Wat is NLP? Lees hier de ‘NLP-wiki’ (De betekenis van NLP)

Wat is NLP? Dit artikel dient als ‘wiki’ om een uitleg te geven over NLP. NLP is een vreugdevolle, positieve en liefdevolle manier om je eigen leven en het leven van de mensen om je heen te verbeteren.

Wat is NLP? Alvast een samenvattend antwoord

Laten we alvast een korte betekenis geven van NLP.

NLP = Doen wat werkt.
NLP = Allerlei stromingen die goed werken, samengepakt.

We zijn geboren met een brein, maar nergens wordt ons een gebruiksaanwijzing gegeven voor ons brein. Dat geeft NLP je!

Voordat we ‘Wat is NLP’ beantwoorden… Een stukje over het ontstaan van NLP

NLP begon officieel in Californië in de jaren 70 en was ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder.

Bandler was geïnteresseerd in waarom sommige therapeuten effectiever waren dan anderen. Daartoe haalde hij Grinder over om zich samen te focussen op drie van de beste therapeuten die toen actief waren om clues te vinden over waarom ze zo succesvol waren. Dat waren Fritz Perls, Virginia Satir en Milton Erickson. Hij schreef de gesprekken tussen deze therapeuten en hun klanten op. Grinder helpte hem bij het analyseren van deze gesprekken, gebruik makend van zijn expertise in linguïstiek.

Samen ontdekten ze hierin specifieke, terugkerende patronen. Hierbij hebben ze niet gekeken naar wat de experts precies deden, maar vooral naar de manier waarop. Het resultaat hiervan werd beschikbaar gesteld voor iedereen om het ook te leren. Dat is de geboorte van NLP zoals we het nu kennen.

Fritz Perls, Virginia Satir en Milton Erickson voerden hun magie uit vanuit een perspectief van onbewuste bekwaamheid. De geniën boden Bandler en Grinder geen bewust model aan met een bewuste beschrijving van hun gedrag. De modelleerders (Bandler en Grinder) absorbeerden de patronen die inherent waren in de geniën op onbewuste wijze.

Wat kun je met NLP?

NLP ontstond dus als de bezigheid om te coderen hoe mensen hun gedachten, gevoelens, taal en gedrag organiseren om de resultaten te behalen die ze aan het behalen zijn. Hier kun je erg veel mee: het eerste wat je hiermee kunt, is om uitstekende prestaties van experts te ‘modelleren‘, zodat je dat vervolgens in concrete, bewuste stappen kunt coderen zodat anderen het ook kunnen leren. Het tweede wat je hiermee kunt, is begrijpen hoe mensen de wereld beleven, om dat vervolgens te veranderen zodat mensen over nieuwe opties kunnen beschikken in hun leven: coaching. Daarnaast kent NLP toepassingen in onder andere:

 • Educatie
 • Training
 • Sales
 • Leiderschap
 • Marketing
 • Therapie

Wat is NLP? Uitgelegd in een video

Iemand die het ontstaan van NLP, én wat het is, erg mooi kan uitleggen, is Jasper Geluk. Bekijk hieronder zijn uitleg.

5 verschillende definities van NLP

Als je NLP in een enkele zin zou samenvatten, dan zijn er vijf opties die het beste zijn:

 1. De studie van de structuur van de subjectieve ervaring.
 2. Een geheel van communicatietechnieken, oftewel: een verzameling krachtige beïnvloedingsstrategieën.
 3. De studie van uitmuntendheid: NLP is een onderzoeksmethode om de prestaties van geniën en middelmatige presteerders te vergelijken, en om dat op een overdraagbare en leerbare manier expliciet te maken: latente kennis in kaart brengen via een expliciet model.
 4. Hoe we onze percepties organiseren via de taal van ons verstand, om zo onze realiteit te creëren. Anders gezegd: een model voor hoe we ons gedrag coderen, overbrengen en bijstellen. (Deze definitie wordt in een ander artikel toegelicht aan de hand van het NLP communicatiemodel, waardoor je ook leert waar de woorden ‘neuro’, ‘linguistisch’ en ‘programmeren’ voor staan).
 5. NLP is een houding. Om precies te zijn: een houding van nieuwsgierigheid en bereidheid om te experimenteren. Om een volledig beeld van deze houding te krijgen, kun je naar de NLP-vooronderstellingen (principes) kijken.

NLP is: hoe we de taal van ons zenuwstelsel kunnen gebruiken om consistent onze specifieke en gewenste doelen te bereiken (definitie 4).

De kracht van NLP

Veel mensen besteden in therapie enkele jaren en duizenden euro’s om erachter te komen wat er allemaal mis is met ze is en waarom ze problemen hebben. Ze hebben dan een vier centimeter dik dossier, maar kunnen daarna nog steeds niet omgaan met de wereld. Heel interessant, maar wat wil je wel?

Als NLP-er wil je de cliënt keuzes geven. Nieuwe opties toevoegen in ons leven. Dat houdt in dat we niks gaan veranderen. Er komen alleen nieuwe opties bij om te reageren of om bepaalde dingen te ervaren. Iemand die verlegen is kan gebruikmaken van een hulpbron + anker om de optie te krijgen om assertief te zijn op alle dagen dat ze naar het werk gaat. Ze is dan niet meer beperkt in wat ze doet en hoe ze het doet.

Één keuze is voor robots en bij twee keuzes heb je een dilemma. Dus we gaan voor minimaal drie, want dan heb je keuze. Voor de installatie van die opties heb je maar weinig tijd nodig. Half uurtje. Probleem weg. Je hoeft een obstakel alleen maar goed te verwerken en daarna bijvoorbeeld genoeg op te bergen, bijvoorbeeld in een doosje, slotje erop en ver weggestopt. Je kunt er dan nog wel bij, die optie heb je, maar dat zal te veel moeite kosten.

De kracht van NLP zit ook vooral in het gegeven dat je de woorden die je dagelijks gebruikt, heel veel effect hebben op je gezondheid en geluk. Een voorbeeld hiervan is het herkaderen (omdenken) van problemen. ‘Het is een kans!’ Verander je leven door je houding en je taal te veranderen!

Metafoor: mensen als computers zien

Je hebt tot eerder al het woord “opslaan” en “installeren” gelezen. NLP gaat er dus van uit dat we al die informatie in onze hersenen hetzelfde kunnen behandelen als bestanden op een computer. Je kunt namelijk:

ComputerMens
Bestanden op de harde schijf zetten.Kennis opdoen en informatie verzamelen via onze zintuigen.
Bestanden die je niet meer wil hebben kun je wissen of overschrijven met een update.Negatieve gewoontes en herinneringen wissen of vervangen. Dit is een positieve vorm van geheugenverlies.
Commando’s geven, bijvoorbeeld in het opdrachtenprompt of door een programma op te starten.Mensen kunnen zichzelf en elkaar ook commando’s geven. Dat doen ze door doelen te stellen, elkaar te motiveren, of door met hypnotische taal directe commando’s te geven.
Programma’s installeren.Je kunt met NLP ook nieuwe ‘software’ in jezelf installeren. Zo kun je jezelf nieuwe gewoontes en vaardigheden aanleren.
Synchronisatie tussen verschillende apparaten waardoor informatieoverdracht kan plaatsvinden.Synchronisatie tussen verschillende mensen. dit kan je kan met NLP op heel vernuftige manieren leren, onder andere via je lichaamstaal, woordgebruik en vocale afstemming.
Interne Processen.Ook mensen hebben interne processen, en met NLP leer je de interne processen van andere mensen te herkennen. Dat doe je bijvoorbeeld door op hun oogbewegingen te letten. Die verklappen wat voor interne strategie ze van binnen hanteren.

Wat zijn de resultaten van NLP?

Met NLP ontwikkel je gereedschappen voor excellentie. Deze gereedschappen kun je inzetten om jezelf en je cliënten te herprogrammeren. Bij het toepassen van NLP bereik je voor jezelf en andere mensen het volgende:

 • Meer begrip voor jezelf en anderen
 • Een groeiend bewustzijn
 • Controle over je emoties
 • Doelgerichter worden, doelen stellen en resultaat behalen
 • Alle eigenschappen die je wil, bijvoorbeeld zelfverzekerdheid, beheersing, assertiviteit etc.
 • Om kunnen gaan met angsten en tal van andere klachten zijn op te lossen
 • Jezelf en anderen kunnen motiveren
 • Op gewenste momenten gewenste stemmingen naar boven te kunnen brengen
 • (Innerlijke) conflicten kunnen oplossen
 • Gewoontegedrag veranderen
 • Beter keuzes maken
 • Leren ontspannen

wat is nlp

Hoe kan NLP nog meer van nut zijn?

De toepassingen van NLP reiken ver, maar nog een aantal praktische voorbeelden zijn:

 • Voor het oplossen van angsten en negatieve gevoelens.
 • Voor het overwinnen van fobieën.
 • Het verbeteren van je vaardigheden in presenteren voor een groot publiek.
 • Conflicten oplossen.
 • Gewoontes veranderen die schadelijk zijn voor je gezondheid.
 • Het ontwikkelen van management- en leiderschapsvaardigheden.
 • Snel van stress afkomen.
 • Effectief luisteren en empathie opbrengen.
 • Het starten van teams en het motiveren van teams.
 • Het creëeren van gezonde relaties.
 • Doelen stellen en deze bereiken.
 • De natuurlijke leerstijlen van andere mensen identificeren.

Van welke technieken maakt NLP gebruik?

Onder de vele technieken die in NLP gebruikt worden, vallen:

 • Ankeren: een waarneembare trigger verbinden aan een state.
 • Ademhalingsoefeningen: innerlijke rust ontwikkelen door ademhaling.
 • Oogrichtingen: opmerken naar welke richting iemand kijkt en daaruit opmaken wat die persoon denkt.
 • Metamodel: een hulpmiddel om beperkende gedachtes op te merken en uit te dagen. Je maakt gebruik van vragen om meer bewustheid te creëeren.
 • Volgen en leiden: een onderdeel van leiden is geduld. Eerst volg je de andere persoon op de een of andere manier. Dat kan bijvoorbeeld door te spiegelen. Zodra er op deze manier vertrouwen is gecreëerd kun je beginnen met leiden, waardoor je de andere persoon jou kan laten volgen.

Zo gaat iedere NLP-interventietechniek (standaard 4-stapstemplate)

Het is wonderbaarlijk hoe je met een hulpbron uit een andere context, op verrassende wijze een probleemsituatie kunt oplossen. Dit is de basis van iedere NLP-techniek. Iedere NLP-interventie-techniek volgt deze vier stappen:

 1. Associeer met het probleem.
 2. Dissocieer van probleem (bijvoorbeeld door een patroon-interruptie of door de meta-vraag te stellen: ‘Wat heeft hij/zij nodig?’)
 3. Associeer in de hulpbron (‘Hoe zou het zijn om {gemoedstoestand} te hebben?’)
 4. Koppel de hulpbron met het probleem: ‘En als je nu met dit gevoel denkt aan het probleem, wat gebeurt er nu?’ ‘Hoe voel je je over probleem x terwijl je bron y aan het ervaren bent?’

Oefening: NLP uitleggen

Leg aan een aantal mensen uit wat volgens jou NLP is, en vraag ze wat ze ervan vinden en wat hun idee hierbij is. Stel deze vraag in ieder geval ook aan iemand binnen jouw beroepsgroep. Volg je op dit moment een NLP-opleiding? Doe dit dan zowel aan het begin als aan het einde van je opleiding.

Oefening: onderzoek doen naar NLP en het vergelijken met andere methodieken

wat is nlp

Onderzoek wat NLP inhoudt. Vergelijk het vervolgens met minimaal drie andere communicatietheorieën, modellen, coachmethodieken of verkooptechnieken. Wat is jouw definitie van NLP (samenvatting)? Wat is jouw definitie van de andere theorie? Vergelijk iedere theorie met NLP: wat zijn de overeenkomsten en de verschillen? Geef tot slot een conclusie die gericht is op jouw persoonlijk doel: wat wil je bereiken en hoe gaat NLP (en andere methodieken) je helpen met het bereiken van jouw doel?

Variatie: doe deze opdracht ook met het vergelijken van NLP met drie andere filosofieën/levensvisies/stromingen/religies.

Wat is NLP? Dat weet ik nu wel… Oké! Wat nu? Oefenen!

Oefen met de NLP-modellen! Dat is de manier waarop je vlieguren maakt en van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam gaat. Laat jezelf observeren voor feedback (of observeer jezelf vanuit de derde waarnemingspositie) en stel naderhand steeds een doel voor de volgende keer. De uitnodiging is om tijdens jouw NLP Practitioner Opleiding (dit is de basis-opleiding), alle modellen ten minste twee keer te oefenen. Tijdens de tweede keer laat je jouw observeerders enkel op jouw doel focussen: hun feedback is de tweede keer specifiek daarop gericht.

Daarnaast is het aangeraden om te (laten) noteren hoe je reageerde (wat je zei of deed) in een bepaalde oefening, en om naderhand erbij op te schrijven wat je nog meer had kunnen doen om de oefening nog beter te doen.

Oefen je in het wild met NLP? In coachende situaties vertel je altijd eerst dat je een coachende oefening met de ander gaat doen. Met dat kader behoud je de relatie.

Zelfstandig onderzoek brengt je de ware betekenis van NLP!

Het is belangrijk dat je de modellen niet blind aanneemt, maar dat je zelf nagaat of ze nuttig zijn of niet. Vervolgens maak je zelf aanpassingen aan de modellen zodat je ze wel kunt gebruiken in de context waarop je dat wil. mocht je ze niet bruikbaar vinden op de manier zoals ze aangeboden worden.

Nu is de vraag ‘Wat is NLP’ beantwoord. Het NLP College moedigt je aan om te blijven onderzoeken en te blijven ontdekken! Heb zoveel mogelijk een open mind voor NLP en absorbeer de bergen aan informatie die erover te verkrijgen is in deze kennisbank. Ook kun je met korting een NLP-opleiding volgen bij een gerenommeerd opleidingsinstituut.

Tot slot hebben we nog gratis bronnen voor je:

Gerelateerd: Lees verder...

Stel hier je vraag over dit artikel of geef een tip of compliment. En... sharing is caring!