Depressie / Burn-out Overwinnen? 138 Tips, Verschijnselen & Behandeling

Hoe kom je uit een depressie, burn-out of dip? Wat zijn de verschijnselen en wat is de beste behandeling? Hier vind je de stappen om je niet meer down, neerslachtig of moe te voelen. Zie dit als complete ‘wiki’ inclusief tips om depressie te overwinnen.

Misschien stel je jezelf een of meerdere van onderstaande vragen

 • Hoe moet ik leven met depressie?
 • Wat te doen bij een zware of beginnende burn-out?
 • Wat te doen bij diepe/zware depressie en angst?
 • Hoe stop je depressieve gevoelens en hoe kom ik uit mijn depressie?
 • Help, ik voel me down, somber, neerslachtig, verdrietig en/of moe. Hoe stop je zo’n flinke dip?
 • Wat zijn de beste tips voor de somberheid die ik voel? Hoe kan ik me niet meer zo down voelen?
 • Ik heb plotselinge depressieve gevoelens, wat kan ik hiertegen doen?
 • Ik zit niet lekker in mijn vel en ik voel me ongelukkig. Hoe kan ik hier het beste hulp bij krijgen?
 • Ik ben weer depressief nadat ik het dacht opgelost te hebben. Hoe los ik het blijvend op?

Hier vind je een uitgebreide uitleg en tips voor dit soort depressiegevoelens en alle bovenstaande vragen, zodat je uit een depressie kunt komen en al vrij spoedig aan anderen kunt vertellen: ‘Dit is hoe ik mijn depressie overwon!’

Woord vooraf: depressie & burn-out zijn echt en serieus…

Het is pijnlijk om het over dit onderwerp te hebben en het is lastig voor mij om de beste tips te geven in dit artikel, maar het is hartstikke echt en pijnlijk. Het bestaat en staat in de DSM-5 (maar niet in de ICD-10), dus het is een erkende diagnose. Ik ben me hier ook bewust van.

Ik ben me er bewust van dat je tegen een blinde niet kunt zeggen: ‘Kijk dan! Het is toch makkelijk! Gewoon kijken, net als mij!’ En dat je tegen een dove niet kunt zeggen: ‘Hoor dan!’ Zo kun je tegen iemand met depressie/burn-out ook niet zomaar zeggen: ‘Doe eens niet!’

Dus vooropgesteld: ik wil er zeker niet te licht over doen. Het eerste advies van mij is dan ook om naar je huisarts te gaan als je dat nog niet hebt gedaan. Op de tweede plaats vind je hier tips om er ook zelf mee aan de slag te gaan.

… En er is meer mogelijk dan je denkt

depressie artikel

De andere kant van het verhaal is dat er ook veel artsen en wetenschappers zijn die geloven dat depressie geen mentale of fysieke ziekte is, en dat het dus ten onrechte in de DSM-5 staat zodat de farmaceutische industrie veel geld kan verdienen aan de antidepressiva (met serotonine als belangrijk bestandsdeel).

En dit is geen complottheorie, maar gewoon algemeen bekend via de grote media en wetenschappelijk onderzoek. Een miljoen Nederlanders zitten aan het medicijn terwijl het (nog) niet officieel bewezen is en veel bijwerkingen heeft.

Er zijn mensen die stellen dat depressie wel mentale of fysieke ziektes kan veroorzaken, maar dat depressie zelf geen ziekte is. Depressie zou namelijk niet onverbiddelijk via de genen overgedragen worden. De eerste aanzet tot depressie zou wel via genen overdraagbaar zijn. Ook zou depressie volgens velen een normaal gevoel en een onderdeel van het leven zijn, en als dat geaccepteerd wordt, zou het niet lang blijven en zal het niet allerlei ziektes veroorzaken.

Wie heeft gelijk? Er zijn heel veel factoren die meespelen bij depressie en er is meer mogelijk dan enkel het huisartsbezoek. Zie de extra tips van dit artikel daarom als een van de vele manieren om ernaar te kijken.

De verschillende namen van depressie: wat zijn er ‘synoniemen’ van?

In het alledaagse taalgebruik worden onderstaande termen door elkaar heen gebruikt. Het is handig om ze allemaal op een rijtje te hebben. Al deze bewoordingen wijzen niet allemaal naar hetzelfde. Zo is er wel degelijk een verschil tussen overspannen en depressie. Toch staan ze ook niet compleet los van elkaar en worden deze woorden vaak door elkaar heen gebruikt:

 • Depressie
 • Burn-out
 • Neerslachtigheid
 • Somberheid
 • Lusteloosheid
 • Dip
 • Down
 • Depri gevoel
 • Overspannen
 • ‘Overstresst’
 • In de put zitten

Betekenis burn-out & depressie – Zijn burn-out en depressie hetzelfde of aparte dingen?

burnout

Burn-out en depressie zijn twee verschillende dingen. Er is een grote kans dat je geen depressie hebt, maar wel een burn-out.

Het is moeilijk om het verschil vast te stellen tussen burn-out en depressie. Dat komt deels doordat ze vaak tegelijk voorkomen. Sommige diagnose-instrumenten maken geen onderscheid tussen deze twee, en sommige diagnose-instrumenten zien het wel als twee aparte dingen.

Betekenis burn-out:
Burn-out betekent ‘opgebrand zijn’: extreme uitputting van je lichaam en je verstand. Ook zijn de ‘reserves’ opgebruikt en is het stress-systeem ontregeld. Hierdoor worden zelfs de kleine taken zoals een telefoontje plegen of boodschappen doen, al een zware taak. Prestaties leveren die voorheen moeiteloos waren, is al helemaal niet meer mogelijk.

Betekenis depressie:
Een depressie is een ‘stemmingsstoornis’. Er is sprake van depressie als je een abnormale somberheid, onvermogen om te genieten, lusteloosheid of desinteresse hebt wat langer aanblijft dan normaal. De DSM-5 stelt deze periode vast op langer dan twee weken.

De verschillen:

 • Een van de verschillen is de kwestie van kunnen en willen. Iemand met burn-out heeft nog wel zin om dingen te doen, zoals naar buiten gaan, maar een opgebrand persoon kan het niet meer of denkt dat hij/zij het niet meer kan. Er is dan een overheersend gevoel dat zegt dat je het gewoon niet meer kunt klaarspelen. Als je depressief bent, heb je nergens zin in, zoals naar buiten gaan.
 • Ook stelt de dokter je de vraag of je nog kunt genieten van dingen waar je eerst altijd van genoot. Is het antwoord ja, dan zit je nog in de burn-out-zone. Het is alleen qua energie niet mogelijk om die dingen te gaan doen. Kun je echter niet meer genieten van diezelfde dingen, dan val je onder depressie.
 • Depressie is algemener dan burn-out. Waar burn-out vaak werkgerelateerd is, kan depressie ook ontstaan vanuit bijvoorbeeld vrienden, familie en hobby’s.
 • Depressie kan ook het gevolg zijn van uitputting, dus depressie kan het gevolg zijn van een burn-out. Vaak zie je dat mensen met burn-out niet meer naar hun werk en hobby’s gaan, waardoor ze het plezier van werken, mensen ontmoeten en hun hobby’s niet meer ervaren en daardoor somberder worden.
 • Het tijdstip van de dag waarop de klachten opspelen, geeft ook het verschil aan tussen depressie en burn-out. Depressieve mensen ervaren hun klachten vaker in de ochtend en klaren in de middag en avond op. Mensen die burn-outklachten hebben, raken juist steeds verder vermoeid door de dag heen.

Verschijnselen / Symptomen / Kenmerken

Wat is de beschrijving van burn-out? Wat zijn de kenmerken van depressie bij vrouwen en mannen? Wat gebeurt er bij een burn-out? Hoe voelt een depressie? Hoe kun je een depressief persoon herkennen?

Depressie en burn-out zijn niet hetzelfde, maar er zijn verschillende symptomen die overeen komen. Laten we eens gaan kijken naar de verschijnselen van depressie en burn-out:

 • Je somber voelen zonder reden. Dus je levenssituatie kan gewoon perfect zijn, je kan zonder schulden zitten, miljonair zijn, de beste woonruimte hebben, alles mee hebben en nul problemen hebben… tóch voel je je somber op de achtergrond. Depressie en uitputting staan volledig los van alle andere factoren in je leven.
 • Een uitgeblust of uitgeput gevoel en het niet meer aankunnen: je bent geestelijk en lichamelijk uitgeput.
 • Je voelt je lusteloos.
 • Moeilijk uit bed kunnen komen. Bijna letterlijk een gevoel van: ‘Ik kom niet in beweging.’
 • Een down gevoel bij het wakker worden.
 • Een kort lontje hebben.
 • Slaapproblemen / slapeloosheid: heel erg moe maar niet kunnen slapen.
 • Laag gevoel van eigenwaarde.
 • Concentratie- en geheugenproblemen.
 • Angst. Dat kan zich uiten in paniekaanvallen (bijvoorbeeld steeds denken dat er iets ergs gaat gebeuren als je buiten bent) en nachtmerries.
 • Grillig: anti-sociaal en dramatisch.
 • Duizeligheid.
 • Zelfs de kleinste taken, zoals een telefoontje plegen of naar de supermarkt gaan, voelen als een zware taak.
 • Niet meer kunnen presteren.
 • Niet meer helder kunnen denken. Als je uitgeput bent, dan is dat niet het juiste moment om beslissingen te maken, want je ziet alles door een negatief gekleurde bril.
 • Vertraagd denken.
 • Een somber en leeg gevoel.

Wie stelt een burn-out of depressie vast?

Het is altijd je dokter die de diagnose stelt, maar jij kunt zelf van te voren ook de kenmerken opzoeken en alvast zelf nagaan of je de verschijnselen herkent. De kenmerken staan in de vorige paragraaf beschreven.

Kom je ooit van een depressie af? De gemiddelde duur van burn-out…

depressie bestrijden

Hoe lang duurt een burn-out? Gaat depressie ooit over? Het antwoord is ja: je kunt volledig genezen. Het kan alleen lang duren: het herstel heeft tijd nodig.

Je kunt niet opeens herstellen, op dezelfde manier dat je niet opeens 30 kilo kunt afvallen. Je levensstijl van een dik persoon kan nu weer 100% gezond zijn, maar de eerste paar weken zal hij/zij nog altijd een dik persoon zijn en zich ook zo voelen.

Statistisch gezien duurt het herstel zes tot negen maanden. Ben je twee jaar lang over je grenzen heen gegaan, dan kan het ook zomaar net zo lang duren om te herstellen. Het is niet ongewoon dat het herstel twee jaar duurt, maar het kan zeker sneller. Er zijn ook veel mensen die na drie tot zes maanden weer de oude zijn.

De fases en het verloop van een burn-out

Wat is het verloop van een burn-out? Wat zijn de herstel-fases? Burn-out kent een aantal fases in de aanloop ernaartoe en in het herstelproces. Dit gebeurt met vallen en opstaan.

Fase 1 – Stress zonder mogelijkheid tot herstel: stress is in principe een ‘normale’ functie van het reptielenbrein om ons in leven te houden. Alle energie van het lichaam wordt eventjes weggehaald van je organen (waardoor je lichamelijke klachten ervaart) en wordt aangewend voor de overlevingsmodus om te kunnen, vechten, vluchten of presteren. Dat laatste – presteren – is het geval in de 21e eeuw.
Fase 2 – Vermoeidheid: als je stress en inspanning hebt gehad zonder dat je jezelf de mogelijkheid geeft om te herstellen, raak je vermoeid.
Fase 3 – Overbelasting: je maakt noodgedwongen aanspraak op je reserves. Je hersteltekort neemt toe doordat er te veel inspanning is.
Fase 4 – Chronische stress: bovenstaande fases komen steeds vaker voor. Als iets vaak gebeurt, is het chronisch.
Fase 5 – Eerste kantelpunt – Overspannen: er vinden veranderingen plaats in het stress-systeem. Toch houden je vol en geef je niet toe aan de signalen.
Fase 6 – Tweede kantelpunt – Burn-out: het stress-systeem is ontregeld.
Fase 7 – Dieptepunt burn-out: De gevolgen van de burn-out worden zichtbaar. Ook de gevolgen op lange termijn. Zo kan er ook depressie in gaan sluipen doordat er minder energie is om leuke dingen te doen en naar buiten te gaan.
Fase 8 – Burn-out herstelproces: dit omvat het wennen aan de nieuwe situatie en ondertussen ingrijpende veranderingen doorvoeren zoals rust nemen en nee zeggen. Verderop in dit artikel vind je hier tips voor.

Oorzaak van depressie? Dit zijn de oorzaken

oorzaken depressie

Hoe kom je in een depressie terecht? Vraag jij jezelf af wat de oorzaken en triggers van depressie zijn? ‘Ik voel me slecht maar ik weet niet waarom. Ik voel me rot maar ik weet niet waarom. Waarom voel ik me zo?’

Velen zeggen dat de donkere maanden, zoals november, opeens in kunnen slaan. Maar ook een vakantiedipje midden in de zomer of een januaridip is mogelijk.

Wist je dat depressie… jaarlijks bij 737.000 mensen in Nederland klachten veroorzaakt?

Dit zijn de oorzaken van depressie en/of burn-out:

 • Een van de belangrijkste oorzaken van burn-out en depressie is stress. Dit is een overlevingsmechanisme en zorgt er dus voor dat alle energie van jouw lichaam maximaal ingezet wordt zodat je kunt overleven. Hierdoor ontstaan hormonale ontregelingen (cortisol). Dit is in principe een ‘normale’ functie van het reptielenbrein, maar als het te vaak gebeurt, krijgen je organen gedurende langere tijd minder energie, waardoor lichamelijke klachten ontstaan.
 • Een andere oorzaak is uitputting: ‘burn-out’ en ‘werken’ worden dan ook vaak in één zin genoemd. Burn-out vindt plaats nadat je je lichaam en geest te lang hebt uitgeput en gepusht. Bovendien hebben we tegenwoordig erg veel te maken met allerlei extra prikkels vanuit onze mobiele apparaten, die onze geest verder uitputten.
 • Genetische factoren zijn geen volledige oorzaak van een daadwerkelijk aanwezige depressie, maar kunnen wel de eerste aanzet tot depressie geven.
 • Trauma’s zoals verlies of ziekte.
 • Sociale omgevingsfactoren: het niet sociaal actief zijn, bijvoorbeeld door grote veranderingen in de omgeving.
 • Negatieve overtuigingen en waarden over jezelf. Deze zijn vaak ontstaan in de jeugd.
 • Niet authentiek zijn: je gaat boodschappen van je lichaam krijgen als je niet eerlijk bent naar je hart en je waarden. Je lichaam zegt dan: ‘Rot een eind op! Ik wil dit personage niet meer zijn. Ik wil die avatar niet meer spelen die jij gecreëerd hebt.’ Deze incongruentie is het moeilijkste om vol te houden in je leven en slurpt ongelooflijk veel energie. Je lichaam heeft diepe rust nodig van het personage dat je probeert te spelen. Elimineer dus deze persona-vermoeidheid: laat die maskers snel vallen en accepteer wat daarachter zit: jezelf. Wees jezelf!

Zoals we eerder lazen, is er geen wetenschappelijke connectie dat chemische ontregelingen (wel hormonale: stress, overgang…), zoals een gebrek aan serotonine en noradrenaline, een oorzaak van depressie zijn.

Hoe kun je omgaan met een depressief persoon?

Hoe kun je omgaan met een (manisch) depressief persoon?

 • Zet je luistervaardigheden in. Dit betekent aandacht geven en  luisteren zonder oordeel. Vraag bijvoorbeeld naar de gedachten van de ander.
 • Geef geen advies tenzij de ander daar heel expliciet om vraagt.
 • Trek niks je persoonlijk aan. Iemand is ziek en is niet zichzelf. Is de ander bijvoorbeeld onverschillig of niet geïnteresseerd in je, dan heeft dat niks te maken met jullie vriendschap, wie de ander is of wie jij bent. Het heeft alleen met het depressieve gevoel te maken.
 • Nodig de ander uit om samen op pad te gaan en iets leuks te ondernemen.
 • Moedig de ander aan om naar de dokter te gaan.
 • Praat de ander over zelfmoord, vraag hier dan naar, weer zonder oordeel. Het helpt al enorm voor de ander om erover te praten. Noem qua ‘adviezen’ maximaal alleen maar de tijdelijke aard van deze zwarte bril.

En als een naaste depressie heeft? Wat te doen? ‘Mijn partner zit in een dip.’ Hoe kun je omgaan met een depressief volwassen kind? Wat te doen bij depressie bij je partner? Is het nodig om hem/haar te verlaten? Pas ook dan weer bovenstaande toe en zoek eventueel lotgenoten die ook een depressieve partner hebben.

Behandeling: ga naar de huisarts om je te laten testen en behandelen

dokter depressie

De huisarts doet eerst een angst-, depressie- of burn-out-test en onderzoekt je totdat er meer duidelijkheid is. Hij/zij kijkt hiervoor naar jouw syndromen van angst, somberheid en lichamelijke uitputting.

De huisarts beantwoordt ook je vraag: ‘Hoe erg is mijn depressie?’ Vervolgens bepaalt de huisarts de meest effectieve GGZ-therapie en/of antidepressie-medicijnen.

Burn-out en depressie herstel-tips om uit je depressie te komen

Goed, je ervaart een depressie, en dan? Hieronder vind je praktische tips tegen burn-out, depressie en depressieve gevoelens.

Tip 1 – Ga naar de huisarts

De dokter is het belangrijkst. Zie het stukje over behandeling, twee paragrafen terug. Zelfhulp bij depressie is ook uitstekend, maar dat komt op de tweede plaats, na het traject dat start bij de huisarts.

Depressie kun je ook overwinnen zonder medicatie, dus help naast de huisartshulp ook gerust jezelf van je depressie af, als aanvulling.

Tip 2 – Neem een paar weken rust

Doe even een aantal weken helemaal niks. Alleen rusten en soms eens wat leuke dingen doen.

‘Maar… ik heb een burn-out en mijn baas doet lastig.’ Daar geeft de volgende tip (hard) antwoord op.

Tip 3 – Plan ontspanning en leuke dingen in én denk aan de balans

Deze tip is simpel:

 1. Plan leuke dingen in (zie hier 70+ leuke activiteiten-inspiratie).
 2. Plan ontspannende dingen in waarin je vrij bent en niks doet, zoals wat extra vaak een sauna- of massagebezoek. Het is voor veel mensen normaal – en gezond – om bijvoorbeeld drie dagen per week compleet te ontspannen. Zie hier een heleboel aanraders om goed voor jezelf te zorgen. Op deze manier luister je daadwerkelijk naar de klachten van je lichaam, die zorg nodig heeft.
 3. Houd het in balans. Dus houd in de gaten dat je niet je volledige tijd volplant met leuke dingen.

OPPORTUNITYISNOWHERE
Met rust, hulp en genezing worden de doodlopende paden opeens doorlopend en zie je de wereld weer door een positief gekleurde bril. ‘Opportunity is nowhere’ verandert in ‘Opportunity is now here!’

Tip 4 – Sport regelmatig (met goedkeuring van je huisarts)

sporten depressie

Stel je huisarts op de hoogte van al je extra sport-activiteiten. Maar doe gerust extra sportactiviteiten! Zodra je huisarts ervan op de hoogte is, moet je het zeker doen omdat het werkt.

Tip 5 – Laat je genezen door een natuurwandeling

Er zijn talloze studies over gedaan: de natuur verricht wonderen voor depressie en stress. Leer ontspanning en rust van de natuur!

Tip 6 – Welk voedsel helpt tegen depressie?

Gezond eten helpt. Ga zelf met je gezond verstand na wat gezond en ongezond is: iets in de trant van minder fastfood, minder suiker en meer groenten.

Tip 7 – Vroeg naar bed, vroeg opstaan

Dat veel slapen helpt tegen burn-out en depressie, is een fabel. Dat genoeg slapen helpt, is een feit. Je lichaam moet herstellen. Het is een mentale en lichamelijke conditie. En dat vraagt veel energie.

De uren die je voor middernacht slaapt, zijn extra helend. Ga dus vroeg naar bed en stap er vroeg in de ochtend uit.

Tip 8 – Doe een zonnekuur: vaak in het zonlicht zijn

Depressie heeft meer met zonlicht te maken dan je zou denken. Nadat je een maand lang iedere dag buiten in het zonlicht bent geweest, voel je je herboren.

Tip 9 – Zie burn-out, depressie en stress als een uitnodiging om iets te veranderen

Uitputting betekent dat er een betere manier is voor datgene wat je tot nu toe hebt gedaan. Stress is een boodschap. Het is een persoonlijke uitnodiging om iets te veranderen. Stress is geen straf en geen zwakte. Het is informatie. Gebruik die informatie.

Het is een interne memo die zegt: ‘Urgent – kijk naar jezelf.’ Of: ‘Help – vraag om hulp!’  Of: ‘Leeg – laad jezelf op. Of: ‘Belangrijk – werk slimmer, niet harder.’

Succes met stress start met innerlijk luisteren. Wees bereid iets te leren. Wees open om een geweldig cadeau te ontvangen. Als je geen depressie zou voelen, zou je al uitgeleerd zijn.

Alles leert jou iets. Wees bereid nu een les te ontvangen.

Wees eerlijk. Een oude gezegde luidt: je bent zo ziek als de geheimen die je houdt. Stress is een kans om meer eerlijk te zijn. Vooral naar jezelf toe.

Vraag jezelf:

 • Wat is hier de les?
 • Hoe kan ik slimmer, geïnspireerder en intelligenter handelen in plaats van te ‘strugglen’? Gebruik minder ‘struggle’ en meer wijsheid.
 • Wat is mijn echte doel? Kies er nu voor om terug op het juiste spoor te gaan zitten.

Burn-out, depressie of stress? Dat is een ‘wake up call’. Een gezonde reactie op een ongezonde situatie. Luister snel, want de boodschappen worden steeds luider en groter.

Tip 10 – Wees jezelf en ongelooflijk veel energie komt opeens vrij

zonnekuur depressie

Wees echt. Waarom is dit relevant bij burn-out en depressie? Integriteit is energie. Het is erg uitputtend als je constant weerstand biedt voor datgene wie jij echt bent, jout intentie, visie en doel.

Gooi oude verdedigingsmechanismes weg. Die kosten veel energie.

Vraag jezelf:

 • Waar ben ik niet authentiek?
 • Waar volg ik mijn waarden niet?
 • Waar people-please ik?
 • Met wie ben ik niet eerlijk?
 • Wat zeg ik bijvoorbeeld allemaal niet?

Je gaat stress-boodschappen van je lichaam krijgen als je niet eerlijk bent naar je hart en je waarden. Je lichaam zegt dan: ‘Rot een eind op! Ik wil dit personage niet meer zijn. Ik wil die avatar niet meer spelen die jij gecreëerd hebt.’

Deze incongruentie is het moeilijkste om vol te houden in je leven en slurpt ongelooflijk veel energie. Je lichaam heeft diepe rust nodig van het personage dat je probeert te spelen. Elimineer dus deze persona-vermoeidheid: laat die maskers snel vallen. Wees jezelf!

Tip 11 – Heb zelfacceptatie in plaats van zelfkritiek en zelf-oordeel

Stop zelfkritiek en zelf-oordeel. Zelfacceptatie geeft ware kracht.

Tip 12 – Vind depressie normaal en accepteer het zonder er een tweede laag op te creëren

Depressief? Omarm hem en hou van hem zoals hij is. Zit samen met de depressie of vermoeidheid, in stilte. Zeg er ja tegen. Accepteer het en maak het gevoel ‘erger’: maak het zo sterk mogelijk door het helemaal toe te laten. Accepteren dat het soms gewoon erg is. Ga je niet meer rot voelen voor het rot voelen. Dat is een tweede laag die we niet willen.

Met andere woorden: geef het compassie. Waarom is dit belangrijk? Depressie is niet ‘slecht’. Het wordt pas slecht als je er slecht mee omgaat. Bijvoorbeeld door het weg te stoppen, negeren, bestrijden, blokkeren, vermijden of erover te liegen. De sleutel tot het managen van stress is ermee te werken, niet ertegen te werken.

Depressie, wat daar eigenlijk mis mee?

Niemand hoeft perfect te zijn (lees deze 23+ tips voor perfectionisme). Er mogen ook soms gewoon ‘dalen’ zijn en dingen die niet goed gaan. Ieder mens heeft wel eens een of meerdere van dit soort dagen of weken. Daar zijn we mensen voor.

Wil je ‘wat is’ veranderen? Maak vrede met ‘wat is’, zonder het anders te willen. Gewoon voelen zonder extra lagen erbovenop te zetten (bijvoorbeeld: het niet willen). Laat het stromen, zodat er ook nieuwe ‘vibraties’ kunnen komen.

Non-dualiteit leert ons bovendien: in stress en depressie zit impliciet ook geluk. Als je geen stress en depressie kent, dan kun je ook geen geluk kennen. Accepteer en verwelkom het dus gerust als iets normaals.

Tip 13 – Depressie is een werkwoord: je ‘depresseert’ je emoties… Laat ze weer stromen!

depressie emoties laten stromen

Mensen hebben geleerd om vast te houden aan emoties. Het lichaam loopt dan vast. Dat is wat er in feite aan de hand is. Westerse geneeskunde noemt dit fenomeen: depressie.

Hoe laat je dat vastgelopen lichaam dan weer stromen? Ga niet op een logische manier met emoties op. Bijvoorbeeld alleen maar zeggen dat je je depressief voelt is niet genoeg. Wees open voor de emoties die jij ‘depresseert’. Voel je emoties ook daadwerkelijk.

De oplossing is dus voelen wat hier is. Voel datgene wat je voorheen vermijd hebt, en laat het zichzelf completeren. Het kost namelijk heel veel energie om emoties te onderdrukken, om bijvoorbeeld angst te heb voor angst (twee lagen).

Dit heeft moed, bereidheid en openheid nodig. In de opvoeding is ons misschien steeds gezegd om de deksel erop te duwen en er muren voor te bouwen. Maak die conditionering ongedaan.

Voel je je depressief? Dat is het oude verhaal waar je je aan vasthoudt. Het enige wat je hoeft te doen, is het eruit te laten. Hoe? Door het te voelen en te uiten. Laat jezelf voelen, laat jezelf jij zijn.

Wanneer je bijvoorbeeld verdriet of een oude trauma voelt, dan betekent dat dat het onderweg naar buiten is. Verdoof het niet, leid jezelf niet af en stop het niet weg. Als je met een (ongenode) gast naar buiten loopt, laat het zich even zien, neemt het afscheid en is het weg. Maar als je hem terug in een hoekje stopt, blijft hij… en gasten en vis blijven maar twee dagen goed.

Loods de emoties dus helemaal door naar de uitgang. Blijf er dus in. Val er helemaal doorheen. Houd vol, zodat je het eindelijk kunt beëindigen. Voel de emoties echt helemaal tot aan de andere kant van de tunnel. Daar is het weer licht. Een emotie heeft maar één ambitie in zijn levensduur: het wil gevoeld worden.

Duik in die tunnel. Dit kan een aantal dagen duren. Er is uiteindelijk licht aan het einde van de tunnel. Daarna voel je je geweldig. Opeens is daar de nieuwe jij en heb je jezelf bevrijd.

14 – Stap steeds in-en-uit de ‘tunnel’ met behulp van kleine, fysieke patroononderbrekingen

We gaan in een latere tip nog leren om rigoureuze patronen te doorbreken in je leven, maar het is net zo belangrijk om op kleine manieren je patronen onderbreken met een ‘letterlijke patroononderbreking’: bijvoorbeeld door te bewegen(!), dansen en lachen.

Je doet op deze manier regelmatig iets nieuws wat je niet gewend bent. Een ander voorbeeld hiervan is: iedere dag een nieuw ingrediënt, sieraad of andere route nemen naar het werk uitproberen.

‘Wanneer ik somber ben, stop ik met somber zijn, en in plaats daarvan ben ik vervolgens awesome!’
– Barney Stinson

Je kunt ook ‘‘fractionatie’ toe gaan voegen: ga lekker in die sombere tunnel zitten en voel de depressie en vermoeidheid volledig. Nadat je klaar bent, doe je gewoon een patroononderbreking, zoals een dansje. En ga daarna weer in het depressieve gevoel zitten. En doe daarna weer een patroononderbreking. En voel je daarna weer somber. Zo ga je er constant in-en-uit.

Wil je bij iemand anders die depressief is, patronen doorbreken, geef dan bijvoorbeeld een reactie die totaal tegenovergesteld is van wat de ander zou verwachten. Humor is een patroononderbreking! Zo’n soort patroononderbreking wordt ook provocatieve coaching genoemd.

Omdat iedereen steeds dezelfde dingen tegen depressieve mensen zegt, weerstaan ze het advies. Iets verrassends tegen ze zeggen (dus alles behalve rationeel advies) doorbreekt het patroon, vaak door middel van ‘omgekeerde psychologie.’ ‘Lach nou niet om deze grap. Nu verpest je dat hele depressie-gedoe. Ga nu alsjeblieft terug naar dat depressieve gevoel.’

Waarom werken dit soort patroononderbrekingen om een gemoedstoestand abrupt te wijzigen? Omdat je niet op een rationele manier tegen een ander zegt:’ Het komt allemaal wel weer goed,’ want de ander zal het toch niet accepteren vanwege de negatieve gemoedstoestand. Maar je gaat het daadwerkelijk laten zien via de eigen ervaring van de ander.

Tip 15 – Verwerk oude emoties zoals spijt of angst

Heel oude emoties. Waar voel je je bijvoorbeeld spijtig voor uit het verleden? Dit artikel over emoties verwerken helpt je hierbij.

Tip 16 – Waar ben je bang voor?

Zoals je al eerder in dit artikel leerde, is stress een angst-mechanisme van het reptielenbrein. Stress = angst. Vervang het woord stress door angst en onderzoek waar je angstig over bent. Wat is jouw angst? Verwerk het aan de hand van de vorige tip.

Tip 17 – Wees niet op een ongezonde manier te zelfvoorzienend

Genees ongezonde zelfvoorzienendheid. Wanneer je alles zelf wilt doen, creëert het burn-out. Vraag en ontvang hulp. Verbind je met andere zielen in plaats van met je ego, die geen hulp en verbinding vraagt.

Wie kan me helpen? Laat je trots vallen. Wie wil erover met je praten?

Tip 18 – Stop jezelf op te offeren en weg te cijferen

Stop opoffering. Wat is opoffering? Je geeft wel je energie en tijd, maar je geeft niet echt jezelf. Daarom is er geen echte intimiteit, synergie of ontvangst mogelijk. Er is dus verlies van energie: opoffering. Hierover komt binnenkort een apart artikel.

Tip 19 – Schrap & doorbreek eerst patronen van moeten, perfectionisme, presteren en jezelf bewijzen

perfectionisme depressie

Je zit niet voor niks in een burn-out of depressie. Waarmee doe je jezelf geweld aan? Wat heeft je ernaartoe geleid dat het zover heeft kunnen komen? Die oude patronen werken niet. Daar is deze burn-out het bewijs van.

Het is tijd om die dingen te doorbreken. Schrap al deze bronnen van druk en schrap al deze ‘moetens’. Zelfs datgene wat ‘echt niet kan stoppen’, doe dat toch! Bijvoorbeeld…

 • Eerst dat project afmaken, anders komen honderden ontslagen… Dan zal je toch moeten vragen of er iemand anders op gezet kan worden, zoals een interim-manager.
 • Ik kan niet budget vragen aan mijn leidinggevende voor mijn burn-out-behandeling, want niemand mag weten dat ik burn-out heb… Dan zal je toch per direct dat budget moeten vragen.
 • Ik moet verder gaan, dat is de enige manier om mijn baan overeind te houden… Dan moet je toch dat patroon doorbreken en een ingrijpende verandering doorvoeren.

Ervaar je teveel druk op je werk of je relaties? Doorbreek rigoureus datgene wat jou zoveel energie kost! Zet je die stap? Dan ben je nu al aan het herstellen.

Dat rigoureus afzeggen van verantwoordelijkheden is een grote manier om de patronen te doorbreken die je naar de burn-out hebben geleid. Dat moet sowieso gebeuren.

En wat komt er dan in de plaats van dat oude patroon? Wat is dan het nieuwe, gezonde patroon? Zie volgende tip…

Tip 20 – Herstel je grenzen: Je hoeft alleen maar te kiezen voor alles wat jou versterkt en energie geeft

Nu je wat patronen doorbroken hebt, is het tijd om je grenzen te herstellen. Hoe herstel je jouw grenzen? Vanaf nu ga je het volgende doen:

 • Bepalen wat jij wilt en dat gaan doen. Voorheen werd alles voor jou bepaald en nu ga jij jouw leven weer bepalen.
 • Nee zeggen tegen al het andere.
 • Elimineren van verantwoordelijkheid: niet mijn BV, niet mijn probleem.
 • Al het andere toepassen wat gezegd wordt over grenzen stellen.

Tip 21 – Wat wil ik? Wat is mijn missie? Wat wil mijn hart?

Volg je hart. Met andere woorden: doe wat jij wilt.

Stress betekent dat je het contact met je hart verliest. Mensen met depressie zijn afgesneden van hun hart. De intelligentie van het hart wekt positieve ervaringen en gevoelens in ons op. Kies je ervoor je hart niet te volgen, dan trekt die intelligentie in ons hart zich terug, wat vanzelf tot depressiviteit leidt.

Ga je missie achterna. Inmiddels weten we allemaal dat er verschillende redenen zijn aan te wijzen voor het ontstaan van een burn-out en tóch geloof ik dat er één ingrediënt bestaat die je enorm kan helpen om een burn-out te voorkomen of genezen, namelijk jouw levensmissie…

Veel mensen hebben geen idee waarom ze hier eigenlijk zijn en wat ze precies willen. Er ontbreekt een duidelijk doel en als je geen doel hebt in je leven, dan word je al snel een ‘product’ van de maatschappij. Met andere woorden: dan bepalen anderen wat jij wilt.

Ik geloof dan ook dat het belangrijker is om iets te doen waar jij blij van wordt, dan dat je succesvol bent in iets waar je niet blij van wordt..

Wees in ‘alignment’ met je hart. Doe wat je hart wil dat je doet. Dat komt er een ‘flow’ en dan komen er geen beperkende of depressieve gedachten. Wees op je missie! En zelfs als het je heel erg bang maakt, moet je jouw missie achterna gaan!

Vraag jezelf:

 • Wat ben ik niet aan het geven?
 • Wat ben ik niet aan het ontvangen?
 • Waar luister ik niet naar? Luister naar de wijsheid van je intuïtie, volg je hart.

Tip 22 – Hersteld? Zoek nu weer de balans tussen werk en ontspanning

balans depressie

Wanneer mag je weer werken na burn-out? Deze vraag moet je aan jouw dokter stellen, specifiek op jouw situatie gericht. De dokters zullen je al vrij gauw weer aan het werk sturen, waarschijnlijk beginnend in deeltijd en met aangepast werk. Dat is het meestvoorkomende beleid.

Wat je ook doet, ga vanaf het begin toewerken richting balans in je leven tussen werk en ontspanning.

Tip 23 – Vergeef

Vergeving maakt je vrij en geeft je jouw energie terug.

Tip 24 – Ontdek hoe Byron Katie haar depressie overwon

Byron Katie ontdekte hoe hard je eigen gedachten kunnen zijn, en hoe je gedachten je in depressie kunnen leiden.

Je gedachten zijn soms erg dwingend. Er moet van alles gebeuren of niet gebeuren volgens je gedachten. ”Hij had me meer moeten waarderen.” Wiens business is dat? Kun jij dat voor hem bepalen? Wie ben je, God? Het is moeilijk een heel universum te managen, geen wonder dat je depressief bent!

Zouden andere mensen volgens jou anders moeten zijn dan ze werkelijk zijn? Dit denken, brengt diepe ongelukkigheid en ís zelfs depressie.

Een moeder over haar zoon: ‘Kevin gebruikt alcohol’. Als ze dit omdraait, wordt het: ‘Ik gebruik Kevin.’ Byron Katie: ‘Ja.’ ‘Ik gebruik Kevin om depressief te kunnen blijven.’

Stress wordt altijd veroorzaakt door een specifieke gedachte. Die gedachte is vaak een vervorming van de realiteit. Onderzoek dat met de vier vragen van Byron Katie. Ga je vervolgens ook geloven in die gedachte(n), dan is dat lijden.

Geloof je gedachten (en overtuigingen) niet: het zijn slechts gedachten, en niet de waarheid. Ons verstand mogen we liefhebben, maar het verstand vertrouwen (in plaats van het hart) is een fout. 

Geloof je je gedachten? Dat is jezelf voor de gek houden: jezelf uit de realiteit houden.

Tip 25 – Pas deze tips toe tegen het piekeren

Hier vind je alles over het stoppen met piekeren. Waarom is dat belangrijk? Lijden en depressie zijn een natuurlijk alarm die ons waarschuwen dat we ons aan gedachten hechten: dat we gevangen zijn in de droom van gedachten. Onthecht je dus van gedachten.

Eerst worden we bewust van het depressieve gevoel, dan de gedachte. Dus het gevoel is een alarm dat er een gedachte is die je moet behandelen. Als je dat doet, verdwijnt de interne ruzie. Wat overblijft is liefde. Liefde voor jezelf, andere mensen en alles en iedereen om ons heen.

Tip 26 – Je intuïtie leidt je uit de burn-out of depressie

Je intuïtie bevat veel kracht en energie. Hier vind je 89+ tips om via je intuïtie weer gezond te worden.

Tip 27 – depressie overwinnen met aandacht: mindfulness

Doe aan mindfulness-oefeningen. Waarom? Het is wetenschappelijk bewezen te werken voor depressie. Ruil het verleden en de toekomst wat vaker in voor het nu.

Tip 28 – Gebruik meditatie

Meditatie schakelt de vecht-vlucht-respons uit. Dat is een van de grootste veroorzakers van burn-out.

Tip 29 – Non-dualiteit leert ons dat er geen split kan zijn

split depressie

Heb je ooit van non-dualiteit gehoord? Het betekent onder andere dat we één geheel zijn, en dus niet ook nog eens iets met onszelf kunnen doen. Want anders zouden er twee delen in onszelf zijn. Laten we dit verder illustreren…

Voordat Eckhart Tolle zijn ontwaking doormaakte, leek hij gevangen te zitten in de depressieve gedachte dat hij niet meer met zichzelf kon leven. Plotseling besefte hij iets: ‘Als ik niet meer met mijzelf kan leven, dan moeten er twee ‘ikken’ zijn: de echte ‘ik’ en de ‘zelf’ waar ‘ik’ niet mee kan leven. Een van deze twee ‘ikken’ kan maar echt zijn.’ Die andere ‘ik’ lijkt echt, maar is het ego. 

Hij stopte hierdoor opeens met denken en kon een zucht van verlichting / opluchting slaken. En direct voelde hij in zijn lichaam gigantische energie. Hoe hij zich ook aan zijn persona wilde vasthouden, hij kon niet anders dan zich overgeven aan deze energie. Geen verzet meer. Hij voelde zich een ander mens, vervuld van vrede. De wereld oogde niet meer vijandig, maar mooi.

Hij realiseerde zich: je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Je hoeft niet te voldoen aan dat beeld dat je van jezelf hebt, of dat anderen mensen van je heben: die andere, neppe, kleine zelf (ego). Je leeft anders niet authentiek.

Tip 30 – Positieve en helpende gedachten bij depressie

Ook positiviteit werkt ‘gewoon’. Of je nou via de dokter doorgestuurd wordt voor cognitieve gedragstherapie of positief wilt denken via de wet van aantrekking, het werkt.

Wat is hier een concreet voorbeeld van? Zie volgende tip…

Tip 31 – Zie jezelf als reeds geheeld

Je hebt waarschijnlijk al een intentie om je uitdagingen te overwinnen. Mooi. Nu gaan we een stapje verder – en dit is een vorm van positieve gedachten: neem wat tijd om te visualiseren dat je reeds geheeld en vrij bent. Zie en voel deze uitkomst die je verlangt. Doordat je dit doet, ben je je intentie aan het zetten via dit ‘gebedje’.

Je neemt op deze manier een actieve houding aan in je helingsreis. Laat vervolgens die hele intentie los. Je hebt al genoeg gedaan en jij bent genoeg.

Tip 32 – Wees niet serieus en lach vaak

Wees niet serieus. We zijn niet gecreëerd om serieus te zijn, maar om te ‘shinen’!

Tip 33 – Doorzie de identificatie met datgene dat lijdt: het ego

Dat wat lijdt, ben jij niet. Maak onderscheid tussen ervaringen en identiteit. Ik ben met angst. Ik ben niet angst(ig).

Er bestaan geen alcoholisten, kankerpatiënten, anorexici of psychopaten. Laten we mensen niet met hun ziekte identificeren, of wat dan ook buiten hun ware zelf om is. Achter die ziekte is nog altijd heelheid. Jouw heelheid kan verduisterd worden maar nooit uitgezet worden.

Als je jezelf dus feedback geeft , geef jezelf dan feedback volgens het feedback-model.

Tip 34 – Maak de ‘energie om je heen’ schoon

Met een ander woord: maak je ‘aura’ schoon. Bijvoorbeeld door een douche te nemen of door een natuurwandeling te maken. Hier komt binnenkort een artikel over.

Tip 35 – Heb een partner… Maar altijd vanuit je hart

partner burnout

Je hebt als mens knuffels en fysiek contact nodig. Heb een partner, maar ga er niet geforceerd eentje zoeken. Je hart volgen is nummer één. Zegt je hart dat je met iemand moet praten om die persoon te leren kennen, dan doe je dat.

Tip 36 – Vermoeid? Oefen Dankbaarheid

Dankbaarheid is een wonder. Het verandert vermoeidheid in energie.

Tip 37 – Ontvang hulp van goede vrienden en toegewijde therapeuten

Nogmaals, meld je bij de huisarts en vraag om hulp bij goede vrienden. Alleen al een gesprek is een gigantisch cadeau.

Tip 38 – Nog geen doorbraak gehad? Doe dit als je in een depressie blijft hangen…

Heb je nog geen doorbraak gehad? De reden is altijd: je blijft nog altijd in je hoofd. Van de vragen die je stelt tot het leven dat je leidt (of in dit geval juist niet leidt).  Laat jezelf niet van je hoofd/verstand komen, maar vanuit je lichaam en hart.

Dan komt je doorbraak gegarandeerd.

Tip 39 – Gewoon als ‘gek’ experiment: zeg hardop ‘Help!’ als ‘gebed’… Het is kort en kan geen kwaad

Zeg je tegen mij: ‘Ik zit in de put,’ dan ben ik er totaal niet bang voor om met je dit experimentje aan te gaan: ‘Laten we bidden.’

Je hoeft er niet religieus voor te zijn. Wetenschap maakt steeds meer inhaalslagen wat betreft bewijzen voor spirituele krachten. Conversaties over God zijn weer cool. Tenminste, als je het op een non dogmatische manier doet.

Tip 40 – 142: Test deze 102 gelukstips een voor een uit…

Hier vind je 102+ extra gelukstips als aanvulling op de tientallen tips van dit artikel. Test ze uit en houd er een persoonlijk experiment mee.

Wat zijn jouw ervaringen over depressie?

Laat hieronder gerust een reactie achter.

Gerelateerd: Lees verder...

Stel hier je vraag over dit artikel of geef een tip of compliment. En... sharing is caring!