coach tips

Coaching tips – 36 krachtige tips voor topcoaches [Lijst]

Hoe kun je je coachingsvaardigheden verfijnen, zodat je nog effectiever bent? In dit artikel vind je extra coachingstools voor topcoaches, in de vorm van 36 coaching tips.

Coaching tip 1 – Toon inzet

Doe je best en zet je in voor de cliënt. Wees alert en breng jezelf in de COACH-state, waarover later een artikel geschreven zal worden. Je bent niet zomaar een gesprek aan het voeren, dus je kunt niet achterover leunen. Je schudt de client helemaal wakker door alles wat je doet.

Coaching tip 2 – Onderneem direct actie

Concrete stappen die iemand kan nemen om een doel te bereiken, kunnen in veel gevallen ook gewoon binnen een dag, uur, tien minuten of meteen uitgevoerd worden. Moedig de cliënt aan om dat ook te doen. Bijvoorbeeld: “Voor wie ben je heel dankbaar? Bel die persoon op en vertel dat.”

Coaching tip 3 – Verplaats je client fysiek

De persoon die mensen, letterlijk, beweegt om dingen te doen, is de leider. Om niet te bazig over te komen breng je alles casual en met een lach.

 • Waarom neem je geen plaats daar?
 • Waarom neem je die stoel daar niet?
 • Waarom ga je niet daar staan zodat je beter kan zien…
 • Waarom laat je dat niet gebeuren?
 • Waarom kom je niet even hier zodat ik je kan vertellen over… Want dit stuk is belangrijk voor jou.

Coaching tip 4 – Subtiel knikken – De interne ja-ladder

We hebben het over de ‘Sullivan Nod’: maak een erg subtiele knik-beweging met je hoofd. Dit word bijvoorbeeld door illusionisten en verkopers gebruikt om de andere persoon de keuze te laten maken die de verkoper of illusionist wil. Ze knikken lichtjes wanneer ze de gewenste optie noemen. Coaches kunnen soms subtiek knikken om de client in een ja-ladder mee te nemen. Dat is beter dan de achterhaalde expliciete yes-ladder waarbij je steeds een vraag stelt om een ja te krijgen.

Coaching tip 5 – Wat mensen zeggen over anderen zeggen, slaat op hunzelf

Een krachtig inzicht voor iedere coach, is dat de client zijn eigen realiteit op zijn buitenwereld projecteert. De client ziet de buitenwereld zoals hij of zij zelf is. Alle positieve en negatieve dingen die de client over andere mensen zegt, slaan eigenlijk op de client zelf.

Coaching tip 6 – Stelt de client een vraag? Zoek naar de juste vraag áchter die vraag

Een anekdote over Bandler, de grondlegger van NLP: er zat eens een vrouw die hij niet kende, bij hem in een auto. De vrouw begon hevig te huilen en vroeg hem: “Waarom drink jij?” Bandler gaf gewoon antwoord op de vraag, waarna hij toevoegde: “Dat is niet wat je me wilde vragen. ‘Waarom drink jij’ hoor je je hele leven al van iedereen, misschien op een spottende manier.” Bandler schepte daarna verwarring en leidde de vrouw af van het huilen: “Kijk, is dat jouw hond?” “Nee, hoezo?” Bandler begon een metafoor te vertellen over een hond. “Oh, je wilde me vragen: ‘Waarom drink ik!'” Bandler antwoordde: “Nog steeds niet de juiste vraag. Dit gaat er zo meteen gebeuren: ik ga je vertellen wat de goede vraag is, waarna je mijn aanraking op je rechter schouder gaat voelen, en nadat je mijn aanraking op je schouder voelt ga je naar huis en vind je de antwoorden op de vraag die ik je ga stellen.” En de vraag kwam: “Wat zou je doen als je niet dronk?” En de aanraking volgde, en de vrouw ontwikkelde daardoor een trance. Ze ging naar huis, en ze loste haar drankprobleem op.

Coaching tip 7 – Maak gebruik van tact

Denk goed na over hoe je iets brengt. Voorbeeld uit de eerste NLP-case studies: het onderbewuste van een homoseksueel die hetero wil worden, zou alleen met de verandering in kunnen stemmen als je het brengt als een ‘spirituele verandering naar heteroseksueliteit’, en niet dat de homoseksualiteit een ‘fout’ was door iets wat in het verleden gebeurd is, want dat zou hij zijn hele leven als een fout zien.

Coaching tip 8 – Spiegel de client om hem of haar iets af te leren

Doordat je iemand spiegelt, kun je hem laten inzien wat voor gedrag hij vertoont.

Coaching tip 9 – Coachen met babystapjes (salamitechniek)

Een claustrofobisch vrouw kwam naar Milton Erickson. Hij begeleidde haar door haar in een kast te zetten, en de deur helemaal open te zetten. Iedere minuut deed hij de kastdeur een milimeter verder dicht. Steeds wat meer opschuiven tot de kast uiteindelijk helemaal dicht ging.

Erickson ontving ook een client die constant haar nagels beet. Dus gaf Erickson haar de taak: “Gebruik de komende week 9 vingers voor je nageldieet, en spaar er eentje. Iedere sessie gaf Erickson weer als huiswerk om één vinger extra te sparen, tot ze uiteindelijk alle tien gespaard bleven.

De salamitechniek wordt ook wel eens gebruikt om mensen te overtuigen iets te kopen. De eerste keer wordt iemand bijvoorbeeld gevraagd: ‘Wil je deze brief controleren?’ Een paar dagen later wordt gevraagd: ‘Wil je deze brief herschrijven?’ En uiteindelijk wordt om een donatie gevraagd. Ook in het vinden van overeenstemming wordt dit toegepast: ‘We zijn het erover eens dat {een klein onderwerpje}?’ Om vervolgens het onderwerp waarover je het eens bent, steeds groter te maken.

Coaching tip 10 – Pseudo orient in time

coaching tips

Door de client alvast de toekomst te laten voorstellen, kun je de weerstand laten verdwijnen, omdat de client dan van de voordelen aan het genieten is!

nlp opleiding met korting

Coaching tip 11 – Raak de client aan

Aanraken verdubbelt je succes bij alles. Als je iemand aanraakt, bijvoorbeeld wanneer je iemand een schouderklop geeft terwijl je de boodschap vertelt, stuur je letterlijk een bericht in iemands lichaam. Het bericht wordt niet alleen verbaal opgeslagen maar het hele lichaam neemt het in zich op. Is het voor een oefening nodig dat je de cliënt aanraakt, zoals bij het aanbrengen van ankers, kun je de cliënt vragen wat een geschikte plek is.

Coaching tip 12 – ‘Go First’

‘Go first’. Je kunt er 100% zeker van zijn dat iemand doet wat je zegt als er rapport is en je het eerst zelf doet. Dit geldt voor alle instructies in je sessie. Wil je de cliënt iets laten voelen, dan voel je het eerst zelf. Raak dus eerst zelf in de gewenste state nadat je rapport hebt opgebouwd.
Dat kun je bijvoorbeeld doen door te vragen: “Stel dat ik een dag met je mocht ruilen. Kun je me leren hoe ik ervaar wat jij ervaart?” Daarnaast vooronderstel je met ‘leren’ dat je het ook kan afleren. Een ander voorbeeld van de ‘Go First’ regel tijdens de oefening ‘Onderhandelen Met Delen’: je kunt zelf in de ruimte kijken en alvast gaan zoeken naar de delen van de client, zodat de client jou gaat volgen en zodat ze ook gaat zoeken waar de ‘delen’ zitten.

Coaching tip 13 – Zet een stevig begin neer met de volgende tools

 • Behandel het kader, en om precies te zijn: het pre-frame. Heb scherp: wat doen we hier, wat gaan we doen of niet doen, enzovoort. Schets bovendien het kader dat de sessie draait om nieuwsgierigheid om allerlei dingen te ontdekken.
 • Maak rapport voordat je begint. Met rapport is alles mogelijk, zonder rapport is niks mogelijk.
 • Begin met een intakegesprek, waarin je onder andere het doel helder stelt. Een uitstekende tool voor het intakegesprek, is het Coach-model (Outcome model).
 • Denk bij iedere stap aan de ecologie: is wat we nu gaan doen acceptabel? Alle ecologie-vragen komen in het artikel over doelen stellen aan bod.

Coaching tip 14 tot en met 35

 • Als coach ben je constant nieuwsgierig en verrast over wat voor inzichten de client krijgt. Wanneer de client met oplossingen en inzichten komt breng je dus verbazing over: “Wat interessant dat je dat ontdekt hebt!”
 • Gebruik bij voorkeur niet de termen waar je naar refereert, zoals ‘huidige situatie’, ‘gewenste situatie’ etc. maar noem ze bij hun inhoud. Dus niet: “Wat zie je in je gewenste situatie?” Maar: “Wat zie je nu je wél goed voorbereid bent op je sollicitatiegesprek?”
 • Wanneer je dingen op kaartjes wil schrijven laat je dat de client zelf doen. Ook laat je de client zelf haar model weer opruimen van de grond.
 • Wanneer de client haar model op de grond heeft neergelegd, bijvoorbeeld haar doel of haar tijdlijn, stap je er altijd omheen. Dat is respectvol.
 • Zit je als coach vast, waarschijnlijk omdat je teveel nadenkt? Vraag het dan gewoon opnieuw aan de client: “Wat is je doel (met dit gesprek)?”
 • Blijf continu kalibreren en reageer daar ook op: erken de veranderingen en shifts die je waarneemt. Wanneer je bijvoorbeeld een grote fysiologische shift in de client waarneemt, benoem het dan: ‘Dat was een grote hè?’
 • Blijf altijd op congruentie kalibreren: wil de persoon het ook echt?
 • Wanneer er iets opgeschreven moet worden laat je dat zoveel mogelijk door de cliënt zelf doen.
 • Echo constant de states die ze vertelde, dus wanneer je in de instructies van NLP-oefeningen {states} leest vervang je dat het liefst door de eerdergenoemde states weer op te noemen.
 • Blijf altijd letten op de natuurlijke ankers die de cliënt vertoont. Bijvoorbeeld terwijl ze het over bepaalde states heeft. Observeer goed en gebruik die ankers in je voordeel.
 • De cliënt en de coach erkennen beide dat de ruimte waarin ze zijn en de oefeningen die ze gaan doen slechts een weergave van de realiteit zijn. Het is een portret. Er is een duidelijke grens tussen realiteit en weergave, ondanks dat dat niet geldt voor het onderbewuste. Door deze erkenning en eerlijkheid over het feit dat dit slechts een weergave is, kan de sessie en de relatie moreel en ethisch zijn.
 • Vertel de client over de kracht van het onderbewustzijn.
 • Bij het ontdekken van een negatieve ervaring: “Voor de gebeurtenis was je veilig en ook na de gebeurtenis. Alle NLP-oefeningen worden namelijk netjes afgesloten op een veilig punt.”
 • Het is onvermijdelijk dat er gedachten opspelen die moeilijk zijn om mee om te gaan. Het doel is juist om daar een oplossing voor te vinden, om het een plekje te geven. Daarvoor is warmte met de coach nodig. Het is echter veilig: “We kunnen van deze emoties afstand nemen wanneer we willen. Als het niet prettig wordt gaan we niet meer door.”
 • Gebruik alle mogelijkheden tot fractionatie. Dat houdt in dat je contrasten opzoekt en dat je contrasten verder benadrukt. Zoek dus bijvoorbeeld contrasterende emoties en gemoedstoestanden.
 • Zorg voor stiltes en pauzes, vooral na betekenisvolle zinnen die een duidelijke impact hebben op de client.
 • Ben je een regressie aan het doen, of ben je op een andere manier geassocieerd in het verleden of in de toekomst een representatie geassocieerd aan het beleven? Gebruik dan altijd de tegenwoordige tijd in je spraak. Zeg dan bijvoorbeeld niet: ‘Wat had de jongere zelf toen nodig?’ Maar wel: ‘Wat heeft de jongere zelf nu nodig?’
 • Zeg altijd wat je gaat doen, en doe altijd wat je hebt gezegd: in een moment ga ik…
 • Laat de client je procedure-instructies precies volgen. Wees precies in je instructies zodat de cliënt zich honderd procent op de inhoud kan richten.
 • Let goed op het tempo van de cliënt. Als je de client gerust wil stellen wat betreft het tempo kun je zinnen gebruiken als: “Doe dat maar op je eigen tempo”, “En als je dat hebt gedaan mag je een seintje geven” en “Wanneer jij er klaar voor bent mag je…”
 • Heeft de client zelf nog nooit de gewenste hulpbron vertoond heeft, dan kun je de eigenschappen van een fictief of echt ander persoon gebruiken, waar de client naar op kijkt.
 • In veel gevallen is het zinvol om de client huiswerk op te geven voordat je begint. Laat de client weten dat de client de taken moet doen, of anders kun je niet met hem werken. ‘Begrijp je dat, is dat OK?’ Wanneer je de taak geeft, zorg er dan voor dat de client instemt met het doen van de taak, voordat je de taak opgeeft. Laat hem ook instemmen met het gegeven dat je ook na de sessie huiswerk gaat komen.
 • Leid de client eens af met een gesprek over iets anders. Je kunt haar in een gewenste state brengen door te zeggen: “Goed, laten we even pauzeren.” Nu verwacht ze niet meer dat je coachende oefeningen met haar aan het doen bent, dus dit is het moment om toe te slaan.
 • Gebruik het TOTE-principe om constant na te gaan of de cliënt tevreden is over iedere stap: ‘Klopt de plek? Klopt het woord? Zou het voor jou van meerwaarde zijn als we [onderdeel x] aam deze oefening toevoegen? Zou het je ervaring verrijken als we ook geluiden aan je representatie toevoegen?’
 • Erken veranderingen in de cliënt die je opmerkt door middel van kalibratie: wanneer er een grote fysiologische shift plaatsvindt in de cliënt, benoem dat dan: ‘Dat was een grote, niet?’

Alle gedachten en emoties van mijn cliënten zijn welkom.

Het is niet mijn taak om mijn cliënten te genezen. Het is mijn taak om mijn cliënten te helpen terwijl ze zichzelf genezen.

Het maakt niet uit hoe zelf-saboterend of vol lijden mijn cliënt is geweest. Ik zie dat er achter zijn of haar beschermende lagen ook een liefdevol, kwetsbaar en goed persoon zit.

Ik sta open voor feedback van mijn cliënten.

Ik heb alle verwachtingen losgelaten, maar niet de hoop. Ik heb veel hoop!

Ik doe mijn best om mijn cliënten bij te staan wanneer ze hun lijden met mij delen.

Ik weet zeker dat ik voor de wonden van mijn cliënten kan zorgen zonder ze erger te maken.

Ik geloof dat mijn cliënten alle antwoorden, wijsheid en capaciteiten al in zich hebben. Het is mijn taak om ze te helpen toegang te krijgen tot deze bronnen.

Ik verreken de kosten voor mijn expertise en mijn tijd aan de cliënt. Mijn hart is gratis.

Ik wijd me eraan om de beschermer van mijn cliënt te zijn en om altijd zijn of haar belangen in gedachten te houden.

Dit waren enkele van de belangrijkste coaching-tips die je tijdens een NLP (Master) Practitioner Opleiding leert. Wat zijn jouw coaching-tips?

Tot slot hebben we nog gratis bronnen voor je

Gerelateerde artikelen: ook interessant?

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder en dan zal ik reageren. En... sharing is caring!