Religie en geweld – Waarom veroorzaken religies oorlog? En hoe stoppen we dit?

Hoe kan het toch dat je in religieuze mensen vaak zulke grote hoeveelheden onbewustheid, conflict, ego en afstand tegenkomt? En dan hebben we het nog niet eens gehad over geweld, terrorisme en oorlog. Je komt er in dit artikel achter.

Voorop staat dat religies in hun zuiverheid een essentiële gids zijn voor spiritualiteit. Echter, mensen vermengen religie helaas vaak met ego. Dat zorgt voor de volgende problemen:

Ego-oorzaak 1 – Identificatie met de overtuiging/religie zorgt voor geweld

Een gevolg van inmenging van het ego, is dat je je identiteit aan de religie gaan ontlenen. En jij wil die identiteit natuurlijk beschermen. Hoe meer je van je geloof en je gedachten je identiteit maakt, hoe meer afgesneden je bent van de spirituele dimensie in je.

Door identificatie (met land, stad, wijk, geloof, baan etc.) wordt de ander een bedreiging. “Ik ben Amsterdammer.” Op dezelfde manier werkt de volgende hechting: ‘Ik ben wat ik geloof’. Bijvoorbeeld een islamiet die zich op die manier aan zijn of haar geloof hecht als identiteit: als iemand het dan niet eens is met wat hij of zij gelooft, denkt hij: “Hij wijst mij af.” Jezelf met hechting vasthouden aan geloof, komt doordat je erin geïnvesteerd hebt: je hebt jezelf er al mee geïdentificeerd. Het lijkt alsof dat je identiteit is: dat is de illusie van het ego.

God is een synoniem voor: het oneindige. Je kunt niet zeggen “Mijn God en jouw God,” want je kunt ook niet zeggen: “Mijn oneindige en jouw oneindige”. Dat laat zien hoe absurd het is om te zeggen: mijn God en jouw God.

Ego-oorzaak 2 – Hechting aan eigen overtuigingen, niet open staan voor iets nieuws, brengt oorlog

Daarnaast zorgt het ego ervoor dat je je geloof als absolute, uitsluitende waarheid gaat zien. Geloof is een set aan gedachten. Geloof als absolute waarheid maakt je niet spiritueel, maar het ego verwart de eigen mening met de waarheid. Het menselijk verstand verwart zijn eigen meningen, standpunten en overtuigingen met de waarheid. “Dit is zoals het is. ” Dogma’s ontstaan zo.

Het ego kan er niet tegen iets anders te horen, vooral omdat je dan moet zeggen: ‘ik had het mis’. Maar leren houdt in: het oude loslaten, niet bevestiging zoeken van wat we al weten, maar nieuwe dingen zoeken. En hechting aan religie kan op dat moment beperkend werken. Je moet alles, met openheid, zelfstandig kunnen onderzoeken, en niet blind aannemen.

Ego-oorzaak 3 – Het al menen te weten… Zelf gelijk hebben en de ander ongelijk, brengt geweld

We zijn omringd door God, maar we zien Hem niet. We missen het, omdat we denken dat we het weten. Ook al denk je het te weten: blijven zoeken dus. Als je van God afweet, zie je Hem niet. De hoogste kennis van God is om Hem te kennen als onkenbaar. Er wordt teveel gepraat over God, het moet iets privé zijn. Wakker worden, ontwaken, daar gaat religie om! Maar er is te weinig liefde, te weinig geluk, te weinig loslaten van illusies, fouten, hechtingen, wreedheid, emotionele afhankelijkheid van anderen, ‘kijk naar mij’, macht, jezelf voeden aan populariteit, goedkeuring, validatie, waardering, de baas zijn, de race winnen, te weinig bewustwording en innerlijke vrede, te weinig ontwakingDit is niet de schuld van de religie zelf, maar dit doen de mensen, of beter gezegd: hun ego. Het is niet de waarheid als je het gebruikt om anderen te corrigeren of jezelf te verdedigen. Dan is het een aspect van ego en is het compleet zinloos.

‘Neo, sooner or later you’re going to realize just as I did that there’s a difference between knowing the path and walking the path.’

Als je de waarheid wil benaderen, als je geïnteresseerd bent in de waarheid, ga je van helemaal niks uit. Als je al zoveel assumpties hebt, kun je niet bij de waarheid komen. Als je al een assumptie hebt gemaakt, zoek je alleen naar bevestigingen voor die assumptie. Je staat dan nergens meer open voor. Een ware zoeker van waarheid heeft geen assumpties, hij is gewoon aan het ontdekken. Gaan we ontdekken of gaan we alleen maar proberen onze assumpties te bevestigen? Als iemand zegt: ‘Je hebt gelijk,’ brengt dat je dichterbij? Je voelt je beter, maar niks wordt opgelost.

Godgeleerden zijn oorzaak van strijd. Godsdienst is oorzaak van licht en leven, niet van haat en verdeeldheid.

Dit is zelfs de basis van alle conflicten in de wereld: ‘Ik heb gelijk, jij hebt ongelijk. Dit is mijn waarheid (ego). Onze waarheid (collectief ego). Mijn God. Onze God. Die van jou ie niet de ware. Wij weten de waarheid.’ Het zijn allemaal enkel concepten… Concepten in onze gedachten. Je labelt een ander mens als niet-gelovige, en ‘niet gelovigen zouden slecht zijn’ (een ander concept)…

Onbewustzijn is: gevangen zijn in het geconceptualiseerde denken. Geïdentificeerd zijn met je geloofsovertuigingen. ‘Dat is wie wij zijn…’

 Conflict ontstaat doordat de volheid van religie onmogelijk in taal of gedachten uitgedrukt kan worden

religie en geweld oorlog

Spirituele concepten en spirituele gedachten bestaan niet. Gedachten zijn niet spiritueel want gedachten zijn vormen. Spiritualiteit is de vormloze dimensie in jezelf. De waarheid (van een religie) kan niet gesproken of gedacht worden. Concepten (gedachten en woorden) kunnen de waarheid namelijk niet volledig weergeven. Via de kracht van het nu kan de waarheid (God) zichzelf, via jou, in daden manifesteren. Een gezonde houding is: ‘Ik weet niks, de waarheid is niet te vertellen/begrijpen.’

Wie het weet, zegt het niet.
Wie het zegt, weet het niet.

Stel, er zijn twee blinde mannen die niet weet wat de kleur groen is. Een vriend van de ene blinde man wil het graag uitleggen, en zegt dat het als zachte muziek is. Een ander vertelt aan de andere blinde man: het is als zachte satijn. Dagen later slaan de twee blinde mannen elkaars hersenen in. “Groen is als zachte muziek!” “Nee, het is als zachte satijn!!” Maar beiden weten ze niks van waar ze het over hebben! Want als ze het echt wisten, hadden ze het er niet over.

Concepten zijn geen waarheid, ze zijn te beperkt. Zoek geen waarheid. Laat je concepten, meningen en oordelen los. En je zult zien!

Spirituele concepten en gedachten bestaan niet. Gedachten zijn niet spiritueel, want gedachten zijn vorm. Spiritualiteit is de vormloze dimensie in jezelf.

De ‘waarheid’ leidt tot geweld en oorlog

Waarom gaan landen en families in oorlog? Ze denken de waarheid te weten. Iemand zegt iets dat buiten de grenzen van waar je waarheid ligt. Je gaat ze dan willen corrigeren. Onbewust. Ook al beslis je bewust je in te houden. Je definitie van waarheid leeft dan stilletjes agressief in je. We verzamelen, verdedigen en  projecteren concepten van waarheid op anderen omdat we ons niet veilig, dus niet goed genoeg voelen.

Je hebt een reis gemaakt om je waarheid te ontdekken. Je realiseerde op een moment in je leven dat dit niet de hele waarheid is. Hoe kan het de waarheid zijn als het niet voor iedereen werkt? Iedereen die de waarheid aandringt, is er nooit gelukkig over. Er moet iets diepers zijn: iets spiritueels.

De diepste waarheid behoeft niet je verdediging, en inspireert geen conflict.

Je kunt de waarheid met woorden beschrijven, maar de woorden zijn niet ‘het.’ Geen statement is absoluut waar. De statements wijzen er slechts naar. Het zijn alleen maar pointers. Zelfs de hoogste lering, de hoogste quote, zelfs iets als ‘Alle mensen zijn gelijkwaardig!’ veroorzaakt op deze manier conflict en afstand, want het blijft een pointer. Want zet iemand die ‘We zijn allemaal een’ wil verkondigen, tussen mensen die daar nooit van gehoord hebben, en dan zal er debat en polarisatie zijn, en de persoon met zijn ‘we zijn allemaal een’-concept, zal denken: zij weten minder dan mij. Dat is een gedachte vol conflict, afstand en ongelijkwaardigheid. Denk aan de NLP-pijler ‘Ieder heeft zijn eigen waarheid.‘ Denkt een kind dat er een monster onder het bed zit? In de beleving van het kind, in de ervaring van het kind is de monster onder het bed waar.

Alle religies/revelaties wijzen hun vinger naar de maan, het licht. Wat de onwetenden zien, is enkel de vinger. Uiteindelijk maakt het niet uit welke vinger we gebruiken om naar de maan te wijzen. De maan is belangrijk. ‘Ik geef de voorkeur aan deze vinger die naar de maan wijst. ‘Nee, deze vinger die naar de maan wijst is veel mooier.’ De waarheid is veel omvattender dan het verstand ooit kan begrijpen. Deze waarheid begrijpen betekent: diep in je de waarheid voelen waarnaar ze wijzen. Geen enkele gedachte of woorden kunnen de waarheid vangen. Ze kunnen er hoogstens naar wijzen.

De oplossing tegen geweld en oorlog: goedheid boven waarheid

religie-en-geweld-waarom-oorlog

Jouw waarheid is eigenlijk niet de waarheid. Er zit een veld van bestaan achter iedere waarheid. Zelfs achter die ‘We zijn allemaal een.’ We zijn wel allemaal een, maar dat is een ander verhaal. Dat veld, dat achter iedere ‘waarheid’ zit, is goedheid. Goedheid kan ervaren worden, maar niet geconceptualiseerd. Goedheid heeft niks om te verdedigen, en heeft geen interesse om anderen te corrigeren. Goedheid is waarheid in beweging. Denk aan de uitspraak: ‘Too good to be true’. Goedheid is de levende expressie van waarheid zijn. Via jouw vorm kan op die manier het universum verlicht worden.

Waar kun je nog meer op letten? In een bepaalde setting niet polariseren met je spirituele waarheden, maar mensen ontmoeten waar ze zijn. Als je tegen een kind dat denkt dat er een monster onder zijn bed is, zegt dat het niet waar is, verstoor je de waarheid en beleving van het kind.

Word een met de waarheid: manifesteer de waarheid in daden. Ga proeven en voelen hoe waarheid beweegt, niet willen weten wat de waarheid is. Het is niet de vraag wat de waarheid is (debat, conflict: is waardeloos), maar hoe de waarheid voelt. Bewandel de weg van waarheid, náár goedheid.

Als je naar goedheid wil, gebruik je goedheid, en praat je er niet over. Over de waarheid praten, leidt je daar niet naartoe, maar naar fundamentalisme.

Word een volledige belichaming van goedheid, een volledige expressie van goedheid: goede daden. Je brengt dan weer de waarheid in beweging. En wat jij in motie brengt, voedt het energieveld en, door je vibraties, de zegeningen die jij aan anderen geeft zorgt voor oneindig veel zegeningen over de wereld, en zet weer een hele transformatie in gang na verloop van tijd. Dat is het pad van goedheid. Dan voel je je zo goed en verbaasd over jezelf!

O Zoon van Stof! Waarlijk, Ik zeg u: van alle mensen is hij de meest nalatige, die nutteloos twist en zich boven zijn broeder tracht te verheffen. Hoort, o broeders! Laat daden, niet woorden u sieren.
Bahá’u’lláh

Op het moment dat je de waarheid leert, is het waar. Maar als je ouder wordt, wordt de waarheid weer anders. We zoeken continu de waarheid. Je bewustzijn wordt dan vergroot. Je ziet een verborgen realiteit die eerst onzichtbaar was en opeens zichtbaar wordt, en je denkt: dat is de waarheid. En dat vergroot weer je bewustzijn, en je ziet weer een waarheid, een nieuwe verborgen realiteit. Wat is het potentiële probleem hierin? Iedere keer dat je een stukje waarheid hebt gevonden, zet je jezelf in een situatie waarin je conflict afroept /manifesteert op je leven. Maak van de waarheid dus een campagne, iets wat je kunt herhalen, een geloof. Dan bevrijd je jezelf van eindeloos nagaan wat de waarheid is, maar dan sta je de waarheid toe tot leven te komen in je.

Droom Leef Geniet Aanbieding

Hoe kan ik goedheid manifesteren?

religie en geweld oorlog

Als iemand boos is, kun je niet zeggen: ‘Laten we over spiritualiteit praten!’ Wees slimmer dan dat. Manifesteer goedheid. Manifesteer goedheid. Manifesteer goedheid. Je hoeft alleen de goedheid van jezelf te kennen en dat aan anderen door te geven. Hieronder vind je manieren om dat te doen:

Het belangrijkste is: je bent altijd al een manifestatie van goedheid, maar je bent nog geen bewuste manifestatie van goedheid. Dus vind iedere dag dingen die je goed doet. Complimenteer jezelf vervolgens. Daardoor wordt de energie en je vibratie verhoogd. Iedere onbalans verdwijnt dan. Complimenteer jezelf zo vaak mogelijk tot je een spirituele superheld wordt. Niet kijken naar wat er beter moet. Dat is logica. We moeten verder dan dat gaan, en de goede dingen zien. Laten we ons gedrag waar we verafschuwd van zijn, gaan complimenteren! Dan gaan we dat gedrag niet meer vertonen. Geef karma. Wil je de hemel vinden, wees dan een engel.

“Godsdienst moet alle harten verenigen en oorlogen en twisten van het aardvlak doen verdwijnen. Godsdienst moet de oorzaak zijn van vergeestelijking en licht en leven brengen aan ieder mens. Indien godsdienst de oorzaak wordt van afkeer, haat en verdeeldheid, ware het beter zonder godsdienst te leven … Een godsdienst die niet de oorzaak is van liefde en eenheid, is geen godsdienst.”

‘Abdu’l-Bahá in ‘Bahá’u’lláh en het Nieuwe Tijdperk’, J.E. Eslemont, 2e druk 1978, blz. 160.

We moeten zelfs onbewuste mensen met goedheid behandelen. Mensen die zelf slachtoffer zijn geweest, projecteren dat op anderen: mensen die mishandelen, zijn nog nooit gecomplimenteerd geweest. Ze proberen anderen pijn te doen, maar willen eigenlijk zeggen: ‘Ik wil de pijn uit mijn lichaam halen. Ik wil iemand anders de pijn laten zien die in me zit. Ik kan hier niet over praten, ik deel dit door iemand anders als slachtoffer te maken.’ Het is een harde realiteit, daar is niks grappigs aan.

Tot slot hebben we de volgende bron voor je

Gerelateerde artikelen: ook interessant?

Bedankt voor het lezen. Reageer even hieronder en dan zal ik reageren. En... sharing is caring!

  • Lila Panahi
    Beantwoorden

    Alweer een geweldig goed artikel! Rubin je analyseert hier alert, precies en duidelijk de problemen en geeft tegelijkertijd een mogelijkheid om spiritueel te groeien, door goede en zuivere daden. Dank je wel!