er wel uit samen.” Het woordje “Wij” is belangrijk in deze zin.

Tip 49 – Praktijkvoorbeeld Student Company Yell

leidinggeven tips

Onderstaand bericht werd door de directeur, een Mentor volgens de managementstijlen van Quinn, naar de medewerkers van Student Company Yell gestuurd, waaronder Rubin Alaie (ik). Sterke aspecten zijn dikgedrukt.

Goedenavond guys. Ten eerste prima gedaan iedereen vandaag ik denk dat we een goede indruk hebben gemaakt en voor ons een goede start. Ik heb 3 verzoeken aan jullie. 1; deze groepsapp alleen gebruiken voor berichten die voor iedereen bedoeld zijn. Het is vervelend om telkens meldingen te krijgen van dingen waar je niks mee te maken hebt of van andere onzin. 2. Simone en ik gaan deze week aan de slag met het samenwerkingscontract. Heb je een regel die je er graag in wilt hebben die niet standaard is, geef het aan een van ons door. Heb je bijzondere omstandigheden o.i.d waar de groep misschien van op de hoogte moet zijn, meld het aan Simone of mij in een persoonlijk berichtje of vertel het op school zodat we het er over kunnen hebben of het gevolgen heeft voor ons als groep. Als je gelijk ermee komt kan er rekening mee worden gehouden. 3. Huiswerk voor volgende week. Bedenk allemaal minimaal 2 producten zodat we straks veel dingen hebben waar we misschien op door kunnen gaan of iets nieuws uit maken. Denk hierbij aan producten die bv goed zijn voor het milieu, internationaal zijn, mvo, i.o.d dit zijn namelijk dingen die beter zijn als een normaal product. Hierdoor springen wij eruit en zetten echt iets hbo-waardigs neer. Probeer creatief te zijn dan kunnen we er samen op door gaan. Als je niks kan bedenken is dat niet erg maar het zou wel fijn zijn en ons een kleine voorsprong geven. Simone en ik zitten morgen vanaf ca 12u in ons kantoor te werken, verder hoeft er niemand te komen maar iedereen is welkom:) fijne avond!

Tip 50 t/m 107 – Een effectieve leider is een effectieve beïnvloeder

Klik hier voor 57+ manieren om effectief te beïnvloeden.

Geciteerde werken

 • Ariely, D. (1999). Predictibly Irrational. Harper: Harper Perennial.
 • Carnegie, D. (1931). How To Win Friends And Influence People. Dublin: Pocket Books.
 • Cialdini, R. (2005). Yes. Free Press: Free Press.
 • Covey, S. (2004). The 8th Habit. Colorado: Free Press.
 • Goleman, D. (1995). Working With Emotional Intelligence. Bantam: Bantam.
 • Hill, N. (1955). Think And Grow Rich. Wilder: Wilder Publications.
 • Pink, D. (2001). Drive. Riverhead: Riverhead.
 • Vaynerchuck. (2010). The Thank You Economy. New York: HarperCollins Publishers Inc.
 • Quinn, R. (1998). Persoonlijk Meesterschap in Management. Academic Service
 • Hersey, P. (1969) Management of Organisational Behaviour. Patience Hall
Hierna lezen:  Successen Vieren, Hoe? (Bijvoorbeeld Op Het Werk) [26 Tips]

Op jouw succes!